Страница 1 из 174 1231151101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 1731

Тема: Читать желающими поступить на службу в ОВД

 1. #1
  подполковник Аватар для Sewa
  Регистрация
  05.11.2008
  Репутация: 1771
  Адрес
  Киев
  Служба
  Экспертная служба
  Сообщений
  916

  По умолчанию Читать желающими поступить на службу в ОВД

  В связи с постоянным дублированием в разных темах вопросов о поступлении на службу в органы внутренних дел предполагаеться, что эта тема станет неким ЧАВО для новеньких, желающих связать свою жизнь со службой в милиции.

  Прошу админа или модеров в случае согласия прилепить тему вверх.

  Поскольку общедоступных и легко читаемых указаний по этому поводу найти мне не удалось, а количество вопросов от кандидатов и их руководителей просто зашкаливало, мной была слеплена вот такая памятка, которая выдавалась кандидату и его будущему руководителю (или тому, кто его привел и будет стажировать):

  Синим цветом будут выделены изменения, внесенные по предложениям пользователей форума

  РЕКОМЕНДАЦІЇ


  щодо добору та вивченню кандидатів на службу та роботу в органах внутрішніх справ


  На службу в органи внутрішніх справ України приймають на доб­ровільних засадах громадян України, які мають повну загальну середню або вищу освіту кваліфікаційних рівнів "молодший спеціаліст", "ба­калавр", "спеціаліст", "магістр", відслужили у Збройних Силах чи відповідно до підпунктів 2,3,4,6 пункту 1 ст. 18 Закону України "Про військовий обовязок і віськову службу" http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/law...i?nreg=2232-12 звільнені від призову на строкову військову службу та отримали при цьому військовий квиток або документ, що його замінює ( див. п.3 Положення про проходження служби... http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/law...reg=114-91-%EF виключення дивись відповідь у нижній частині сторінки) і за станом здоров'я придатні до служби в органах внутрішніх справ. Призовники не підлягають прийому на службу в органи внутрішніх справ.
  На навчання до закладів освіти МВС України приймають громадян України, які станом на 31 грудня року вступу до навчального закладу досягли 17 років, мають повну вищу освіту і за станом здоров'я придатні до служби в органах внутрішніх справ.
  Добір та попереднє вивчення кандидатів на службу проводять безпосередньо працівники підрозділу органу внутрішніх справ, де має проходити службу кандидат.

  Добір та попереднє вивчення кандидатів
  Добір кандидатів на службу в органи внутрішніх справ України має здійснюватися на підставі всебічного і повного вивчення їх психологічних, психофізичних, ділових і моральних якостей і складатися з таких основних етапів:
  попереднє вивчення кандидатів;
  проходження кандидатом військово-лікарської комісії, перевірка стану його фізичної підготовки;
  професійно-психологічне тестування, вивчення ділових якостей кандидата після виконання конкретних доручень;
  спеціальна перевірка кандидата і його близьких родичів;
  прийняття остаточного рішення.
  Попереднє вивчення кандидатів, відібраних для служби в органах внутрішніх справ, і перевірка даних передбачає, що кожен із них після проведення співбесіди, за результатами якої буде встановлено, що кандидат відповідає вимогам, поставленим до працівників органів внутрішніх справ, обов'язково подає в підрозділ роботи з персоналом:
  - заяву про зарахування його кандидатом на службу чи роботу в органи внутрішніх справ;
  - анкету та автобіографію встановленого зразка;
  - оригінали документів про народження, освіту, укладення шлюбу;
  - оригінал або витяг з трудової книжки, характеристики з місць навчання, служби, попередньої роботи.
  Допускається, як виняток, подання завірених у встановленому порядку копій цих документів.
  Працівник підрозділу роботи з персоналом зобов'язаний звірити всі дані, зазначені у заяві, автобіографії, анкеті з даними паспорта, трудової книжки, інших документів кандидата.
  Кандидату роз'яснюють основні законодавчі та нормативно-правові акти, що регламентують діяльність органів і підрозділів внутрішніх справ, порядок і специфіку проходження служби, її умови, матеріальне й майнове забезпечення тощо.
  Працівник, який відібрав кандидата на службу, у рапорті керівнику підрозділу внутрішніх справ зазначає короткі автобіографічні дані кандидата, його сімейний стан, освіту і просить дозволу на зарахування кандидата до резерву нового прийому на службу в органи внутрішніх справ, проведення його подальшого вивчення.
  Після опрацювання наданих матеріалів і документів керівник органу доручає начальнику відповідної служби разом із працівником кадрового апарату організувати попереднє вивчення кандидата, в тому числі надаючи конкретні службові доручення. Начальник служби складає відповідний план, який затверджує керівник підрозділу.
  В плані попереднього вивчення обов'язковими є:
  вивчення кандидата за місцем проживання (проводить керівник підрозділу, де має проходити службу кандидат);
  вивчення кандидата за місцем роботи або навчання (проводить керівник підрозділу, де має проходити службу кандидат);
  ознайомлення кандидата з нормативно-правовими документами, що регламентують діяльність органів внутрішніх справ і безпосередньо служби, в якій він має проходити службу;
  прийняття заліків з фізичної підготовки;
  вивчення ділових якостей кандидата після виконання конкретних доручень і залучення до несення служби (в межах нерозголошення службової таємниці, форм і методів оперативної роботи);
  інші заходи, що на думку керівника, забезпечать доскональне вивчення кандидата.
  За кожним пунктом плану попереднього вивчення кандидата відповідальний за виконання складає рапорт на ім'я начальника підрозділу із зазначенням конкретних результатів проведеної роботи, позитивних і негативних якостей, виявлених кандидатом під час вивчення особисті.
  Кандидат складає докладний звіт про виконану роботу за кожним пунктом плану (за винятком вивчення за місцем проживання і роботи (служби, навчання), результатів заліків із фізичної підготовки і професійно-психологічного вивчення).
  Кожного кандидата, відібраного для служби чи роботи в органах внутрішніх справ, після збирання необхідних довідок (з поліклініки за місцем проживання) направляють на військово-лікарську комісію (далі - ВЛК) для медичного обстеження і з'ясування його психологічного і фізичного стану.

  Професійно-психологічний добір кандидатів
  Професійно-психологічний добір містить такі етапи:
  соціально-психологічне вивчення (передбачає оцінку моральних якостей особи, її трудової активності, професійної спрямованості, умов вивчення і розвитку, особливостей спілкування і поведінки);
  професійна психодіагностика кандидатів (виконується з метою структурного аналізу особливостей кандидата відповідно до вимог професії (спеціальності);
  висновки щодо професійно-психологічної придатності кандидатів.

  Вивчення кандидатів і розстановка працівників
  Після проходження кандидатом військово-лікарської комісії і професійно-психологічного добору, а також визначення його придатності до служби в органах внутрішніх справ України підрозділи роботи з персоналом проводять спеціальну перевірку в порядку, встановленому Інструкцією, з метою уточнення відомостей стосовно самого кандидата, його родичів та близьких. Близькими і родичами кандидата вважаються його дружина (чоловік), діти, батьки кандидата та його дружини (чоловіка), рідні брати і сестри кандидати та його дружини (чоловіка) в тому числі усиновлені.
  ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ КАНДИДАТА В ОВС

  1) Ксерокопії свідоцтва про народження:
  а) кандидата;
  б) батьків кандидата;
  в) братів та сестер;
  г) дружини;
  д) батьків дружини;
  е) дітей кандидата.
  2) Ксерокопії свідоцтва про укладення (розірвання) шлюбу :
  а) кандидата;
  б) батьків кандидата;
  в) батьків дружини (чоловіка).
  3) Ксерокопії документів :
  а) паспорт;
  б) військовий квиток;
  в) трудова книжка (якщо раніше працював);
  г) ідентифікаційний код;
  д) водійське посвідчення;
  е) атестат з школи (разом з додатком);
  ж) диплом з училища, технікуму, інституту (разом з додатком);
  4) Характеристики :
  а) з школи;
  б) з училища, технікуму, інституту;
  в) з армії (службова та медична);
  г) з місця роботи (якщо раніше працював);
  5) Сертифікати:
  а) нарколог;
  б) психіатр;
  в) фтизіатр.
  6) Довідки:
  а) медична довідка форма 086 - У (дійсна 1 місяць, для тих, хто буде направлятися до УПППМ) ;
  б) довідка про склад сім'ї (форма 3);
  в) про те, що знаходиться на утриманні батьків (якщо раніше не працював), з місця навчання (якщо навчається в учбовому закладі), якщо припинив навчання з вказівкою причини.
  7) Заява від батьків (дружини, чоловіка) про те, що вони не заперечують проти служби кандидата в ОВС;
  Фотографії 9/12 - 2 штуки
  9) Анкета, автобіографія
  ПРАВИЛА ДОБОРУ ТА ПРИЙНЯТТЯ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ МВС УКРАЇНИ

  Умови прийняття на навчання


  Відповідно до кваліфікаційного й освітнього рівня, фахової спрямованості та специфіки підготовки кадрів для органів внутрішніх справ
  на денну форму навчання приймаються:
  - особи рядового та молодшого начальницького складу органів внутрішніх справ віком до 25 років;
  призовники віком від 17 до 21 року,
  - військовослужбовці та військовозобов'язані (які не мають військових звань офіцерського складу) віком від 18 до 23 років;
  - цивільні особи, які мають повну загальну середню освіту, віком від 17 до 25 років;
  особи середнього та старшого начальницького складу органів внутрішніх справ, які закінчили вищі навчальні заклади МВС України та здобули юридичну освіту кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст, прослужили в органах внутрішніх справ не менше 2 років після її здобуття, обіймають посади не нижче старшого оперуповноваженого або прирівняні до них і перебувають у резерві кадрів на висунення, віком до 35 років;
  - особи середнього та старшого начальницького складу органів внутрішніх справ, які закінчили навчальні заклади інших центральних органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим та місцевих органів влади і здобули юридичну освіту освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст, набули стаж після здобуття освіти, як правило, не менше 3 років, мають високі показники в оперативно-службовій діяльності, віком до 30 років;
  - особи середнього та старшого начальницького складу органіввнутрішніх справ, які здобули вищу економічну освіту освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст і зараховані до резерву кадрів нависунення віком до 30 років
  Основной источник, да в принципе и единственный, не считая приказов:

  "Організація роботи з персоналом в органах внутрішніх справ України. Методичний посібник" К.:РВВ МВС України, 2002. 348 с. (Відповідальний редактор Ануфрієв М.І.) ББК Х621

  Жду предложений, что необходимо добавить. Если есть ошибки - указывайте, исправим.

  Дальше в первом посте темы буду по мере появления предложений и пересмотра тем этого раздела помещать вопросы кандидатов на службу и ответы уважаемых форумчан на них.

  Также жду предложения с указанием постов из тем этого раздела, которые по Вашему мнению, следовало бы переместить в шапку темы.

  В случае радактирования ответа перед перемещением в шапку темы буду текст согласовывать с автором.

  Формировать тему и шапку предлагаю по принципу: ввяжемся в драку, там разберемся - по мере поступления вопросов.


  Питання: Чи є можливість вступити на службу в органи внутрішніх справ особам, що не проходили службу у Збройних Силах (не закінчили навчання на війсковій кафедрі ВУЗ)?
  Відповідь: 1.
  Цитата Сообщение от Влад02 Посмотреть сообщение
  п. 3 Положення про проходження служби... "...На службу в органи внутрішніх справ приймаються на добровільних засадах особи, які досягли 18-річного віку, здатні за особистими якостями, освітою і станом здоров'я виконувати покладені на них обов'язки. Призовники не підлягають прийому на службу в органи внутрішніх справ, за винятком випадків, передбачених законодавством..."
  Цитата Сообщение от Влад02 Посмотреть сообщение
  Из этого следует что граждане который имеют высшее образование (без военной кафедры) и достигли 25-летнего (предельный возраст призыва на строчную военную службу) возраста, имеют на руках военный билет могут быть приняты на службу в органы внутренних дел.
  Якщо Вам виповнилось 25 років (Ви досягли гранічного віку призову на військову службу, зараз це 25 років, вра###те що його можуть колись змінити), Ви чоловічої статі, не проходили службу в Збройних Силах (навчання на військовій кафедрі ВУЗ) перед зверненням до органу внутрішніх справ з проханням про прийом на службу буде доцільним звернутися до військового комісаріату за місцем реестрації для отримання військового квитка або іншого документа.
  2. Крім того, на службу до досягнення 25-річного віку може бути прийнята особа жіночої статі, що не проходила службу у Збройних Силах (не закінчила навчання на війсковій кафедрі ВУЗ), якщо вона відповідає іншим вказаним вище вимогам.

  Питання: Які вимоги до стану здоров'я кандидатів на службу в органах внутрішніх справ

  Відповідь: Придатність кандидата до проходження служби в органах внутрішніх справ за станом здоров'я визначається шляхом обстеження його військово-лікарської комісією.
  ВЛК діє на підставі Положення про діяльність військово-лікарської комісії в системі МВС http://zakon.nau.ua/doc/?code=z0164-01 та Порядку проведення військово-лікарської експертизи і медичного огляду військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу в системі МВС http://zakon.nau.ua/doc/?code=z0164-01 , затверджених наказом МВС України від 06.02.2001 № 85

  Питання: Чи можу я вступити на службу в органи внутрішніх справ, маючи хронічне захворювання?

  Відповідь: Придатність особи до проходження служби визначається згідно Розкладу хвороб і фізичних вад (Додаток 1 до Порядку проведення військово-лікарської експертизи і медичного огляду військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу в системі МВС України, затвердженого наказом МВС України від 06.02.2001 № 85 http://zakon.nau.ua/doc/?code=z0165-01 )

  Питання:
  Цитата Сообщение от Рыжая Посмотреть сообщение
  Кто должен предупредить кандидата, прошедшего ВВК, тестирование и пр., о том что его заключение ВВК не готово, и находится в "стадии" Акта?
  Цитата Сообщение от Greyheaded Посмотреть сообщение
  Ув. Сева, добавьте о сроках действия заключения ВВК, бо как у Рыжей, иногда получается. Да ссылку на http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/la...&nreg=z0165-01 вставьте, пусть сами свои болячки ищут.


  Відповідь:
  Цитата Сообщение от spu0820 Посмотреть сообщение
  Вообще-то все результаты ВВК должен забирать кадровик, который занимается вашим оформлением. ВВК с кандидатами на службу дела не имееет кроме прохождения медкомиссии. Председатель ВВК НИКОМУ НИЧЕГО пояснять не должен (в смысле гражданам). В процессе прохождения медкомиссии, если требуются допорлнительные исследования, медики ВВК или осуществляют их в поликлиниках УМВД (возможно и небесплатно) или направляют для этого в "цивильные" поликлиники. Потом готовится заключение с выводами о пригодности (непригодности) кандидата для службы на определеной должности. Результаты забирают по мере готовности только кадровики и больше никто

  Цитата Сообщение от Влад02 Посмотреть сообщение
  Ув. Рыжая вопрос не очень понятен. Почему кто-то из ВВК должен предупреждать о том что "его заключение ВВК не готово, и находится в "стадии" Акта?". Никто никого предупреждать не должен. В направлении на ВВК есть строка результаты ВВК направить по такому адресу. Чаще всего пишут адрес кадров УВД и оно попадает к кадровику-куратору подразделения. По мере загруженности секретариата ВВК оно печатаеться и подписываеться у председателя. Узнать о том готово ли заключение ВВК Вы можете и сами, а также это может сделать кадровик и даже в телефонном режиме, для этого Вам или кадровику следует обратиться к секретарю ВВК. После того как заключение будет готово процесс получения результатов ВВК можно ускорить если кадровик сам поедет к секретарю и заберет его.

  Питання:
  Цитата Сообщение от Рыжая Посмотреть сообщение
  ... я не знала забрали мое заключение, или нет. После прохождения ВВК, тестирования, мне сказали ждать сначала проверки, затем принятия решения... И только через 6 мес. выяснилось, что с ВВК там не все слава богу. Пришлось проходить заново все Вот отсюда и вопрос: Как и когда я должна была узнать о проблеме с ВВК? и главное от кого?

  Відповідь:
  Про наслідки проходження ВЛК кандидат може поцікавитись у працівника кадрового підрозділу, секретаря або голови ВЛК. Працівники ВЛК не повідомлять результат обстеження, але можуть повідомити про готовність довідки або необхідність додаткового обстеження. Бажано повідомляти працівників кадрового підрозділу про закінчення проходження ВЛК. У випадку, якщо на протязі 2-х тижднів довідка ВЛК не готова, необхідно звернутися до секретаря ВЛК. У випадку відмови надати інформацію про готовність, звернутись з цим проханням до працівника кадрового підрозділу.
  В даному випадку все залежить тільки від ініціативи кандидата.


  Последний раз редактировалось Sewa; 16.04.2010 в 23:15.

 2. 4 пользователя(ей) сказали cпасибо:
  Desida (03.05.2010)Lancia Delta (12.02.2014)Нуська (15.04.2010)_ShturmaN_ (09.12.2012)
 3. #2
  младший лейтенант Аватар для Нуська
  Регистрация
  06.01.2009
  Репутация: 104
  Адрес
  Луганск
  Служба
  Учебные заведения системы МВД
  Сообщений
  301

  По умолчанию

  Цитата Сообщение от Sewa Посмотреть сообщение
  відслужили у Збройних силах
  вот что надо было написать большими буквами,жирным шрифтом и подчернуть))А то на форуме уже с десяток вопросов от не служивших товарищей,но очень стремящихся попасть в милицию...
  Береженого Бог бережет, а меня - моя милиция))

 4. #3
  подполковник Аватар для Sewa
  Регистрация
  05.11.2008
  Репутация: 1771
  Адрес
  Киев
  Служба
  Экспертная служба
  Сообщений
  916

  По умолчанию

  Цитата Сообщение от Нуська Посмотреть сообщение
  вот что надо было написать большими буквами,жирным шрифтом и подчернуть))А то на форуме уже с десяток вопросов от не служивших товарищей,но очень стремящихся попасть в милицию...
  Сделаем, и ссылочку на положение прилепим.

 5. #4
  младший лейтенант Аватар для Нуська
  Регистрация
  06.01.2009
  Репутация: 104
  Адрес
  Луганск
  Служба
  Учебные заведения системы МВД
  Сообщений
  301

  По умолчанию

  идея конечно хорошая...только,я думаю,что вопросов,дублирующих друг друга,меньше не станет.Народ ленивый,читать не хочет))
  Береженого Бог бережет, а меня - моя милиция))

 6. #5
  майор
  Регистрация
  09.04.2010
  Репутация: 758
  Адрес
  Киев
  Служба
  Кадровый аппарат
  Сообщений
  762

  По умолчанию

  Э нет брат Сева ) вы не правы. В п. 3 нет відслужили у Збройних силах, там явно написано что
  На службу в органи внутрішніх справ приймаються на
  добровільних засадах особи, які досягли 18-річного віку, здатні за
  особистими якостями, освітою і станом здоров'я виконувати
  покладені на них обов'язки. Призовники не підлягають прийому на
  службу в органи внутрішніх справ, за винятком випадків,
  передбачених законодавством. Під час прийняття на службу може бути
  встановлено іспитовий строк тривалістю до одного року. Особливості
  проходження служби в період іспитового строку визначаються МВС.

  Поправляйте.
  Методические рекомендации уже устарели.
  Мне сразу резануло это по глазам.
  Из этого следует что граждане который имеют высшее образование (без военной кафедры) и достигли 25-летнего (предельный возраст призыва на строчную военную службу) возраста, имеют на руках военный билет могут быть приняты на службу в органы внутренних дел. А теперь буду читать далее.
  Вы еще не написали рапорт на увольнение? Тогда мы идем к Вам.

  Борьба с коррупцией уменьшает количество взяток, улучшая их качество.

 7. #6
  подполковник Аватар для Sewa
  Регистрация
  05.11.2008
  Репутация: 1771
  Адрес
  Киев
  Служба
  Экспертная служба
  Сообщений
  916

  По умолчанию

  Цитата Сообщение от Влад02 Посмотреть сообщение
  Э нет брат Сева ) вы не правы. В п. 3 нет відслужили у Збройних силах, там явно написано что
  На службу в органи внутрішніх справ приймаються на
  добровільних засадах особи, які досягли 18-річного віку, здатні за
  особистими якостями, освітою і станом здоров'я виконувати
  покладені на них обов'язки. Призовники не підлягають прийому на
  службу в органи внутрішніх справ, за винятком випадків,
  передбачених законодавством. Під час прийняття на службу може бути
  встановлено іспитовий строк тривалістю до одного року. Особливості
  проходження служби в період іспитового строку визначаються МВС.

  Поправляйте.
  Методические рекомендации уже устарели.
  Мне сразу резануло это по глазам.
  Из этого следует что граждане который имеют высшее образование (без военной кафедры) и достигли 25-летнего (предельный возраст призыва на строчную военную службу) возраста, имеют на руках военный билет могут быть приняты на службу в органы внутренних дел. А теперь буду читать далее.
  2 таких сам на службу принял..., еще пожелания?

  Подправил в рекомендациях и оформил вопросом.
  Последний раз редактировалось Sewa; 15.04.2010 в 17:07.

 8. #7
  майор
  Регистрация
  09.04.2010
  Репутация: 758
  Адрес
  Киев
  Служба
  Кадровый аппарат
  Сообщений
  762

  По умолчанию

  Нет Сева не так. Добавь такой текст "а також, які отримали під час навчання вищу освіту та відповідно до підпунктів 2,3,4,6 пункту 1 ст. 18 Закону України Про військовий обовязок і віськову службу (см. http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/law...i?nreg=2232-12) звільнені від призову на строкову військову службу та отримали при цьому військовий квиток"
  Так правильнее.
  Последний раз редактировалось Влад02; 15.04.2010 в 17:23.
  Вы еще не написали рапорт на увольнение? Тогда мы идем к Вам.

  Борьба с коррупцией уменьшает количество взяток, улучшая их качество.

 9. #8
  подполковник Аватар для Sewa
  Регистрация
  05.11.2008
  Репутация: 1771
  Адрес
  Киев
  Служба
  Экспертная служба
  Сообщений
  916

  По умолчанию

  Цитата Сообщение от Влад02 Посмотреть сообщение
  Нет Сева не так. Добавь такой текст "а також, які отримали під час навчання вищу освіту та відповідно до підпунктів 2,3,4,6 пункту 1 ст. 18 Закону України Про військовий обовязок і віськову службу (см. http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/law...i?nreg=2232-12) звільнені від призову на строкову військову службу та отримали при цьому військовий квиток"
  Так правильнее.
  Сразу же возникает вопрос - кандидат достиг 25 летнего возраста, но не имеет высшего образования? Не доучился, например, или по не зависящим от него причинам он не мог быть призван в армию. Например, проживал за границей.
  Теоретически такое возможно...
  Кроме того, что он вражеский шпиен, других оснований ему отказать вроде нету?

  Думаю совсем правильней будет так:

  чи відповідно до підпунктів 2,3,4,6 пункту 1 ст. 18 Закону України Про військовий обовязок і віськову службу http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2232-12 звільнені від призову на строкову військову службу та отримали при цьому військовий квиток або документ, його заміщующій

 10. #9
  генерал-полковник
  Регистрация
  08.01.2009
  Репутация: 11235
  Адрес
  Ялта
  Служба
  Пенсионер МВД
  Сообщений
  9,451

  По умолчанию

  Ув. Сева, добавьте о сроках действия заключения ВВК, бо как у Рыжей, иногда получается. Да ссылку на http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/la...&nreg=z0165-01 вставьте, пусть сами свои болячки ищут.
  Последний раз редактировалось Greyheaded; 15.04.2010 в 17:54.
  Я никогда не спорю. Просто объясняю почему я прав.

 11. #10
  подполковник Аватар для Sewa
  Регистрация
  05.11.2008
  Репутация: 1771
  Адрес
  Киев
  Служба
  Экспертная служба
  Сообщений
  916

  По умолчанию

  Начну потихоньку стаскивать вопросы из раздела сюда:

  Вопрос достоин занять место в шапке?

  Питання:
  Цитата Сообщение от Nerussa Посмотреть сообщение
  Подскажите пожалуйста!!!Если меня отправляют в учебку на 6 мес.,а через 3 мес. у меня в институте сессия и госэкзамены,меня отпустят из учебки на сессию?Или меня не отправят туда пока-что?Если не отправят, то все это время будет считаться стажировка?


  Відповідь:
  Цитата Сообщение от spu0820 Посмотреть сообщение
  Утрясайте эти вопросы перед отправкой. Руководство учебки может и не отпустить. У них своя учебная программа и они ОБЯЗАНЫ ее выполнять.
  Цитата Сообщение от toxa Посмотреть сообщение
  был в подобной ситуации, сказали хочешь работать иди в училище, а если нет здавай екзамены в институте и приходи через 6 месяцев, набор в училище тогда был 2 раза в год
  Цитата Сообщение от keks Посмотреть сообщение
  Когда проходил первоначалку, нас свободно отпускали на сессию, просто надо было предоставить справку-вызов из ВУЗа и все, никаких денег никому давать не надо было.


  ---------- Добавлено в 17:02 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:54 ----------

  Цитата Сообщение от Greyheaded Посмотреть сообщение
  Ув. Сева, добавьте о сроках действия заключения ВВК, бо как у Рыжей, иногда получается. Да ссылку на http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/la...&nreg=z0165-01 вставьте, пусть сами свои болячки ищут.
  Не срабатывает ссылочка, может у меня синетом чего-то. Какой документ Вы имели ввиду? Перелік?

Страница 1 из 174 1231151101 ... ПоследняяПоследняя

Ваши права

 • Вы не можете создавать новые темы
 • Вы не можете отвечать в темах
 • Вы не можете прикреплять вложения
 • Вы не можете редактировать свои сообщения
 •