Нормативные акты по работе с кадрами

Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.

spu0820

Ветеран
Регистрация
30 Окт 2008
Сообщения
9,399
Reaction score
7,643
Буду сбрасывать кое-что о работе с кадрами о выслуге, денежном содержании, да и вообще об интересном.


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНя
П О С Т А Н О В А від 17 липня 1992 р. N 393 Київ
Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 747 ( 747-93-п ) від 19.09.93 N 347 ( 347-94-п ) від 03.06.94 N 353 ( 353-95-п ) від 22.05.95 N 463 ( 463-95-п ) від 28.06.95 }
{ Зміни в текст не внесені. Додатково див. Постанову КМ N 1009 ( 1009-95-п ) від 18.12.95 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 967 ( 967-97-п ) від 03.09.97 }
{ Чинність Постанови поширено на осіб начальницького складу податкової міліції згідно з Постановою КМ N 1716 ( 1716-98-п ) від 30.10.98 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1883 ( 1883-98-п ) від 27.11.98 N 589 ( 589-99-п ) від 14.04.99 N 12 ( 12-2000-п ) від 08.01.2000 N 299 ( 299-2000-п ) від 14.02.2000 з Указом Президента N 463/2001 ( 463/2001 ) від 23.06.2001 Постановами КМ N 863 ( 863-2001-п ) від 26.07.2001 N 1497 ( 1497-2001-п ) від 16.11.2001 N 1402 ( 1402-2003-п ) від 04.09.2003 N 1803 ( 1803-2003-п ) від 20.11.2003 N 1525 ( 1525-2004-п ) від 17.11.2004 N 497 ( 497-2005-п ) від 22.06.2005 N 158 ( 158-2006-п ) від 15.02.2006 N 726 ( 726-2006-п ) від 25.05.2006 N 1074 ( 1074-2006-п ) від 01.08.2006 N 1658 ( 1658-2006-п ) від 29.11.2006 N 151 ( 151-2007-п ) від 07.02.2007 N 1144 ( 1144-2007-п ) від 19.09.2007 N 45 ( 45-2008-п ) від 13.02.2008 N 291 ( 291-2008-п ) від 02.04.2008 }
{ Про поширення дії Постанови на осіб начальницького і рядового складу державної пожежної охорони додатково див. Постанову КМ N 1555 ( 1555-2004-п ) від 17.11.2004 }
{ Про поширення дії Постанови на осіб рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації додатково див. Постанову КМ N 1828 ( 1828-2006-п ) від 27.12.2006 }
{ У тексті Постанови слова "військ внутрішньої та конвойної охорони" у всіх відмінках замінено словами "внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України" у відповідних відмінках згідно з Постановою КМ N 967 ( 967-97-п ) від 03.09.97 }
{ У тексті Постанови слова "Прикордонні війська" та "Державний комітет у справах охорони державного кордону" в усіх відмінках замінено відповідно словами "Державна прикордонна служба" та "Адміністрація Державної прикордонної служби" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 1402 ( 1402-2003-п ) від 04.09.2003 }
{ Про поширення дії Постанови на осіб начальницького і рядового складу органів і підрозділів цивільного захисту додатково див. Постанову КМ N 695 ( 695-2008-п ) від 06.08.2008 }


Відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ" ( 2262-12 ) і постанови Верховної Ради України про порядок введення в дію цього Закону ( 2263-12 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що для призначення пенсій за вислугу років відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ" ( 2262-12 ) особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ до вислуги років зараховуються:
військова служба в Збройних Силах, Державній прикордонній службі, Національній гвардії, Управлінні державної охорони, Цивільній обороні України та інших військових формуваннях, створених Верховною Радою України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки, Державній спеціальній службі транспорту; { Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 726 ( 726-2006-п ) від 25.05.2006, N 1658 ( 1658-2006-п ) від 29.11.2006 }
служба в органах внутрішніх справ України на посадах начальницького і рядового складу з дня призначення на відповідну посаду;
служба як військових будівельників у військово-будівельних загонах (частинах);
час перебування на практичній льотній підготовці призваних на військову службу осіб, які навчалися на офіцерів запасу льотного складу у навчальних організаціях Товариства сприяння обороні України;
час роботи в Радах народних депутатів та їх органах, центральних і місцевих органах державної виконавчої влади із залишенням на військовій службі або на службі в органах внутрішніх справ;
час перебування під вартою, час відбуття покарання в місцях позбавлення волі та висилки військовослужбовців, безпідставно притягнутих до кримінальної відповідальності, безпідставно репресованих і надалі реабілітованих;
час роботи в органах прокуратури і суду осіб, які працювали на посадах суддів, прокурорів, слідчих і перебувають на службі в органах внутрішніх справ на посадах начальницького складу, військовій службі в органах і військових формуваннях Служби безпеки, Службі зовнішньої розвідки; { Абзац восьмий пункту 1 в редакції Постанови КМ N 747 ( 747-93-п ) від 19.09.93; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 726 ( 726-2006-п ) від 25.05.2006 }
дійсна військова служба у Радянській Армії та Військово-Морському Флоті, прикордонних, внутрішніх, залізничних військах, в органах державної безпеки та інших військових формуваннях колишнього СРСР, а також служба в органах внутрішніх справ колишнього СРСР та інші види служби і періоди роботи, які відповідно до законодавства колишнього СРСР зараховувалися до вислуги років для призначення пенсій військовослужбовцям, а також особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ. Вислуга років (у тому числі на пільгових умовах) у цьому випадку обчислюється у порядку, встановленому законодавством колишнього СРСР, якщо цією постановою не передбачено більш пільгових умов зарахування до вислуги років часу служби для призначення пенсій військовослужбовцям та особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ;
військова служба у Збройних Силах, органах безпеки держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав та інших військових формуваннях, створених законодавчими органами цих держав, Об'єднаних Збройних Силах Співдружності Незалежних Держав. Вислуга років (у тому числі на пільгових умовах) у цьому випадку обчислюється у порядку, встановленому законодавством держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав, на території яких військовослужбовці проходили службу, якщо інше не встановлено відповідними міжнародними угодами;
служба в органах внутрішніх справ держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав, за яку вислуга років обчислюється у порядку, встановленому відповідними міжнародними угодами;
час роботи в державних органах у разі переходу на службу в органи внутрішніх справ на посади начальницького складу, на військову службу в органи і військові формування Служби безпеки за направленням Кабінету Міністрів України, Ради Міністрів Республіки Крим, Представника Президента України в області, містах Києві та Севастополі згідно з переліками посад і на умовах, затверджуваних відповідно Міністерством внутрішніх справ і Центральним управлінням Служби безпеки; ( Пункт 1 доповнено абзацом 12 згідно з Постановою КМ N 747 ( 747-93-п ) від 19.09.93 )
час перебування на посадах службовців у виправно-трудових установах, в органах і установах виконання покарань, слідчих ізоляторах, лікувально-трудових профілакторіях, інспекціях виправних робіт, підрозділах кримінально-виконавчої інспекції та невоєнізованої професійно-пожежної охорони, які переведені в категорію посад, що заміщуються рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ та Державної кримінально-виконавчої служби за переліком посад і на умовах (в порядку), затверджуваних відповідно Міністерством внутрішніх справ та Державним департаментом з питань виконання покарань; { Пункт 1 доповнено абзацом 13 згідно з Постановою КМ N 747 ( 747-93-п ) від 19.09.93; в редакції Постанови КМ N 1074 ( 1074-2006-п ) від 01.08.2006 }
час роботи в органах державної влади у разі направлення (переведення) для подальшого проходження військової або державної служби до розвідувальних органів на посади, які передбачають використання знань і досвіду, набутих під час роботи в органах державної влади. { Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 726 ( 726-2006-п ) від 25.05.2006 }
2. До вислуги років особам офіцерського складу Збройних Сил, Державної прикордонної служби, Управління державної охорони, Цивільної оборони України та інших військових формувань, створених Верховною Радою України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки, Державної спеціальної служби транспорту, а також особам середнього, старшого і вищого начальницького складу органів внутрішніх справ та Державної кримінально-виконавчої служби України при призначенні пенсій згідно з пунктом "а" статті 12 закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ" ( 2262-12 ) додатково зараховується час їхнього навчання (у тому числі заочно) у цивільних вищих навчальних закладах, а також у інших навчальних закладах, після закінчення яких присвоюється офіцерське звання, до вступу на військову службу або призначення на відповідну посаду в межах до п'яти років із розрахунку - один рік за шість місяців.
{ Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 863 ( 863-2001-п ) від 26.07.2001, N 726 ( 726-2006-п ) від 25.05.2006, N 1074 ( 1074-2006-п ) від 01.08.2006, N 1658 ( 1658-2006-п ) від 29.11.2006 }
 

spu0820

Ветеран
Регистрация
30 Окт 2008
Сообщения
9,399
Reaction score
7,643
3. До вислуги років для призначення пенсій особам, зазначеним в абзаці першому пункту 1 цієї постанови, зараховується на пільгових умовах:
а) один місяць служби за три місяці:
участь у бойових діях у воєнний час;
час перебування під вартою, час відбуття покарання в місцях позбавлення волі та висилки військовослужбовців, безпідставно притягнутих до кримінальної відповідальності, безпідставно репресованих і надалі реабілітованих;
час виконання робіт, пов'язаних з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, до 1 січня 1988 року;
таємно;
( Щодо змін додатково див. Постанову КМ N 747 ( 747-93-п ) від 19.09.93 - таємно )
час проходження служби військовослужбовцями Служби безпеки, направленими у відрядження до Республіки Ірак з метою забезпечення в умовах посилення терористичних посягань безпеки дипломатичної установи України, її співробітників та членів їх сімей; ( Підпункт "а" пункту 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 158 ( 158-2006-п ) від 15.02.2006 )
б) один місяць служби за два місяці:
у з'єднаннях, частинах і підрозділах, що беруть участь у підтриманні режиму надзвичайного стану;
на льотній роботі у реактивній та турбогвинтовій авіації - на умовах, що визначаються відповідно Міністерством оборони, Міністерством внутрішніх справ та Адміністрацією Державної прикордонної служби України; ( Абзац третій підпункту "б" пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 863 ( 863-2001-п ) від 26.07.2001 )
на атомних підводних крейсерах, атомних підводних човнах, дизельних підводних човнах, обладнаних допоміжними атомними енергетичними установками, і підводних човнах із спеціальними енергетичними установками - за умовами, що визначаються Міністерством оборони, Службою зовнішньої розвідки, Центральним управлінням Служби безпеки України; { Абзац четвертий підпункту "б" пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 747 ( 747-93-п ) від 19.09.93, N 726 ( 726-2006-п ) від 25.05.2006 }
на посадах водолазів, які виконують роботу в умовах тривалого перебування під підвищеним тиском під водою або у барокамерах, на умовах, що визначаються відповідно Міністерством оборони, Службою зовнішньої розвідки, Міністерством транспорту та зв'язку і Адміністрацією Державної прикордонної служби України; { Абзац п'ятий підпункту "б" пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 726 ( 726-2006-п ) від 25.05.2006, N 1658 ( 1658-2006-п ) від 29.11.2006 }
час служби у лепрозорних і протичумних відділеннях військових госпіталів, у відділеннях військових госпіталів по лікуванню осіб, заражених вірусом імунодефіциту людини або хворих на СНІД, у відділеннях анестезіології та реанімації військових госпіталів, у судово-медичних установах і патологоанатомічних лабораторіях; ( Абзац шостий підпункту "б" пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1883 ( 1883-98-п ) від 27.11.98, N 299 ( 299-2000-п ) від 14.02.2000 )
таємно;
( Щодо змін додатково див. Постанову КМ N 747 ( 747-93-п ) від 19.09.93 - таємно )
час проходження служби особами рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби в закладах охорони здоров'я, призначених для тримання і лікування інфекційних хворих засуджених та надання психіатричної допомоги, за переліком посад і в порядку, затверджуваних Державним департаментом з питань виконання покарань; { Підпункт "б" пункту 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1074 ( 1074-2006-п ) від 01.08.2006 }
в) один місяць служби за півтора місяця:
на льотній роботі в авіації (за винятком видів авіації, зазначених у підпункті "б" цього пункту) - на умовах, що визначаються відповідно Міністерством оборони, Міністерством внутрішніх справ та Адміністрацією Державної прикордонної служби України; ( Абзац другий підпункту "в" пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 863 ( 863-2001-п ) від 26.07.2001 )
на атомних надводних кораблях - із строків, установлених Міністерством оборони, Службою зовнішньої розвідки, Центральним управлінням Служби безпеки України; { Абзац третій підпункту "в" пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 747 ( 747-93-п ) від 19.09.93, N 726 ( 726-2006-п ) від 25.05.2006 }
на підводних човнах (крім зазначених у підпункті "б" цього пункту) в період перебування їх у строю;
на мінних тральщиках під час тралення бойових мін;
в управліннях з'єднань підводних човнів, що перебувають у строю, і з'єднань мінних тральщиків під час тралення бойових мін на умовах, визначених Міністерством оборони України;
на посадах водолазів усіх найменувань і спеціальностей (крім водолазів, зазначених у підпункті "б" цього пункту);
на посадах, де виконання обов'язків пов'язане з систематичними стрибками з парашутом, при виконанні річних норм, що визначаються відповідно Міністерством оборони, Службою зовнішньої розвідки, Центральним управлінням Служби безпеки, Міністерством внутрішніх справ та Адміністрацією Державної прикордонної служби України; { Абзац восьмий підпункту "в" пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 863 ( 863-2001-п ) від 26.07.2001, N 726 ( 726-2006-п ) від 25.05.2006 }
у підрозділах внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ з охорони дипломатичних і консульських представництв іноземних держав, у підрозділах Управління державної охорони, що визначаються в установленому порядку, а також у підрозділах спеціального призначення Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, установ виконання покарань органів внутрішніх справ, воєнізованих формуваннях Державної кримінально-виконавчої служби, у частинах і підрозділах спеціального призначення внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України та у підрозділах міліції особливого призначення за Переліком посад і умовами (в порядку), що визначаються керівниками відповідних міністерств і відомств; { Абзац дев'ятий підпункту "в" пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 747 ( 747-93-п ) від 19.09.93; в редакції Постанови КМ N 353 ( 353-95-п ) від 22.05.95; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 863 ( 863-2001-п ) від 26.07.2001, N 726 ( 726-2006-п ) від 25.05.2006, N 1074 ( 1074-2006-п ) від 01.08.2006 }
на заставах, постах, у комендатурах, відділеннях КПП, маневрових групах зі змінними заставами, на кораблях і катерах, що несуть службу по охороні державного кордону України, інших підрозділах Державної прикордонної служби за Переліком, затверджуваним Адміністрацією Державної прикордонної служби України;
у складі других екіпажів дизель-електричних підводних човнів, що перебувають у строю;
у високогірних місцевостях на висоті від 1000 до 1500 метрів над рівнем моря, а у виняткових випадках - і нижче згідно з переліками військових частин, підрозділів і установ, затверджуваних відповідно Міністерством оборони, Міністерством внутрішніх справ, Центральним управлінням Служби безпеки, Адміністрацією Державної прикордонної служби України та Управлінням державної охорони; ( Абзац дванадцятий підпункту "в" пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 863 ( 863-2001-п ) від 26.07.2001 )
в укріплених районах військовослужбовцям, які несуть (несли) бойове чергування в спорудах оборонних позицій у складі бойових обслуг;
на роботах, пов'язаних з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, - з 1 січня 1988 по 31 грудня 1993 року;
у зонах безумовного (обов'язкового) та гарантованого добровільного відселення, передбачених пунктами 2 і 3 статті 2 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ), - згідно з переліками військових частин, підрозділів і установ, затверджуваними відповідно Міністерством оборони, Міністерством внутрішніх справ, Міністерством транспорту та зв'язку, Центральним управлінням Служби безпеки, Адміністрацією Державної прикордонної служби України, Управлінням державної охорони; { Пункт 3 доповнено абзацом 15 згідно з Постановою КМ N 747 ( 747-93-п ) від 19.09.93; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 863 ( 863-2001-п ) від 26.07.2001, N 1658 ( 1658-2006-п ) від 29.11.2006 }
на посадах, де виконання обов'язків пов'язано з роботами по знешкодженню вибухонебезпечних предметів, у період виконання робіт, переліки яких визначаються керівниками відповідних міністерств і відомств; ( Пункт 3 доповнено абзацом 16 згідно з Постановою КМ N 747 ( 747-93-п ) від 19.09.93 )
проходження служби у внутрішніх військах Міністерства внутрішніх справ України військовослужбовцями, які виконують обов'язки з охорони атомних електростанцій, ядерних установок і матеріалів та транспортних засобів під час перевезення ядерного палива та інших радіоактивних речовин; ( Пункт 3 доповнено абзацом 17 згідно з Постановою КМ N 747 ( 747-93-п ) від 19.09.93, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 967 ( 967-97-п ) від 03.09.97 )
проходження служби особами рядового і начальницького складу державної пожежної охорони в її підрозділах на атомних електростанціях, об'єктах з ядерними установками і матеріалами; ( Пункт 3 доповнено абзацом 18 згідно з Постановою КМ N 589 ( 589-99-п ) від 14.04.99 )
проходження служби на посадах рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ у виправно-трудових установах на правах лікувальних та лікарень при виправно-трудових установах для утримання інфекційно хворих засуджених; ( Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 747 ( 747-93-п ) від 19.09.93 )
таємно;
 

spu0820

Ветеран
Регистрация
30 Окт 2008
Сообщения
9,399
Reaction score
7,643
таємно;
У разі наявності двох і більше підстав для зарахування до вислуги років для призначення пенсії на пільгових умовах одного і того ж періоду служби вислуга обчислюється за тією підставою, яка дає найбільші пільги;
у високогірних місцевостях на висоті 1500 і більше метрів над рівнем моря; ( Підпункт "в" доповнено абзацом двадцять третім згідно з Постановою КМ N 299 ( 299-2000-п ) від 14.02.2000 )
час проходження служби особами рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ у підрозділах карного розшуку за переліком посад і умовами, що визначаються Міністерством внутрішніх справ; ( Підпункт "в" доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1497 ( 1497-2001-п ) від 16.11.2001, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1803 ( 1803-2003-п ) від 20.11.2003 - набуває чинності з 01.01.2004 року )
( Щодо змін додатково див. Постанову КМ N 747 ( 747-93-п ) від 19.09.93 - таємно )
час проходження служби особами рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ у підрозділах з підбирання та транспортування трупів у морг за переліком посад і на умовах, що визначаються Міністерством внутрішніх справ; ( Підпункт "в" пункту 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1803 ( 1803-2003-п ) від 20.11.2003 - набуває чинності з 01.01.2004 року )
час проходження служби особами начальницького складу органів внутрішніх справ на посадах дільничних, старших дільничних інспекторів міліції та працівників підрозділів з керівництва дільничними інспекторами міліції (крім центрального апарату Міністерства внутрішніх справ); ( Підпункт "в" пункту 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1525 ( 1525-2004-п ) від 17.11.2004 )
час проходження служби особами начальницького складу органів внутрішніх справ у підрозділах боротьби з економічною злочинністю за переліком посад і на умовах, що визначаються Міністерством внутрішніх справ; ( Підпункт "в" пункту 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 497 ( 497-2005-п ) від 22.06.2005 )
час проходження служби особами рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби в установах виконання покарань, призначених для тримання засуджених до довічного позбавлення волі, за переліком посад і в порядку, затверджуваних Державним департаментом з питань виконання покарань; { Підпункт "в" пункту 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1074 ( 1074-2006-п ) від 01.08.2006 }
час проходження служби особами рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ у підрозділах кримінальної міліції у справах неповнолітніх, кримінальної міліції у справах дітей, боротьби з незаконним обігом наркотиків та боротьби із злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, за переліком посад і умовами, що визначаються Міністерством внутрішніх справ; { Підпункт "в" пункту 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1144 ( 1144-2007-п ) від 19.09.2007 }
г) один місяць служби за сорок днів:
особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та кримінально-виконавчої системи, які проходять службу у виправно-трудових установах, слідчих ізоляторах, лікувально-трудових профілакторіях, ізоляторах тимчасового тримання, приймальниках-розподільниках для осіб, затриманих за бродяжництво, спеціальних приймальниках для осіб, підданих адміністративному арешту, підрозділах конвойної служби міліції, та військовослужбовцям постійного складу, які проходять службу у дисциплінарних частинах, за переліками посад і на умовах, затверджуваних відповідно Міністерством внутрішніх справ, Державним департаментом з питань виконання покарань, Центральним управлінням Служби безпеки, Міністерством оборони. ( Абзац другий підпункту "г" в редакції Постанови КМ N 299 ( 299-2000-п ) від 14.02.2000, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1803 ( 1803-2003-п ) від 20.11.2003 - набуває чинності з 01.01.2004 року )
час проходження служби особами рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби. { Підпункт "г" пункту 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1074 ( 1074-2006-п ) від 01.08.2006 }
( Пункт 3 доповнено підпунктом "г" згідно з Постановою КМ N 747 ( 747-93-п ) від 19.09.93 )
4. Установити, що строкова військова служба зараховується до вислуги років для призначення пенсій особам, зазначеним в абзаці першому пункту 1 цієї постанови, у календарному обчисленні, а в разі проходження цієї служби відповідно до умов, визначених у пункті 3 цієї постанови, або які згідно із законодавством колишнього СРСР були підставою зарахування до вислуги років для призначення пенсії на пільгових умовах, - у відповідному пільговому обчисленні.
5. Вислуга років, яка була обчислена для призначення пенсій військовослужбовцям та особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ до введення в дію Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ" ( 2262-12 ) перегляду не підлягає.
6. Установити, що пенсії, які призначаються особам, зазначеним в абзаці першому пункту 1 цієї постанови, обчислюються із суми грошового забезпечення, що виплачується цим військовослужбовцям, особам начальницького та рядового складу органів внутрішніх справ на день звільнення зі служби, а звільненим зі служби до введення в дію Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ" ( 2262-12 ) - із суми грошового забезпечення, встановленого для відповідних категорій військовослужбовців, осіб начальницького та рядового складу органів внутрішніх справ на день введення в дію цього Закону. ( Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 347 ( 347-94-п ) від 03.06.94 )
7. Пенсії обчислюються з таких видів грошового забезпечення:
відповідних окладів за посадою, військовим (спеціальним) званням (для осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту щомісячної надбавки за спеціальне звання) та відсоткової надбавки за вислугу років у розмірах, установлених за останньою штатною посадою, займаною перед звільненням;
щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення, крім щомісячних надбавок (доплат), установлених особам, які мають право на пенсію за вислугу років згідно із законодавством і залишені за їх згодою та в інтересах справи на службі) та премії. Розмір щомісячних додаткових видів грошового забезпечення та премії визначається за 24 останні календарні місяці служби підряд перед звільненням. Середня сума щомісячних додаткових видів грошового забезпечення та премії визначається шляхом ділення на 24 загальної суми цих видів грошового забезпечення за 24 останні календарні місяці служби підряд перед звільненням.
Для осіб, які звільнені із служби в 2008-2009 роках (крім осіб, виплата грошового забезпечення яким провадилася на умовах і в порядку, визначених постановами Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2005 р. N 748 ( 748-2005-п ), від 3 вересня 2005 р. N 865 ( 865-2005-п ), від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п ) і від 15 листопада 2006 р. N 1588) ( 1588-2006-п ) або які померли (загинули) в зазначений період, середньомісячна сума щомісячних додаткових видів грошового забезпечення та премії визначається шляхом ділення загальної суми таких видів грошового забезпечення за останні фактичні місяці служби підряд перед звільненням (смертю) починаючи з січня 2008 р. на кількість таких місяців. При цьому для осіб, звільнених у січні 2008 р., сума щомісячних додаткових видів грошового забезпечення та премії визначається на день звільнення із служби з розрахунку таких виплат за повний місяць. { Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 45 ( 45-2008-п ) від 13.02.2008 }
У разі коли термін служби військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу менше ніж 24 календарні місяці, для призначення пенсії по інвалідності або у зв'язку з втратою годувальника розмір щомісячних додаткових видів грошового забезпечення та премії визначається за останні фактичні місяці служби.
Військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, відрядженим до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та інших цивільних підприємств, установ та організацій, у тому числі у довготермінові закордонні відрядження, у разі, коли строк військової служби після повернення з відрядження до звільнення на пенсію становив менше ніж 24 календарні місяці, пенсія відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" ( 2262-12 ) обчислюється виходячи з відповідних окладів за посадою, військовим (спеціальним) званням (для осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту щомісячної надбавки за спеціальне звання), відсоткової надбавки за вислугу років, а також щомісячних додаткових видів грошового забезпечення та премії за останньою штатною військовою посадою за місцем служби перед звільненням.
При цьому щомісячні додаткові види грошового забезпечення та премія враховуються в середніх розмірах фактичних виплат за аналогічною посадою (посадами) в тому органі, з якого особа була відряджена, за календарний місяць, який передує даті звільнення із служби.
За бажанням осіб, зазначених в абзаці шостому цього пункту, пенсія може бути обчислена виходячи з грошового забезпечення за посадою, яку особа займала до відрядження, у порядку, визначеному цією постановою. { Абзац восьмий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 45 ( 45-2008-п ) від 13.02.2008 }
Військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, які перебували в довготерміновому закордонному відрядженні, пенсія обчислюється в порядку, визначеному цією постановою, за переліком посад, що затверджується керівником органу, з якого особа була відряджена, за погодженням з Міністерством праці та соціальної політики і Міністерством фінансів.
{ Пункт 7 в редакції Постанови КМ N 151 ( 151-2007-п ) від 07.02.2007 }
{ Пункт 8 виключено на підставі Постанови КМ N 45 ( 45-2008-п ) від 13.02.2008 }
 

spu0820

Ветеран
Регистрация
30 Окт 2008
Сообщения
9,399
Reaction score
7,643
9. Особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які одержували перед звільненням зі служби персональні (збережені) посадові оклади, або підвищені посадові оклади за службу у високогірних місцевостях, пенсії обчислюються із звичайних, а не з персональних (збережених) або підвищених посадових окладів.
Присвоєння військовослужбовцям у період їх перебування в запасі чергових військових звань не є підставою для перегляду раніше призначених їм пенсій.
Пенсії, що призначаються членам сім'ї померлих (загиблих) осіб офіцерського складу, прапорщиків, мічманів, військовослужбовців надстрокової служби та військової служби за контрактом, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, обчислюються в порядку, передбаченому пунктом 7 цієї постанови, з відповідних видів грошового забезпечення, з яких підлягала обчисленню пенсія утриманцю. { Абзац третій пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 151 ( 151-2007-п ) від 07.02.2007 }
Членам сім'ї померлих пенсіонерів з числа зазначених військовослужбовців, осіб начальницького та рядового складу органів внутрішніх справ пенсії обчислюються з окладів грошового забезпечення, з яких була обчислена (перерахована) або підлягала перерахуванню пенсія утриманцю.
10. Військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби, особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, державної пожежної охорони, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції, Державної кримінально-виконавчої служби:
які звільняються із служби за віком, станом здоров'я чи у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, після закінчення строку контракту, у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту командуванням, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 50 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби;
які звільняються із служби за власним бажанням, через сімейні обставини або з інших поважних причин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 25 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби.
Зазначеним в абзаці першому цього пункту військовослужбовцям і особам рядового і начальницького складу:
які звільняються із служби за службовою невідповідністю, у зв'язку із систематичним невиконанням ними умов контракту, у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, одноразова грошова допомога не виплачується;
які звільняються із служби повторно, одноразова грошова допомога виплачується за період їх календарної служби з дня останнього зарахування на службу без урахування періоду попередньої служби, за винятком тих осіб, що при попередньому звільненні не набули право на отримання такої допомоги.
Строк календарної служби для визначення розміру одноразової грошової допомоги обчислюється згідно з пунктом 1 цієї постанови. { Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 12 ( 12-2000-п ) від 08.01.2000, Указом Президента N 463/2001 ( 463/2001 ) від 23.06.2001; в редакції Постанови КМ N 291 ( 291-2008-п ) від 02.04.2008 }
11. Особам, звільненим із служби за віком, станом здоров'я чи у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів без права на пенсію, протягом одного року після звільнення із служби виплачується щомісячна грошова допомога у розмірі окладу за військовим (спеціальним) званням.
Щомісячна грошова допомога виплачується тим особам, що під час служби мали право на отримання окладу за військовим (спеціальним) званням.
Річний строк для виплати щомісячної грошової допомоги особам, зазначеним у абзаці першому цього пункту, обчислюється з дня звільнення їх із служби. Допомога виплачується з дня, що настає за датою, по яку особі нараховано грошове забезпечення при звільненні.
Виплата щомісячної грошової допомоги здійснюється Міністерством оборони, Міністерством з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Міністерством внутрішніх справ, Міністерством транспорту та зв'язку, Державною податковою адміністрацією, Державною прикордонною службою, Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації, Державною кримінально-виконавчою службою, Службою безпеки, Службою зовнішньої розвідки, Управлінням державної охорони через уповноважені ними органи.
Особам, які в період отримання щомісячної грошової допомоги:
знову прийняті (призвані) на службу або поновлені на службі (посаді), виплата допомоги припиняється з місяця, що настає за місяцем прийняття (призову) на службу або поновлення на службі (посаді);
були зареєстровані в установленому порядку в державній службі зайнятості, виплата допомоги припиняється з місяця, що настає за місяцем реєстрації;
набули право на пенсію, зокрема від органів соціального захисту населення, виплата допомоги припиняється з місяця, що настає за місяцем призначення пенсії. Якщо виплату пенсії припинено відповідно до законодавства протягом одного року після звільнення, виплата допомоги поновлюється з місяця, що настає за місяцем припинення виплати пенсії.
Про прийняття (призов) на службу або поновлення на службі (посаді), реєстрацію в державній службі зайнятості, призначення пенсії особа, якій виплачувалася щомісячна грошова допомога, зобов'язана у тижневий строк повідомити органу, який здійснює її виплату.
У разі смерті особи, якій призначено щомісячну грошову допомогу, її виплата припиняється з місяця, що настає за місяцем, в якому особа померла. Суми допомоги, що недоотримані у зв'язку із смертю особи, виплачуються рівними частинами дружині (чоловіку), дітям, батькам та утриманцям або за спільною згодою одному з них.
{ Пункт 11 в редакції Постанови КМ N 291 ( 291-2008-п ) від 02.04.2008 }
12. Членам сім'ї померлих пенсіонерів із числа військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ незалежно від призначення пенсій в разі втрати годувальника, виплачується одноразова грошова допомога: дружині - в розмірі тримісячної пенсії годувальника і на кожного непрацездатного члена сім'ї - у розмірі місячної пенсії годувальника. { Абзац перший пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 291 ( 291-2008-п ) від 02.04.2008 }
При визначенні розміру одноразової грошової допомоги, передбаченої цим пунктом, до членів сім'ї, які мають право на допомогу, належать: дружина незалежно від віку і працездатності, діти, які не досягли 18 років або старші цього віку, якщо вони стали інвалідами до досягнення 18 років, або були на день смерті годувальника вихованцями, учнями, студентами, курсантами та слухачами (крім курсантів і слухачів військових навчальних закладів), стажистами навчальних закладів і не досягли 23-річного віку; батьки, які перебували на утриманні померлого і досягли пенсійного віку: чоловіки - 60 років, жінки - 55 років, або є інвалідами.
{ Абзац третій пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ N 291 ( 291-2008-п ) від 02.04.2008 }
13. Непрацюючим пенсіонерам із числа осіб офіцерського складу, прапорщиків, мічманів, військовослужбовців надстрокової служби та військової служби за контрактом, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членів їхніх сімей виплачується грошова допомога при народженні дитини в порядку і розмірах, встановлених законодавством.
14. Одноразова та щорічна грошова допомога, передбачена пунктами 10 і 11 цієї постанови, виплачується Міністерством оборони, Міністерством з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Міністерством внутрішніх справ, Міністерством транспорту та зв'язку, Державною податковою адміністрацією, Державною прикордонною службою, Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації, Державною кримінально-виконавчою службою, Службою безпеки, Службою зовнішньої розвідки та Управлінням державної охорони за рахунок коштів, виділених у державному бюджеті для їх утримання (за винятком випадків, передбачених абзацом другим цього пункту).
Військовослужбовцям, особам середнього, старшого та вищого начальницького складу органів внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, державної пожежної охорони, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції, Державної кримінально-виконавчої служби, звільненим із служби безпосередньо з посад, які вони займали в органах державної влади, органах місцевого самоврядування або сформованих ними органах, на підприємствах, в установах, організаціях і у вищих навчальних закладах із залишенням на військовій службі, службі в органах внутрішніх справ, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації, державній пожежній охороні, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій службі, виплата одноразової грошової допомоги у випадках, передбачених пунктом 10 цієї постанови, здійснюється за рахунок коштів органів, у яких військовослужбовці та зазначені особи працювали.
Одноразова грошова допомога, передбачена пунктом 12 цієї постанови, виплачується за рахунок коштів, виділених у державному бюджеті для пенсійного забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та членів їх сімей.
{ Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 863 ( 863-2001-п ) від 26.07.2001, N 726 ( 726-2006-п ) від 25.05.2006, N 1658 ( 1658-2006-п ) від 29.11.2006; в редакції Постанови КМ N 291 ( 291-2008-п ) від 02.04.2008 }
15. Дозволити Міністерству оборони, Міністерству внутрішніх справ, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки на період масового перерахунку пенсій встановлювати працівникам пенсійних служб надбавки до їх посадових окладів в розмірі від 30 до 50 процентів і залучати до цієї роботи необхідну кількість спеціалістів на договірних умовах.{ Пункт 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 726 ( 726-2006-п ) від 25.05.2006 }
Прем'єр-міністр України В. ФОКІН
Міністр Кабінету Міністрів України В. ПЄХОТА


 

spu0820

Ветеран
Регистрация
30 Окт 2008
Сообщения
9,399
Reaction score
7,643
Это по нашей зарплате. Читайте - завидуйте (или не завидуйте)

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІяНІХ СПРАВ УКРАЇНя
Н А К А З
31.12.2007 N 499
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 березня 2008 р. за N 205/14896
Про впорядкування структури та умов грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 07.11.2007 N 1294 ( 1294-2007-п ) "Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу" (далі - постанова) та з метою впорядкування структури та умов грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ Н А К А З У Ю:
1. Затвердити та ввести в дію з 1 січня 2008 року Інструкцію про порядок виплати грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ (далі - Інструкція) що додається.
2. Затвердити:
2.1. Схему посадових окладів для курсантів навчальних закладів органів внутрішніх справ згідно з додатком 1.
2.2. Оклади за спеціальними званнями осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ згідно з додатком 2.
2.3. Розміри надбавки за вислугу років особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ згідно з додатком 3.
2.4. Схеми посадових окладів осіб начальницького складу органів внутрішніх справ згідно з додатками 4-20.
2.5. Схеми посадових окладів осіб рядового і молодшого начальницького складу органів внутрішніх справ згідно з додатком 21.
2.6. Додаткові види грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ згідно з додатком 22.
3. Установити, що грошове забезпечення осіб рядового і начальницького складу складається з посадового окладу, окладу за спеціальним званням, щомісячних (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, винагороди, які мають постійний характер, премії) та одноразових додаткових видів грошового забезпечення.
4. Виплату грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу здійснювати в порядку, затвердженому Інструкцією.
5. У разі зменшення у зв'язку з прийняттям постанови розміру грошового забезпечення (без премії) в окремих осіб рядового і начальницького складу на період їх служби на займаній посаді та в осіб рядового і начальницького складу, яким передбачено збереження умов грошового забезпечення за попередньою посадою, установлюється щомісячна доплата, розмір якої визначається як різниця між розміром грошового забезпечення (без премії), установленим до набрання чинності постановою, і грошовим забезпеченням, установленим за новими умовами.
6. Видатки, пов'язані з набранням чинності цього наказу, здійснюються в межах асигнувань на грошове забезпечення, передбачених у державному бюджеті для утримання Міністерства внутрішніх справ України.
7. Скасувати Методичні рекомендації про порядок застосування нормативно-правових актів з питань грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та умов оплати праці працівників, які не мають спеціальних звань рядового і начальницького складу, затверджені Міністром внутрішніх справ України 30.06.2005.
8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Хоменка В.П.
9. Цей наказ надіслати за належністю.
Міністр Ю.В.Луценко
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра праці та соціальної політики України В.М.Онищук
Голова об'єднаної профспілкової організації атестованих працівників МВС України А.С.Онищук
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ МВС 31.12.2007 N 499
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 березня 2008 р. за N 205/14896
ІНСТРУКЦІЯ про порядок виплати грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ
I. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція визначає порядок та умови виплати грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ.
1.2. Ця Інструкція розроблена відповідно до Указу Президента України від 02.06.2001 N 400 ( 400/2001 ) "Про надбавки до посадових окладів державних експертів з питань таємниць Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ України", Постанови Верховної Ради України від 11.07.95 N 285/95-ВР ( 285/95-ВР ) "Про внесення зміни до Положення про порядок комплектування, матеріально-технічного, військового, фінансового та соціально-побутового забезпечення спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України", постанов Кабінету Міністрів України від 15.06.94 N 414 ( 414-94-п ) "Про види, розміри і порядок надання компенсації громадянам у зв'язку з роботою, яка передбачає допуск до державної таємниці", від 20.01.97 N 30 ( 30-97-п ) "Про допомогу на поховання", від 11.08.95 N 648 ( 648-95-п ) "Про умови оплати праці осіб, які працюють в гірських районах", від 11.07.2007 N 913 ( 913-2007-п ) "Про внесення змін до Порядку проведення індексації грошових доходів населення", від 07.11.2007 N 1294 ( 1294-2007-п ) "Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу".
1.3. Грошове забезпечення осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ визначається залежно від посади, спеціального звання, наукового ступеня і вченого звання, тривалості та умов служби.
1.4. Грошове забезпечення виплачується особам рядового, молодшого, середнього, старшого та вищого начальницького складу, які призначені на штатні посади в апараті Міністерства внутрішніх справ України, головних управліннях, управліннях МВС в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на залізничному транспорті, їм підпорядкованих органах, вищих навчальних закладах, науково-дослідних установах, Державній службі охорони при МВС, на підприємствах, в установах, організаціях і підрозділах системи МВС та які навчаються в навчальних закладах системи МВС або зараховані в розпорядження відповідного органу внутрішніх справ.
1.5. Підставою для виплати грошового забезпечення є наказ начальника органу внутрішніх справ про призначення на штатну посаду, яка входить у його номенклатуру, наказ ректора вищого навчального закладу про зарахування на навчання або наказ про зарахування в розпорядження відповідного органу та встановлення конкретного розміру окладів, надбавок, доплат тощо.
1.6. Грошове забезпечення осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ виплачується за місцем служби і виключно в межах асигнувань, затверджених кошторисом доходів і видатків органу, підрозділу, закладу чи установи МВС на грошове забезпечення осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ.
1.7. При виплаті особі рядового чи начальницького складу грошового забезпечення за неповний місяць розмір виплати за кожний календарний день визначається шляхом ділення суми грошового забезпечення за повний місяць на кількість календарних днів у місяці, за який здійснюється виплата.
1.8. У разі виникнення в особи рядового чи начальницького складу права на отримання (зміну розмірів) якогось з видів грошового забезпечення зазначені виплати проводяться з урахуванням указаних з дня набуття особою такого права.
1.9. Особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, які відбувають у відрядження (відпустку), якщо вони повертаються до місця служби пізніше строку виплати грошового забезпечення, дозволяється здійснювати виплату грошового забезпечення раніше встановленого строку, у тому числі за наступні місяці. Належне грошове забезпечення при вибутті у відрядження чи відпустку може бути виплачене не раніше як за три дні до дня вибуття у відрядження чи відпустку, не враховуючи вихідних та святкових днів, але не пізніше дня вибуття у відрядження чи відпустку.
1.10. При переведенні по службі, пов'язаному з переїздом до іншого населеного пункту, у тому числі при відбутті до вищих навчальних закладів МВС з увільненням від посади, грошове забезпечення за попереднім місцем служби виплачується до дня відбуття до нового місця служби (навчання), зазначеного в наказі про направлення до іншого підрозділу органу внутрішніх справ.
1.11. Особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, відрядженим до державних органів, установ і організацій, які виконують завдання в інтересах оборони держави та її безпеки (далі - державні органи) із залишенням у кадрах Міністерства внутрішніх справ України, грошове забезпечення виплачується в державних органах до дня відкомандирування і за час дороги до нового місця роботи в розмірах і порядку, що встановлюються чинним законодавством України.
1.12. Грошове забезпечення, виплачене особі рядового чи начальницького складу несвоєчасно або виплачене їй у меншому розмірі, ніж належало, виплачується за весь період, що передував моменту звернення за одержанням недоотриманого грошового забезпечення, протягом якого особа мала на нього право.
1.13. Звернення осіб рядового і начальницького складу щодо неправильної виплати грошового забезпечення розглядаються у встановленому законодавством порядку.
1.14. Індексація грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу МВС здійснюється в порядку та розмірах, установлених законодавством.
1.15. Виплата грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу здійснюється щомісяця з 20 до 25 числа за поточний місяць.
1.16. У випадках, коли встановлений строк виплати грошового забезпечення збігається з вихідним днем, дозволяється здійснювати виплату грошового забезпечення раніше або пізніше встановленого строку.
1.17. Одноразові види грошового забезпечення виплачуються після виникнення права на їх отримання одночасно з виплатою грошового забезпечення.
1.18. При прийнятті на службу до органів внутрішніх справ грошове забезпечення особам рядового і начальницького складу нараховується з дня призначення на посаду. У разі звільнення зі служби грошове забезпечення особі рядового чи начальницького складу виплачується до дня виключення зі списків особового складу включно.
1.19. При призначенні особи рядового чи начальницького складу на іншу посаду грошове забезпечення виплачується за новою посадою з дня призначення на посаду, указану в наказі про особовий склад. Якщо в наказі про особовий склад дата призначення на посаду не зазначена, грошове забезпечення виплачується з дня підписання цього наказу.
1.20. У разі, якщо особа рядового чи начальницького складу згідно з наказом про особовий склад тимчасово виконує обов'язки за іншою посадою, грошове забезпечення за цей період нараховується їй за посадою, обов'язки за якою вона тимчасово виконує. Після закінчення строку тимчасового виконання обов'язків грошове забезпечення особі рядового чи начальницького складу виплачується в розмірах, установлених за займаною посадою.
1.21. Невикористані залишки підзвітних сум, а також неповернені в установлений строк аванси утримуються з осіб рядового і начальницького складу повністю при наступній виплаті грошового забезпечення.
1.22. Особам начальницького складу, які ведуть у дозволених випадках педагогічну роботу на умовах погодинної оплати, оплата провадиться в порядку, установленому чинним законодавством, у межах визначених обсягів педагогічної роботи.
1.23. Особам начальницького складу, які працюють за сумісництвом на медичних посадах у лікувальних установах МВС, оплата праці сумісників проводиться за фактично відпрацьований час, але не може перевищувати половини розміру посадового окладу за цією посадою.
1.24. У випадках, коли будуть підтверджені раніше не відомі та не враховані в особових справах періоди служби, грошове забезпечення, яке буде встановлено в нових розмірах, виплачується з дня видання наказу органу про підтвердження раніше не врахованої вислуги років.
1.25. Грошове забезпечення, виплачене за правилами і нормами, які діяли на момент виплати, поверненню не підлягає.

 

spu0820

Ветеран
Регистрация
30 Окт 2008
Сообщения
9,399
Reaction score
7,643
II. Грошове забезпечення
2.1. Оклади за спеціальними званнями
2.1.1. Особам рядового і начальницького складу виплачуються оклади за спеціальними званнями в розмірах, затверджених додатком 24 до постанови Кабінету Міністрів України від 07.11.2007 N 1294 ( 1294-2007-п ) "Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу".
2.1.2. Особам рядового і начальницького складу, яким спеціальне звання присвоєно одночасно з прийняттям на службу, оклади за спеціальними званнями виплачуються з дня призначення на посаду.
2.1.3. У разі присвоєння спеціального звання під час проходження служби в органах внутрішніх справ оклад за спеціальним званням особі рядового чи начальницького складу виплачується з дня указаного в наказі про присвоєння відповідного спеціального звання, а в разі, якщо дата не вказується, - з дня підписання цього наказу.
2.2. Посадові оклади осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ
2.2.1. Посадові оклади встановлюються залежно від штатних посад у розмірах, визначених схемами посадових окладів, затверджених наказом МВС від 31.12.2007 N 499 "Про впорядкування структури та умов грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ", для курсантів навчальних закладів органів внутрішніх справ згідно з додатком 1, для осіб начальницького складу органів внутрішніх справ згідно з додатками 4-20, рядового і молодшого начальницького складу органів внутрішніх справ згідно з додатком 21.
2.2.2. Конкретний розмір посадового окладу особі рядового чи начальницького складу встановлюється наказом про особовий склад одночасно з призначенням на відповідну посаду.
2.2.3. У разі покладення на особу рядового чи начальницького складу за наказом про особовий склад тимчасового виконання обов'язків за вищою посадою посадовий оклад виплачується цій особі за вищою посадою на строк тимчасового виконання обов'язків.
2.2.4. У разі призначення у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів на посади з меншим посадовим окладом за особами рядового і начальницького складу зберігаються посадові оклади за попередніми посадами.
2.2.5. У разі звільнення зі служби виплата посадового окладу за займаною посадою припиняється з дня, наступного за днем виключення особи рядового чи начальницького складу зі списків особового складу органу, підрозділу, закладу чи установи органів внутрішніх справ.
2.2.6. При звільненні з посади в разі призначення на іншу штатну посаду посадовий оклад за попередньою посадою виплачується особі рядового чи начальницького складу до дня призначення на нову штатну посаду.
2.2.7. Особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, призначеним на посади, за якими встановлені посадові оклади від мінімуму до максимуму, конкретні розміри або зміна розміру посадових окладів (підвищення або зниження) установлюються наказом керівника органу відповідно до складності та обсягу роботи, досвіду працівників та їх ставлення до виконання службових обов'язків за посадою, яку вони обіймають, у межах зазначених мінімального чи максимального розмірів і фонду оплати праці.
2.3. Підвищення посадових окладів
2.3.1. Підвищення посадових окладів у кожному випадку обчислюється з основного посадового окладу та в кожному разі утворює нові розміри посадових окладів, на які нараховуються надбавки, доплати тощо.
2.3.2. Особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, які проходять службу на території населених пунктів, яким надано статус гірських, посадові оклади підвищуються на 25 відсотків.
2.3.3. Установлення підвищень здійснюється шляхом видання письмового наказу.
2.4. Надбавка за вислугу років
2.4.1. Особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ виплачується надбавка за вислугу років у відсотках до посадового окладу з урахуванням окладу за спеціальним званням у розмірах, затверджених додатком 29 до постанови Кабінету Міністрів України від 07.11.2007 N 1294 ( 1294-2007-п ) "Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу".
2.4.2. Обчислення стажу служби для виплати надбавки за вислугу років особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ проводиться підрозділами кадрового забезпечення (за матеріалами особової справи особи рядового чи начальницького складу) відповідно до вимог Інструкції про порядок обчислення стажу служби для виплати відсоткової надбавки за вислугу років особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, затвердженої наказом МВС від 20.06.2004 N 684 ( z0860-04 ), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 09.07.2004 за N 860/9459.
2.4.3. Особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, яким відповідно до цієї Інструкції передбачено підвищення посадового окладу, надбавка за вислугу років нараховується з нового посадового окладу в підвищеному розмірі та окладу за спеціальним званням.
2.5. Надбавка за виконання особливо важливих завдань під час проходження служби
2.5.1. Особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ установлюється надбавка за виконання особливо важливих завдань під час проходження служби в розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням окладу за спеціальним званням та надбавки за вислугу років, а тим, що безпосередньо розробляють, проводять експертизу проектів нормативно-правових актів, які передбачено положеннями про відповідні структурні підрозділи, особам рядового і начальницького складу за виконання спеціальних завдань, пов'язаних з антитерористичною діяльністю, особам начальницького складу слідчих підрозділів органів внутрішніх справ за службу на посадах слідчих, особам рядового і начальницького складу підрозділів міліції громадської безпеки за службу на посадах старших дільничних, дільничних і помічників дільничних інспекторів міліції та підрозділів з керівництва дільничними інспекторами міліції - у розмірі до 100 відсотків посадового окладу з урахуванням окладу за спеціальним званням та надбавки за вислугою років.
2.5.2. Порядок та умови виплати такої надбавки визначаються залежно від якості, складності, обсягу та важливості виконуваних завдань. У разі несвоєчасного або низькоякісного виконання завдань надбавка скасовується або розмір її зменшується.
2.6. Надбавка за оперативно-розшукову, розвідувальну чи контррозвідувальну діяльність та інформаційно-аналітичне забезпечення органів державної влади і оперативно-службову діяльність
2.6.1. Особам середнього, старшого і вищого начальницького складу органів внутрішніх справ, які провадять оперативно-розшукову, розвідувальну чи контррозвідувальну діяльність та інформаційно-аналітичне забезпечення органів державної влади і оперативно-службову діяльність, установлюється надбавка в розмірі до 50 відсотків посадового окладу.
2.6.2. Розмір надбавок установлюється індивідуально особам середнього, старшого і вищого начальницького складу керівниками органів, підрозділів, закладів та установ органів внутрішніх справ на підставі мотивованого подання керівника структурних підрозділів та оголошується наказом.
2.6.3. Керівникам органів, підрозділів, закладів та установ органів внутрішніх справ надбавки за виконання особливо важливих завдань під час проходження служби та за оперативно-розшукову, розвідувальну чи контррозвідувальну діяльність та інформаційно-аналітичне забезпечення органів державної влади і оперативно-службову діяльність установлюються Міністром внутрішніх справ України.
2.6.4. У разі несвоєчасного або неналежного виконання завдань, зниження результатів оперативно - службової діяльності розмір установлених раніше надбавок за поданням керівництва органу може бути зменшено або взагалі скасовано, про що оголошується наказом.
2.6.5. Виплата цієї надбавки проводиться з дня, указаного в наказі про особовий склад, але не раніше дня призначення на відповідну посаду або дня вступу в тимчасове виконання посадових обов'язків.
2.7. Надбавка державним експертам з питань таємниць
2.7.1. Особам начальницького складу органів внутрішніх справ, які виконують функції державних експертів з питань таємниць, установлюється надбавка в розмірі 20 відсотків посадового окладу.
2.7.2. Виплата цієї надбавки здійснюється на підставі наказу про особовий склад.
2.8. Надбавка за службу в умовах режимних обмежень
2.8.1. Особам рядового і начальницького складу, які проходять службу в умовах режимних обмежень, виплачується надбавка до посадових окладів залежно від ступеня секретності інформації:
відомості та їх носії, що мають ступінь секретності "особливої важливості", - 20 відсотків;
відомості та їх носії, що мають ступінь секретності "цілком таємно", - 15 відсотків;
відомості та їх носії, що мають ступінь секретності "таємно", - 10 відсотків.
2.8.2. Особам начальницького складу, які проходять службу в умовах режимних обмежень і безпосередньо виконують науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, що містять державну таємницю і передбачені державним замовленням (контрактом) Міністром внутрішніх справ України або його заступниками згідно з розподілом функціональних обов'язків установлюється надбавка до посадових окладів залежно від ступеня секретності та обсягу інформації.
2.8.3. Виплата надбавки особам рядового і начальницького складу за службу в умовах режимних обмежень здійснюється на підставі затверджених керівниками органів, підрозділів, закладів та установ органів внутрішніх справ номенклатури посад осіб рядового і начальницького складу, які підлягають оформленню на допуск до державної таємниці.
2.8.4. Надбавка за службу в умовах режимних обмежень установлюється особам рядового і начальницького складу за займаною посадою наказом про особовий склад на підставі мотивованих рапортів керівників структурних підрозділів, погоджених з режимно-секретним підрозділом.
2.8.5. У рапорті зазначаються: дата оформлення допуску особи рядового чи начальницького складу до державної таємниці, форма допуску, ступінь секретності відомостей, що становлять державну таємницю, з якими за функціональними обов'язками за посадою постійно працює особа рядового чи начальницького складу, номер номенклатури посад, що підлягають оформленню на допуск до державної таємниці.
2.8.6. Проект наказу про особовий склад погоджується з фінансовим та режимно-секретним підрозділами органів, підрозділів, закладів та установ органів внутрішніх справ.
2.8.7. Надбавка за службу в умовах режимних обмежень виплачується особі рядового чи начальницького складу з дня призначення на посаду, яку включено до номенклатури посад, що підлягають оформленню на допуск до державної таємниці, але не раніше дня оформлення допуску до державної таємниці.
2.8.8. При призначенні на іншу штатну посаду або покладенні на особу рядового чи начальницького складу тимчасового виконання обов'язків надбавка за службу в умовах режимних обмежень переустановлюється з дотриманням вимог цієї Інструкції.
2.8.9. Виплата надбавки за роботу в умовах режимних обмежень припиняється:
з дня призначення на посаду, за якою вона не встановлена;
з дня скасування допуску до державної таємниці;
з дня закінчення науково-дослідних та науково-конструкторських робіт.
2.8.10. Поновлення виплати вказаної надбавки здійснюється в порядку для її встановлення.
2.9. Надбавка за службу в спеціальних підрозділах по боротьбі з організованою злочинністю
2.9.1. Особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, які обіймають штатні посади в спеціальних підрозділах по боротьбі з організованою злочинністю, виплачується надбавка в розмірі від 20 до 50 відсотків посадових окладів у межах затвердженого цим підрозділом фонду оплати праці.
2.9.2. Надбавка за службу в спеціальних підрозділах по боротьбі з організованою злочинністю встановлюється на підставі наказу про особовий склад.
 

spu0820

Ветеран
Регистрация
30 Окт 2008
Сообщения
9,399
Reaction score
7,643
2.10. Надбавка за знання та використання іноземної мови
2.10.1. Особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, які займають посади, що потребують знання та використання іноземної мови, установлюється надбавка за знання та використання в роботі однієї європейської мови в розмірі 10 відсотків, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу.
2.10.2. Надбавка за знання та використання в роботі іноземних мов установлюється особам рядового і начальницького складу відповідно до займаних посад керівниками органів, підрозділів, закладів та установ органів внутрішніх справ за мотивованими рапортами керівників структурних підрозділів, погодженими з підрозділами кадрового забезпечення.
2.10.3. Надбавка виплачується з дня, указаного в наказі про особовий склад, а якщо дата в наказі не зазначена, надбавка виплачується з дня його підписання.
2.11. Надбавка за почесні звання "заслужений", "народний"
2.11.1. Особам рядового і начальницького складу центрального апарату органів внутрішніх справ, їх регіональних (територіальних) управлінь виплачується надбавка за почесне звання "заслужений" - у розмірі 5 відсотків посадового окладу.
2.11.2. Іншим особам рядового і начальницького складу за звання "заслужений" - у розмірі 20 відсотків, за почесне звання "народний" - 40 відсотків посадового окладу.
2.11.3. Надбавка за почесні звання "заслужений" і "народний" виплачується особам рядового і начальницького складу в разі, коли виконання ними службових обов'язків згідно з посадами збігається за профілем з почесним званням.
2.11.4. Надбавка за почесні звання виплачується особам рядового і начальницького складу за займаною посадою на підставі наказу про особовий склад.
2.11.5. У разі присвоєння почесного звання в період проходження служби на посаді, профіль діяльності за якою збігається з почесним званням, указана надбавка виплачується з дня присвоєння почесного звання.
2.12. Надбавка за спортивні звання
2.12.1. Особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, які мають спортивні звання, установлюється надбавка від посадового окладу в таких розмірах: "Заслужений тренер", "Заслужений майстер спорту" - 20 відсотків; "Майстер спорту міжнародного класу" - 15 відсотків; "Майстер спорту" - 10 відсотків.
2.12.2. Надбавка за спортивні звання виплачується, якщо зазначені особи є чи були членами національної збірної команди України або членами національних збірних команд СРСР, країн СНД та Балтії не менше як один рік, а їх діяльність відповідає за профілем спортивним званням. За наявності двох і більше звань надбавка до посадового окладу виплачується за одним (вищим) званням.
2.12.3. Надбавка за спортивні звання виплачується особам рядового і начальницького складу за займаною посадою на підставі наказу про особовий склад.
2.13. Доплата за науковий ступінь
2.13.1. Особам рядового і начальницького складу виплачується доплата за науковий ступінь кандидата або доктора наук з відповідної спеціальності, якщо діяльність за профілем відповідає науковому ступеню:
особам рядового і начальницького складу центрального апарату, його регіональних управлінь - у розмірі відповідно 5 і 10 відсотків посадового окладу;
іншим особам рядового і начальницького складу - у розмірі відповідно 15 і 25 відсотків посадового окладу.
2.13.2. За наявності двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.
2.13.3. Доплата за науковий ступінь особам рядового і начальницького складу здійснюється на підставі наказу про особовий склад.
2.13.4. Особам рядового і начальницького складу, які до дня призначення на посаду мали науковий ступінь, указана доплата виплачується з дня призначення на посаду, профіль діяльності за якою збігається з науковим ступенем.
2.13.5. Особам рядового і начальницького складу, які займають посади, що за профілем діяльності збігаються з науковим ступенем, і які одержали науковий ступінь у період виконання обов'язків за цими посадами, у тому числі вперше, зазначена доплата виплачується:
а) у разі присудження наукового ступеня кандидата наук - з дня рішення спеціалізованої вченої ради після прийняття рішення Вищою атестаційною комісією України про видачу диплома кандидата наук;
б) у разі присудження наукового ступеня доктора наук - з дня рішення спеціалізованої вченої ради після затвердження Вищою атестаційною комісією України.
2.14. Доплата за вчене звання
2.14.1. Особам начальницького складу, які займають посади, пов'язані з педагогічною або науковою діяльністю і мають учене звання доцента (старшого наукового співробітника), у розмірі 25 відсотків, професора - 33 відсотки посадового окладу.
2.14.2. За наявності двох або більше вчених звань доплата встановлюється за одним (вищим) званням.
2.14.3. Доплата за вчене звання особам начальницького складу здійснюється на підставі наказу про особовий склад.
2.14.4. Особам начальницького складу, які до дня призначення на посаду мали вчене звання, указана доплата виплачується з дня призначення на посаду, пов'язану з педагогічною або науковою роботою.
2.14.5. Особам начальницького складу, які займають посади, що пов'язані з педагогічною та науковою роботою, і які одержали вчене звання в період виконання обов'язків за цими посадами, у тому числі вперше, зазначена доплата здійснюється:
а) у разі присудження вченого звання доцента (старшого наукового співробітника) - з дня рішення вченої ради після прийняття рішення про видачу атестата Міністерством освіти і науки України або Вищою атестаційною комісією України;
б) у разі присудження вченого звання професора - з дня рішення вченої ради після затвердження Міністерством освіти і науки України.
2.15. Преміювання
2.15.1. Преміювання осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ здійснюється відповідно до їх особистого вкладу в загальний результат служби у межах фонду преміювання, утвореного в розмірі не менш як 10 відсотків посадових окладів, та економії фонду грошового забезпечення.
2.15.2. Преміювання осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ здійснюється відповідно до положення про преміювання, розробленого з метою визначення порядку матеріального заохочення осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, з урахуванням специфіки та особливостей виконання покладених на них службових обов'язків, своєчасності і точності виконання рішень державних органів та розпоряджень і вказівок керівників підрозділів.
2.15.3. Зменшення розміру премії, позбавлення її проводяться відповідно до положення про преміювання.
2.15.4. Виплата премії за минулий місяць проводиться в поточному місяці разом з виплатою грошового забезпечення.
2.15.5. Виплата премій особам рядового і начальницького складу, зменшення її розміру або позбавлення в повному розмірі здійснюються за наказами керівників органів і підрозділів, закладів та установ Міністерства внутрішніх справ України. Накази про преміювання осіб рядового і начальницького складу видаються до 10-го числа кожного місяця на підставі мотивованих рапортів начальників структурних підрозділів, погоджених з фінансовим підрозділом у частині розміру фонду преміювання. У рапортах з клопотанням про позбавлення премії чи зменшення її розмірів зазначаються конкретні причини, які стали підставою для цього.
2.16. Матеріальна допомога
2.16.1. Особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ надається матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань та допомога для оздоровлення при щорічній основній відпустці в розмірі, що не перевищує їх місячного грошового забезпечення.
2.16.2. Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань особам рядового і начальницького складу, як правило, надається при вибутті в чергову відпустку або за мотивованим рапортом особи рядового чи начальницького складу.
2.16.3. Допомога для оздоровлення особам рядового і начальницького складу надається в разі вибуття в чергову відпустку.
2.16.4. Указані виплати здійснюються на підставі наказу про особовий склад, за яким особа рядового чи начальницького складу вибуває в чергову відпустку.
2.16.5. Фактичні витрати на матеріальну допомогу відповідно до вимог бюджетного законодавства проводяться тільки в межах затвердженого кошторисом фонду грошового забезпечення.
2.17. Грошове забезпечення слухачів, курсантів, докторантів, ад'юнктів та магістрів
2.17.1. Працівникам органів внутрішніх справ, які зараховані до очної докторантури, ад'юнктури, магістратури, а також курсантам і слухачам з числа осіб рядового і начальницького складу вищих навчальних закладів системи МВС виплата грошового забезпечення проводиться в розмірах, які вони отримували за основною штатною посадою до вступу на навчання.
2.17.2. Слухачам і курсантам вищих навчальних закладів МВС, яким у період навчання зберігається грошове забезпечення за останньою штатною посадою, що вони обіймали до направлення на навчання, розмір грошового забезпечення змінюється в разі зміни відсоткової надбавки за вислугу років, присвоєння чергового спеціального звання або загальної зміни посадових окладів у цілому в системі МВС згідно із законодавством.
2.17.3. Особам, які закінчили вищі навчальні заклади і направлені за розподілом на службу до відповідних органів внутрішніх справ, до дня їхнього призначення на штатну посаду виплачується грошове забезпечення навчальним закладом у розмірі, у якому вони одержували в навчальному закладі.
2.17.4. Після призначення цих осіб на штатні посади відповідно до отриманої ними фахової підготовки в підрозділах за місцем подальшого проходження служби строком до кінця року їм надається чергова відпустка, тривалість якої визначається відповідно до чинного законодавства, та виплачується грошове забезпечення в розмірі, установленому за основною штатною посадою на день відбуття у відпустку.
2.18. Порядок та умови збереження грошового забезпечення
2.18.1. Особам середнього, старшого і вищого начальницького складу органів внутрішніх справ, призначеним на керівну та педагогічну роботу зі спеціальних дисциплін у вищі навчальні заклади МВС, у кожному конкретному випадку можуть бути збережені посадові оклади за останніми до призначення в навчальні заклади основними (які виконуються не тимчасово) штатними посадами Міністром внутрішніх справ України.
2.18.2. Обмеження розміру посадового окладу, що зберігається, не поширюється на осіб, які призначаються на посади ректорів навчальних закладів та проректорів з наукової і навчальної роботи.
2.18.3. Виплата збереженого посадового окладу припиняється в разі пониження в посаді, а також при переміщенні на посаду, за якою не передбачено збереження посадового окладу.
2.18.4. У такому самому порядку можуть бути збережені посадові оклади за останньою штатною посадою особам середнього, старшого і вищого начальницького складу, призначеним на керівну та педагогічну роботу зі спеціальних дисциплін у вищих училищах професійної підготовки та навчальних центрах підготовки працівників органів внутрішніх справ.
 

spu0820

Ветеран
Регистрация
30 Окт 2008
Сообщения
9,399
Reaction score
7,643
III. Виплата грошового забезпечення
3.1. Виплата грошового забезпечення за час перепідготовки, удосконалення та підвищення кваліфікації
3.1.1. Особам рядового і начальницького складу, які тимчасово відбувають із збереженням штатної посади на короткострокові курси перепідготовки та вдосконалення до навчальних підрозділів, за час навчання, а також за час дороги до місця навчання і назад виплачується грошове забезпечення, яке вони отримували за основною штатною посадою.
3.1.2. Якщо в період навчання змінився посадовий оклад за тією посадою, що зберігається, виплата грошового забезпечення здійснюється з урахуванням нового окладу з моменту його встановлення.
3.2. Виплата грошового забезпечення за час хвороби
3.2.1. Особам рядового і начальницького складу, що звільнені від служби через хворобу на підставі листків непрацездатності або перебувають у відпустці через хворобу, зберігається виплата грошового забезпечення в розмірі, одержуваному на день хвороби, але не більш ніж за чотири місяці, крім випадків, коли законодавством України передбачені більш тривалі строки перебування на лікуванні.
3.2.2. Особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, які перебувають на лікуванні у зв'язку з пораненням, контузією чи каліцтвом, отриманими під час виконання ними службових обов'язків, грошове забезпечення виплачується за весь час перебування на лікуванні аж до вступу їх у виконання обов'язків за посадою або звільнення з органів внутрішніх справ.
3.2.3. Виплата грошового забезпечення за час хвороби понад строки, зазначені в підпункті 3.2.1 цієї Інструкції, допускається залежно від висновку військово-лікарської комісії щодо придатності особи рядового і начальницького складу до подальшої служби в органах внутрішніх справ з дозволу Міністра внутрішніх справ України.
3.2.4. Якщо в період перебування на лікуванні (обстеженні) чи у відпустці через хворобу в особи рядового і начальницького складу змінено оклад за займаною посадою, виникло право на збільшення надбавки за вислугу років або їй присвоєно чергове спеціальне звання начальницького складу, виплата грошового забезпечення в нових розмірах провадиться з моменту виникнення згаданого права.
3.2.5. Особам рядового і начальницького складу, працюючим у дозволених випадках за сумісництвом, оплата за час хвороби провадиться лише за основною посадою.
3.3. Виплата грошового забезпечення при зміні штату органу внутрішніх справ
3.3.1. При зміні штату (повністю чи частково) особам рядового і начальницького складу, призначеним на посади за зміненим штатом, оклади за цими посадами виплачуються з дня підписання наказу про призначення на посаду, якщо в ньому не вказана інша дата.
3.3.2. Якщо найменування посад, які обіймають особи рядового і начальницького складу, у новому штаті залишилися без змін, але змінилися розміри посадових окладів відповідно до законодавства, нарахування та виплата грошового забезпечення за новими розмірами посадових окладів здійснюються з дня видання наказу органу про встановлення нових розмірів посадових окладів, якщо в ньому не вказаний інший строк виплати.
3.4. Виплата грошового забезпечення за час перебування в розпорядженні органу внутрішніх справ
3.4.1. При здійсненні організаційно-штатних заходів особи начальницького складу зараховуються в розпорядження органу внутрішніх справ на строк не більше 15 діб.
3.4.2. У виняткових випадках, пов'язаних з особливими обставинами, перебування в розпорядженні органу внутрішніх справ понад 15 діб, але не більше двох місяців, допускається з дозволу Міністра внутрішніх справ України. До цього строку не зараховується період перебування у відпустках та на лікуванні (обстеженні) у лікувальних закладах.
3.4.3. За період перебування особи рядового і начальницького складу в розпорядженні органу внутрішніх справ їй виплачується грошове забезпечення з розрахунку посадового окладу за останньою основною штатною посадою, окладу за спеціальним званням, надбавки за вислугу років та додаткових видів грошового забезпечення постійного характеру, крім премії та одноразових додаткових видів грошового забезпечення.
3.4.4. Днем зарахування в розпорядження вважається день підписання наказу про зарахування в розпорядження або день, зазначений у наказі.
3.4.5. При виплаті грошового забезпечення в період перебування в розпорядженні не зараховується:
час перебування в черговій відпустці;
час перебування на стаціонарному лікуванні;
час тимчасового виконання обов'язків за вакантною посадою;
час перебування в дорозі від місця попередньої служби до відповідного органу внутрішніх справ;
час перебування на навчально-екзаменаційних сесіях заочних, вечірніх відділень вищих навчальних закладів МВС;
час перебування під арештом у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності в разі закриття кримінальної справи або винесення виправдувального вироку - з дня арешту до дня звільнення включно.
3.4.6. Особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, які звільнені від займаних посад і перебувають у розпорядженні, не використавши чергової відпустки, або щодо яких затримано вирішення питання про їх подальше використання на службі як правило, надається невикористана чергова відпустка. За час чергової відпустки грошове забезпечення їм виплачується в розмірі, установленому за основною посадою на день зарахування в розпорядження.
3.5. Виплата грошового забезпечення особам, відстороненим від виконання службових обов'язків
3.5.1. Особа рядового і начальницького складу, щодо якої проводиться службове розслідування, може бути відсторонена від виконання службових обов'язків за займаною посадою зі збереженням посадового окладу, окладу за спеціальним званням, надбавки за вислугу років та інших надбавок і доплат.
Рішення про відсторонення особи від посади можуть приймати начальники, яким надано право прийняття на службу або призначення її на посаду, шляхом видання письмового наказу.
3.5.2. Особам рядового і начальницького складу, звільненим з органів внутрішніх справ, а потім поновленим на службі у зв'язку з визнанням звільнення незаконним, грошове забезпечення за час вимушеного прогулу з дня звільнення виплачується за посадою, з якої вони були звільнені.
3.6. Виплата грошового забезпечення за час відпустки
3.6.1. Особам рядового і начальницького складу за час чергових, короткострокових, через хворобу та канікулярних відпусток грошове забезпечення виплачується в розмірі, установленому за основною (а не тимчасовою) штатною посадою на день відбуття у відпустку.
3.6.2. Особам рядового і начальницького складу за час перебування у відпустці по догляду за дитиною грошове забезпечення не виплачується. Таким особам призначається державна допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку згідно із Законом України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" ( 2811-12 ).
3.6.3. За час перебування осіб рядового і начальницького складу, які зараховані до очної докторантури, ад'юнктури, магістратури, а також курсантів (слухачів) з числа осіб рядового і начальницького складу вищих навчальних закладів системи МВС у канікулярних відпустках їм виплачується грошове забезпечення, яке вони отримували під час навчання.
3.7. Компенсація за службу в понаднормовий час, у дні щотижневого відпочинку та святкові дні
3.7.1. При залученні осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ до несення служби понад установлений законодавством робочий час виплата грошового забезпечення проводиться з розрахунку посадового окладу й окладу за спеціальним званням.
3.7.2. Годинна ставка обчислюється шляхом поділу місячного посадового окладу та окладу за спеціальним званням на кількість годин робочого часу в поточному місяці. При цьому понаднормові роботи не повинні перевищувати для кожного працівника чотирьох годин протягом двох днів поспіль і 120 годин на рік.
3.7.3. Служба осіб рядового і начальницького складу у дні щотижневого відпочинку та святкові дні може компенсуватися за їхньою згодою шляхом надання їм іншого дня відпочинку або в грошовій формі. Компенсація понаднормових робіт шляхом надання відгулів не допускається.
3.7.4. Підставою для залучення працівників органів внутрішніх справ до понаднормової служби чи в дні щотижневого відпочинку та святкові дні є:
а) письмові накази керівників органів внутрішніх справ;
б) графіки нарядів чергувань, затверджені керівниками органів внутрішніх справ.
3.7.5. Облік робочого часу здійснюється шляхом ведення щомісячного табеля з обов'язковою відміткою в ньому кількості відпрацьованих годин.
3.8. Виплата грошового забезпечення в разі смерті (загибелі) особи рядового і начальницького складу
3.8.1. У разі смерті (загибелі) особи рядового і начальницького складу спадкоємцям виплачується в установленому законодавством порядку грошове забезпечення повністю за той місяць у якому сталася смерть, а також провадяться інші виплати, право на які виникло на день смерті, та грошова компенсація за невикористану чергову відпустку.
 

spu0820

Ветеран
Регистрация
30 Окт 2008
Сообщения
9,399
Reaction score
7,643
3.8.2. Сім'ям або особам, які здійснювали поховання осіб рядового і начальницького складу, що загинули (померли) під час проходження служби, надається допомога на поховання та компенсація матеріальних витрат на ритуальні послуги і спорудження надгробків у загальному розмірі 500 грн.
IV. Грошові атестати
4.1. При переміщенні, переведенні, а також звільненні осіб рядового і начальницького складу фінансовий апарат (бухгалтерія) зобов'язаний задовольнити їх усіма належними видами грошового та дорожнього забезпечення і про виплачені суми зробити відповідні записи в грошовому атестаті, зразок якого наведено у додатку до цієї Інструкції.
4.2. Грошовий атестат особам рядового і начальницького складу видається:
а) в усіх випадках переміщення з одного органу внутрішніх справ до іншого, у тому числі при направленні до вищих навчальних закладів МВС для навчання. У разі, якщо грошовий атестат з будь-яких причин при відбутті виданий не був, фінансовий апарат (бухгалтерія) зобов'язаний надіслати цей атестат за новим місцем служби вибулого протягом десяти днів;
б) при переведенні з органів внутрішніх справ до Збройних Сил України і Служби безпеки України та інших військових формувань, утворених відповідно до законодавства України;
в) при відрядженні осіб начальницького складу органів внутрішніх справ до інших центральних органів виконавчої влади або підвідомчих їм установ, підприємств та організацій із залишенням у кадрах Міністерства внутрішніх справ України у випадках, коли за відрядженими зберігаються права, пільги та переваги, якими користуються відповідно до чинного законодавства особи начальницького складу, що проходять службу в органах внутрішніх справ.
4.3. Особам, які звільняються з призначенням пенсії, грошовий атестат на руки не видається, а передається разом з іншими документами до уповноваженого структурного підрозділу органу внутрішніх справ з підготовки та подання до органів, що призначають пенсії, необхідних для призначення пенсії документів.
4.4. У журналі, де реєструються грошові атестати, зазначаються:
номер і дата оформлення грошового атестата;
прізвище, ім'я та по батькові власника грошового атестата, займана ним посада, спеціальне звання;
куди вибув власник атестата;
до якого часу виплачено грошове забезпечення, з якого окладу і які виплачені надбавки.
4.5. Грошові атестати розбірливо заповнюються і підписуються керівником органу внутрішніх справ та начальником фінансового апарату (бухгалтерії), після чого скріплюються печаткою.
4.6. Види грошового забезпечення вказуються в національній валюті України - гривні.
4.7. Не дозволяється заповнення грошових атестатів олівцем. Грошові атестати без печатки чи підпису, з підчистками або із виправленнями, а також неправильно заповнені вважаються недійсними.
4.8. У грошовому атестаті має бути підпис його власника, що підтверджує правильність записів за проведеними розрахунками.
Директор ДФЗБО МВС С.М.Копитов
Додаток до Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ
ГРОяОВяЙ АТЕСТАТ N ____
_________________________________________ (найменування органу, що видав атестат)
засвідчує, що _______________________________________________ (спеціальне звання)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові, рік народження і ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податку)
мав:
1. Посадовий оклад ____________________________ грн на місяць
2. __ - відсоткове підвищення посадового окладу _____________ грн на місяць
3. Оклад за спеціальним званням _______________ грн на місяць
4. Надбавку за вислугу років у розмірі ____________ відсотків
Вислуга років станом на ____________ 20___ року наказом _____
__________________________________________________________________ визначена ___________ р. ________________ міс. __________ дн.
5. __________________________________________________________
6. __________________________________________________________
Задоволений такими видами грошового забезпечення:
1. Посадовим окладом у сумі ______________ до _______________ (число, місяць) 20___ року
2.__ - відсотковим підвищенням посадового окладу до _________ (число, місяць) 20___ року
3. Окладом за спеціальним званням до _______________ 20__року (число, місяць)
4. __ - відсотковою надбавкою за вислугу років до ___________ (число, місяць) 20___ року
5. __ - відсотковою надбавкою за виконання особливо важливих завдань до _______________ 20___ року (число, місяць)
6. __ - відсотковою надбавкою до посадового окладу за службу в підрозділі БОЗ до _______________ 20___ року (число, місяць)
7. __ - відсотковою надбавкою до посадового окладу за роботу в умовах режимних обмежень до _______________ 20___ року (число, місяць)
8. __ - відсотковою надбавкою за до _______________ 20___року (число, місяць)
9. __ - відсотковою надбавкою за до _______________ 20___року (число, місяць)
10.__ - доплата до _______________ 20___ року (число, місяць)
11.__ - відсоток премії до _______________ 20___ року (число, місяць)
12. Усього нараховано ______________ до ___________ 20__ року
13. Відраховано податків _____________ до _________ 20__ року
14. Відпустка використана за 20___рік
15. Матеріальна допомога:
для вирішення соціально-побутових питань у сумі _____
на оздоровлення при наданні основної відпустки в сумі _______
16. Має заборгованість ______________________________________ (указати вид заборгованості)
у сумі ______________ грн., яка може бути стягнута до _______
____________________________________________20__ року і надіслана:
__________________________________________________________________ (указати, куди перерахувати або здати)
17. Перебуває в розпорядженні (поза штатом) з ______ 20__року
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
18. У графі 18 зазначаються відрахування, не пойменовані у відповідних графах атестата (відрахування за аліментами на сім'ю тощо)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
19. Атестат видано у зв'язку з ______________________________ (переведенням по службі, звільненням на пенсію)
Керівник органу
дата Начальник фінансового апарату М.П.
Відомості, подані в атестаті, уважаю правильними
Підпис
Додаток 1 до наказу МВС 31.12.2007 N 499
СХЕМА посадових окладів для курсантів навчальних закладів органів внутрішніх справ
(гривень)
------------------------------------------------------------------
| Категорія курсантів |Розмір посадового окладу|
|---------------------------------------+------------------------|
|Курсанти з числа осіб, які не | |
|перебували на службі в органах | |
|внутрішніх справ перед зарахуванням на | |
|навчання: що навчаються за програмами | |
|з освітньо-кваліфікаційним рівнем | |
|"магістр", "спеціаліст", "бакалавр": | |
|---------------------------------------+------------------------|
|першого і другого курсу навчання | 208 |
|---------------------------------------+------------------------|
|третього курсу навчання | 245 |
|---------------------------------------+------------------------|
|четвертого і кожного наступного курсу | 281 |
|навчання | |
|---------------------------------------+------------------------|
|що навчаються за програмами з | |
|освітньо-кваліфікаційним рівнем | |
|"молодший спеціаліст": | |
|---------------------------------------+------------------------|
|першого і другого курсу навчання | 172 |
|---------------------------------------+------------------------|
|третього і кожного наступного курсу | 208 |
|навчання | |
|---------------------------------------+------------------------|
|Курсанти з числа дітей-сиріт і дітей, | |
|позбавлених батьківського піклування: | |
|що навчаються за програмами з | |
|освітньо-кваліфікаційним рівнем | |
|"магістр", "спеціаліст", "бакалавр": | |
|---------------------------------------+------------------------|
|першого і другого курсу навчання | 281 |
|---------------------------------------+------------------------|
|третього курсу навчання | 299 |
|---------------------------------------+------------------------|
|четвертого і кожного наступного курсу | 317 |
|навчання | |
|---------------------------------------+------------------------|
|що навчаються за програмами з | |
|освітньо-кваліфікаційним рівнем | |
|"молодший спеціаліст": | |
|---------------------------------------+------------------------|
|першого і другого курсу навчання | 245 |
|---------------------------------------+------------------------|
|третього і кожного наступного курсу | 281 |
|навчання | |
------------------------------------------------------------------
Директор ДФЗБО МВС С.М.Копитов
 

spu0820

Ветеран
Регистрация
30 Окт 2008
Сообщения
9,399
Reaction score
7,643
Додаток 2 до наказу МВС 31.12.2007 N 499
ОКЛАДя за спеціальними званнями осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ
------------------------------------------------------------------
| Спеціальні звання | Розмір окладу |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Генерал-полковник міліції | 150 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Генерал-лейтенант міліції | 145 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Генерал-майор міліції | 140 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Полковник міліції | 135 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Підполковник міліції | 130 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Майор міліції | 125 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Капітан міліції | 120 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Старший лейтенант міліції | 115 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Лейтенант міліції | 110 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Молодший лейтенант міліції | 105 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Старший прапорщик міліції | 65 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Прапорщик міліції | 60 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Старшина міліції | 55 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Старший сержант міліції | 50 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Сержант міліції | 45 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Молодший сержант міліції | 40 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Рядовий міліції | 30 |
------------------------------------------------------------------
Директор ДФЗБО МВС С.М.Копитов
Додаток 3 до наказу МВС 31.12.2007 N 499
РОЗМІРя надбавки за вислугу років особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ
------------------------------------------------------------------
| Вислуга років |Розмір надбавки, відсотків посадового окладу |
| |з урахуванням окладу за спеціальним званням |
|------------------+---------------------------------------------|
|Від 1 до 2 років | 5 |
|------------------+---------------------------------------------|
|Від 2 до 5 років | 10 |
|------------------+---------------------------------------------|
|Від 5 до 10 років | 20 |
|------------------+---------------------------------------------|
|Від 10 до 15 років| 25 |
|------------------+---------------------------------------------|
|Від 15 до 20 років| 30 |
|------------------+---------------------------------------------|
|Від 20 до 25 років| 35 |
|------------------+---------------------------------------------|
|25 і більше | 40 |
------------------------------------------------------------------
Директор ДФЗБО МВС С.М.Копитов
Додаток 4 до наказу МВС 31.12.2007 N 499
СХЕМА посадових окладів осіб начальницького складу органів внутрішніх справ для центрального апарату МВС
(гривень)
------------------------------------------------------------------
| Найменування посади | Розмір посадового окладу |
|---------------------------+------------------------------------|
|Начальник Департаменту, | 2000-2140 |
|керівник Апарату Міністра, | |
|керівник Робочого апарату | |
|Національного центрального | |
|бюро Інтерполу | |
|---------------------------+------------------------------------|
|Перший заступник начальника| 1940-2080 |
|головного управління, | |
|начальника (директора) | |
|Департаменту, радник | |
|Міністра, перший заступник | |
|керівника Робочого апарату | |
|Національного центрального | |
|бюро Інтерполу, Апарату | |
|Міністра | |
|---------------------------+------------------------------------|
|Заступник начальника | 1900-2000 |
|головного управління, | |
|начальника (директора) | |
|Департаменту, помічник | |
|Міністра, помічник радника | |
|МВС, заступник керівника | |
|Робочого апарату | |
|Національного центрального | |
|бюро Інтерполу, Апарату | |
|Міністра | |
|---------------------------+------------------------------------|
|Начальник самостійного | 1800-1900 |
|управління | |
|---------------------------+------------------------------------|
|Перший заступник начальника| 1750-1840 |
|самостійного управління | |
|---------------------------+------------------------------------|
|Заступник начальника | 1710-1820 |
|самостійного управління | |
|---------------------------+------------------------------------|
|Начальник управління у | 1700-1800 |
|складі Департаменту | |
|(Головного управління), | |
|начальник самостійного | |
|відділу | |
|---------------------------+------------------------------------|
|Заступник начальника | 1650-1750 |
|управління у складі | |
|Департаменту (Головного | |
|управління), заступник | |
|начальника самостійного | |
|відділу | |
|---------------------------+------------------------------------|
|Начальник відділу у складі | 1500-1600 |
|Департаменту (Головного | |
|управління), управління, | |
|помічник першого заступника| |
|Міністра, помічник | |
|заступника Міністра, | |
|головний інспектор (Апарату| |
|Міністра, Головного штабу, | |
|управління взаємодії з | |
|Верховною Радою України, | |
|Кабінетом Міністрів | |
|України, іншими органами | |
|виконавчої влади та | |
|органами місцевого | |
|самоврядування, управління | |
|юридичного забезпечення), | |
|заступник начальника | |
|чергової частини Головного | |
|штабу | |
|---------------------------+------------------------------------|
|Заступник начальника | 1450-1550 |
|відділу | |
|---------------------------+------------------------------------|
|Начальник самостійного | 1350-1400 |
|сектору (відділення) | |
|---------------------------+------------------------------------|
|Начальник сектору | 1250-1350 |
|(відділення) | |
|---------------------------+------------------------------------|
|Головні: інспектор, | 1230-1300 |
|оперуповноважений-інспектор| |
|---------------------------+------------------------------------|
|Помічник начальника | 1200-1250 |
|(директора) Департаменту | |
|(Головного управління) по | |
|роботі з персоналом, | |
|помічник начальника | |
|чергової частини - | |
|оперативний черговий, | |
|помічник керівника Робочого| |
|апарату Національного | |
|центрального бюро Інтерполу| |
|по роботі з персоналом, | |
|старший слідчий в особливо | |
|важливих справах | |
|---------------------------+------------------------------------|
|Головні: спеціаліст, | 1150-1200 |
|ревізор, експерт, психолог;| |
|старший дізнавач з | |
|особливих доручень, старший| |
|оперуповноважений в | |
|особливо важливих справах, | |
|старший інспектор з | |
|особливих доручень, старший| |
|державтоінспектор з | |
|особливих доручень, старший| |
|референт з особливих | |
|доручень, старший слідчий, | |
|слідчий в особливо важливих| |
|справах, старший | |
|оперуповноважений з | |
|особливих доручень | |
|---------------------------+------------------------------------|
|Старші: оперуповноважений, | 1050-1150 |
|дізнавач, співробітник, | |
|інспектор - черговий | |
|оперативних служб; слідчий,| |
|оперуповноважений в | |
|особливо важливих справах, | |
|начальник секретаріату | |
|---------------------------+------------------------------------|
|Оперуповноважений, | 900-950 |
|дізнавач, співробітник, | |
|інспектор - черговий | |
|оперативних служб; старші: | |
|інспектор, інженер | |
|державтоінспектор, | |
|референт, референт- | |
|перекладач, ревізор, | |
|юрисконсульт, психолог, | |
|експерт | |
|---------------------------+------------------------------------|
|Інспектор, інженер, | 750-850 |
|державтоінспектор, | |
|референт, референт- | |
|перекладач, ревізор, | |
|юрисконсульт, психолог, | |
|експерт | |
|---------------------------+------------------------------------|
|Начальник військового | |
|представництва: | |
|II категорії | 1450-1550 |
|III категорії | 1350-1400 |
|---------------------------+------------------------------------|
|Заступник начальника | 1200-1250 |
|військового представництва:| |
|II категорії | |
|---------------------------+------------------------------------|
|Провідний інженер | |
|військового представництва:| |
|I категорії | 1150-1200 |
|II категорії | 1100-1170 |
|III категорії | 1050-1150 |
|---------------------------+------------------------------------|
|Помічник провідного | |
|інженера військового | |
|представництва: | |
|I категорії | 1050-1140 |
|II категорії | 1000-1100 |
|III категорії | 750-850 |
------------------------------------------------------------------
Директор ДФЗБО МВС С.М.Копитов
 

spu0820

Ветеран
Регистрация
30 Окт 2008
Сообщения
9,399
Reaction score
7,643
Додаток 5 до наказу МВС 31.12.2007 N 499
СХЕМА посадових окладів осіб начальницького складу органів внутрішніх справ для Державного департаменту у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб
(гривень)
------------------------------------------------------------------
| Найменування посади |Розмір посадового окладу|
|---------------------------------------+------------------------|
|Директор Державного департаменту | 2140-2290 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Перший заступник директора Державного | 2050-2200 |
|департаменту | |
|---------------------------------------+------------------------|
|Заступник директора Державного | 2030-2140 |
|департаменту | |
|---------------------------------------+------------------------|
|Начальник управління | 1650-1730 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Заступник начальника управління | 1560-1650 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Начальник відділу | 1550-1640 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Заступник начальника відділу | 1550-1600 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Начальник сектору | 1140-1230 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Помічник директора Державного | 1090-1140 |
|департаменту | |
|---------------------------------------+------------------------|
|Старший інспектор з особливих доручень | 1050-1090 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Головний спеціаліст | 1010-1030 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Старший інспектор | 820-860 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Інспектор | 680-770 |
------------------------------------------------------------------
Директор ДФЗБО МВС С.М.Копитов
Додаток 6 до наказу МВС 31.12.2007 N 499
СХЕМА посадових окладів осіб начальницького складу органів внутрішніх справ для підрозділів, що діють при МВС та йому підпорядковані
(гривень)
------------------------------------------------------------------
| Найменування посади |Розмір посадового окладу|
|----------------------------------------------------------------|
| Центр безпеки дорожнього руху |
|----------------------------------------------------------------|
|Начальник Центру | 1650-1750 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Заступник начальника Центру | 1600-1700 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Начальник відділу | 1450-1550 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Заступник начальника відділу, начальник| 1350-1450 |
|сектору | |
|---------------------------------------+------------------------|
|Головний спеціаліст, старший інспектор | 1150-1200 |
|з особливих доручень | |
|---------------------------------------+------------------------|
|Старші: інженер, інспектор | 900-950 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Інженер, інспектор | 750-850 |
|----------------------------------------------------------------|
| Спеціальний загін "Кобра" особливого призначення |
|----------------------------------------------------------------|
|Начальник загону | 1350-1400 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Заступник начальника загону | 1300-1350 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Помічник начальника штабу, начальник | 1050-1150 |
|відділення, командир роти | |
|---------------------------------------+------------------------|
|Заступник командира роти | 1000-1070 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Командир взводу | 950-1000 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Заступник командира взводу, старший | 850-950 |
|зміни супроводження | |
|---------------------------------------+------------------------|
|Старші: інспектор, інженер, | 800-850 |
|юрисконсульт, психолог | |
|---------------------------------------+------------------------|
|Інспектор, інженер, юрисконсульт, | 700-750 |
|психолог, старший інспектор | |
|дорожньо-патрульної служби | |
|----------------------------------------------------------------|
| Центральна база ресурсного забезпечення |
|----------------------------------------------------------------|
|Начальник бази | 1500-1600 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Заступник начальника бази | 1450-1550 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Заступник начальника філії | 1400-1450 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Начальник відділу | 1350-1400 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Заступник начальника відділу, | 1250-1350 |
|начальник відділення | |
|---------------------------------------+------------------------|
|Начальник майстерні, старші: | 900-950 |
|інспектор, інженер, юрисконсульт | |
|---------------------------------------+------------------------|
|Інспектор, інженер, юрисконсульт | 750-850 |
|----------------------------------------------------------------|
| Редакція щотижневої газети "Іменем Закону" |
|----------------------------------------------------------------|
|Головний редактор | 1850 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Заступник головного редактора | 1760 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Начальник відділу | 1500-1600 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Головний спеціаліст | 1150-1200 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Спеціальний кореспондент, | 900-950 |
|власний кореспондент | |
|---------------------------------------+------------------------|
|Кореспондент | 750-850 |
|----------------------------------------------------------------|
| Автогосподарство МВС |
|----------------------------------------------------------------|
|Начальник автогосподарства | 1450-1550 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Заступник начальника автогосподарства | 1400-1500 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Головний енергетик; начальник | |
|фінансової частини | |
|---------------------------------------+------------------------|
|Начальник майстерні, старші: | 900-950 |
|інспектор, інженер | |
|---------------------------------------+------------------------|
|Інспектор, інженер, командир взводу | 750-850 |
|----------------------------------------------------------------|
| Автогосподарство Державтоінспекції |
|----------------------------------------------------------------|
|Начальник автогосподарства | 1050-1150 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Заступник начальника автогосподарства | 950-1050 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Старший інженер | 900-950 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Інженер | 750-850 |
|----------------------------------------------------------------|
| Центр обслуговування підрозділів Міністерства |
|----------------------------------------------------------------|
|Начальник Центру | 1500-1600 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Заступник начальника Центру | 1400-1500 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Начальник відділу | 1350-1400 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Заступник начальника відділу | 1300-1350 |
----------------------------------------+------------------------|
|Старший інженер | 900-950 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Інженер | 750-850 |
|----------------------------------------------------------------|
| Відділ охорони |
|----------------------------------------------------------------|
|Начальник відділу | 1350-1400 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Заступник начальника відділу | 1200-1300 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Старший інспектор | 750-850 |
|----------------------------------------------------------------|
| Центр культури та мистецтв МВС |
|----------------------------------------------------------------|
|Начальник Центру | 1500-1600 |
|----------------------------------------------------------------|
| Казенне науково-виробниче об'єднання "Форт" |
|----------------------------------------------------------------|
|Начальник об'єднання | 1750-1840 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Заступник начальника об'єднання | 1650-1750 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Начальник відділу | 1350-1400 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Заступник начальника відділу | 1250-1350 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Командир роти; старші: інженер, | 900-950 |
|інспектор | |
|---------------------------------------+------------------------|
|Заступник командира роти | 850-900 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Старший інспектор зі службової | 800-850 |
|підготовки (у складі роти) | |
|---------------------------------------+------------------------|
|Інженер, інспектор, командир взводу | 750-800 |
|----------------------------------------------------------------|
| Будинки відпочинку |
|----------------------------------------------------------------|
|Начальник будинку відпочинку | 1000-1100 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Заступник начальника будинку | 850-950 |
|відпочинку - начальник філії | |
------------------------------------------------------------------
Директор ДФЗБО МВС С.М.Копитов
 

spu0820

Ветеран
Регистрация
30 Окт 2008
Сообщения
9,399
Reaction score
7,643
Додаток 7 до наказу МВС 31.12.2007 N 499
СХЕМА посадових окладів осіб начальницького складу органів внутрішніх справ для апарату Головного управління МВС в місті Києві, Управління МВС на залізничному транспорті
(гривень)
------------------------------------------------------------------
| Найменування посади |Розмір посадового окладу |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Начальник Головного управління, | 1900 |
|Управління МВС на залізничному | |
|транспорті | |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Перший заступник начальника Головного | 1800 |
|управління, Управління МВС на | |
|залізничному транспорті | |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Заступник начальника Головного | 1700 |
|управління, Управління МВС на | |
|залізничному транспорті | |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Начальник: управління, самостійного | 1400-1500 |
|відділу; помічник (радник) начальника | |
|ГУМВС, УМВС | |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Перший заступник начальника управління| 1360-1460 |
|заступник начальника управління, | |
|самостійного відділу (підрозділу на | |
|правах управління, самостійного | |
|відділу) | |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Начальник відділу (підрозділу на | 1200-1300 |
|правах відділу) у складі управління; | |
|начальник самостійних: сектору | |
|(відділення), служби; помічник | |
|начальника управління з | |
|організаційно-штатної роботи | |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Заступник начальника відділу | 1160-1260 |
|(підрозділу на правах відділу) у | |
|складі управління | |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Начальник сектору, відділення | 1100-1200 |
|(підрозділу на правах сектору, | |
|відділення) у складі управління, | |
|відділу, помічник начальника відділу | |
|з організаційно-штатної роботи, | |
|помічник начальника управління | |
|Державтоінспекції, начальник | |
|фінансової частини, старший слідчий в | |
|особливо важливих справах | |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Головний спеціаліст, ревізор, | 1000-1100 |
|психолог; старші: державтоінспектор | |
|з особливих доручень, інспектор з | |
|особливих доручень; помічник | |
|коменданта гарнізону, помічник | |
|начальника чергової частини - | |
|оперативний черговий; старші: | |
|оперуповноважений з особливо важливих | |
|справ, слідчий, дізнавач з особливих | |
|доручень, оперуповноважений з | |
|особливих доручень; слідчий з особливо| |
|важливих справ | |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Старші: оперуповноважений, інспектор -| 900-1000 |
|черговий оперативних служб, дізнавач; | |
|слідчий, оперуповноважений з особливо | |
|важливих справ | |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Оперуповноважений, інспектор - | 750-850 |
|черговий оперативних служб, дізнавач;| |
|старші: інспектор, інженер, інженер- | |
|програміст, інженер-електронник, | |
|юрисконсульт, державтоінспектор | |
|ревізор, референт, психолог | |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Інспектор, інженер, інженер - | 650-750 |
|програміст, інженер-електронник, | |
|юрисконсульт, державтоінспектор | |
|ревізор, референт, психолог | |
------------------------------------------------------------------
Директор ДФЗБО МВС С.М.Копитов
Додаток 8 до наказу МВС 31.12.2007 N 499
СХЕМА посадових окладів осіб начальницького складу органів внутрішніх справ для підрозділів і установ, що діють при Головному управлінні МВС в місті Києві, Управлінні МВС на залізничному транспорті та їм підпорядковані
(гривень)
------------------------------------------------------------------
| Найменування посади |Розмір посадового окладу|
|----------------------------------------------------------------|
| Приймальники-розподільники для дітей |
|----------------------------------------------------------------|
|Начальник приймальника-розподільника | 1100-1200 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Заступник начальника | 1050-1100 |
|приймальника-розподільника | |
|---------------------------------------+------------------------|
|Старший інспектор | 750-800 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Старший вихователь | 650-750 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Інспектор, психолог | 650-750 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Вихователь | 600-700 |
|----------------------------------------------------------------|
| Спеціальні установи |
|----------------------------------------------------------------|
|Начальник: приймальника-розподільника, | 1100-1200 |
|спеціального приймальника, ізолятора | |
|---------------------------------------+------------------------|
|Заступник начальника: | 1050-1100 |
|приймальника-розподільника, | |
|спеціального приймальника, ізолятора | |
|---------------------------------------+------------------------|
|Старший оперуповноважений | 850-900 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Оперуповноважений, старший інспектор | 750-850 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Інспектор | 650-750 |
|----------------------------------------------------------------|
| Відділи Державтоінспекції з обслуговування адміністративної |
| території району та автомобільно-технічної інспекції |
|----------------------------------------------------------------|
|Начальник відділу | 1100-1200 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Заступник начальника відділу | 1050-1100 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Начальник відділення | 950-1000 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Старші: інспектор, державтоінспектор, | 750-850 |
|інженер | |
|---------------------------------------+------------------------|
|Інспектор, державтоінспектор, інженер, | 650-750 |
|старший інспектор дорожньо-патрульної | |
|служби | |
|----------------------------------------------------------------|
| Відділи, відділення реєстраційно-екзаменаційної роботи |
|----------------------------------------------------------------|
|Начальник відділу | 950-1000 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Заступник начальника відділу, начальник| 900-950 |
|відділення | |
|---------------------------------------+------------------------|
|Старші: інспектор, державтоінспектор | 750-850 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Інспектор, державтоінспектор | 650-750 |
|----------------------------------------------------------------|
| Інші підрозділи Державтоінспекції |
|----------------------------------------------------------------|
|Начальник автогосподарства | 1000-1100 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Заступник начальника автогосподарства | 930-1030 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Начальник станції діагностики | 850-930 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Заступник начальника станції | 830-900 |
|діагностики | |
|---------------------------------------+------------------------|
|Старші: інженер, державтоінспектор | 750-850 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Інженер, державтоінспектор | 650-750 |
|----------------------------------------------------------------|
| Автогосподарство ГУМВС, УМВСЗТ |
|----------------------------------------------------------------|
|Начальник автогосподарства | 1100-1150 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Заступник начальника автогосподарства | 1050-1100 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Начальник фінансової частини (на правах| 950-970 |
|відділення) | |
|---------------------------------------+------------------------|
|Старші: інспектор, інженер | 750-850 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Інспектор, інженер | 650-750 |
|----------------------------------------------------------------|
| Оркестр |
|----------------------------------------------------------------|
|Начальник оркестру | 750-800 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Старший інспектор оркестру | 730-770 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Інспектор оркестру | 700-750 |
|----------------------------------------------------------------|
| Кінологічний центр |
|----------------------------------------------------------------|
|Начальник Центру | 1100-1200 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Заступник начальника Центру | 1050-1100 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Старший інспектор-кінолог | 750-850 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Інспектор-кінолог | 650-750 |
|----------------------------------------------------------------|
| Склади непорушного запасу |
|----------------------------------------------------------------|
|Начальник складу | 700-750 |
------------------------------------------------------------------
Директор ДФЗБО МВС С.М.Копитов
 

spu0820

Ветеран
Регистрация
30 Окт 2008
Сообщения
9,399
Reaction score
7,643
Додаток 9 до наказу МВС 31.12.2007 N 499
СХЕМА посадових окладів осіб начальницького складу органів внутрішніх справ для апарату головних управлінь, управлінь МВС в Автономній Республіці Крим, областях, місті Севастополі
(гривень)
-----------------------------------------------------------------------
| ГУМВС, УМВС | Розміри посадових окладів |
| у (в) |--------------------------------------------------|
| | начальник |перший заступник| заступник |
| | ГУМВС, УМВС |начальника ГУМВС|начальника ГУМВС|
| | | УМВС | УМВС |
| |----------------+----------------+----------------|
| |поза| I | II |поза| I | II |поза| I | II |
| |гру-|група|група|гру-|група|група|гру-|група|група|
| |пою | | |пою | | |пою | | |
|------------------+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----|
|Автономній |1880| | |1690| | |1600| | |
|Республіці Крим | | | | | | | | | |
|------------------+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----|
|Вінницькій обл. | |1775 | | |1600 | | |1550 | |
|------------------+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----|
|Волинській обл. | | |1670 | | |1505 | | |1500 |
|------------------+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----|
|Дніпропетровській |1880| | |1690| | |1600| | |
|обл. | | | | | | | | | |
|------------------+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----|
|Донецькій обл. |1880| | |1690| | |1600| | |
|------------------+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----|
|Житомирській обл. | |1775 | | |1600 | | |1550 | |
|------------------+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----|
|Закарпатській обл.| |1775 | | |1600 | | |1550 | |
|------------------+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----|
|Запорізькій обл. |1880| | |1690| | |1600| | |
|------------------+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----|
|Івано-Франківській| |1775 | | |1600 | | |1550 | |
|обл. | | | | | | | | | |
|------------------+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----|
|Київській обл. |1880| | |1690| | |1600| | |
|------------------+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----|
|Кіровоградській | | |1670 | | |1505 | | |1500 |
|обл. | | | | | | | | | |
|------------------+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----|
|Луганській обл. |1880| | |1690| | |1600| | |
|------------------+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----|
|Львівській обл. |1880| | |1690| | |1600| | |
|------------------+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----|
|Миколаївській обл.| |1775 | | |1600 | | |1550 | |
|------------------+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----|
|Одеській обл. |1880| | |1690| | |1600| | |
|------------------+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----|
|Полтавській обл. | |1775 | | |1600 | | |1550 | |
|------------------+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----|
|Рівненській обл. | |1775 | | |1600 | | |1550 | |
|------------------+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----|
|м. Севастополі | | |1670 | | |1505 | | |1500 |
|------------------+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----|
|Сумській обл. | |1775 | | |1600 | | |1550 | |
|------------------+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----|
|Тернопільській | |1775 | | |1600 | | |1550 | |
|обл. | | | | | | | | | |
|------------------+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----|
|Харківській обл. |1880| | |1690| | |1600| | |
|------------------+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----|
|Херсонській обл. | |1775 | | |1600 | | |1550 | |
|------------------+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----|
|Хмельницькій обл. | |1775 | | |1600 | | |1550 | |
|------------------+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----|
|Черкаській обл. | |1775 | | |1600 | | |1550 | |
|------------------+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----|
|Чернігівській обл.| |1775 | | |1600 | | |1550 | |
|------------------+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----|
|Чернівецькій обл. | | |1670 | | |1505 | | |1500 |
-----------------------------------------------------------------------
Директор ДФЗБО МВС С.М.Копитов
Додаток 10 до наказу МВС 31.12.2007 N 499
СХЕМА посадових окладів осіб начальницького складу органів внутрішніх справ для апарату головних управлінь, управлінь МВС в Автономній Республіці Крим, областях, місті Севастополі, лінійних управлінь на залізницях Управління МВС України на залізничному транспорті
(гривень)
--------------------------------------------------------------------
| Найменування посади | Розмір |
| |посадового|
| | окладу |
|-------------------------------------------------------+----------|
|Начальник лінійного управління на залізниці | 1670 |
|-------------------------------------------------------+----------|
|Перший заступник начальника лінійного управління на | 1505 |
|залізниці | |
|-------------------------------------------------------+----------|
|Заступник начальника лінійного управління на залізниці | 1500 |
|-------------------------------------------------------+----------|
|Начальник: управління, самостійного відділу; помічник | |
|(радник) начальника ГУМВС, УМВС | |
|-------------------------------------------------------+----------|
|поза групою і в Автономній Республіці Крим |1350-1450 |
|-------------------------------------------------------+----------|
|I група |1250-1350 |
|-------------------------------------------------------+----------|
|II група і в лінійних управліннях на залізницях |1150-1250 |
|-------------------------------------------------------+----------|
|Перший заступник начальника управління, заступник | |
|начальника: управління, самостійного відділу | |
|(підрозділу на правах управління, самостійного відділу)| |
|-------------------------------------------------------+----------|
|поза групою і в Автономній Республіці Крим |1310-1410 |
|-------------------------------------------------------+----------|
|I група |1210-1310 |
|-------------------------------------------------------+----------|
|II група і в лінійних управліннях на залізницях |1120-1210 |
|-------------------------------------------------------+----------|
|Начальник відділу (підрозділу на правах відділу) у |1100-1150 |
|складі управління, начальник самостійних: сектору | |
|(відділення), служби; помічник начальника управління з | |
|організаційно-штатної роботи | |
|-------------------------------------------------------+----------|
|Заступник начальника відділу (підрозділу на правах |1070-1120 |
|відділу) у складі управління | |
|-------------------------------------------------------+----------|
|Начальник сектору, відділення (підрозділу на правах |1050-1100 |
|сектору, відділення) у складі управління, відділу, | |
|помічник начальника відділу з організаційно-штатної | |
|роботи, помічник начальника управління | |
|Державтоінспекції, начальник фінансової частини, | |
|старший слідчий з особливо важливих справ | |
|-------------------------------------------------------+----------|
|Головний спеціаліст; старші: державтоінспектор з |900-950 |
|особливих доручень, інспектор з особливих доручень; | |
|помічник коменданта гарнізону; помічник начальника | |
|чергової частини - оперативний черговий; старші: | |
|оперуповноважений з особливо важливих справ, слідчий, | |
|дізнавач з особливих доручень, оперуповноважений з | |
|особливих доручень; слідчий з особливо важливих справ | |
|-------------------------------------------------------+----------|
|Старші: оперуповноважений, інспектор - черговий |800-900 |
|оперативних служб, дізнавач; слідчий, оперуповноважений| |
|з особливо важливих справ | |
|-------------------------------------------------------+----------|
|Оперуповноважений, інспектор - черговий оперативних |700-750 |
|служб, дізнавач | |
|-------------------------------------------------------+----------|
|Старші: інспектор, інженер, інженер - програміст, |700-750 |
|інженер-електронник, юрисконсульт, державтоінспектор, | |
|ревізор, референт, психолог, інспектор - лікар | |
|-------------------------------------------------------+----------|
|Інспектор, інженер, інженер-програміст, |650-700 |
|інженер-електронник, юрисконсульт, державтоінспектор, |
|ревізор, референт, психолог, інспектор - лікар | |
--------------------------------------------------------------------
Директор ДФЗБО МВС С.М.Копитов
 

spu0820

Ветеран
Регистрация
30 Окт 2008
Сообщения
9,399
Reaction score
7,643
Додаток 11 до наказу МВС 31.12.2007 N 499
СХЕМА посадових окладів осіб начальницького складу органів внутрішніх справ для підрозділів і установ, що діють при головних управліннях, управліннях МВС в Автономній Республіці Крим, областях, місті Севастополі, лінійних управліннях на залізницях Управління МВС на залізничному транспорті, міськрайлінорганах та їм підпорядковані
(гривень)
----------------------------------------------------------------------------
| Найменування посади | Розмір посадового окладу |
| |-------------------------------------------|
| | ГУМВС, УМВС, | Міськрайліноргани |
| | лінійні | |
| | управління на | |
| | залізницях | |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Приймальники-розподільники для дітей |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Начальник приймальника- | 1050-1100 | 900-950 |
|розподільника | | |
|------------------------------+-----------------+-------------------------|
|Заступник начальника | 1000-1050 | 800-900 |
|приймальника- | | |
|розподільника | | |
|------------------------------+-----------------+-------------------------|
|Старший інспектор | 650-700 | 600-650 |
|------------------------------+-----------------+-------------------------|
|Старший вихователь | 600-700 | 550-650 |
|------------------------------+-----------------+-------------------------|
|Вихователь | 550-650 | 500-600 |
|------------------------------+-----------------+-------------------------|
|Інспектор, психолог | 600-650 | 550-600 |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Спеціальні установи |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Начальник об'єднаної установи | 1100-1150 |
|------------------------------+-------------------------------------------|
|Заступник начальника | 1070-1120 |
|об'єднаної | |
|установи | |
|------------------------------+-------------------------------------------|
|Начальник: приймальника- | 1050-1100 | 900-950 |
|розподільника, спеціального | | |
|приймальника, ізолятора | | |
|------------------------------+-----------------+-------------------------|
|Заступник начальника: | 1000-1050 | 800-900 |
|приймальника- | | |
|розподільника, спеціального | | |
|приймальника, ізолятора | | |
|------------------------------+-----------------+-------------------------|
|Старший оперуповноважений | 750-850 | 750-800 |
|------------------------------+-----------------+-------------------------|
|Старший інспектор, | 650-700 | 600-650 |
|оперуповноважений | | |
|------------------------------+-----------------+-------------------------|
|Інспектор | 600-650 | 550-600 |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Відділи, відділення Державтоінспекції з обслуговування адміністративної |
| території міста, району, району в місті та автомобільно-технічної |
| інспекції |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Начальник відділу | 1050-1100 |
|-------------------------------------------+------------------------------|
|Заступник начальника відділу, начальник | 1000-1050 |
|відділення | |
|-------------------------------------------+------------------------------|
|Заступник начальника відділення, начальник | 900-950 |
|відділення у складі відділу | |
|-------------------------------------------+------------------------------|
|Старші: інспектор, державтоінспектор, | 700-750 |
|інженер | |
|-------------------------------------------+------------------------------|
|Інспектор, державтоінспектор, інженер | 650-700 |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Відділи, відділення реєстраційно-екзаменаційної роботи |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Начальник відділу | 900-950 |
|-------------------------------------------+------------------------------|
|Заступник начальника відділу, начальник | 850-900 |
|відділення | |
|-------------------------------------------+------------------------------|
|Старші: інспектор, державтоінспектор, | 700-750 |
|інженер | |
|-------------------------------------------+------------------------------|
|Інспектор, державтоінспектор, інженер | 650-700 |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Інші підрозділи Державтоінспекції |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Начальник автогосподарства | 950-1050 |
|-------------------------------------------+------------------------------|
|Заступник начальника автогосподарства | 900-950 |
|-------------------------------------------+------------------------------|
|Начальник станції діагностики | 800-900 |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Автогосподарства ГУМВС, УМВС |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Начальник автогосподарства | 1050-1100 |
|-------------------------------------------+------------------------------|
|Заступник начальника автогосподарства | 1000-1050 |
|-------------------------------------------+------------------------------|
|Начальник служби | 950-970 |
|-------------------------------------------+------------------------------|
|Начальник майстерні, старший | 700-750 |
|інженер-інспектор | |
|-------------------------------------------+------------------------------|
|Інженер-інспектор | 650-700 |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Автогосподарства міських управлінь |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Начальник автогосподарства | 1000-1050 |
|-------------------------------------------+------------------------------|
|Заступник начальника автогосподарства | 950-1000 |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Оркестр, ансамбль |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Начальник ансамблю, оркестру | 700-750 |
|-------------------------------------------+------------------------------|
|Старший інспектор ансамблю, оркестру | 680-730 |
|-------------------------------------------+------------------------------|
|Інспектор ансамблю, оркестру | 650-700 |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Кінологічний центр |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Начальник Центру | 1050-1100 |
|-------------------------------------------+------------------------------|
|Заступник начальника Центру | 1000-1050 |
|-------------------------------------------+------------------------------|
|Старший інспектор-кінолог | 650-750 |
|-------------------------------------------+------------------------------|
|Інспектор-кінолог | 650-700 |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Склади непорушного запасу |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Начальник складу непорушного запасу (при | 650-700 |
|штатній чисельності спецформувань понад 900| |
|од.) | |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Центри соціальної адаптації раніше засуджених осіб |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Начальник Центру | 650-700 |
|-------------------------------------------+------------------------------|
|Оперуповноважений карного розшуку, старший | 600-650 |
|інспектор | |
|-------------------------------------------+------------------------------|
|Інспектор | 550-600 |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Пункт тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Найменування посади | Розмір посадового окладу |
| |----------------------------------------|
| |наповнення до |наповнення понад 200 осіб|
| | 200 осіб | |
|---------------------------------+--------------+-------------------------|
|Директор | 1050-1100 | 1100-1150 |
|---------------------------------+--------------+-------------------------|
|Заступник директора | 1000-1050 | 1050-1100 |
|---------------------------------+----------------------------------------|
|Старший інспектор | 650-700 |
|---------------------------------+----------------------------------------|
|Інспектор | 600-650 |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Центр обслуговування ГУМВС, УМВС |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Начальник відділення | 900-950 |
|---------------------------------+----------------------------------------|
|Старший інспектор | 700-750 |
|---------------------------------+----------------------------------------|
|Інспектор | 650-700 |
----------------------------------------------------------------------------
Директор ДФЗБО МВС С.М.Копитов
Додаток 12 до наказу МВС 31.12.2007 N 499
СХЕМА посадових окладів осіб начальницького складу органів внутрішніх справ для апаратів міських управлінь
(гривень)
------------------------------------------------------------------
| Найменування посади |Розмір посадового окладу|
|---------------------------------------+------------------------|
|Начальник міського управління: | |
|---------------------------------------+------------------------|
|I кат. | 1400 |
|---------------------------------------+------------------------|
|II кат. | 1350 |
|---------------------------------------+------------------------|
|III кат. | 1300 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Перший заступник начальника міського | |
|управління: | |
|---------------------------------------+------------------------|
|I кат. | 1350 |
|---------------------------------------+------------------------|
|II кат. | 1300 |
|---------------------------------------+------------------------|
|III кат. | 1250 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Заступник начальника міського | |
|управління: | |
|---------------------------------------+------------------------|
|I кат. | 1300 |
|---------------------------------------+------------------------|
|II кат. | 1250 |
|---------------------------------------+------------------------|
|III кат. | 1200 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Начальник відділу міського управління: | |
|---------------------------------------+------------------------|
|I кат. | 1200 |
|---------------------------------------+------------------------|
|II кат. | 1150 |
|---------------------------------------+------------------------|
|III кат. | 1100 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Заступник начальника відділу міського | |
|управління: | |
|---------------------------------------+------------------------|
|I кат. | 1150 |
|---------------------------------------+------------------------|
|II кат. | 1100 |
|---------------------------------------+------------------------|
|III кат. | 1050 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Начальник самостійного сектору | 1050-1150 |
|(відділення) | |
|---------------------------------------+------------------------|
|Начальник сектору (відділення) у складі| 1000-1050 |
|відділу, старший слідчий з особливо | |
|важливих справ | |
|---------------------------------------+------------------------|
|Помічник начальника чергової частини - | 900-950 |
|оперативний черговий, помічник | |
|коменданта гарнізону, старший слідчий | |
|---------------------------------------+------------------------|
|Старші: оперуповноважений, інспектор - | 850-900 |
|черговий оперативних служб, дізнавач; | |
|слідчий | |
|---------------------------------------+------------------------|
|Старші: інспектор, юрисконсульт, | 700-750 |
|психолог, інженер; оперуповноважений, | |
|інспектор - черговий оперативних служб | |
|дізнавач | |
|---------------------------------------+------------------------|
|Інспектор, юрисконсульт, психолог, | 650-700 |
|інженер | |
------------------------------------------------------------------
Директор ДФЗБО МВС С.М.Копитов
 

spu0820

Ветеран
Регистрация
30 Окт 2008
Сообщения
9,399
Reaction score
7,643
Додаток 13 до наказу МВС 31.12.2007 N 499
СХЕМА посадових окладів осіб начальницького складу органів внутрішніх справ для районних, лінійних управлінь Головного управління МВС в місті Києві
(гривень)
------------------------------------------------------------------
| Найменування посади |Розмір посадового окладу|
|---------------------------------------+------------------------|
|Начальник управління | 1250-1350 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Перший заступник начальника управління | 1200-1300 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Заступник начальника управління | 1150-1250 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Начальник відділу міліції | 1100-1200 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Начальник: відділу, самостійного | 1000-1100 |
|сектору (відділення); заступник | |
|начальника відділу міліції | |
|---------------------------------------+------------------------|
|Заступник начальника відділу, | 970-1070 |
|самостійного сектору (відділення), | |
|помічник начальника управління | |
|---------------------------------------+------------------------|
|Начальник сектору (відділення) у складі| 950-1000 |
|відділу, помічник начальника відділу | |
|роботи з персоналом з організації | |
|виховної роботи, помічник начальника | |
|відділу по роботі з персоналом | |
|---------------------------------------+------------------------|
|Заступник начальника сектору | 920-970 |
|(відділення) у складі відділу, помічник| |
|начальника чергової частини - | |
|оперативний черговий, помічник | |
|заступника начальника відділу міліції з| |
|організації виховної роботи | |
|---------------------------------------+------------------------|
|Старший слідчий | 850-900 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Старші: оперуповноважений, інспектор - | 800-850 |
|черговий оперативних служб, дізнавач; | |
|слідчий | |
|---------------------------------------+------------------------|
|Старший дільничний інспектор міліції | 750-800 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Оперуповноважений, інспектор - черговий| 650-700 |
|оперативних служб, дізнавач; старші: | |
|інспектор, інженер, психолог | |
|---------------------------------------+------------------------|
|Дільничний інспектор міліції | 630-670 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Інспектор, інженер, психолог | 600-650 |
------------------------------------------------------------------
Директор ДФРБО МВС С.М.Копитов
Додаток 14 до наказу МВС 31.12.2007 N 499
СХЕМА посадових окладів осіб начальницького складу органів внутрішніх справ для міських, районних відділів, лінійних відділів (відділень, пунктів), відділів (відділень) спеціальної міліції, відділів (відділень) міліції
(гривень)
------------------------------------------------------------------
| Найменування посади |Розмір посадового окладу|
|---------------------------------------+------------------------|
|Начальник міського, районного в місті | |
|відділу: | |
|I кат. | 1300 |
|II кат. | 1280 |
|III кат. | 1250 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Перший заступник (заступник) начальника| |
|міського, районного в місті відділу: | |
|I кат. | 1150 |
|II кат. | 1120 |
|III кат. | 1100 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Начальник районного, лінійного | |
|відділу: | |
|I кат. | 1280 |
|II кат. | 1250 |
|III кат. | 1200 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Перший заступник (заступник) начальника| |
|районного, лінійного відділу: | |
|I кат. | 1120 |
|II кат. | 1100 |
|III кат. | 1050 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Начальник: відділу міліції, відділу | 1050-1150 |
|спеціальної міліції | |
|---------------------------------------+------------------------|
|Заступник начальника: відділу міліції, | 1000-1100 |
|відділу спеціальної міліції; | |
|начальник: відділення міліції, | |
|відділення спеціальної міліції, | |
|лінійного відділення міліції | |
|---------------------------------------+------------------------|
|Начальник відділу, начальник | 900-1000 |
|самостійного сектору (відділення) | |
|---------------------------------------+------------------------|
|Заступник начальника: відділу, | 870-970 |
|самостійного сектору (відділення) | |
|Заступник начальника: відділення | |
|міліції, відділення спеціальної міліції| |
|лінійного відділення міліції | |
|---------------------------------------+------------------------|
|Начальник сектору (відділення) у складі| 850-950 |
|відділу, помічник начальника відділу - | |
|оперативний черговий, помічник | |
|начальника відділу по взаємодії з | |
|громадськістю та засобами масової | |
|інформації, помічник начальника відділу| |
|по роботі з персоналом, начальник | |
|служби супроводження, начальник | |
|лінійного пункту міліції | |
|---------------------------------------+------------------------|
|Заступник начальника сектору | 825-925 |
|(відділення) у складі відділу | |
|---------------------------------------+------------------------|
|Старший слідчий | 800-850 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Помічник начальника відділу з тилового | 750-800 |
|забезпечення; помічник заступника | |
|начальника відділу по роботі з | |
|персоналом з організації виховної | |
|роботи | |
|Старші: оперуповноважений, інспектор - | |
|черговий оперативних служб, дізнавач; | |
|слідчий; заступник начальника служби | |
|супроводження | |
|---------------------------------------+------------------------|
|Старший дільничний інспектор міліції | 700-750 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Оперуповноважений, інспектор - черговий| 600-650 |
|оперативних служб, дізнавач; старші: | |
|інспектор, інженер, психолог, | |
|юрисконсульт | |
|Дільничний інспектор міліції | |
|---------------------------------------+------------------------|
|Інспектор, інженер, психолог, | 550-600 |
|юрисконсульт | |
------------------------------------------------------------------
Директор ДФЗБО МВС С.М.Копитов
Додаток 15 до наказу МВС 31.12.2007 N 499
СХЕМА посадових окладів осіб начальницького складу органів внутрішніх справ для стройових підрозділів міліції особливого призначення "Беркут", спеціальних підрозділів судової міліції "Грифон", спеціальних підрозділів міліції охорони "Титан", Служби інкасації, охорони та перевезення валютних цінностей, підпорядкованих головним управління, управлінням МВС в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі
(гривень)
------------------------------------------------------------------
| Найменування посади | Розмір посадового |
| | окладу |
| |-------------------|
| | м. Київ | крім |
| | |м. Києва |
|--------------------------------------------+---------+---------|
|Командир полку (підрозділу на правах полку) |1200-1300|1150-1200|
|--------------------------------------------+---------+---------|
|Заступник командира полку (підрозділу на |1160-1200|1100-1150|
|правах полку), командир самостійного | | |
|батальйону (підрозділу на правах | | |
|самостійного батальйону) | | |
|--------------------------------------------+---------+---------|
|Начальник штабу полку |1100-1160|1050-1100|
|--------------------------------------------+---------+---------|
|Заступник командира самостійного батальйону |1050-1100|1000-1050|
|(підрозділу на правах самостійного | | |
|батальйону), командир батальйону (у складі | | |
|полку) | | |
|--------------------------------------------+---------+---------|
|Заступник командира батальйону (у складі |1000-1050|950-1000 |
|полку), командир самостійної роти | | |
|(підрозділу на правах самостійної роти), | | |
|начальник штабу батальйону, помічник | | |
|начальника штабу полку, начальник відділення| | |
|--------------------------------------------+---------+---------|
|Заступник командира самостійної роти |950-1000 | 900-950 |
|(підрозділу на правах самостійної роти), | | |
|командир роти (у складі полку, батальйону) | | |
|--------------------------------------------+---------+---------|
|Заступник командира роти (у складі полку, | 900-950 | 850-900 |
|батальйону), командир самостійного взводу | | |
|(підрозділу на правах самостійного взводу), | | |
|помічник начальника штабу батальйону | | |
|--------------------------------------------+---------+---------|
|Старший оперуповноважений | 850-900 | 800-850 |
|--------------------------------------------+---------+---------|
|Командир взводу (у складі полку, батальйону,| 750-850 | 700-750 |
|роти), заступник командира самостійного | | |
|взводу (підрозділу на правах самостійного | | |
|взводу); старші: інспектор, інженер, | | |
|психолог | | |
|--------------------------------------------+---------+---------|
|Заступник командира взводу (у складі полку, | 700-800 | 650-730 |
|батальйону, роти), оперуповноважений | | |
|--------------------------------------------+---------+---------|
|Інспектор, інженер, психолог, інструктор | 650-750 | 630-700 |
------------------------------------------------------------------
Директор ДФЗБО МВС С.М.Копитов
 

spu0820

Ветеран
Регистрация
30 Окт 2008
Сообщения
9,399
Reaction score
7,643
Додаток 16 до наказу МВС 31.12.2007 N 499
СХЕМА посадових окладів осіб начальницького складу органів внутрішніх справ для стройових підрозділів міліції, підпорядкованих головним управлінням, управлінням МВС в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на залізничному транспорті міським управлінням, лінійним управлінням на залізницях, міськрайлінорганам
(гривень)
------------------------------------------------------------------
| Найменування посади | Розмір посадового |
| | окладу |
| |-------------------|
| | м. Київ | крім |
| | |м. Києва |
|--------------------------------------------+---------+---------|
|Командир полку |1160-1260|1100-1150|
|--------------------------------------------+---------+---------|
|Заступник командира полку, командир |1100-1160|1050-1100|
|батальйону (самостійного), начальник штабу | | |
|полку | | |
|--------------------------------------------+---------+---------|
|Заступник командира батальйону |1000-1100|930-1000 |
|(самостійного), командир батальйону (у | | |
|складі полку) | | |
|--------------------------------------------+---------+---------|
|Заступник командира батальйону (у складі |950-1000 | 900-930 |
|полку), помічник командира полку, начальник | | |
|штабу батальйону | | |
|--------------------------------------------+---------+---------|
|Помічник начальника штабу полку, помічник | 900-950 | 850-930 |
|заступника командира полку з організації | | |
|виховної роботи, начальник відділення | | |
|--------------------------------------------+---------+---------|
|Командир роти (самостійної), помічник | 850-970 | 830-880 |
|командира батальйону | | |
|--------------------------------------------+---------+---------|
|Заступник командира роти (самостійної), | 750-850 | 730-830 |
|командир роти (у складі полку, батальйону) | | |
|--------------------------------------------+---------+---------|
|Заступник командира роти (у складі полку, | 730-780 | 700-750 |
|батальйону), командир взводу (самостійного) | | |
|--------------------------------------------+---------+---------|
|Заступник командира взводу (самостійного), | 700-750 | 670-730 |
|командир взводу (у складі полку, | | |
|батальйону); старші: інспектор, інженер, | | |
|психолог | | |
|--------------------------------------------+---------+---------|
|Заступник командира взводу (у складі полку, | 680-720 | 650-700 |
|батальйону) | | |
|--------------------------------------------+---------+---------|
|Інспектор, інженер, психолог, старший | 650-700 | 600-650 |
|інспектор дорожньо - патрульної служби, | | |
|старший інспектор патрульної служби | | |
------------------------------------------------------------------
Директор ДФРБО МВС С.М.Копитов
Додаток 17 до наказу МВС 31.12.2007 N 499
СХЕМА посадових окладів осіб начальницького складу органів внутрішніх справ для підрозділів Державної служби охорони
(гривень)
---------------------------------------------------------------------
| Найменування посади | Розмір посадового окладу |
|-------------------------------------------------------------------|
| I. Департамент Державної служби охорони при МВС |
|-------------------------------------------------------------------|
|Начальник Департаменту | 2000-2140 |
|-------------------------------------+-----------------------------|
|Перший заступник начальника | 1940-2080 |
|Департаменту | |
|-------------------------------------+-----------------------------|
|Заступник начальника Департаменту | 1900-2000 |
|-------------------------------------+-----------------------------|
|Начальник управління | 1700-1800 |
|-------------------------------------+-----------------------------|
|Заступник начальника управління | 1650-1750 |
|-------------------------------------+-----------------------------|
|Начальник відділу | 1500-1600 |
|-------------------------------------+-----------------------------|
|Заступник начальника відділу | 1450-1550 |
|-------------------------------------+-----------------------------|
|Начальник сектору | 1250-1350 |
|-------------------------------------+-----------------------------|
|Головний інспектор | 1200-1250 |
|-------------------------------------+-----------------------------|
|Старший інспектор з особливих | 1150-1200 |
|доручень; головні: спеціаліст, | |
|ревізор, психолог | |
|-------------------------------------+-----------------------------|
|Старші: інспектор, інженер, | 900-950 |
|психолог, ревізор, юрисконсульт | |
|-------------------------------------+-----------------------------|
|Інспектор, інженер, психолог, | 750-850 |
|юрисконсульт | |
|-------------------------------------------------------------------|
| II. Підрозділи, що підпорядковані Департаменту |
| Державної служби охорони при МВС |
|-------------------------------------------------------------------|
|Начальник управління | 1650-1700 |
|-------------------------------------+-----------------------------|
|Заступник начальника управління, | 1600-1650 |
|начальник відділу (самостійного) | |
|-------------------------------------+-----------------------------|
|Начальник відділу (у складі | 1450-1550 |
|управління), | |
|заступник начальника відділу | |
|(самостійного) | |
|-------------------------------------+-----------------------------|
|Заступник начальника відділу | 1350-1450 |
|(у складі управління), начальник | |
|сектору | |
|-------------------------------------+-----------------------------|
|Головний спеціаліст | 1150-1200 |
|-------------------------------------+-----------------------------|
|Старші: інспектор, інженер-інспектор | 900-950 |
|-------------------------------------+-----------------------------|
|Інспектор, інженер-інспектор | 750-850 |
|-------------------------------------------------------------------|
| III. Управління (відділ) Державної служби |
| охорони при ГУМВС, УМВС |
|-------------------------------------------------------------------|
|Начальник управління, | |
|начальник відділу (самостійного): | |
|-------------------------------------+-----------------------------|
|м. Київ | 1400-1500 |
|-------------------------------------+-----------------------------|
|поза групою | 1350-1450 |
|-------------------------------------+-----------------------------|
|I група | 1250-1350 |
|-------------------------------------+-----------------------------|
|II група | 1150-1250 |
|-------------------------------------+-----------------------------|
|Перший заступник начальника | |
|управління, заступник начальника | |
|управління, заступник начальника | |
|відділу (самостійного): | |
|-------------------------------------+-----------------------------|
|м. Київ | 1360-1460 |
|-------------------------------------+-----------------------------|
|поза групою | 1310-1410 |
|-------------------------------------+-----------------------------|
|I група | 1210-1310 |
|-------------------------------------+-----------------------------|
|II група | 1120-1210 |
|-------------------------------------+-----------------------------|
|Начальник відділу: | |
|-------------------------------------+-----------------------------|
|м. Київ | 1200-1300 |
|-------------------------------------+-----------------------------|
|крім м. Києва | 1100-1150 |
|-------------------------------------+-----------------------------|
|Заступник начальника відділу: | |
|-------------------------------------+-----------------------------|
|м. Київ | 1160-1260 |
|-------------------------------------+-----------------------------|
|крім м. Києва | 1070-1120 |
|-------------------------------------+-----------------------------|
|Начальник сектору: | |
|-------------------------------------+-----------------------------|
|м. Київ | 1100-1200 |
|-------------------------------------+-----------------------------|
|крім м. Києва | 1050-1100 |
|-------------------------------------+-----------------------------|
|Головний спеціаліст, старший | |
|інспектор | |
|з особливих доручень, головний | |
|психолог, | |
|головний ревізор: | |
|-------------------------------------+-----------------------------|
|м. Київ | 1000-1100 |
|-------------------------------------+-----------------------------|
|крім м. Києва | 900-950 |
|-------------------------------------+-----------------------------|
|Старші: інспектор, інженер, | |
|інспектор-черговий, психолог, | |
|ревізор, юрисконсульт: | |
|-------------------------------------+-----------------------------|
|м. Київ | 750-850 |
|-------------------------------------+-----------------------------|
|крім м. Києва | 700-750 |
|-------------------------------------+-----------------------------|
|Інспектор, інженер, | |
|інспектор-черговий, психолог, | |
|ревізор, юрисконсульт: | |
|-------------------------------------+-----------------------------|
|м. Київ | 650-750 |
|-------------------------------------+-----------------------------|
|крім м. Києва | 650-700 |
|-------------------------------------------------------------------|
| IV. Підрозділи, підпорядковані управлінню |
| (відділу) Державної служби охорони |
| при ГУМВС, УМВС |
|-------------------------------------------------------------------|
| Центр технічної охорони |
|-------------------------------------------------------------------|
| Найменування посади | м. Київ | крім м. Києва |
|--------------------------------+--------------+-------------------|
|Начальник Центру | 1300-1400 | 1150-1250 |
|--------------------------------+--------------+-------------------|
|Заступник начальника Центру | 1200-1300 | 1100-1150 |
|--------------------------------+--------------+-------------------|
|Начальник сектору | 1100-1200 | 1050-1100 |
|--------------------------------+--------------+-------------------|
|Старший інспектор, | 750-850 | 700-750 |
|інженер-інспектор, | | |
|інженер-програміст | | |
|--------------------------------+--------------+-------------------|
|Інспектор, інженер-інспектор, | 650-750 | 650-700 |
|інженер-програміст | | |
|-------------------------------------------------------------------|
| Територіальні відділи, відділення центрів |
| технічної охорони |
|-------------------------------------------------------------------|
| Найменування посади | м. Київ | крім м. Києва |
|--------------------------------+--------------+-------------------|
|Начальник відділу | 1150-1250 | 1050-1150 |
|--------------------------------+--------------+-------------------|
|Заступник начальника відділу, | 1000-1100 | 900-1000 |
|начальник відділення | | |
|--------------------------------+--------------+-------------------|
|Начальник сектору | 950-1000 | 850-950 |
|--------------------------------+--------------+-------------------|
|Старший інспектор, | 650-700 | 600-650 |
|інженер-інспектор, | | |
|інженер-програміст | | |
|--------------------------------+--------------+-------------------|
|Інспектор, інженер-інспектор, | 600-650 | 550-600 |
|інженер-програміст | | |
|-------------------------------------------------------------------|
|
 

spu0820

Ветеран
Регистрация
30 Окт 2008
Сообщения
9,399
Reaction score
7,643
Пункт (головний пункт) централізованого |
| спостереження |
|-------------------------------------------------------------------|
| Найменування посади | м. Київ | крім м. Києва |
|--------------------------------+--------------+-------------------|
|Начальник головного пункту | 900-1000 | 800-900 |
|--------------------------------+--------------+-------------------|
|Начальник пункту | 750-850 | 700-800 |
|--------------------------------+--------------+-------------------|
|Старші: інспектор-черговий, | 750-850 | 700-800 |
|інженер-програміст, | | |
|інженер-інспектор | | |
|--------------------------------+--------------+-------------------|
|Інспектор-черговий, | 650-750 | 650-700 |
|інженер-програміст, | | |
|інженер-інспектор | | |
|-------------------------------------------------------------------|
| Міські, районні, міжрайонні відділи, |
| відділення Державної служби охорони при МВС |
|-------------------------------------------------------------------|
| Найменування посади | м. Київ | крім м. Києва |
|--------------------------------+--------------+-------------------|
|Начальник відділу | 1150-1250 | 1050-1150 |
|--------------------------------+--------------+-------------------|
|Заступник начальника відділу, | 1000-1100 | 900-1000 |
|начальник відділення | | |
|--------------------------------+--------------+-------------------|
|Начальник сектору | 950-1000 | 850-950 |
|--------------------------------+--------------+-------------------|
|Старший інспектор, | 650-700 | 600-650 |
|інженер-інспектор, | | |
|інженер-програміст, | | |
|психолог, юрисконсульт, | | |
|начальник | | |
|загону | | |
|--------------------------------+--------------+-------------------|
|Інспектор, інженер-інспектор, | 600-650 | 550-600 |
|інженер-програміст, | | |
|психолог, юрисконсульт, | | |
|заступник начальника загону | | |
|-------------------------------------------------------------------|
| Пункт (головний пункт) централізованого |
| спостереження |
|-------------------------------------------------------------------|
| Найменування посади | м. Київ | крім м. Києва |
|--------------------------------+--------------+-------------------|
|Начальник головного пункту | 800-900 | 750-850 |
|--------------------------------+--------------+-------------------|
|Начальник пункту | 700-750 | 650-700 |
|--------------------------------+--------------+-------------------|
|Старші: інспектор-черговий, | 650-700 | 600-650 |
|інженер-програміст, | | |
|інженер-інспектор | | |
|--------------------------------+--------------+-------------------|
|Інспектор-черговий, | 600-650 | 550-600 |
|інженер-програміст, | | |
|інженер-інспектор | | |
|-------------------------------------------------------------------|
| Інші підрозділи |
|-------------------------------------------------------------------|
| Автогосподарства |
|-------------------------------------------------------------------|
| Найменування посади | м. Київ | крім м. Києва |
|--------------------------------+--------------+-------------------|
|Начальник автогосподарства | 1100-1150 | 1050-1100 |
|--------------------------------+--------------+-------------------|
|Заступник начальника | 1050-1100 | 1000-1050 |
|автогосподарства | | |
|--------------------------------+--------------+-------------------|
|Старший інспектор з безпеки | 750-850 | 700-750 |
|дорожнього руху, | | |
|старший інженер-інспектор | | |
|--------------------------------+--------------+-------------------|
|Інспектор з безпеки дорожнього | 650-750 | 650-700 |
|руху, інженер-інспектор | | |
|-------------------------------------------------------------------|
| Кінологічні центри |
|-------------------------------------------------------------------|
|Начальник Центру | 1100-1200 | 1050-1100 |
|--------------------------------+--------------+-------------------|
|Заступник начальника Центру | 1050-1100 | 1000-1050 |
|--------------------------------+--------------+-------------------|
|Старші: інспектор, | 750-850 | 650-750 |
|інспектор-кінолог | | |
|--------------------------------+--------------+-------------------|
|Інспектор, інспектор-кінолог | 650-750 | 650-700 |
---------------------------------------------------------------------
Директор ДФЗБО МВС С.М.Копитов
 

spu0820

Ветеран
Регистрация
30 Окт 2008
Сообщения
9,399
Reaction score
7,643
Додаток 21 до наказу МВС 31.12.2007 N 499
СХЕМА посадових окладів осіб рядового і молодшого начальницького складу органів внутрішніх справ
(гривень)
------------------------------------------------------------------
| Найменування посади | Розмір |
| | посадового |
| | окладу |
| |----------------|
| |м. Київ| крім |
| | |м. Києва|
|-----------------------------------------------+-------+--------|
|Старшина, помічник: слідчого, чергового, | 720 | 620 |
|оперативного чергового, оперуповноваженого, | | |
|дільничного інспектора міліції; помічник | | |
|начальника пункту централізованого | | |
|спостереження, молодший інспектор супроводження| | |
|молодший інспектор групи затримання, старший | | |
|технік | | |
|-----------------------------------------------+-------+--------|
|Помічник командира взводу, інспектор | 680 | 580 |
|дорожньо-патрульної служби, інспектор | | |
|патрульної служби, молодший інспектор-кінолог, | | |
|молодший інспектор: охорони, зв'язку, з | | |
|догляду, автослужби; начальник складу озброєння| | |
|збройовий технік, технік-криміналіст, технік з | | |
|військово-хімічного майна, інструктор, командир| | |
|відділення, командир катера, технік, | | |
|технік-сапер, начальник конвою | | |
|-----------------------------------------------+-------+--------|
|Міліціонер: підрозділу спеціального й | 650 | 560 |
|особливого призначення, підрозділу Державної | | |
|служби охорони, підрозділу конвойної служби | | |
|міліції; старший черговий з режиму | | |
|приймальника-розподільника для дітей, начальник| | |
|стрільбищ, начальник спортивного полігона | | |
|-----------------------------------------------+-------+--------|
|Черговий з режиму приймальника-розподільника | 620 | 530 |
|для дітей, начальник складу, завідувач секції | | |
|-----------------------------------------------+-------+--------|
|Міліціонер, фельдшер, старшина (для навчальних | 580 | 500 |
|закладів), інструктор виробничого навчання з | | |
|водіння і практичної їзди - водій, начальник | | |
|служби, молодший інспектор | | |
|-----------------------------------------------+-------+--------|
|Збройовий майстер; начальник: тиру, | 550 | 470 |
|фотолабораторії, спорткомплексу; помічник | | |
|чергового коменданта, оператор стрільбища | | |
|-----------------------------------------------+-------+--------|
|Оператор служби "02", контролер КПП | 490 | 460 |
|-----------------------------------------------+-------+--------|
|Водій-співробітник: | | |
|-----------------------------------------------+-------+--------|
|1-го класу | 580 | 560 |
|-----------------------------------------------+-------+--------|
|2-го класу | 560 | 530 |
|-----------------------------------------------+-------+--------|
|3-го класу | 530 | 500 |
|-----------------------------------------------+-------+--------|
|Начальник канцелярії | 570 | 540 |
|-----------------------------------------------+-------+--------|
|Музикант: | | |
|-----------------------------------------------+-------+--------|
|- вищої категорії | 580 | 560 |
|-----------------------------------------------+-------+--------|
|- I категорії | 560 | 530 |
|-----------------------------------------------+-------+--------|
|- II категорії | 530 | 500 |
------------------------------------------------------------------
Примітка. На посадах:
"міліціонер-водій", "міліціонер-моторист", "міліціонер-кінолог", "міліціонер-черговий" оклади встановлюються в розмірах, передбачених у рядках 3 та 5 цього додатка за посадою "міліціонер";
міліціонерам-водіям, а також інспекторам дорожньо-патрульної служби, які проходять службу на автомобілях, виплачується надбавка за класність у розмірах:
за I клас - 10% посадового окладу;
за II клас - 5% посадового окладу.
Директор ДФЗБО МВС С.М.Копитов
Додаток 22 до наказу МВС 31.12.2007 N 499
ДОДАТКОВІ ВяДя грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ
-----------------------------------------------------------------------
| N | Вид грошового забезпечення |Розмір,| Категорія осіб рядового і |
|з/п| | % | начальницького складу, |
| | | | найменування органу, |
| | | | установ та підрозділів |
| | | | внутрішніх справ |
|---------------------------------------------------------------------|
| Щомісячні |
|---------------------------------------------------------------------|
| 1 |Підвищення посадового окладу| | |
| | за особливі умови служби, | | |
| | пов'язані з підвищеним | | |
| |ризиком для життя, відсотків| | |
| | посадового окладу | | |
|---+----------------------------+-------+----------------------------|
| | | 15 |Особи підрозділів |
| | | |спеціального і особливого |
| | | |призначення |
|---+----------------------------+-------+----------------------------|
| | | 15 |Особи, зайняті в охороні та |
| | | |нагляді в психіатричних |
| | | |лікарнях (відділеннях) з |
| | | |посиленим наглядом |
|---+----------------------------+-------+----------------------------|
| | | 15 |Медичні працівники з числа |
| | | |начальницького складу за |
| | | |роботу: |
| | | |у туберкульозних |
| | | |лікарнях і санаторіях, а |
| | | |також туберкульозних |
| | | |відділеннях, палатах і |
| | | |кабінетах лікувальних |
| | | |установ загального типу; |
| | | |у відділеннях і палатах |
| | | |для інфекційних хворих і |
| | | |хворих грибковими |
| | | |захворюваннями та кабінетах |
| | | |інфекційних захворювань |
| | | |лікувальних закладів |
| | | |загального типу; |
| | | |у відділеннях і палатах |
| | | |призначених виключно для |
| | | |госпіталізації хворих |
| | | |венеричними захворюваннями; |
| | | |у рентгенівських, |
| | | |рентгено-флюорографічних, |
| | | |радіологічних і |
| | | |рентгенорадіологічних |
| | | |відділеннях, кабінетах і |
| | | |лабораторіях; |
| | | |у патолого-анатомічних |
| | | |лабораторіях і відділеннях |
| | | |(прозекторських, моргах); |
| | | |у токсикологічних |
| | | |лабораторіях; |
| | | |лікарі: епідеміологи, |
| | | |анестезіологи-реаніматологи |
| | | |бактеріологи, вірусологи, |
| | | |радіологи, паразитологи і |
| | | |дезінфекціоністи, які |
| | | |працюють за спеціальністю в |
| | | |лікувальних закладах і |
| | | |санітарно-епідеміологічних |
| | | |станціях |
|---+----------------------------+-------+----------------------------|
| | | 25 |за роботу в лікувальних |
| | | |установах, відділеннях, |
| | | |палатах, кабінетах, |
| | | |призначених для утримання |
| | | |та лікування психічно |
| | | |хворих: |
| | | |наркологічних |
| | | |відділеннях, кабінетах і |
| | | |палатах |
| | | |лікарі-психіатри, |
| | | |лікарі-психіатри-наркологи, |
| | | |які працюють за |
| | | |спеціальністю, крім лікарів,|
| | | |які працюють в апаратах МВС |
| | | |головних управлінь, |
| | | |управліннях МВС в |
| | | |Автономній Республіці Крим, |
| | | |областях, містах Києві та |
| | | |Севастополі; |
| | | |особи, які безпосередньо |
| | | |обслуговують потерпілих у |
| | | |спеціалізованих установах |
| | | |для надання медичної |
| | | |допомоги потерпілим |
| | | |унаслідок аварії на |
| | | |Чорнобильській АЕС |
|---+----------------------------+-------+----------------------------|
| 2 |Надбавка за кваліфікаційну | |Особи, які займають посади |
| | категорію медичним | |лікарів-хірургів, оперують |
| | працівникам з числа | |хворих у стаціонарах і мають|
| | начальницького складу, | |кваліфікаційну категорію: |
| |відсотків посадового окладу | 20 |вищу |
| | | 15 |першу |
| | | 10 |другу |
|---+----------------------------+-------+----------------------------|
| | | |Особи, які займають інші |
| | | |посади лікарів (крім |
| | | |лікарів-хірургів, які |
| | | |оперують хворих у |
| | | |стаціонарах), працівники з |
| | | |числа середнього медичного |
| | | |персоналу, якщо вони мають |
| | | |кваліфікаційну категорію: |
| | | 15 |вищу |
| | | 10 |першу |
| | | 5 |другу |
|---+----------------------------+-------+----------------------------|
| | | |Особи, які проходять |
| | | |службу в санітарному взводі |
| | | |(підрозділі) з підбору і |
| | | |транспортування трупів у |
| | | |морг: |
|---+----------------------------+-------+----------------------------|
| | | 15 |командир, заступник |
| | | |командира взводу |
| | | |(підрозділу) |
|---+----------------------------+-------+----------------------------|
| | | 25 |молодший |
| | | |начальницький склад |
|---+----------------------------+-------+----------------------------|
| 3 |Надбавка за особливості | 10-15 |Особи рядового і |
| |проходження служби в | |начальницького складу |
| |приймальниках-розподільниках| | |
| |для осіб, затриманих за | | |
| |бродяжництво, в ізоляторах | | |
| |тимчасового тримання | | |
| |затриманих і взятих під | | |
| |варту осіб, у | | |
| |спецприймальниках для | | |
| |тримання осіб, підданих | | |
| |адміністративному арешту, | | |
| |відсотків посадового окладу | | |
|---+----------------------------+-------+----------------------------|
| 4 |Надбавка за роз'їзний | 10 |Особи начальницького |
| |характер роботи (замість | |складу, які займають посади |
| |добових), відсотків | |старшого дільничного |
| |посадового окладу | |інспектора та дільничного |
| | | |інспектора міліції |
| | | |Особи начальницького |
| | | |складу кримінальної міліції |
| | | |у справах дітей, робота яких|
| | | |пов'язана із систематичними |
| | | |виїздами за межі постійного |
| | | |місця проживання в межах |
| | | |ділянки, яка обслуговується |
|---+----------------------------+-------+----------------------------|
| 5 | Доплата за особливі умови | 15 |Особи рядового і |
| |служби, відсотків посадового| |молодшого начальницького |
| | окладу | |складу, які несуть |
| | | |патрульно-постову службу із |
| | | |службовою собакою, за роботу|
| | | |по догляду за собакою, |
| | | |годуванню і її тренуванню |
| | | |(молодшим |
| | | |інспекторам-кінологам така |
| | | |доплата проводиться в разі, |
| | | |коли вони, крім своїх |
| | | |основних службових |
| | | |обов'язків, половину |
| | | |робочого часу несли |
| | | |патрульно-постову службу із |
| | | |службовою собакою) |
| | | 10 |Особи, які проходять |
| | | |службу в кавалерійських |
| | | |стройових підрозділах, за |
| | | |роботу по догляду за кіньми |
| | | |і спорядженням |
|---+----------------------------+-------+----------------------------|
| 6 | Доплата за службу в нічний | 35 |Особам рядового і |
| | час, відсотків посадового | |начальницького складу |
| | окладу | |органів внутрішніх справ |
|---+----------------------------+-------+----------------------------|
| 7 | Надбавка за кваліфікаційну | |Міліціонери - водії, |
| | категорію, відсотків | |інспектори |
| | посадового окладу | |дорожньо-патрульної служби, |
| | | |інспектори патрульної |
| | | |служби, що мають клас: |
| | | 5 |другий |
| | | 10 |перший |
|---+----------------------------+-------+----------------------------|
| 8 |Підвищення посадового окладу| |Курсанти, які мають за |
| | за результатами чергової | |результатами екзаменаційної |
| | екзаменаційної сесії, | |сесії оцінки: |
| |відсотків посадового окладу | 50 |тільки "відмінно" ("5") |
| | | 25 |"добре" та "відмінно" |
| | | |("4" та "5") |
-----------------------------------------------------------------------
Директор ДФЗБО МВС С.М.Копитов
 

FANAT

генерал-майор
Регистрация
14 Ноя 2008
Сообщения
1,708
Reaction score
402
spu0820 это классная мысль, и спасибо за, то что ты собираешься делать, но может лучше файлы прикреплять, благо такая функция есть, а то читать не очень удобно в таком формате.
 

spu0820

Ветеран
Регистрация
30 Окт 2008
Сообщения
9,399
Reaction score
7,643
FANAT написал(а):
spu0820 это классная мысль, и спасибо за, то что ты собираешься делать, но может лучше файлы прикреплять, благо такая функция есть, а то читать не очень удобно в таком формате.
Я тоже об этом думал, но только все дело в том, что пикрепленные файлы имеют такую привычку "сбоить" и окно может просто не открываться. А так каждый может скопировать и забросить в ВОРД и читать сколько душе угодно.
Кроме того, выложу я еще разве-что Положение о проходжении службы. Остальное по мере запросов.
 

sargus

рядовой
Регистрация
10 Мар 2009
Сообщения
1
Reaction score
0
Блин а зачем акты скидывать те, которые есть в инете в базах, например "законодавство" на ВЕрхновной раде или постановы КМУ на сайте Кабмина. Можно ведь ссылки скидывать.
Было бы интереснее выкладывать те вказывки или приказы, которые не проходят регистрацию в Минюсте
 

spu0820

Ветеран
Регистрация
30 Окт 2008
Сообщения
9,399
Reaction score
7,643
Даю ссылка на Положение о прохождении службы. Учел замечание коллег. А выкладывал все в текстовом варианте потому, что иногда на форумах по ментовской теме отвечаешь на чей-то пост, а потом обязательно просят ссылку. Самим в лом ковыряться в интернете или просто ленивые - не знаю. Вот потому и давал полные текстовые ссылки. Пусть читают. Не хотите полные - вот для желающих ссылка

http://www.lawua.info/jurdata/dir347/dk347383.htm
 

kiv

Супермодератор
Команда форума
Регистрация
10 Ноя 2008
Сообщения
6,668
Reaction score
8,641
Re: Нормативные акты по работе с кадрами

spu0820 написал(а):
Даю ссылка на Положение о прохождении службы.
ОК. А куда они генерал-полковников милиции потеряли? Или в старой редакции они не планировались? :D
        Вищий начальницький склад

генерал-майор міліції        генерал-майор внутрішньої служби
генерал-лейтенант міліції    генерал-лейтенант внутрішньої служби
                              генерал-полковник внутрішньої служби
 

spu0820

Ветеран
Регистрация
30 Окт 2008
Сообщения
9,399
Reaction score
7,643
kiv написал(а):
spu0820 написал(а):
Даю ссылка на Положение о прохождении службы.
ОК. А куда они генерал-полковников милиции потеряли? яли в старой редакции они не планировались? :D
Вищий начальницький склад

генерал-майор міліції генерал-майор внутрішньої служби
генерал-лейтенант міліції генерал-лейтенант внутрішньої служби
генерал-полковник внутрішньої служби
Да ведь ППС клепали еще про "совке", а тогда было для милиции высшее звание - генерал-лейтенант.
Если присваивалось очередное звание генерал-полковника, то только внутренней службы даже керивныкам, которые руководили только милицейскими службами. Украина свое ППС передрала с "союзного" тогда практически "автоматом", даже не задумываясь о каких-либо возможных изменениях. Это потом его начали "совершенствовать" и разрабатывать новое, начиная с 1992 года, да только все без тольку. Новое ППС хотят провести как ЗАКОН, а это и льготы и "привелегии" и т.д. Только кто же захочет принимать ЗАКОН, содержащий послабления, когда в верхах только и мечтают о том как что-нибудь отобрать у уже имеющегося.
 

nik9377

сержант
Регистрация
4 Фев 2009
Сообщения
56
Reaction score
7
У Вас случайно нет инструкции по деловодству в ОВД ?очень надо
 

Galina

генерал-лейтенант
Регистрация
12 Дек 2008
Сообщения
3,542
Reaction score
2,745
У Вас случайно нет инструкции по деловодству в ОВД ?очень надо
регламентирован приказом № 55 ІНСТРУКЦІЯ Про вимоги щодо оформлення документів у системі МВС України

дайте адрес вышлю
 
Последнее редактирование:
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.
Сверху