наказ МВС України від 22.03.2006 № 291

Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.

skg

рядовой
Регистрация
22 Янв 2011
Сообщения
5
Reaction score
0
У кого-нибудь есть в эл. виде [FONT=&quot]наказ МВС України від 22.03.2006 № 291 «Про затвердження інструкції про порядок переведення особового складу органів і підрозділів Міністерства внутрішніх справ України на посилений варіант оперативно-службової діяльності»?[/FONT]
 

Димон

сержант
Регистрация
15 Янв 2009
Сообщения
60
Reaction score
15
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
НАКАЗ

22.03.2006 м. Київ № 291

Про затвердження Інструкції про порядок переведення особового складу органів і підрозділів Міністерства внутрішніх справ України на посилений варіант оперативно-службової діяльності

З метою вжиття невідкладних заходів щодо боротьби з організованою злочинністю і корупцією, зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян, керуючись Законом України "Про міліцію" та іншими нормативно-правовими актами України, які регламентують оперативно-службову діяльність органів внутрішніх справ,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок переведення особового складу органів і підрозділів Міністерства внутрішніх справ України на посилений варіант оперативно-службової діяльності (далі - Інструкція) (додається).
2. Першому заступникові Міністра, заступникам Міністра, керівникам структурних підрозділів Міністерства, головних управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, місті Києві та Київській області, управлінь МВС України в областях, місті Севастополі та на транспорті, міськрайлінорганів, вищих навчальних закладів МВС України організувати вивчення Інструкції особовим складом та дотримуватися її неухильного виконання.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра -начальника міліції громадської безпеки генерал-майора міліції Рудіка В.М.
4. Наказ оголосити органам і підрозділам внутрішніх справ та внутрішніх військ МВС України

Міністр Ю.В.Луценко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МВС України від 22.03.2006 №291

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок переведення особового складу органів і підрозділів
Міністерства внутрішніх справ України на посилений варіант
оперативно-службової діяльності

І. Загальні положення.
Інструкція про порядок переведення особового складу органів і підрозділів Міністерства внутрішніх справ України на посилений варіант оперативно-службової діяльності (далі — Інструкція) визначає організаційно-правові основи переведення особового складу на посилений варіант оперативно-службової діяльності, організацію управління, особливості діяльності особового складу органів і підрозділів Міністерства внутрішніх справ України в умовах посиленого варіанту оперативно-службової діяльності.
Посилений варіант оперативно-службової діяльності (далі — посилений варіант) — це комплекс організаційно-правових, профілактичних, оперативних та інших заходів, пов'язаних із залученням значної кількості особового складу та особливим режимом виконання оперативно-службових завдань з метою швидкої стабілізації оперативної обстановки, коли наявними силами і засобами, що безпосередньо залучені до охорони громадського порядку, при повсякденному режимі несення служби їх виконати неможливо.*
Залежно від обставин, що склалися, посилений варіант може бути оголошений як для всього особового складу органів і підрозділів системи МВС України, так і для особового складу окремого органу чи підрозділу внутрішніх справ.
Дія Інструкції поширюється на осіб рядового і начальницького складу апарату Міністерства, головних управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, місті Києві та Київській області, управлінь МВС України в областях, місті Севастополі та на транспорті (далі — ГУМВС, УМВС, УМВСТ), міськрайлінорганів, спеціальних установ міліції, стройових підрозділів органів внутрішніх справ, вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ системи МВС України (крім слухачів та курсантів навчальних закладів, які не досягли 18-річного віку, а також працівників, що не пройшли початкової підготовки).
Метою введення посиленого варіанта є найшвидша нормалізація оперативної обстановки та відновлення правопорядку, усунення загрози життю чи здоров'ю громадян.
Правовою основою діяльності особового складу органів і підрозділів Міністерства внутрішніх справ в умовах посиленого варіанта є Конституція України, закони України, акти Президента України, Кабінету Міністрів України, міжнародні договори України, нормативно-правові акти МВС України та ця Інструкція.
Діяльність міліції при посиленому варіанті будується на принципах законності, гуманізму, поваги до прав, свобод, гідності людини і громадянина, соціальної справедливості, єдиноначальності.
При посиленому варіанті органи та підрозділи системи МВС України відповідно здійснюють повноваження, надані Конституцією України та іншими законами України і забезпечують їх неухильне виконання.
2. Підстави введення посиленого варіанта:
2.1. Посилений варіант може бути введений у разі:
Повідомлення про обставини, що можуть призвести чи призвели до загострення оперативної обстановки, створити чи створили загрозу житло (здоров'ю) громадян.
Уведення надзвичайного стану.
3. Порядок переведення особового складу на посилений варіант.
3.1. Рішення щодо переведення особового складу на посилений варіант приймають:
Міністр внутрішніх справ або особа, яка виконує його обов'язки, -відносно особового складу апарату (окремих структурних підрозділів) Міністерства, усіх органів і підрозділів внутрішніх справ, внутрішніх військ та вищих навчальних закладів МВС України як у масштабі держави, так і в її окремих областях, районах, населених пунктах, на транспортних дільницях.
Начальники ГУМВС, УМВС або особи, які їх заміщають, -відносно особового складу апарату управління, усіх підлеглих органів і підрозділів внутрішніх справ на території обслуговування або в окремих районах, населених пунктах.
Переведення особового складу органів і підрозділів Міністерства внутрішніх справ, що входять до гарнізону міліції та підпорядковані МВС України, на посилений варіант здійснюється за попередньою письмовою згодою керівництва Міністерства, а в разі надзвичайних обставин - негайно, з подальшим повідомленням МВС України.
Начальник УМВСТ або особа, яка виконує його обов'язки, -відносно особового складу апарату управління, усіх підпорядкованих чи окремих лінорганів.
Начальники міських, районних, лінійних управлінь, відділів (відділень) або особи, які їх заміщують, - відносно особового складу органів внутрішніх справ, які вони очолюють, або їм підпорядкованих.
Переведення особового складу органів і підрозділів, підпорядкованих ГУМВС, УМВС, УМВСТ, що дислокуються на території обслуговування і входять до відповідних гарнізонів міліції, здійснюється за попередньою письмовою згодою їх керівництва, підпорядкованих МВС України - за письмовою згодою керівництва МВС (через керівництво ГУМВС, УМВС), а в разі надзвичайних обставин — негайно, з подальшим повідомленням по інстанції.
3.1.5. Командувач внутрішніх військ МВС України або особа, яка йогозаміщує, - відносно особового складу апарату управління, усіх чи окремихпідпорядкованих частин, підрозділів, з негайним повідомленням керівництваМВС України, а командири з'єднань, частин, окремих батальйонів, окремих ротабо особи, що їх заміщують, - відносно особового складу підрозділів, які очолюють, з негайним повідомленням керівництва ГУВВ МВС України.
Особливості переведення внутрішніх військ на посилений варіант несення служби здійснюється відповідно до наказів МВС України від 05.07.2005 № 521 "Про затвердження Тимчасового положення про організацію служби спеціальних моторизованих військових частин міліції, військових частин спеціального призначення та підрозділів оперативного призначення внутрішніх військ МВС України" та від 25.11.1994 № 050 "Про виконання постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження статутів військ внутрішньої та конвойної охорони".
3.1.6. Керівники структурних підрозділів МВС, ГУМВС, УМВС, УМВСТ, міськрайлінорганів або особи, що їх замішують, - відносно підпорядкованого особового складу підрозділів з негайним повідомленням свого безпосереднього керівництва (куратора підрозділу).
Особовий склад вищих навчальних закладів системи МВС України є резервом Міністра внутрішніх справ і переводиться на посилений варіант за його письмовим наказом як придані сили, з виконанням функцій, не пов'язаних із застосуванням силових дій.
Переведення особового складу будь-якого рівня на посилений варіант здійснюється шляхом видання письмового наказу (розпорядження), з доведенням до відома підпорядкованих органів і підрозділів.
У наказі (розпорядженні) про переведення особового складу на посилений варіант зазначаються:
1) обґрунтування необхідності переведення;
2) час, з якого вводиться посилений варіант, і строк, на який вінвводиться;
межі території, на якій вводиться посилений варіант;
інші питання, що обумовлені цією Інструкцією.
Керівники, які вводять посилений варіант діяльності, несуть відповідальність за обґрунтованість його впровадження.
Про переведення особового складу на посилений варіант керівники, які його впровадили, в усній формі інформують (за необхідності) про це органи державної влади та місцевого самоврядування, керівників інших правоохоронних органів та органів, які взаємодіють з ними.
Відміна посиленого варіанта здійснюється виданням письмового наказу (розпорядження) посадовою особою, яка його встановлювала, якщо строк дії не був раніше обумовлений.
Посилений варіант може бути відмінений раніше строку, на який він вводився, у разі усунення обставин, що обумовили необхідність його введення.
Після відміни посиленого варіанта керівники органів і підрозділів Міністерства внутрішніх справ України протягом доби готують доповідну записку про вжиті в процесі посиленого варіанта заходи, їх результати та наслідки, а також пропозиції щодо вдосконалення організації дій за таких умов і направляють до МВС України.
Про результати переведення особового складу на посиленій варіант, зурахуваннямрежимутаємностітаконфіденційності,моженадаватисяінформаціязацікавлениморганамдержавноївладитазасобаммасової інформації.
4. Сили, що залучаються для здійснення посиленого варіанта, їх завдання, термін виконання завдань:
На посилений варіант може переводитися як весь особовий склад органів (органу) чи підрозділів (підрозділу), так і його частина або окремі структурні підрозділи.
Залежно від обставин, за яких був уведений посилений варіант, сили, що залучаються, поділяються на три групи:
Перша група — основні сили.
Друга група - додаткові сили, що виділяються за рахунок органів і підрозділів певного регіону.
Третя група — придані сили, які залучаються за рахунок органів і підрозділів з інших регіонів (зведені загони).
Виділення додаткових сил в розпорядження конкретних керівників здійснюється за наказом (розпорядженням) відповідних начальників ГУМВС.УМВС.УМВСТ.
Виділення приданих сил у підпорядкування конкретних керівників здійснюється за наказом (розпорядженням) керівництва МВС України.
Чисельність сил може бути збільшена за рахунок:
Тимчасової відміни працівникам вихідних днів та виклику їх із відпусток.
Припинення відряджень або відкликання з них працівників.
Установлення для особового складу 12 — годинного робочого дня та шестиденного робочого тижня.
Рішення з цих питань можуть приймати керівники, які мають право переведення особового складу на посилений варіант.
Залежно від оперативної обстановки керівник, що вводить посилений варіант, має право перевести особовий склад на казармене становище з компактним розміщенням у гуртожитках, готелях тощо, що повинно бути заздалегідь погоджено з органами виконавчої влади та органами внутрішніх справ на випадок виникнення надзвичайних ситуацій, або у службових приміщеннях органів і підрозділів внутрішніх справ з відповідним закріпленням необхідного майна (ліжок, білизни тощо).
У комплексі завдань із забезпечення посиленого варіанта, як правило, передбачається:
Розгортання оперативних штабів. Установлення цілодобового чергування керівного складу.
Посилення чергових частин, слідчо-оперативних груп, створення достатньої кількості груп документування або надання їм додаткової чисельності.
Розгортання мережі контрольно-пропускних пунктів, заслонів, засад, постів регулювання, маршрутів та постів патрульної служби міліції інших нарядів, згідно з типовими планами або залежно від обстановки, що складається.
4.7.4. Посилення охорони важливих об'єктів, у тому числі приміщень і споруд органів і підрозділів системи N480, осіб у спецустановах міліції.
4.7.5 Максимальне оперативно-профілактичне відпрацювання території, що обслуговується, а також осіб, які знаходяться на обліку в органах міліції. Залученняі для охорони громадського порядку додаткових пересувних груп та інших нарядів за рахунок наявних сил і засобів.
Перевірка протипожежного стану об'єктів системи МВС України, готовності протипожежних засобів.
Формування (за необхідності) спеціальних зведених загонів у разі загрози виникнення (виникнення) групових порушень громадського порядку чи масових безпорядків.
Проведення оперативно-профілактичних заходів.
Обов'язкова перевірка наявності, стану, додержання порядку та збереження зброї, боєприпасів, вибухових, сильнодіючих, отруйних речовин, спеціальних засобів, пально-мастильних матеріалів, посиленого контролю за їх видачею.
Створення мобільного резерву сил і засобів.
Інші заходи, які можуть бути додатково запроваджені органами державної влади або керівниками, які ввели посилений варіант діяльності.
Особовий склад, переведений на посилений варіант, як правило, озброюється табельною вогнепальною зброєю та оснащується спецзасобами, засобами радіозв'язку.
Використання особового складу, що переведений на посилений варіант, для інших цілей здійснюється тільки за письмовим рішенням керівників, що запровадили такий варіант.
Тривалість посиленого варіанта визначається відповідним керівником і залежить від якісного та повного виконання завдань, або змін обстановки, які тягнуть за собою скасування підстав провадження посиленого варіанта!
Термін безперервного здійснення заходів при провадженні посиленого варіанта оперативно-службової діяльності повинен залежати від складності оперативної обстановки та навантаження на особовий склад при виконанні поставлених завдань.
Посилений варіант може вводитися на строк:
4.12.1. До 15 діб - Міністром внутрішніх справ України, йогозаступниками.
4.12.2. До 10 діб - начальниками ГУМВС, УМВС, УМВСТ,командувачем внутрішніх військ або особами, які їх заміщають.
До 5 діб — начальниками структурних підрозділів МВС, міськрайлінорганів внутрішніх справ ГУМВС, УМВС, УМВСТ , командирами з'єднань і частин внутрішніх військ або особами, які їх заміщають.
До 3 діб - командирами окремих батальйонів (рот)'внутрішніх військ.
4.13. Збільшення зазначених максимальних строків посиленого варіантапри надсиланні обгрунтованої доповідної записки щодо їх продовження можутьздійснити:
Міністр внутрішніх справ, його заступники - до 5 діб.
Начальники ГУМВС, УМВС, УМВСТ, командувач внутрішніх військ або особи, які їх заміщають, - до 3 діб.
Рішення про продовження посиленого варіанта приймається у порядку, визначеному п. 3.3 Інструкції.
При введенні надзвичайного стану в Україні чи в окремих її місцевостях термін уведення посиленого варіанта визначається Указом Президента України відповідно до законодавства України.
5. Організація управління та зв'язку.
5.1. Безпосереднє управління силами та засобами, що залучені,організацію взаємодії, збір, аналіз та обмін оперативною інформацієюздійснюють оперативні штаби під керівництвом начальника підрозділу або йогозаступника за лініями кураторства тих служб, діяльність яких найбільшевідповідає меті введення посиленого варіанта.
За рішенням керівника оперативного штабу до його складу можуть залучатися (за погодженням) представники органів виконавчої влади, інших правоохоронних органів, військових частин, а також представники засобів масової інформації.
На оперативний штаб покладається координація, управління силами і засобами, взаємодія з правоохоронними органами, центральними та місцевими органами виконавчої влади, військовим командуванням Збройних Сил України, громадськими формуваннями, що залучаються, на весь період впровадження посиленого варіанта.
Під час проведення спільних заходів та операцій особовий склад, що залучається, працює по радіообміну (за наявності технічної можливості) на єдиному каналі.
На період посиленого варіанта оперативно-службової діяльності оплата праці особовому складу в надурочний і нічний часи, у вихідні і святкові дні проводиться згідно з чинним законодавством і нормативно-правовими актами МВС України.
При цьому раз на тиждень особовому складу надається не менше доби для відпочинку.
5.5. Усебічне забезпечення (морально-психологічне, матеріально-технічне, зв'язок, медичне) задіяного особового складу на період дії посиленоговаріанта оперативно-службової діяльності, покладається на відповідніструктурні підрозділи згідно з чинними нормами забезпечення.

Заступник начальникаГоловного штабу МВС України
підполковник міліції М.В. Андруньків
 

FANAT

генерал-майор
Регистрация
14 Ноя 2008
Сообщения
1,708
Reaction score
402
наказ МВС України від 22.03.2006 № 291 «Про затвердження інструкції про порядок переведення особового складу органів і підрозділів Міністерства внутрішніх справ України на посилений варіант оперативно-службової діяльності»?
Что такое ? До сих пор указание исполнить не можете ?)))
 
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.
Сверху