Страница 1 из 34 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 337

Тема: Аттестация полицейских.

 1. #1
  Супер модератор Аватар для Levinka
  Регистрация
  13.07.2013
  Репутация: 36082
  Адрес
  Украина
  Служба
  Гражданский
  Сообщений
  8,247
  Записей в дневнике
  25

  По умолчанию Аттестация полицейских.

  Тему аттестации выносим в отдельное обсуждение.  МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

  НАКАЗ

  17.11.2015
  м. Київ
  N 1465
  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
  18 листопада 2015 р. за N 1445/27890
  Про затвердження Інструкції про порядок проведення атестування поліцейських

  Відповідно до статті 57 Закону України "Про Національну поліцію", з метою оцінки ділових, професійних, особистих якостей поліцейських, їх освітнього та кваліфікаційного рівнів, на підставі глибокого і всебічного вивчення, визначення відповідності посадам, а також перспектив їхньої службової кар'єри
  НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Інструкцію про порядок проведення атестування поліцейських, що додається.
  2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства внутрішніх справ України від 22 березня 2005 року N 181 "Про затвердження Інструкції про порядок проведення атестування особового складу органів внутрішніх справ України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23 травня 2005 року за N 559/10839 (із змінами).
  3. Департаменту персоналу, організації освітньої та наукової діяльності МВС (Громико М. І.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.
  4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
  5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.


  Міністр А. Б. Аваков
  ПОГОДЖЕНО:
  Голова Національної поліції
  підполковник поліції
  Х. Деканоідзе


  ЗАТВЕРДЖЕНО
  Наказ Міністерства внутрішніх справ України
  17 листопада 2015 року N 1465
  Зареєстровано
  в Міністерстві юстиції України
  18 листопада 2015 р. за N 1445/27890

  Інструкція
  про порядок проведення атестування поліцейських


  I. Загальні положення:

  Скрытый текст

  1. Ця Інструкція, розроблена відповідно до Закону України "Про Національну поліцію", визначає порядок атестування поліцейських, яке проводиться в апараті Національної поліції України, територіальних (міжрегіональних) органах (закладах, установах) Національної поліції України (далі - органи поліції) з метою оцінки ділових, професійних, особистих якостей поліцейських, їх освітнього та кваліфікаційного рівнів, на підставі глибокого і всебічного вивчення, визначення відповідності посадам, а також перспектив їхньої службової кар'єри.

  2. Керівники всіх рівнів зобов'язані забезпечити атестування на високому організаційному та правовому рівні з додержанням принципу відкритості (крім випадків, установлених законом) та об'єктивності в оцінці службової діяльності поліцейських, які атестуються.
  3. Атестування поліцейських проводиться:
  1) при призначенні на вищу посаду, якщо заміщення цієї посади здійснюється без проведення конкурсу;
  2) для вирішення питання про переміщення на нижчу посаду через службову невідповідність;
  3) для вирішення питання про звільнення зі служби в поліції через службову невідповідність.
  4. Рішення про проведення атестування та про строки, у які проводиться атестування, приймає Голова Національної поліції України, керівники органів поліції стосовно осіб, які згідно із законом та іншими актами законодавства України призначаються на посади їх наказами.
  5. Атестування проводиться атестаційними комісіями органів (закладів, установ) поліції, що створюються їх керівниками.
  II. Атестаційні комісії

  1. Створення атестаційних комісій, їх компетенція та повноваження визначаються цією Інструкцією.
  2. У Національній поліції України створюються такі атестаційні комісії:
  1) центральна атестаційна комісія, персональний склад якої затверджується наказом Національної поліції України.
  До повноважень центральної атестаційної комісії належить проведення атестування всіх поліцейських;
  2) атестаційні комісії органів поліції, персональний склад яких затверджується наказом керівника відповідного органу за погодженням із Національною поліцією України.
  До повноважень атестаційної комісії органу поліції належить проведення атестування поліцейських відповідних органів поліції.
  3. До складу атестаційних комісій входять:
  1) у центральній атестаційній комісії:
  голова комісії - перший заступник (заступник) Голови Національної поліції України;
  секретар комісії - особа, яку визначає Голова Національної поліції України.
  У разі відсутності голови комісії його обов'язки виконує член комісії, який обраний більшістю голосів атестаційної комісії;
  2) в атестаційних комісіях органів поліції:
  голова комісії та секретар комісії визначаються керівником органу поліції за погодженням із Головою Національної поліції України.
  У разі відсутності голови комісії його обов'язки виконує член комісії, який обраний більшістю голосів атестаційної комісії.
  4. До зазначених вище атестаційних комісій можуть бути включені працівники підрозділів кадрового забезпечення, Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України, практичної психології та інші працівники апарату Національної поліції України чи органу поліції, а також за згодою народні депутати України, працівники МВС, громадських, правозахисних організацій, представники проектів міжнародної технічної допомоги, громадськості та засобів масової інформації.
  Кандидати з числа народних депутатів України, працівників МВС, громадських, правозахисних організацій, проектів міжнародної технічної допомоги, громадськості та засобів масової інформації включаються до складу атестаційних комісій за пропозиціями, які були отримані після розміщення відповідних оголошень на офіційних сайтах МВС чи органів поліції, та за наявності їхньої згоди.
  III. Повноваження голови, секретаря та членів атестаційної комісії

  1. Голова атестаційної комісії:
  1) організовує роботу комісії;
  2) визначає обов'язки секретаря комісії;
  3) установлює порядок повідомлення членів комісії про проведення засідань комісії;
  4) веде засідання комісії;
  5) дає доручення членам комісії та контролює їх виконання;
  6) уносить пропозиції про зміну персонального складу комісії керівникові, уповноваженому на затвердження членів комісії;
  7) організовує розміщення на офіційному веб-сайті МВС, Національної поліції України чи відповідного органу поліції інформації про запрошення поліцейського, що проходить (проходив) атестування, на співбесіду;
  приймає рішення про проведення засідання атестаційної комісії в закритому режимі з дотриманням законодавства про державну таємницю.
  2. Секретар атестаційної комісії відповідає за підготовку матеріалів з питань, що розглядаються, а також ведення і зберігання документації, пов'язаної з роботою комісії.
  У разі відсутності секретаря комісії виконання його обов'язків покладається на одного із членів комісії, про що обов'язково робиться запис у протоколі засідання.
  3. Член атестаційної комісії уповноважений:
  1) знайомитися з матеріалами, поданими на розгляд комісії, брати участь у їх дослідженні та перевірці;
  2) зазначати свої мотиви та міркування, а також надавати чи витребовувати додаткові документи з питань, що розглядаються;
  3) уносити пропозиції щодо проекту рішення атестаційної комісії з будь-яких питань та голосувати "за" або "проти" того чи іншого рішення;
  4) висловлювати письмово окрему думку щодо рішення атестаційної комісії;
  5) здійснювати інші повноваження, визначені законом.
  4. Член атестаційної комісії повинен бути відведений, якщо є інформація про конфлікт інтересів або обставини, що викликають сумнів у його безсторонності. Якщо такі обставини існують, член атестаційної комісії повинен заявити самовідвід. Із тих самих підстав відвід члену комісії можуть заявити особи, щодо яких атестаційна комісія може прийняти рішення.
  Відвід має бути вмотивований і поданий до початку розгляду питання у формі письмової заяви на ім'я голови атестаційної комісії. Головуючий на засіданні зобов'язаний ознайомити із заявою про відвід члена комісії, якому заявлено відвід.
  Рішення про відвід (самовідвід) приймає атестаційна комісія більшістю голосів членів, які беруть участь у засіданні. Член комісії, щодо якого приймається рішення про відвід (самовідвід), не бере участі в голосуванні.
  IV. Порядок організації, підготовки, проведення атестування

  1. Організаційні заходи з підготовки та проведення атестування оголошуються наказами відповідних керівників і передбачають:
  1) створення атестаційних комісій;
  2) складання списків поліцейських, які підлягають атестуванню;
  3) визначення дати, часу і місця проведення засідання комісії;
  4) розміщення на офіційному веб-сайті МВС, Національної поліції України чи відповідних органів поліції оголошень про набір до атестаційної комісії;
  5) доведення до поліцейських інформації про проведення атестування, у тому числі шляхом розміщення на офіційному веб-сайті МВС, Національної поліції України чи відповідного органу поліції інформації про час та місце проведення атестування.
  2. Голова Національної поліції України та керівники органів поліції можуть:
  1) інформувати місцеві засоби масової інформації відповідно до законодавства про час та місце проведення атестування із зазначенням контактних телефонів відповідного органу поліції;
  2) приймати рішення про запрошення на засідання комісії осіб, які не є членами комісії (за умови відсутності в них конфлікту інтересів), за наявності їхньої згоди.
  3. Атестаційні листи на поліцейських складають безпосередні керівники.
  Безпосередній керівник складає атестаційний лист на підлеглого за умови спільної служби в одному підрозділі з ним не менше 3 місяців. Якщо на час складання атестаційного листа керівник не має тримісячного строку спільної служби з поліцейським, який атестується, то такий лист складається заступником керівника або прямим керівником, який має строк спільної служби понад 3 місяці.
  4. На поліцейських, які отримали нове призначення з вибуттям з підлеглості попередньому керівнику за три місяці і менше до початку атестування, атестаційні листи складаються за новим місцем служби з урахуванням матеріалів-характеристик, отриманих при прийнятті його на нову посаду та з особових справ.
  5. Атестування поліцейських, які відряджені (прикомандировані) до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, інших органів державної влади (закладів, установ) або органів місцевого самоврядування, на час виконання відповідних повноважень на постійній основі із залишенням їх на службі в поліції, крім обраних на виборні посади, проводиться в апараті Національної поліції України чи відповідних органах поліції на підставі характеристик, виданих закладами та установами, до яких вони відряджені (прикомандировані).
  6. Не підлягають атестуванню поліцейські жіночої статі під час перебування у відпустках у зв'язку з вагітністю, пологами і для догляду за дитиною.
  7. Керівники, які складають атестаційний лист, зобов'язані:
  1) ознайомитися з вимогами цієї Інструкції;
  2) проаналізувати проходження служби, професійну та спеціальну підготовку, а також конкретні показники служби поліцейського;
  3) вивчити матеріали (характеристики) на осіб, які відряджені до державних (міждержавних) органів, установ та організацій із залишенням на службі в поліції;
  4) на підставі всебічного вивчення особистих, професійних та ділових якостей поліцейського, який атестується, заповнити атестаційний лист за формою, визначеною в додатку 1 до цієї Інструкції.
  8. В атестаційному листі зазначаються такі відомості про поліцейського, який атестується:
  1) результати службової діяльності згідно з функціональними обов'язками;
  2) дисциплінованість, принциповість у вирішенні службових питань, уміння будувати свої стосунки з громадянами та колегами по службі, здатність працювати над усуненням особистих недоліків, авторитет у колективі та серед населення;
  3) прагнення до вдосконалення службової діяльності, почуття особистої відповідальності, стійкість моральних принципів, сміливість, рішучість, організованість, здатність контролювати власні емоції, поведінка поза службою;
  4) володіння іноземними мовами;
  5) культура в службі та ставлення до підвищення свого освітнього та культурного рівнів;
  6) стан здоров'я та фізична підготовленість, уміння володіти табельною вогнепальною зброєю, прийомами рукопашного бою, спеціальними засобами індивідуального захисту та активної оборони, здатність переносити психофізичні навантаження та труднощі служби;
  7) основні найбільш характерні та істотні недоліки в службовій діяльності та особистій поведінці;
  8 ) інші дані, які, на думку керівника, заслуговують на увагу для більш повної характеристики підлеглого;
  9) результати проходження підвищення кваліфікації.
  9. Прямі керівники зобов'язані всебічно розглянути зміст атестаційного листа, з'ясувати відповідність викладених у ньому даних дійсному стану справ у службовій діяльності поліцейського, який атестується, та внести до відповідного розділу атестаційного листа один з таких висновків:
  ...
  [свернуть]


  Полностью сюда не лезет, весь текст - по ссылке. Ниже есть и сам аттестационный лист.
  http://search.ligazakon.ua/l_doc2.ns...1/RE27890.html
  Последний раз редактировалось Levinka; 23.11.2015 в 15:21.

 2. 8 пользователя(ей) сказали cпасибо:
  domen123 (23.11.2015)Glazgo (23.11.2015)KAG (23.11.2015)qwerty12345 (23.11.2015)sergdoneck (18.03.2016)Кабанченко Григорий (23.11.2015)Милла (23.11.2015)сявка (23.11.2015)
 3. #2
  полковник
  Регистрация
  29.02.2012
  Репутация: 3875
  Адрес
  Хотелось бы в другом месте
  Служба
  Пенсионер МВД
  Сообщений
  1,475

  По умолчанию

  Я вот не понял ...


  3. Атестування поліцейських проводиться:
  1) при призначенні на ВИЩУ посаду, якщо заміщення цієї посади здійснюється без проведення конкурсу;
  2) для вирішення питання про переміщення на НИЖЧУ посаду через службову невідповідність;
  3) для вирішення питання про звільнення зі служби в поліції через службову невідповідність.
  То есть остальные милиционеры которые переходят в полицию на равноценные должности не должны проходить атестацию ?

 4. #3
  сержант
  Регистрация
  07.07.2013
  Репутация: 96
  Адрес
  Харьков
  Служба
  Следствие (дознание)
  Сообщений
  60

  По умолчанию

  професійний тест:
  1) професійний тест триває не більше 1 години;
  2) кожному поліцейському електронна система тестування генерує унікальний набір тестових завдань, який складається із запитань та ситуативних задач;
  3) кожна правильна відповідь на тестове питання оцінюється в 1 бал, а на ситуативну задачу - 5 балів. Максимальна кількість можливих балів дорівнює 60;
  4) кожен поліцейський після проходження професійного тесту ознайомлюється зі своїм результатом.


  З метою виявлення здатності аналізувати, обро###ти та інтерпретувати великі обсяги інформації за короткий час, знаходити причинні зв'язки між ними і робити правильні висновки поліцейські проходять тестування на загальні здібності та навички в такому порядку:


  1) тестування на загальні здібності та навички триває до 1 години;
  2) перевірка загальних здібностей поліцейського передбачає визначення рівня логічних, вербальних та математичних здібностей;
  3) кожному поліцейському електронна система тестування генерує унікальний набір із 60 тестових завдань;
  4) кожна правильна відповідь на тестове питання оцінюється в 1 бал. Максимальна кількість можливих балів дорівнює 60;
  5) кожен поліцейський після проходження тестування на загальні здібності та навички ознайомлюється зі своїм результатом.
  17. Результати професійного тесту та тестування на загальні здібності та навички фіксуються у відомості про результати тестування і засвідчуються підписом поліцейського.
  18. Максимальна кількість балів, яку може набрати поліцейський за результатами проходження двох тестувань, - 120, які враховуються рівними частинами (50 % - тестування на знання законодавчої бази (професійний тест) та 50 % - тестування на загальні здібності та навички).

 5. Пользователь сказал cпасибо:
  Leechy (23.11.2015)
 6. #4
  младший лейтенант
  Регистрация
  10.11.2014
  Репутация: 226
  Адрес
  Земля
  Служба
  Кадровый аппарат
  Сообщений
  332

  По умолчанию

  http://file.karelia.ru/99g9rv/

  А можно я тесты, которыми с нами поделился domen123 сюда перекину?

 7. Пользователь сказал cпасибо:
  domen123 (23.11.2015)
 8. #5
  генерал-полковник Аватар для Alix
  Регистрация
  02.01.2012
  Репутация: 39976
  Адрес
  Украина
  Служба
  Пенсионер МВД
  Сообщений
  15,261

  По умолчанию

  А может, в отдельную тему их (все тесты), чтоб не потерялись в сообщениях?
  - Будь проще, и люди к тебе потянутся.
  - Я лучше буду собой, и посмотрю, кто со мной останется.

 9. #6
  капитан Аватар для Кабанченко Григорий
  Регистрация
  01.07.2013
  Репутация: 2715
  Адрес
  Київ
  Служба
  Пенсионер МВД
  Сообщений
  652
  Записей в дневнике
  1

  По умолчанию

  Є "мінімальна" можливість долучитися до складу атестаційних комісій "через" ГромРаду при МВС України. При Вашій, зацікавленості звертайтеся!

 10. #7
  подполковник Аватар для VTS-GEORG
  Регистрация
  29.08.2011
  Репутация: 853
  Адрес
  Київ
  Служба
  Пенсионер МВД
  Сообщений
  887

  По умолчанию

  Цитата Сообщение от Alix Посмотреть сообщение
  А может, в отдельную тему их (все тесты), чтоб не потерялись в сообщениях?
  я за. пропишусь в теме

 11. #8
  Ветеран
  Регистрация
  30.10.2008
  Репутация: 10978
  Адрес
  везде, где мне хорошо
  Служба
  Пенсионер МВД
  Сообщений
  9,322

  По умолчанию

  Цитата Сообщение от Кабанченко Григорий Посмотреть сообщение
  Є "мінімальна" можливість долучитися до складу атестаційних комісій "через" ГромРаду при МВС України. При Вашій, зацікавленості звертайтеся!
  Каким образом? Кто будет предложения вносить? Кто решать будет состав участников? От профсоюзов МВД чел. не пройдет, а членом Громадськой Рады он не является.
  Ну нельзя нравиться всем подряд. Нужно же кого-то и раздражать для разнообразия
  - Моня, разделяешь ли ты мое мнение? - Да, дорогая, ещё как разделяю, аж на две части... Часть первую отвергаю полностью, ну, а со второй таки не согласен категорически!

 12. #9
  генерал-майор Аватар для Тарантул
  Регистрация
  29.10.2013
  Репутация: 14242
  Адрес
  Запорожье
  Служба
  Гражданский
  Сообщений
  2,188

  По умолчанию

  Цитата Сообщение от Glazgo Посмотреть сообщение
  Я вот не понял ...  То есть остальные милиционеры которые переходят в полицию на равноценные должности не должны проходить атестацию ?
  Так тут ничего не сказано про бывших милиционеров - такой незначительный факт как мы даже не стали в законе прописывать. Поскольку мы сейчас то ли народные дружинники, то ли самооборона майдана - кому что ближе. И получается аттестацию проходить будем как х.з. кто на основании поста в фэйсбуке.
  Я на земле своей жить и умереть хочу,
  Дышать свободно, расправив плечи,
  Любить семью свою искренне горячо
  И с чистым сердцем уйти в вечность.

 13. Пользователь сказал cпасибо:
  Glazgo (24.11.2015)
 14. #10
  генерал-майор Аватар для Тарантул
  Регистрация
  29.10.2013
  Репутация: 14242
  Адрес
  Запорожье
  Служба
  Гражданский
  Сообщений
  2,188

  По умолчанию

  Цитата Сообщение от Милла Посмотреть сообщение
  http://file.karelia.ru/99g9rv/

  А можно я тесты, которыми с нами поделился domen123 сюда перекину?
  А мне пишет, что ссылка атакует компьютеры. Что за дела?
  Я на земле своей жить и умереть хочу,
  Дышать свободно, расправив плечи,
  Любить семью свою искренне горячо
  И с чистым сердцем уйти в вечность.

 15. 2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
  Молоток (03.03.2016)Очень Рыжая (24.11.2015)
Страница 1 из 34 12311 ... ПоследняяПоследняя

Ваши права

 • Вы не можете создавать новые темы
 • Вы не можете отвечать в темах
 • Вы не можете прикреплять вложения
 • Вы не можете редактировать свои сообщения
 •