Как бороться с ЭНЕРГОСБЫТОМ...

Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.

Сергей Козлов

рядовой
Регистрация
1 Ноя 2009
Сообщения
1
Reaction score
0
Опять и опять энергосбыт пытается ввести ограничения по пользованию электроэнергией для работников милиции и пенсионеров МВД (до 75 кВт\час в месяц), пользуясь неким Пост.КМУ № 879 от 01.08.1996 г.(кстати, подписанный ещё П.Лазаренко). Вместе с тем, множеством решений Конституционного Суда Украины такие ограничения признаны неконституционными,.. так как такие требования ведут к снижению жизненного уровня семьи работника милиции и противоречат социальным гарантиям, предписанным ЗУ "О милиции"...
Кто может разъяснить "коммунальщикам", что решения КС Украины "...явялются обязательными к выполнению на территории Украины, окончательными и не могут быть обжалованными." (цитирую решение КС Суда Украины № 8-рп/99 vd990706 vn/99; дело № 1-16/99 от 6.07.1999 г.)...
Когда же этот "бардак" закончиться и социальные гарантии будут выполняться???????? :-X
 

Galina

генерал-лейтенант
Регистрация
12 Дек 2008
Сообщения
3,543
Reaction score
2,746
лично читала постановление подписанное Лазаренко, и уже тогда возмущалась фактом принятия этого постановления, которое по своей сути нарушают права сотрудника милиции на льготы гарантированные государством. Но до тех пор пока наше родное министерство будет молчать, самостоятельно сотрудникам будет очень сложно доказать свою правоту. 8)
 

Хадим

Ветеран
Регистрация
30 Окт 2008
Сообщения
4,431
Reaction score
4,427
ПлачУ за то, что сыше 75 квт, т.к.
Galina написал(а):
...пока наше родное министерство будет молчать, самостоятельно сотрудникам будет очень сложно доказать свою правоту. 8)
. В одиночку - это трата времени, средств и здоровья.
 

Мих87

старший лейтенант
Регистрация
12 Фев 2009
Сообщения
578
Reaction score
126
Пока не подадите голос - будете терпеть...
 

mis

рядовой
Регистрация
10 Ноя 2009
Сообщения
21
Reaction score
0
Відповідно до ст. 22 Закону України "Про міліцію", держава гарантує працівникам міліції соціальний захист, а саме:
Працівники міліції користуються пільгами при розподілі житла, встановленні квартирних телефонів, влаштуванні дітей у дошкільні заклади, вирішенні інших питань соціально-побутового забезпечення у порядку, передбаченому законодавством України.
Жила площа працівника міліції, в тому числі працюючим на транспорті, надається місцевими радами, відповідними міністерствами та відомствами у першочерговому порядку.
Працівникам міліції та членам їх сімей надається 50-процентна знижка по оплаті жилої площі, комунальних послуг, а також палива.
Працівники міліції, які живуть і працюють у сільській місцевості та в селищах міського типу, і члени їх сімей, які проживають з ними, забезпечуються безплатно житлом з опаленням і освітленням за встановленими нормами, а також користуються іншими пільгами, передбаченими законодавством.
Відповідно до ст. 95 Конституції України, виключно законом про Державний бюджет України визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків.
Одночасно, ст. 22 Конституції України, конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. Стаття 48 Конституції вказує, що кожен має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло.
Конституційний Суд України неодноразово розглядав проблему, пов'язану з реалізацією права на соціальний захист, і сформулював правову позицію, згідно з якою Конституція України виокремлює певні категорії громадян України, що потребують додаткових гарантій соціального захисту з боку держави. До них, зокрема, належать громадяни, які відповідно до статті 17 Конституції України перебувають на службі у військових формуваннях та правоохоронних органах держави, забезпечуючи суверенітет і територіальну цілісність України, її економічну та інформаційну безпеку, а саме - у Збройних Силах України, органах Служби безпеки України, міліції, прокуратури, охорони державного кордону України, податкової міліції, Управління державної охорони України, державної пожежної охорони, Державного департаменту України з питань виконання покарань тощо (Рішення Конституційного Суду України від 6 липня 1999 року N 8-рп/99 у справі щодо права на пільги та від 20 березня 2002 року N 5-рп/2002 у справі щодо пільг, компенсацій і гарантій).
Необхідність додаткових гарантій соціальної захищеності цієї категорії громадян як під час проходження служби, так і після її закінчення зумовлена насамперед тим, що служба в Збройних Силах України, інших військових формуваннях та правоохоронних органах держави пов'язана з ризиком для життя і здоров'я, підвищеними вимогами до дисципліни, професійної придатності, фахових, фізичних, вольових та інших якостей (Рішення Конституційного Суду України від 20 березня 2002 року N 5-рп/2002 у справі щодо пільг, компенсацій і гарантій).
Порядок проходження служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях врегульовано спеціальними нормативно-правовими актами, які покладають на громадян, які перебувають на такій службі, додаткові обов'язки і відповідальність.
Зокрема, громадяни України, які перебувають на військовій службі та працюють у правоохоронних органах (далі - військовослужбовці та працівники правоохоронних органів), зобов'язані виконувати свої професійні обов'язки і в неробочий час або поза службою.
Крім цього, до військовослужбовців та працівників правоохоронних органів у випадках, передбачених Конституцією України, у законодавчому порядку запроваджено певні обмеження окремих конституційних прав і свобод.
Військовослужбовці та працівники правоохоронних органів також обмежені у встановлених Конституцією України правах на підприємницьку діяльність (стаття 42), працю (стаття 43) та інших, пов'язаних із забезпеченням собі і своїй родині максимально досяжного (відповідно до своїх здібностей) рівня життя, та на захист своїх економічних і соціальних інтересів. Зокрема, на підставі положень частини другої статті 42, частини четвертої статті 44 Конституції України Законом України "Про прокуратуру" заборонено сумісництво служби в органах прокуратури з роботою на підприємствах, в установах чи організаціях, а також з будь-яким підприємництвом (частина п'ята статті 46), Законом України "Про міліцію" встановлено, що працівники міліції не можуть займатися будь-якими видами підприємницької діяльності, а так само організовувати страйки або брати в них участь (частина восьма статті 18), законами України "Про Збройні Сили України" (частина сьома статті 17), "Про пожежну безпеку" (частина п'ята статті 20) заборонено брати участь у страйках відповідно військовослужбовцям та рядовому, начальницькому складу, робітникам і службовцям державної пожежної охорони.
Таким чином, визначений законами України відповідно до положень статті 17 Конституції України комплекс організаційно-правових та економічних заходів, спрямованих на забезпечення соціального захисту військовослужбовців та працівників правоохоронних органів, зумовлений не їх непрацездатністю або відсутністю достатніх засобів для існування (стаття 46 Конституції України), а особливістю професійних обов'язків, пов'язаних з ризиком для життя та здоров'я, певним обмеженням конституційних прав і свобод, у тому числі права заробляти матеріальні блага для забезпечення собі і своїй сім'ї рівня життя, вищого за прожитковий мінімум.
Тобто соціальні гарантії військовослужбовців та працівників правоохоронних органів випливають з характеру покладених на них службових обов'язків у зв'язку з виконанням ними державних функцій.
Треба також зазначити, що відповідно до правової позиції Конституційного Суду України багато пільг, встановлених законами України "Про міліцію", "Про прокуратуру" тощо, є не пільгами, а гарантіями та іншими засобами забезпечення професійної діяльності окремих категорій громадян, ефективного функціонування відповідних органів.
Відповідно до Рішення Конституційного суду України від 9 липня 2007 року у справі N 1-29/2007 за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України положень статей 29, 36, частини другої статті 56, частини другої статті 62, частини першої статті 66, пунктів 7, 9, 12, 13, 14, 23, 29, 30, 39, 41, 43, 44, 45, 46 статті 71, статей 98, 101, 103, 111 Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік", визнано такими, що не відповідають Конституції України ( 254к/96-ВР ) (є неконституційними), положення Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік"( 489-16 ), а саме статті 36, за якою "пільги, компенсації і гарантії, на які згідно із законами України мають право окремі категорії працівників бюджетних установ, військовослужбовці та особи рядового і начальницького складу, щодо знижки плати за користування житлом (квартирної плати), паливом, телефоном та плати за комунальні послуги (водопостачання, водовідведення, газ, електрична та теплова енергія), безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту (за винятком таксі) та автомобільним транспортом загального користування у сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів надаються у разі, якщо зазначені працівники мають право на податкову соціальну пільгу. Розмір наданих пільг у грошовому еквіваленті разом із
грошовими доходами зазначених працівників не повинен перевищувати величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу".

Взагалі це питання регулюється Постановою КМУ від 31.03.2003 року , яка затверджує "ПОРЯДОК НАДАННЯ ПІЛЬГ, КОМПЕНСАЦІЙ І ГАРАНТІЙ ПРАЦІВНяКАМ БЮДЖЕТНяХ УСТАНОВ, ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМ, ОСОБАМ РЯДОВОГО І НАЧАЛЬНяЦЬКОГО СКЛАДУ". Однак вважаю, що і посилання постачальників послуг на цей документ є неправомірним, оскільки в самій Постанові вказано на виконання якої статті Закону України "Про Державний бюджет України" введено цей порядок.
Постановою КМУ від 7 березня 2007 р. N 407 до вказаного нормативного документу внесено зміни, які вказують, що цей Порядок діє відповідно до частини першої статті 36 Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік". Враховуючи Рішення Конституційного суду від 09.07.2007 року, дана норма Закону визнана неконституційною і не має юридичної сили. За таких обставин, підзаконні нормативні акти, прийняті на виконання цієї норми також втрачають дію.
В п. 5 Рішення Конституційного Суду України від 09.07.2007 року вказано, що дане судове рішення має преюдиціальне значення для судів загальної юрисдикції при розгляді ними позовів у зв'язку з правовідносинами, які виникли внаслідок дії положень статей зазначених законів, що визнані неконституційними.
 

Михалы4

рядовой
Регистрация
12 Мар 2010
Сообщения
9
Reaction score
1
Есть те кто платят 50% ???

На форуме есть действующие(не пенсионеры) сотрудники милиции которые опласивают 50% комунальных платежей на данный момент???
Посколько к ЗУ "О милиции" в "ЖЕКах" относятся как к мифу...=-O
 
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.
Сверху