Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 11

Тема: Страховой стаж в милиции

 1. #1
  рядовой
  Регистрация
  07.07.2016
  Репутация: 0
  Адрес
  Днепр
  Служба
  Экспертная служба
  Сообщений
  3

  По умолчанию Страховой стаж в милиции

  Возникла такая проблема, я с 2001 года,сразу же после школы, поступил в ВУЗ МВД где на должность курсанта, после которого по направлению пошел работать в милицию, откуда был уволен по сокращению 06.11.2015 года. После последующего трудоустройста на работу меня попросили предоставить справку с пенсионного фонда ОК 5(7) о наличии страхового стажа. Однако в пенсионном фонде собщили, что у меня страхового стажа нет. Подскажите пожалуйста, начислялся ли страховой стаж за время работы в милиции?

 2. #2
  генерал-полковник Аватар для Alix
  Регистрация
  02.01.2012
  Репутация: 38657
  Адрес
  Украина
  Служба
  Пенсионер МВД
  Сообщений
  14,606

  По умолчанию

  Лист Мiнiстерства працi та соцiальної полiтики України Щодо обчислення страхового стажу вiд 16.04.2010 р. № 130/18/153-10

  01:07, 31.07.2015|||||

  Вiдповiдно до частини першої статтi 7 Закону N 2240 до страхового стажу зараховується перiод (сума перiодiв) , протягом якого особа пiдлягає загальнообовязковому державному соцiальному страхуванню у звязку з тимчасовою втратою працездатностi та витратами, зумовленими похованням, i сплачує або за неї сплачуються страховi внески до Фонду соцiального страхування з тимчасової втрати працездатностi в порядку, встановленому законодавством. До страхового стажу зараховуються перiоди тимчасової втрати працездатностi, перебування у вiдпустцi у звязку з вагiтнiстю та пологами та час перебування застрахованої особи у вiдпустцi для догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку, а також перiоди одержання виплат за окремими видами загальнообовязкового державного соцiального страхування, крiм пенсiй усiх видiв.

  До перiодiв одержання виплат за окремими видами загальнообовязкового державного соцiального страхування вiдносяться перiоди отримання допомоги по тимчасовiй втратi працездатностi за рахунок коштiв Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань України, а також перiоди отримання допомоги по безробiттю за час перебування у центрi зайнятостi.

  Також до страхового стажу зараховується загальний трудовий стаж особи до введення в дiю зазначеного Закону в порядку та на умовах, передбачених законодавством, яке дiяло ранiше.

  Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.10.98 р. N 1658 було затверджено Правила обчислення загального трудового стажу для призначення працiвникам допомоги по тимчасовiй непрацездатностi.

  Згiдно з пунктом 4 цих Правил до загального трудового стажу зараховувалась служба у Збройних Силах, Нацiональнiй гвардiї, Прикордонних вiйськах, СБУ, внутрiшнiх вiйськах МВС, вiйськах цивiльної оборони та iнших вiйськових формуваннях, утворених вiдповiдно до законiв України, а також в органах внутрiшнiх справ.

  Час служби у Збройних Силах України пiсля 28 лютого 2001 року (дати набрання чинностi Закону N 2240) не зараховується до страхового стажу застрахованої особи.

  Заступник директора Департаменту
  соцiального партнерства
  i загальнообовязкового державного
  соцiального страхування
  О. Постоюк

  Лист Мiнiстерства працi та соцiальної полiтики України Щодо обчислення страхового стажу вiд 16.04.2010 р. №130/18/153-10
  Постанова Правлiння нацiонального банку України Про внесення змiн до деяких нормативно-правових актiв Нацiонального банку України вiд 24.07.2015 р. №478 Лист Виконавчої дирекцiї Фонду соцiального страхування з тимчасової втрати працездатностi Про оплату листка тимчасової непрацездатностi вiд 02.10.2007 р. №04-06/Х-179з-283

  http://news-w.com/63764-2675/

  Щодо страхового стажу для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності
  25.02.2016

  Деякі вважають, що страховий та трудовий стаж це одне і теж. Дійсно, до набрання чинності Закону України «Прозагальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,зумовленими похованням» № 2240-ІІІ від 18.01.2001 р. до 28 лютого 2001 року (дата набрання чинності закону № 2240) до страхового стажу прирівнюється трудовий стаж, що визначається відповідно до Правил обчислення загальноготрудового стажу для призначення працівникам допомоги по тимчасовій непрацездатності, затверджених постановоюКМУ №1658 від 19.10.1998 року (далі – Правила № 165.
  Таким чином, до 28 лютого 2001 року до трудового, а отже і до страхового стажу входить, крім часу роботи вустановах, організаціях та підприємствах, зокрема:

  - служба у Збройних Силах, Національній гвардії, Прикордонних військах, СБУ, внутрішніх військах МВС;

  - період одержання допомоги по безробіттю, відповідно до Закону України «Про зайнятість населення»;

  - час відпусток у зв'язку з вагітністю та пологами, частково оплачуваної відпустки по догляду за дитиною додосягнення нею трирічного віку і відпустки без збереження заробітної плати по догляду за дитиною, тривалість якоївизначається медичним висновком, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку;

  - час навчання у професійно-технічному закладі освіти, та інше, відповідно до п. 4 Правил № 1658.

  До страхового стажу не включається період навчання у вищих закладах освіти, час перебування у місцяхпозбавлення волі та час участі у незаконних страйках.

  Страховий стаж для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності за період з 28 лютого 2001 року до 01.01.2011 року обчислюється відповідно до Закону 2240. Згідно статті 7 Закону № 2240 страховий стаж - це період(сума періодів), протягом якого особа підлягає загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню у зв'язку зтимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, і сплачує або за неїсплачуються страхові внески до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в порядку,встановленому законодавством.

  До страхового стажу зараховуються періоди тимчасової втрати працездатності,перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами та час перебування застрахованої особи у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також періоди одержання виплат за окремими видамизагальнообов'язкового державного соціального страхування, крім пенсій усіх видів.

  З 01.01.2011 року страховий стаж для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності визначаєтьсявідповідно до ст. 21 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 р. № 1105 (далі – Закон № 1105).
  Страховий стаж - це період (строк), протягом якого особа підлягала загальнообов'язковому державномусоціальному страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та за який щомісяця сплачено нею тароботодавцем або нею страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

  Страховий стаж обчислюється за даними персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб Державногореєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, а за періоди до його запровадження - у порядку і наумовах, передбачених раніше діючим законодавством. Страховий стаж обчислюється в місяцях.

  Якщо сума сплачених за відповідний місяць страхових внесків менше мінімального страхового внеску, цей періодзараховується до страхового стажу за формулою: ТП = Св : В,
  де ТП - тривалість періоду, що зараховується до страхового стажу та визначається у місяцях;

  Св - сума єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, сплаченого за відповідниймісяць;

  В - мінімальний розмір страхового внеску за відповідний місяць.

  Таким чином, для того щоб врахувати до страхового стажу у повному обсязі період роботи застрахованої особи, про який є запис у трудовій книжці з 01.01.2011 року, необхідно підтвердження, що сума сплачених за коженвідпрацьований місяць страхових внесків не менша, ніж мінімальний страховий внесок. Для цього застрахована особанадає на підприємство Форму ОК-7 (Додаток 2 до Положення про реєстр застрахованих осіб Державного реєструзагальнообов'язкового державного соціального страхування від 18 червня 2014 року N 10-1) «Індивідуальні відомостіпро застраховану особу» за період з 01.01.2011 року по місяць, що передує місяцю, у якому настав страховий випадок.

  Якщо сума заробітної плати відповідно до Форми ОК-7 за кожен відпрацьований місяць не менша, ніж мінімальназаробітна плата, цей період зараховується до страхового стажу у повному обсязі.
  Крім того, під час обчислення тривалості страхового стажу після 01.01.2011 враховуються періоди, протягом якихзастрахована особа не сплачує страхові внески, але які прирівнюються до періодів, за які сплачено страхові внескивиходячи з розміру мінімального страхового внеску.

  Так, абзацом 2 частини 2 статті 21 Закону № 1105 визначено, що період відпустки для догляду
  за дитиною додосягнення нею трирічного віку, отримання виплат за окремими видами соціального страхування, крім пенсій усіх видів(за винятком пенсії по інвалідності), включається до страхового стажу як період, за який сплачено страхові внескивиходячи з розміру мінімального страхового внеску.

  Залежно від страхового стажу обчислюється розмір допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю (стаття 24 Закону № 1105), зокрема, 50 % середньої заробітної плати (доходу) - застрахованим особам, які мають страховий стаж до трьох років; 60 %– від трьох до п'яти років; 70 %– від п'яти до восьми років; 100 % – понад вісім років.

  Також право на оплату листка непрацездатності у розмірі 100 % середньої заробітної плати (доходу) незалежновід страхового стажу мають застраховані особи, віднесені до 1 - 3 категорій осіб, які постраждали внаслідокЧорнобильської катастрофи; один з батьків або особа, що їх замінює та доглядає хвору дитину віком до 14 років, якапотерпіла від Чорнобильської катастрофи; ветерани війни та особи, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; особи, віднесені до жертв нацистських переслідувань відповіднодо Закону України «Про жертви нацистських переслідувань»; донори, які мають право на пільгу, передбачену статтею 10 Закону України «Про донорство крові та її компонентів».


  http://www.fse.gov.ua/fse/control/ki.../article/85607

  Немного нормативки. Получается, МВД-шній стаж только до 28.02.2001 года, дальше - фсссееее
  - Будь проще, и люди к тебе потянутся.
  - Я лучше буду собой, и посмотрю, кто со мной останется.

 3. #3
  рядовой
  Регистрация
  07.07.2016
  Репутация: 0
  Адрес
  Днепр
  Служба
  Экспертная служба
  Сообщений
  3

  По умолчанию

  Круто, значит эти непрерывные 14 лет службы никоим образом ни на что не влияют, можна сказать "курил бамбук", знал бы, свалил раньше

 4. #4
  генерал-полковник Аватар для Alix
  Регистрация
  02.01.2012
  Репутация: 38657
  Адрес
  Украина
  Служба
  Пенсионер МВД
  Сообщений
  14,606

  По умолчанию

  Кстати, с курсантским стажем - тоже много вопросов. То есть (бухгалтерия_ его не считают в страховой стаж для больничного. Хотя, некие комиссии по соцстрахованию таки склоняются к мысли, что если в трудовой записано "служба в ОВС", то хоть чучелом, хоть тушкой, хоть курсантом - страх. стаж идет.
  - Будь проще, и люди к тебе потянутся.
  - Я лучше буду собой, и посмотрю, кто со мной останется.

 5. #5
  Ветеран
  Регистрация
  30.10.2008
  Репутация: 10636
  Адрес
  везде, где мне хорошо
  Служба
  Пенсионер МВД
  Сообщений
  9,308

  По умолчанию

  Цитата Сообщение от den260384 Посмотреть сообщение
  Однако в пенсионном фонде собщили, что у меня страхового стажа нет. Подскажите пожалуйста, начислялся ли страховой стаж за время работы в милиции?
  А пенсионный фонд каким боком? Вы вроде еще не их клиент.
  Ну нельзя нравиться всем подряд. Нужно же кого-то и раздражать для разнообразия
  - Моня, разделяешь ли ты мое мнение? - Да, дорогая, ещё как разделяю, аж на две части... Часть первую отвергаю полностью, ну, а со второй таки не согласен категорически!

 6. #6
  генерал-полковник Аватар для Alix
  Регистрация
  02.01.2012
  Репутация: 38657
  Адрес
  Украина
  Служба
  Пенсионер МВД
  Сообщений
  14,606

  По умолчанию

  У них база с персон1ф1кованим обл1ком (везде по-разному, за 15-1-5 лет). отталкиваются оттуда. Если работаешь - считают по трудовой книжке.
  - Будь проще, и люди к тебе потянутся.
  - Я лучше буду собой, и посмотрю, кто со мной останется.

 7. #7
  рядовой
  Регистрация
  07.07.2016
  Репутация: 0
  Адрес
  Днепр
  Служба
  Экспертная служба
  Сообщений
  3

  По умолчанию

  Цитата Сообщение от Alix Посмотреть сообщение
  У них база с персон1ф1кованим обл1ком (везде по-разному, за 15-1-5 лет). отталкиваются оттуда. Если работаешь - считают по трудовой книжке.
  А по трудовой посчитать не могут, т.к. не знают насчитывается ли в милиции страховой стаж, например во время пенсионной реформы служба в армии в период с 2001 по 2011 год в страховой стаж не пошла, а милиция руководствуется теми же нормативными актами, а как после 2011 года - никто не хочет отвечать (я имею ввиду кадры и бухгалтерию теперь уже в полиции), вот такой казус.

 8. #8
  генерал-полковник Аватар для Alix
  Регистрация
  02.01.2012
  Репутация: 38657
  Адрес
  Украина
  Служба
  Пенсионер МВД
  Сообщений
  14,606

  По умолчанию

  Так понимаю, в МВС несколько другая система страхования - в Фонд соц страх з тимчас втрати працездатності взносы не платят, отсюда и невключение службы в ОВС в страх стаж с 2001 года.
  Попробуйте сделать информ запрос в ваше отделение фонда для расчета/разъяснения Вашего страх стажа (желательно, с копией трудовой)
  - Будь проще, и люди к тебе потянутся.
  - Я лучше буду собой, и посмотрю, кто со мной останется.

 9. #9
  рядовой
  Регистрация
  15.08.2015
  Репутация: 25
  Адрес
  Хмельницкий
  Служба
  Следствие (дознание)
  Сообщений
  22

  По умолчанию

  Сегодня брал справку с пенсионного фонда ОК5 и там пишет что страховой стаж начал начисляться с июня 2016 года, хотя в ВУЗ МВД поступил в 2009. Кому то удалось разобраться, был ли в милиции страховой стаж?

 10. #10
  прапорщик
  Регистрация
  08.04.2009
  Репутация: 135
  Адрес
  Черниговская область
  Служба
  Кадровый аппарат
  Сообщений
  158

  По умолчанию

  За нас не платили внески. З стажу в міліції-поліції 22 роки, у мене тільки близько 4-х років страхового стажу. З них 2 роки декрету і решта з червня 2016 року. Ось так.

 11. Пользователь сказал cпасибо:
  VJO (01.11.2017)
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Ваши права

 • Вы не можете создавать новые темы
 • Вы не можете отвечать в темах
 • Вы не можете прикреплять вложения
 • Вы не можете редактировать свои сообщения
 •