Образцы заявлений, исков и др. по пенсионным вопросам

BETEPAH

Ушедший из Клуба ветеранов форума
Регистрация
15 Янв 2011
Сообщения
37,232
Reaction score
82,846
Олег Мельник
сейчас с
Владимиром Лавошником
.

18 августа 2020 г. ·

Для всех, кто желает отстаивать свои права по пересчету пенсий с учётом надбавок. Желаю всем победы!
1617796169316.png1617796186729.png1617796197093.png1617796208972.png1617796218911.png1617796231758.png1617796245915.png1617796258287.png1617796272783.png
Возможно иск не идеален и необходимы внесение дополнений с учетом "текущего" момента. Но считаю, что лучше такой чем ни какой. А доработать легче чем создать изначально. Предлагаю Дополнить данную тему образцами документов тех участников форума которые в результате их использования получили положительный результат. Всем удачи в борьбе за отстаивание своей законной пенсии!!!
 

BETEPAH

Ушедший из Клуба ветеранов форума
Регистрация
15 Янв 2011
Сообщения
37,232
Reaction score
82,846
Заява по ст. 383 КАСУ

Не сподівався на таку популярність заяви.
1. Логіка даної заяви - зобов'язання органу ПФУ перерахувати виходячи з 80% ГЗ в іншій судовій справі, тому інше відмовлене в ухвалі - буде вирішуватися у подальшому. Чим більше вимог вкажеш - тим більше шансів.
2. Заяву необхідно подавати до 10 днів після отримання інформації про порушення прав (отримання перерахунку від ПФУ виходячи з 70% - є підставою).
3. Після розміщення окремої ухвали по даній заяві в ЄДРСР внесу посилання.


Реквізити суду

Реквізити позивача

Реквізити відповідача


ЗАЯВА
про визнання протиправними рішень, дій чи бездіяльності, вчинених суб’єктом владних повноважень - відповідачем на виконання рішення суду
(в порядку ст. 383 КАС України)

Дана заява подається на виконання ухвали Окружного адміністративного суду міста Києва від 9 березня 2021 року у справі № 640/12385/20 за позовом _________ до Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві про визнання протиправними дій, зобов'язання вчинити певні дії.
04.01.2021 рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 13.11.2020 у справі № 640/12385/20 набрало законної сили.
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 370 КАС України судове рішення, яке набрало законної сили, є обов’язковим для учасників справи і підлягає виконанню на всій території України; невиконання судового рішення тягне за собою відповідальність, встановлену законом.
Ч.ч. 2, 4 ст. 13 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" від 02.06.2016 № 1402-VIII встановлено, що судові рішення, що набрали законної сили, є обов’язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об’єднаннями на всій території України. Обов’язковість урахування (преюдиційність) судових рішень для інших судів визначається законом. Невиконання судових рішень має наслідком юридичну відповідальність, установлену законом.
06.01.2020 через засоби електронної пошти, особистий кабінет Веб-порталу ПФУ та особистий кабінет державної установи "Урядовий контактний центр" мною надіслані до Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві (далі - орган ПФУ) заяви щодо виконання судового рішення від 13.11.2020 у справі № 640/12385/20 (копії додаються).
Орган ПФУ листом № 2331-299/Т-02/8-2600/21 від 04.02.2021 (копія додається) фактично відмовив у виконанні рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 13.11.2020 у справі № 640/12385/20 у повному обсязі, мотивуючи тим, що вказаним рішенням суду не покладено зобов’язань щодо перерахунку пенсії у розмірі 80 % сум грошового забезпечення, тому розмір пенсії з 05.03.2019 обчислено, виходячи з 70 % сум грошового забезпечення згідно з чинною редакцією ст. 13 Закону № 2262.
Проте, рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва (суддя: Вовк П.В.) від 19.08.2020 у справі № 640/12388/20 (набрало законної сили 06 жовтня 2020 року, копія додається), зокрема, зобов'язано Головне управління Пенсійного фонду України в м. Києві здійснити перерахунок та виплату призначеної ___________ пенсії в основному розмірі 80 % сум грошового забезпечення починаючи з 01 січня 2018 року відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", постанови Кабінету Міністрів України "Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб" з урахуванням проведених виплат.
На виконання рішення Окружного адміністративного суду міста Києва (суддя: Вовк П.В.) від 19.08.2020 у справі № 640/12388/20 орган ПФУ склав розрахунок на доплату (виплату, утримання) пенсії, за пенсійною справою № 2602012683 від 09.11.2020 (копія додається) виходячи з 80 % сум грошового забезпечення, яким визнано заборгованість органу ПФУ у сумі 40950,00 грн.
Рішеннями Окружного адміністративного суду міста Києва від 19.08.2020 у справі № 640/12388/20 (суддя: Вовк П.В.) та від 13.11.2020 у справі № 640/12385/20 (суддя: Маруліна Л.О.) відповідно до зазначених в них позовних вимог визнані протиправними дії органу ПФУ при проведенні перерахунку призначеної позивачу пенсії з 01 січня 2018 року у зв`язку зі зміною грошового забезпечення на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 року № 704 "Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб" та постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 103 "Про перерахунок пенсій особам, які звільнені з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб".
Виходячи з принципу верховенства права щодо гарантування цього права статтею 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, як складової частини змісту і спрямованості діяльності держави, та з принципу ефективності такого захисту, що обумовлює безпосереднє поновлення судовим рішенням прав особи, що звернулась за судовим захистом без необхідності додаткових її звернень та виконання будь-яких інших умов для цього, при обранні способу відновлення порушеного права, вважаю необхідним в результативній частині рішення зазначити розмір пенсії у відсотковому співвідношенню, визначеним при її призначенні – 80% сум грошового забезпечення, спірність якого вирішено в попередньому адміністративному процесі (рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 19.08.2020 у справі № 640/12388/20 (суддя: Вовк П.В.), набуло законної сили згідно ухвали Шостого апеляційного адміністративного суду від 06.10.2020).
Відповідно до частини 4 статті 78 КАС України обставини, встановлені рішенням суду у господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, стосовно якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом.
Отже, орган ПФУ на виконання рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 13.11.2020 у справі № 640/12385/20 здійснив перерахунок призначеної позивачу пенсії (із врахуванням раніше виплачених сум) з 05.03.2019 року, з урахуванням 100% суми підвищення пенсії, визначеного станом на 01.03.2018 року не у повному обсязі, а виходячи з 70 % сум грошового забезпечення, чим фактично відмовив у виконанні рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 13.11.2020 у справі № 640/12385/20 у повному обсязі. Водночас на виконання рішення Окружного адміністративного суду міста Києва (суддя: Вовк П.В.) від 19.08.2020 у справі № 640/12388/20 орган ПФУ склав розрахунок на доплату (виплату, утримання) пенсії, за пенсійною справою № 2602012683 від 09.11.2020 (копія додається) у аналогічному періоді (з 01.03.2019 по 31.12.2019) виходячи з 80 % сум грошового забезпечення.
Тобто орган ПФУ продовжує протиправну діяльність щодо перерахунку призначеної позивачу пенсії на власний розсуд, а не згідно з нормами чинного законодавства та судовими рішеннями, чим порушує норми, зокрема, Конституції України, Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб". Зазначені норми та рішення виключають дискреційні повноваження органу ПФУ.
Вказані дії органу ПФУ вважаю протиправними та такими, що свідчать про: недобросовісність у діях суб`єкта владних повноважень, умисне ухилення останнього від виконання рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 13.11.2020 у справі № 640/12385/20.
Також, вважаю, що в даній справі слід враховувати позицію Європейського суду з прав людини, який неодноразово зазначав, що невиконання рішення національного суду це є триваюче порушення.
Європейський суд з прав людини в рішенні у справі "Шмалько проти України" від 20.07.2004 вказав, що право на виконання судового рішення є складовою права на судовий захист, передбаченого ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, для цілей якої виконання рішення, ухваленого будь-яким судом, має розцінюватися як складова частина судового розгляду.
Згідно з ч. 1 ст. 383 КАС України особа-позивач, на користь якої ухвалено рішення суду, має право подати до суду першої інстанції заяву про визнання протиправними рішень, дій чи бездіяльності, вчинених суб'єктом владних повноважень - відповідачем на виконання такого рішення суду, або порушення прав позивача, підтверджених таким рішенням суду.
Вважаючи рішення Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві протиправними та такими, що свідчать про: недобросовісність у діях суб`єкта владних повноважень, умисне ухилення від виконання рішення суду, а також такими, які порушують мої права, свободи, інтереси, звертаюся до суду із цією заявою в рамках ч. 1 ст. 383 КАС України.
На підставі викладеного, з метою захисту моїх прав, свобод, інтересів та належного виконання судового рішення у справі № 640/12388/20, керуючись ст.ст. 249, 383 КАС України прошу суд постановити окремі ухвали, якими:
1. Зобов'язати Головне управління Пенсійного фонду України в м. Києві вжити заходів щодо усунення причин та умов, що сприяли порушенню закону (ч. 1 ст. 249 КАС України) та провести перерахунок та виплату призначеної позивачу пенсії (із врахуванням раніше виплачених сум) з 05.03.2019 року, з урахуванням 100% суми підвищення пенсії, визначеного станом на 01.03.2018 року, в основному розмірі 80 % сум грошового забезпечення..
2. Притягнути до відповідальності осіб, рішення, дії чи бездіяльність яких визнаються протиправними (ч. 2 ст. 249 КАС України).
3. Щодо неналежного виконання професійних обов’язків посадовими особами Головного управління Пенсійного фонду України м. Києві при здійсненні перерахунку призначеної позивачу пенсії (ч. 3 ст. 249 КАС України).
У разі, якщо ухвала стосовно порушення законодавства містить ознаки кримінального правопорушення, прошу надіслати вказану ухвалу прокурору або органу досудового розслідування, які повинні надати суду відповідь про вжиті ними заходи у визначений в окремій ухвалі строк (ч. 9 ст. 249 КАС України).

Додатки:
1. Копії заяв до Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві про виконання рішення суду, від 06.01.2021, на 4 арк. у 1 прим.
2. Копія листа Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві, № 2331-299/Т-02/8-2600/21 від 04.02.2021, на 2 арк. у 1 прим.
3. Копія рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 19.08.2020 у справі № 640/12388/20, на 5 арк. у 1 прим.
4. Копія розрахунку Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві на доплату (виплату, утримання) пенсії, за пенсійною справою № 2602012683 від 09.11.2020, на 1 арк. у 1 прим.
Дата Підпис


Ухвала по заяве Категорія справи № 640/12385/20
 

BETEPAH

Ушедший из Клуба ветеранов форума
Регистрация
15 Янв 2011
Сообщения
37,232
Reaction score
82,846
До Міністерства внутрішніх справ України
в особі Департаменту персоналу, організації
освітньої та наукової діяльності.
_______________________________________________________
Вул. Богомольця, 10, м. Київ, 01601

пенсіонер МВС, ____________________
_____________________________________
домашня адреса: 540___, Миколаїв,
вул. _________________, буд.___, кв. ____
к. т. __________________________

ЗАЯВА
виготовлення нової довідки про розмір грошового забезпечення на им′я
______________________________________станом на 1 січня 2020 року.

Я, ________________________________, являюсь пенсіонером органів внутрішніх справ (міліції) з _______ року та отримую пенсію на підставі норм Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб» (далі Закон № 2262-ХІІ), та перебуваю на обліку у Головному управлінні Пенсійного фонду України в Миколаївській області.
На виконання вимог постанов КМУ № 988 та 103, в квітні 2018 року, я отримав перерахунок моєї пенсії з 01 січня 2016 року, із сум грошового забезпечення за порівняльною посадою поліцейського ____________________________________, а саме:
посадовий оклад - ________ грн.;
оклад за спецзванням (________________ міліції) - ___________ грн.;
надбавка за стаж служби (___%) – __________ грн.;
премія (___%) – _________ грн.;
Всього: ___________ гривень.
Я звернувся із запитом на отримання публічної інформації до Головного Управління Національної поліції в Миколаївській області, в якому просив надати мені інформацію про грошове забезпечення, яке отримував за тотожними званням і вислугою та порівняльною посадою поліцейського з зазначенням посадового окладу, окладу за спеціальним званням, процентною надбавкою за вислугою років, щомісячними додатковими видами грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення, премії) починаючи з 01.01.2018 року.
Відповіддю ГУ Національної поліції в Миколаївській області від 20.01.2020, вих. № 06-зі/05/28-2020 мені надана довідка про щомісячний склад грошового забезпечення співробітника ГУНП, який займає порівняну посаду поліцейського та має тотожні звання та вислугу років (додаток № 1).
Згідно цієї довідки, сума грошового забезпечення за місяць такого поліцейського протягом 2019 року складала _________ гривень.
Таким чином, за тотожними званнями, посадою та вислугою пенсіонеру поліції (який вийшов на пенсію після 01 січня 2019 року) пенсія нараховується із значно більшого розміру грошового забезпечення, чим пенсіонеру міліції/поліції, який вийшов на пенсію до 01 січня 2019 року.
Збільшення розміру грошового забезпечення поліцейського станом на 01.01.2020 в порівнянні з квітнем 2018 складає суму в розмірі ________ гривень.
Таким чином, розмір моєї пенсії, обрахований із суми грошового забезпечення поліцейського був би в два рази більше розміру пенсії яку я отримую зараз.
Відповідно до частини четвертої ст. 63 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» «Усі призначені за цим Законом пенсії підлягають перерахунку у зв’язку з підвищенням грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, на умовах, у порядку та розмірах, передбачених Кабінетом Міністрів України.
На підставі вище зазначеного, прошу Вас, для перерахунку пенсії виготовити нову довідку про розмір грошового забезпечення, станом на 1 січня 2020 року, з направленням її до ГУ ПФУ в Миколаївській області, з зазначенням всіх складових грошового забезпечення співробітника ГУНП, за порівняльною посадою з якої мене було звільнено на пенсію із органів внутрішніх справ, а саме:
посадовий оклад – ________ грн.;
оклад за спеціальним званням (___________ міліції) – ________ грн.;
надбавка за вислугу років (___%) – ___________ грн.;
надбавка за специфічні умови проходження служби (___%) – __________ грн.;
премія – _______ грн.
Всього: __________ гривень.
Додаток:
1.Копія довідки про щомісячний склад грошового забезпечення співробітника ГУНП за 2019-2020 роки на 1 аркуші.

«__»_______ 2020 року _____________________________
 

BETEPAH

Ушедший из Клуба ветеранов форума
Регистрация
15 Янв 2011
Сообщения
37,232
Reaction score
82,846
1618561035988.png1618561062831.png1618561076346.png1618561133344.png
Andriy Klymko

29 марта, 22:34 ·

На численні прохання - зразок заяви до МВС на видачу довідки у форматі фото!
 

BETEPAH

Ушедший из Клуба ветеранов форума
Регистрация
15 Янв 2011
Сообщения
37,232
Reaction score
82,846
Міністру внутрішніх справ України
Авакову А.Б.
01601 м. Київ, вул. Богомольця, 10
тел.(044) 256-16-27, факс (044) 253-64-04
pgmia@mvs.gov.ua


___________________________________
(П.І.Б заявника)
___________________________________
(місце проживання/реєстрації)
пенсіонер МВС, ПП №_______________
(номер пенсіного посвідчення)

ном. тел.: ___________________________

___________________________________
(електронна пошта, за наявності)


ЗАЯВА

Я отримую пенсію ________________________________________
(за вислугою років, по інвалідності)
відповідно до Закону України №2262-ХІІ «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» з ___________ року, звільнений з органів внутрішніх справ з посади _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________. Спеціальне звання – ____________________________________ міліції, вислуга років: календарних – ____ років ____ місяці(в), пільгових – ______ років _____ місяці(в).
Усі призначені за Законом №2262-ХІІ пенсії підлягають перерахунку у зв`язку з підвищенням грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, на умовах, у порядку та розмірах, передбачених Кабінетом Міністрів України. У разі якщо внаслідок перерахунку пенсій, передбаченого цією частиною, розміри пенсій звільненим із служби військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, є нижчими, зберігаються розміри раніше призначених пенсій.
Статтею 43 Закону №2262-ХІІ передбачено, що пенсії особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, та членам їх сімей обчислюються з розміру грошового забезпечення, враховуючи відповідні оклади за посадою, військовим (спеціальним) званням, процентну надбавку за вислугу років, щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії в розмірах, установлених законодавством, з якого було сплачено єдиний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, а до 1 січня 2011 року - страхові внески на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Пунктом 1 Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" №45 (постанова КМУ від 13 лютого 2008 р.) передбачено, що пенсії, призначені відповідно до Закону №2262-ХІІ, у зв`язку з підвищенням грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію згідно із Законом, перераховуються на умовах та в розмірах, передбачених Кабінетом Міністрів України.
Законом України від 23.11.2018 «Про Державний бюджет України 2019 рік» з урахуванням рішення Ради національної безпеки і оборони України від 06.09.2018 року «Про пропозиції до проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» по статтях, пов`язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України», введеного в дію Указом Президента України №283/2018 від 14.09.2018, виділено додаткові кошти на підвищення грошового забезпечення поліцейських з 01.01.2019. Таким чином, із 01.01.2019 відбулося підвищення грошового забезпечення поліцейських Національної поліції України.
Абзацами 1 та 2 пункту 5 Порядку №45 в редакції Постанови КМУ №103 "Про перерахунок пенсій особам, які звільнені з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб" від 21 лютого 2018 р. передбачено, що під час перерахунку пенсій використовуються такі види грошового забезпечення, як посадовий оклад, оклад за військовим (спеціальним) званням та відсоткова надбавка за вислугу років на момент виникнення права на перерахунок пенсії за відповідною або аналогічною посадою та військовим (спеціальним) званням.
Особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ (міліції) перерахунок пенсії з 1 січня 2016 року проводиться з розміру грошового забезпечення за прирівняною посадою поліцейського, враховуючи оклади за посадою, спеціальним званням, відсоткову надбавку за вислугу років, щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії в розмірах, установлених законодавством, з якого було сплачено єдиний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, за січень 2016 року відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року №988 «Про грошове забезпечення поліцейських Національної поліції». Розмір премії визначається у середніх розмірах, що фактично виплачені за відповідною посадою (посадами) поліцейського за січень 2016 року. Подальші перерахунки здійснюються з урахуванням складових грошового забезпечення, передбачених абзацом першим цього пункту.
При цьому у Додатку 2 до Порядку №45 міститься форма довідки про розмір грошового забезпечення, що враховується для перерахунку пенсій, яку постановою №103 було викладено в новій редакції, в якій відсутні такі складові грошового забезпечення, як щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення).
Рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва від 12 грудня 2018 року, залишеним без змін постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 05 березня 2019 року, в адміністративній справі №826/3858/18, визнано протиправними та нечинними пункти 1, 2 постанови №103 та зміни до пункту 5 і додатку 2 Порядку №45.
Також, частковим рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва від 14 травня 2019 року у справі №826/12704/18, залишеним без змін постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 19 листопада 2019 року, визнано протиправним та скасовано пункт 3 Постанови №103.
Таким чином, зміни внесені постановою №103, зокрема до додатку 2 до Порядку №45, в якому визначено форму довідки про розмір грошового забезпечення для перерахунку пенсії, були визнані судом протиправними та нечинними, відтак з 05 березня 2019 року - дня набрання законної сили рішенням у справі №826/3858/18 діє редакція додатку 2 до Порядку №45, яка діяла до зазначених змін та до якої входили наступні види грошового забезпечення: посадовий оклад, підвищення посадового окладу, оклад за військовим (спеціальним) званням, надбавка за вислугу років, надбавка за виконання особливо важливих завдань, надбавка за службу в умовах режимних обмежень, надбавка за знання та використання в роботі іноземної мови, надбавка за почесне звання «заслужений» чи «народний», доплата за науковий ступінь кандидата або доктора наук чи вчене звання, надбавка за спортивні звання, премія.
Водночас алгоритм дій, який повинно вчинити, зокрема, Міністерстов внутрішніх справ у зв`язку із втратою чинності положеннями пунктів 1, 2 та 3 постанови №103 та змін до пункту 5 і додатку 2 Порядку №45 не змінився.
На підставі списків уповноважені органи готують довідки про розмір грошового забезпечення, що враховується для перерахунку пенсій, для кожної особи, зазначеної в списку, за формою згідно з додатками 2 і 3 (далі - довідки) та у місячний строк подають їх головним управлінням Пенсійного фонду України.
Таким чином, починаючи з 05 березня 2019 - з дня набрання чинності судовим рішенням у справі № 826/3858/18 та з 19 листопада 2019 року - дня набрання чинності судовим рішенням у справі №826/12704/18, виникли підстави для перерахунку пенсій, призначених згідно із Законом №2262-ХІІ, з урахуванням розміру посадового окладу, окладу за військовим (спеціальним) званням та відсоткової надбавки за вислугу років, а також додаткових видів грошового забезпечення, оскільки з цієї дати я маю право на отримання пенсії, виходячи з розміру складових, розрахованих згідно з постановами №988, №260 у відповідності до вимог статей 43 і 63 Закону №2262-ХІІ.
Крім того, рішення судів першої та апеляційної інстанцій у справі №826/3858/18 залишено без змін постановою Верховного Суду від 12 листопада 2019 року, в якій суд касаційної інстанції серед іншого вказав на те, що до повноважень Кабінету Міністрів України не входить зміна структури грошового забезпечення, а приводом для перерахунку пенсій є підвищення грошового забезпечення відповідних категорій, саме розмір якого, а не складові, можуть змінюватись Кабінетом Міністрів України.
14 липня 2020 року ШОСТИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД м. Києва затвердив рішення ОКРУЖНОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ міста КИЄВА по адміністративній справі №640/1699/20, яке зобов'язує МВС України надати нову довідку для перерахунку пенсії колишньому працівнику міліції, на час, коли п.3 Постанови КМУ№ 103 визнаний не чинним.
Одночасно уповноважений орган був зобов'язаний направити нову довідку про грошове забезпечення для перерахунку пенсії до територіального Управління Пенсійного фонду України.
Оскільки пункт 3 Постанови №103, що стосується перерахунку розміру грошового забезпечення особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ (міліції), визнано протиправним рішенням суду у справі №826/12704/18, яке набрало законної сили 19.11.2019, з 01.12.2019 (з першого числа місяця, що йде за місяцем, в якому настали обставини, що тягнуть за собою зміну розміру пенсії) я маю право на перерахунок пенсії, виходячи з розміру складових, розрахованих згідно з постановами № 988, № 260 у відповідності до вимог статей 43 і 63 Закону №2262-ХІІ.
Підставою для вчинення дій, спрямованих на перерахунок раніше призначених пенсій, може бути як відповідна заява пенсіонера та додані до неї документи, так і рішення, прийняте Кабінетом Міністрів України, про що державні органи, визначені Порядком № 45, повідомляють орган Пенсійного фонду України.
Аналогічний правовий висновок міститься, зокрема, у постанові Верховного Суду України від 22.04.2014 у справі № 21-484а13 та у постанові Верховного Суду від 10.10.2019 у справі № 553/3619/16-а.
У Зразковій справі Верховного Суду від 17.12.2019 №Пз/9901/20/19 (№160/8324/19) визнано протиправними дії органу, який уповноважений видавати довідки про розмір грошового забезпечення для перерахунку пенсії, шодо відмови у підготовці та надані до Головного управління Пенсійного фонду України оновленої довідки про розмір грошового забезпечення станом на 05.03.2019, у відповідності до вимог статей 43 і 63 Закону України від 09.04.1992 № 2262-ХІІ «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», із обов`язковим зазначенням відомостей про розміри щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії.
Відповідно до ч. ч. 5, 7 ст. 13 Закону України "Про судоустрій та статус суддів" висновки щодо застосування норм права, викладені у постановах Верховного Суду України є обов'язковими для всіх суб'єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить відповідну норму права. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи не можуть приймати рішення, які скасовують судові рішення або зупиняють їх виконання.
Частиною другою статті 19 Конституції України встановлено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

У зв’язку з вище викладеним,

ПРОШУ:

Скласти нову довідку про моє грошове забезпечення для перерахунку пенсії, враховуючи прирівняну посаду поліцейського, спеціальне звання і вислугу, станом на листопад 2019 року відповідно до додатку 2 до Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" №45, який був чинний до зазначених змін внесених постановою №103 та до якого входили наступні види грошового забезпечення: посадовий оклад, підвищення посадового окладу, оклад за військовим (спеціальним) званням, надбавка за вислугу років, надбавка за виконання особливо важливих завдань, надбавка за службу в умовах режимних обмежень, надбавка за знання та використання в роботі іноземної мови, надбавка за почесне звання «заслужений» чи «народний», доплата за науковий ступінь кандидата або доктора наук чи вчене звання, надбавка за спортивні звання, премія.
Довідку направити до Головного управління пенсійного фонду України у _____________________________________ області.
Копію довідки та підтвердження направлення довідки до Головного управління пенсійного фонду України у ____________________________________ області надіслати мені за допомогою поштового відправлення у встановлений законом термін на адресу:

_______________________________________________________________________

З повагою _______________ _________________
(підпис) (прізвище і ініціали)


________________ 2021 р.
 

BETEPAH

Ушедший из Клуба ветеранов форума
Регистрация
15 Янв 2011
Сообщения
37,232
Reaction score
82,846
Міністру внутрішніх справ України
Авакову А.Б.
01601 м. Київ, вул. Богомольця, 10
тел.(044) 256-16-27, факс (044) 253-64-04
pgmia@mvs.gov.ua
___________________________________
(П.І.Б заявника)
___________________________________
(місце проживання/реєстрації)
пенсіонер МВС, ПП №_______________
(номер пенсіного посвідчення)
ном. тел.: ___________________________
___________________________________
(електронна пошта, за наявності)
ЗАЯВА
Я отримую пенсію ________________________________________
(за вислугою років, по інвалідності)
відповідно до Закону України №2262-ХІІ «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» з ___________ року, звільнений з органів внутрішніх справ з посади _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________. Спеціальне звання – ____________________________________ міліції, вислуга років: календарних – ____ років ____ місяці(в), пільгових – ______ років _____ місяці(в).
Усі призначені за Законом №2262-ХІІ пенсії підлягають перерахунку у зв`язку з підвищенням грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, на умовах, у порядку та розмірах, передбачених Кабінетом Міністрів України. У разі якщо внаслідок перерахунку пенсій, передбаченого цією частиною, розміри пенсій звільненим із служби військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, є нижчими, зберігаються розміри раніше призначених пенсій.
Статтею 43 Закону №2262-ХІІ передбачено, що пенсії особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, та членам їх сімей обчислюються з розміру грошового забезпечення, враховуючи відповідні оклади за посадою, військовим (спеціальним) званням, процентну надбавку за вислугу років, щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії в розмірах, установлених законодавством, з якого було сплачено єдиний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, а до 1 січня 2011 року - страхові внески на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Пунктом 1 Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" №45 (постанова КМУ від 13 лютого 2008 р.) передбачено, що пенсії, призначені відповідно до Закону №2262-ХІІ, у зв`язку з підвищенням грошового
забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію згідно із Законом, перераховуються на умовах та в розмірах, передбачених Кабінетом Міністрів України.
Законом України від 23.11.2018 «Про Державний бюджет України 2019 рік» з урахуванням рішення Ради національної безпеки і оборони України від 06.09.2018 року «Про пропозиції до проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» по статтях, пов`язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України», введеного в дію Указом Президента України №283/2018 від 14.09.2018, виділено додаткові кошти на підвищення грошового забезпечення поліцейських з 01.01.2019. Таким чином, із 01.01.2019 відбулося підвищення грошового забезпечення поліцейських Національної поліції України.
Абзацами 1 та 2 пункту 5 Порядку №45 в редакції Постанови КМУ №103 "Про перерахунок пенсій особам, які звільнені з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб" від 21 лютого 2018 р. передбачено, що під час перерахунку пенсій використовуються такі види грошового забезпечення, як посадовий оклад, оклад за військовим (спеціальним) званням та відсоткова надбавка за вислугу років на момент виникнення права на перерахунок пенсії за відповідною або аналогічною посадою та військовим (спеціальним) званням.
Особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ (міліції) перерахунок пенсії з 1 січня 2016 року проводиться з розміру грошового забезпечення за прирівняною посадою поліцейського, враховуючи оклади за посадою, спеціальним званням, відсоткову надбавку за вислугу років, щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії в розмірах, установлених законодавством, з якого було сплачено єдиний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, за січень 2016 року відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року №988 «Про грошове забезпечення поліцейських Національної поліції». Розмір премії визначається у середніх розмірах, що фактично виплачені за відповідною посадою (посадами) поліцейського за січень 2016 року. Подальші перерахунки здійснюються з урахуванням складових грошового забезпечення, передбачених абзацом першим цього пункту.
При цьому у Додатку 2 до Порядку №45 міститься форма довідки про розмір грошового забезпечення, що враховується для перерахунку пенсій, яку постановою №103 було викладено в новій редакції, в якій відсутні такі складові грошового забезпечення, як щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення).
Рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва від 12 грудня 2018 року, залишеним без змін постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 05 березня 2019 року, в адміністративній справі №826/3858/18, визнано протиправними та нечинними пункти 1, 2 постанови №103 та зміни до пункту 5 і додатку 2 Порядку №45.
Також, частковим рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва від 14 травня 2019 року у справі №826/12704/18, залишеним без змін постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 19 листопада 2019 року, визнано протиправним та скасовано пункт 3 Постанови №103.
Таким чином, зміни внесені постановою №103, зокрема до додатку 2 до Порядку №45, в якому визначено форму довідки про розмір грошового забезпечення для перерахунку пенсії, були визнані судом протиправними та нечинними, відтак з 05 березня 2019 року - дня набрання законної сили рішенням у справі №826/3858/18 діє редакція додатку 2 до Порядку №45, яка діяла до зазначених змін та до якої входили наступні види грошового забезпечення: посадовий оклад, підвищення посадового окладу, оклад за військовим (спеціальним) званням, надбавка за вислугу років, надбавка за виконання особливо важливих завдань, надбавка за службу в умовах режимних обмежень, надбавка за знання та використання в роботі іноземної мови, надбавка за почесне звання
«заслужений» чи «народний», доплата за науковий ступінь кандидата або доктора наук чи вчене звання, надбавка за спортивні звання, премія.
Водночас алгоритм дій, який повинно вчинити, зокрема, Міністерстов внутрішніх справ у зв`язку із втратою чинності положеннями пунктів 1, 2 та 3 постанови №103 та змін до пункту 5 і додатку 2 Порядку №45 не змінився.
На підставі списків уповноважені органи готують довідки про розмір грошового забезпечення, що враховується для перерахунку пенсій, для кожної особи, зазначеної в списку, за формою згідно з додатками 2 і 3 (далі - довідки) та у місячний строк подають їх головним управлінням Пенсійного фонду України.
Таким чином, починаючи з 05 березня 2019 - з дня набрання чинності судовим рішенням у справі № 826/3858/18 та з 19 листопада 2019 року - дня набрання чинності судовим рішенням у справі №826/12704/18, виникли підстави для перерахунку пенсій, призначених згідно із Законом №2262-ХІІ, з урахуванням розміру посадового окладу, окладу за військовим (спеціальним) званням та відсоткової надбавки за вислугу років, а також додаткових видів грошового забезпечення, оскільки з цієї дати я маю право на отримання пенсії, виходячи з розміру складових, розрахованих згідно з постановами №988, №260 у відповідності до вимог статей 43 і 63 Закону №2262-ХІІ.
Крім того, рішення судів першої та апеляційної інстанцій у справі №826/3858/18 залишено без змін постановою Верховного Суду від 12 листопада 2019 року, в якій суд касаційної інстанції серед іншого вказав на те, що до повноважень Кабінету Міністрів України не входить зміна структури грошового забезпечення, а приводом для перерахунку пенсій є підвищення грошового забезпечення відповідних категорій, саме розмір якого, а не складові, можуть змінюватись Кабінетом Міністрів України.
14 липня 2020 року ШОСТИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД м. Києва затвердив рішення ОКРУЖНОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ міста КИЄВА по адміністративній справі №640/1699/20, яке зобов'язує МВС України надати нову довідку для перерахунку пенсії колишньому працівнику міліції, на час, коли п.3 Постанови КМУ№ 103 визнаний не чинним.
Одночасно уповноважений орган був зобов'язаний направити нову довідку про грошове забезпечення для перерахунку пенсії до територіального Управління Пенсійного фонду України.
Оскільки пункт 3 Постанови №103, що стосується перерахунку розміру грошового забезпечення особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ (міліції), визнано протиправним рішенням суду у справі №826/12704/18, яке набрало законної сили 19.11.2019, з 01.12.2019 (з першого числа місяця, що йде за місяцем, в якому настали обставини, що тягнуть за собою зміну розміру пенсії) я маю право на перерахунок пенсії, виходячи з розміру складових, розрахованих згідно з постановами № 988, № 260 у відповідності до вимог статей 43 і 63 Закону №2262-ХІІ.
Підставою для вчинення дій, спрямованих на перерахунок раніше призначених пенсій, може бути як відповідна заява пенсіонера та додані до неї документи, так і рішення, прийняте Кабінетом Міністрів України, про що державні органи, визначені Порядком № 45, повідомляють орган Пенсійного фонду України.
Аналогічний правовий висновок міститься, зокрема, у постанові Верховного Суду України від 22.04.2014 у справі № 21-484а13 та у постанові Верховного Суду від 10.10.2019 у справі № 553/3619/16-а.
У Зразковій справі Верховного Суду від 17.12.2019 №Пз/9901/20/19 (№160/8324/19) визнано протиправними дії органу, який уповноважений видавати довідки про розмір грошового забезпечення для перерахунку пенсії, шодо відмови у підготовці та надані до Головного управління Пенсійного фонду України оновленої довідки про розмір грошового забезпечення станом на 05.03.2019, у відповідності до вимог статей 43 і 63 Закону України від 09.04.1992 № 2262-ХІІ «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», із обов`язковим зазначенням відомостей про
розміри щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії. Відповідно до ч. ч. 5, 7 ст. 13 Закону України "Про судоустрій та статус суддів" висновки щодо застосування норм права, викладені у постановах Верховного Суду України є обов'язковими для всіх суб'єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить відповідну норму права. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи не можуть приймати рішення, які скасовують судові рішення або зупиняють їх виконання. Частиною другою статті 19 Конституції України встановлено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
У зв’язку з вище викладеним,
ПРОШУ:
1. Скласти нову довідку про моє грошове забезпечення для перерахунку пенсії, враховуючи прирівняну посаду поліцейського, спеціальне звання і вислугу, станом на листопад 2019 року відповідно до додатку 2 до Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" №45, який був чинний до зазначених змін внесених постановою №103 та до якого входили наступні види грошового забезпечення: посадовий оклад, підвищення посадового окладу, оклад за військовим (спеціальним) званням, надбавка за вислугу років, надбавка за виконання особливо важливих завдань, надбавка за службу в умовах режимних обмежень, надбавка за знання та використання в роботі іноземної мови, надбавка за почесне звання «заслужений» чи «народний», доплата за науковий ступінь кандидата або доктора наук чи вчене звання, надбавка за спортивні звання, премія.
2. Довідку направити до Головного управління пенсійного фонду України у _____________________________________ області.
3. Копію довідки та підтвердження направлення довідки до Головного управління пенсійного фонду України у ____________________________________ області надіслати мені за допомогою поштового відправлення у встановлений законом термін на адресу:
_______________________________________________________________________
З повагою _______________ _________________
(підпис) (прізвище і ініціали)
________________ 2021 р.
 

BETEPAH

Ушедший из Клуба ветеранов форума
Регистрация
15 Янв 2011
Сообщения
37,232
Reaction score
82,846
до Чернігівського окружного
адміністративного суду
14000 м. Чернігів, вул. Київська, 23

Позивач:
Середа Олександр Петрович,
14017 м. Чернігів, проспект Перемоги б.20 кв.7 реєстраційний номер облікової картки платника податків 2822866666, номер засобу зв’язку +380633754226
адреса електронної пошти optimys99@rambler.ru
Паспорт ВК 678549 виданий Деснянським ВМ УМВС України
в Чернігівській області 08.06.1990 р.

Відповідач: Міністерство внутрішніх справ України
01601, м. Київ, вулиця Богомольця, буд.10
Код ЄДРПОУ 00032684 Тел. (044) 256-03-33
E-mail: zmi@mvs.gov.ua

Третя особа: Головне управління Пенсійного фонду України в Чернігівській області
14005, м. Чернігів, вулиця П'ятницька, буд. 83-а
Код ЄДРПОУ 21390940
Тел. (0462) 674-802
E-mail: main@cn.pfu.gov.ua


АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПОЗОВ
про визнання бездіяльності Міністерства внутрішніх справ
України протиправною та зобов’язання
вчинення певних дій

Я, Середа Олександр Петрович, з «28» вересня 2011року є пенсіонером органів внутрішніх справ України, і мені призначена пенсія відповідно до вимог Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», що підтверджується пенсійним посвідченням № ААЄ 700005, виданим пенсійним фондом України 07 грудня 2011 року.
З 1995 року я перебував на службі в органах внутрішніх справ (міліції). Під час служби сплачував страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.
28.09.2011 я був звільнений з органів внутрішніх справ за вислугою років з посади старшого оперуповноваженого в ОВС 2 відділу Управління ОТЗ УМВС України в Чернігівській області.
З 28.09.2011 згідно Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» № 2262-XII (далі – Закон № 2262-XII) отримав право на довічне отримання пенсії та перебуваю на обліку в органах пенсійного забезпечення.
Відповідно до норм чинного законодавства України, я маю пільги для пенсіонерів, в тому числі на перерахунок пенсії.
Перерахунок пенсій у зв’язку зі зміною розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на такий перерахунок згідно із Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», не проведений з вини органів Пенсійного фонду України та/або державних органів, які видають довідки для перерахунку пенсії, провадиться з дати виникнення права на нього без обмеження строком.
Відповідно до ч. 4 ст. 63 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» від 9 квітня 1992 pоку № 2262-XII усі призначені за цим Законом пенсії підлягають перерахунку у зв'язку зі зміною розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за вказаним Законом, або у зв'язку із введенням для зазначених категорій осіб нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, встановлених законодавством. Перерахунок пенсій здійснюється на момент виникнення права на перерахунок пенсій і провадиться у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, у строки, передбачені ч. 2 ст. 51 цього Закону.
Таким чином, підставою для проведення перерахунку пенсії є фактична зміна розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, проведена на підставі рішення суб'єкта владних повноважень, наділеного правом установлювати чи змінювати види грошового забезпечення військовослужбовців.
Відповідно до п. 1 Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2008 р. № 45 (надалі - Порядок № 45), перерахунок раніше призначених згідно із Законом № 2262-XII пенсій проводиться в разі прийняття рішення Кабінетом Міністрів України про зміну розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення для відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, або у зв'язку із введенням для них нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, установлених законодавством.
Законом України від 23.11.2018 «Про Державний бюджет України 2019 рік» з урахуванням рішення Ради національної безпеки і оборони України від 06.09.2018 року «Про пропозиції до проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» по статтях, пов`язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України», введеного в дію Указом Президента України №283/2018 від 14.09.2018, виділено додаткові кошти на підвищення грошового забезпечення поліцейських з 01.01.2019. Таким чином, із 01.01.2019 відбулося підвищення грошового забезпечення поліцейських Національної поліції України.
05.03.2019 набрало законної сили рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 12.12.2018 у справі №826/3858/18, яким визнано протиправними та не чинними пункти 1, 2 постанови №103 та зміни до пункту 5 і додатку 2 Порядку №45, саме тому я вважаю, що з 05.03.2019 виникли підстави для перерахунку пенсій, призначених згідно із Законом №2262-ХІІ, з урахуванням розміру посадового окладу, окладу за військовим (спеціальним) званням та відсоткової надбавки за вислугу років, а також додаткових видів грошового забезпечення.
Рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва від 14 травня 2019 року у справі №826/12704/18, залишеним без змін постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 19 листопада 2019 року, визнано протиправним та скасовано пункт 3 Постанови № 103.
14 липня 2020 року винесено рішення по адміністративній справі № 640/1699/20, яка зобов'язує МВС України надати нову довідку для перерахунку пенсії колишньому працівнику міліції, на час, коли п.3 Постанови КМУ № 103 визнаний не чинним.
Одночасно уповноважений орган зобов'язаний направити нову довідку про грошове забезпечення для перерахунку пенсії до територіального Управління Пенсійного фонду України.
На моє переконання починаючи з 19.11.2019 у мене виникло право на перерахунок пенсії з згідно із статтями 43 і 63 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб» у зв`язку з підвищенням розміру грошового забезпечення та премії, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 №988.
17 листопада 2020 року я надіслилав на адресу Міністерства внутрішніх справ України заяву з проханням скласти нову довідку про моє грошове забезпечення з зазначенням основних виплат грошового забезпечення: посадовий оклад, оклад за званням, надбавку за вислугу років та стаж роботи в поліції, надбавку за виконання особливо важливих завдань, із обов`язковим включенням до розміру грошового забезпечення щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії, що фактично виплачені за прирівняною посадою поліцейського у листопаді 2019 року для перерахунку пенсії станом на грудень 2019 року та надіслати її до Головного управління пенсійного фонду України в Чернігівській області для здійснення перерахунку належної мені пенсії.
04 грудня 2020 листом за № С-23847/22 від 04.12.2020 відповідач надіслав на мою адресу відповідь на заяву, відповідно до якої, підстав для виготовлення нової довідки про розмір грошового забезпечення для перерахунку пенсії він не вбачає.

Вважаю бездіяльність відповідача неправомірною з наступних підстав:
Відповідно до частини 2 статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Спеціальним законом, який регулює правовідносини у сфері пенсійного забезпечення громадян України із числа осіб, які перебували на військовій службі, є Закон України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" від 09.04.1992 №2262-ХІІ.
Згідно із частиною 2 статті 9 Закону №2262-ХІІ до складу грошового забезпечення входять:
посадовий оклад, оклад за військовим званням;
щомісячні додаткові види грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, винагороди, які мають постійний характер, премія);
одноразові додаткові види грошового забезпечення.

Так, статтею 43 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" передбачено, що пенсії особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, та членам їх сімей обчислюються з розміру грошового забезпечення, враховуючи відповідні оклади за посадою, військовим (спеціальним) званням, процентну надбавку за вислугу років, щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії в розмірах, установлених законодавством, з якого було сплачено єдиний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, а до 1 січня 2011 року - страхові внески на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Процитована норма статті 43 Закону міститься в розділі V "Обчислення пенсії", тобто в загальному розділі, та безпосередньо визначає складові грошового забезпечення для обчислення пенсій. При цьому під обчисленням слід розуміти процес отримання результату за допомогою дій над числами, кожне з яких є конкретним цифровим вираженням розміру складових грошового забезпечення.
Такий висновок міститься у постанові Верховного Суду від 12.11.2019 у справі №826/3858/18.
Питання перерахунку раніше призначених пенсій регламентовано статтею 63 Закону № 2262-XII, згідно із якою перерахунок раніше призначених пенсій військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом та членам їх сімей у зв`язку із введенням в дію цього Закону провадиться за документами, що є у пенсійній справі, а також додатковими документами, поданими пенсіонерами на час перерахунку.
Якщо пенсіонер згодом подасть додаткові документи, які дають право на подальше підвищення пенсії, то пенсія перераховується за нормами цього Закону. При цьому перерахунок провадиться за минулий час, але не більш як за 12 місяців з дня подання додаткових документів і не раніше, ніж з дня введення в дію цього Закону.
Перерахунок пенсій особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України (міліції), які мають право на пенсійне забезпечення або одержують пенсію на умовах цього Закону, здійснюється з урахуванням видів грошового забезпечення, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, встановлених законодавством для поліцейських.
Усі призначені за цим Законом пенсії підлягають перерахунку у зв`язку з підвищенням грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, на умовах, у порядку та розмірах, передбачених Кабінетом Міністрів України. У разі якщо внаслідок перерахунку пенсій, передбаченого цією частиною, розміри пенсій звільненим із служби військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, є нижчими, зберігаються розміри раніше призначених пенсій.
Отже, Кабінету Міністрів України надано право на встановлення умов та порядку перерахунку пенсій, а також розміри складових грошового забезпечення для такого перерахунку.
Кабінет Міністрів України постановою від 13.02.2008 № 45 «Про затвердження Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», та внесення змін до Постанови КМУ від 17 липня 1992 р. № 393 затвердив порядок № 45.
Пунктом 1 Порядку передбачено, що пенсії, призначені відповідно до Закону № 2262-ХІІ, у зв`язку з підвищенням грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію згідно із Законом, перераховуються на умовах та в розмірах, передбачених Кабінетом Міністрів України.
Також 21.02.2018 Кабінет Міністрів України прийняв постанову №103 «Про перерахунок пенсій особам, які звільнені з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб», пунктом 3 якої встановлено перерахувати з 1 січня 2016 р. пенсії, призначені згідно із Законом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ (міліції) за прирівняною посадою з розміру грошового забезпечення поліцейського, враховуючи відповідні оклади за посадою, спеціальним званням, відсоткову надбавку за вислугу років, щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії в розмірах, установлених законодавством, з якого було сплачено єдиний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, за січень 2016 р. відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 р. № 988 "Про грошове забезпечення поліцейських Національної поліції". Розмір премії визначається у середніх розмірах, що фактично виплачені за відповідною посадою (посадами) поліцейського за січень 2016 року.
Абзацами 1 та 2 пункту 5 Порядку № 45 в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 103 "Про перерахунок пенсій особам, які звільнені з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб" передбачено, що під час перерахунку пенсій використовуються такі види грошового забезпечення, як посадовий оклад, оклад за військовим (спеціальним) званням та відсоткова надбавка за вислугу років на момент виникнення права на перерахунок пенсії за відповідною або аналогічною посадою та військовим (спеціальним) званням.
При цьому у Додатку 2 до Порядку № 45 міститься форма довідки про розмір грошового забезпечення, що враховується для перерахунку пенсій, яку постановою № 103 було викладено в новій редакції, в якій відсутні такі складові грошового забезпечення, як щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення).
Рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва від 12.12.2018, залишеним без змін постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 05.03.2019, по адміністративній справі № 826/3858/18, визнано протиправними та не чинними пункти 1, 2 постанови № 103 від 21.02.2018 «Про перерахунок пенсій особам, які звільнені з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб» та зміни до пункту 5 і додатку 2 Порядку № 45.
Довідки видаються державним органом, з якого особи були звільнені із служби, якщо інше не передбачено цим Порядком.
Тобто, на відповідача покладено обов`язок забезпечувати оформлення та подання довідок про розміри грошового забезпечення до Пенсійного фонду України для перерахунку пенсій у разі прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про зміну розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення для визначених осіб або про введення для них нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, установлених законодавством після надходження від територіального пенсійного органу списків осіб, пенсії яких підлягають перерахунку, за формою згідно з додатком 1 до Порядку № 45.
Питання щодо подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону № 2262-ХІІ, крім пенсій військовослужбовцям строкової служби та членам їх сімей, регулює Порядок № 3-1
Відповідно до пункту 23 Порядку № 3-1 перерахунок раніше призначених пенсій проводиться органами, що призначають пенсії, в порядку, установленому статтею 63 Закону № 2262-ХІІ. Пенсіонери подають органам, що призначають пенсії, додаткові документи, які дають право на підвищення пенсії.
Згідно з пунктом 24 Порядку № 3-1 про виникнення підстав для проведення перерахунку пенсій згідно зі статтею 63 Закону № 2262-ХІІ уповноважені структурні підрозділи зобов`язані у п`ятиденний строк після прийняття відповідного нормативно-правового акта, на підставі якого змінюється хоча б один з видів грошового забезпечення для відповідних категорій осіб, або у зв`язку з уведенням для зазначених категорій військовослужбовців нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, встановлених законодавством, повідомити про це орган, що призначає пенсії. Органи, що призначають пенсії, протягом п`яти робочих днів після надходження такого повідомлення подають до відповідних уповноважених структурних підрозділів списки осіб, яким необхідно провести перерахунок пенсії (додаток 5). Після одержання списків осіб уповноважені структурні підрозділи зазначають у них зміни розмірів грошового забезпечення для перерахунку раніше призначених пенсій і в п`ятиденний строк після надходження передають їх до відповідних органів, що призначають пенсії.
Таким чином, підставою для вчинення дій, спрямованих на перерахунок раніше призначених пенсій, може бути як відповідна заява пенсіонера та додані до неї документи, так і рішення, прийняте Кабінетом Міністрів України, про що державні органи, визначені Порядком № 45, повідомляють орган Пенсійного фонду України.
Аналогічний правовий висновок міститься, зокрема, у постанові Верховного Суду України від 22.04.2014 у справі № 21-484а13 та у постанові Верховного Суду від 10.10.2019 у справі № 553/3619/16-а.
Таким чином, 3 05.03.2019 – з дня набрання чинності судовим рішенням у справі № 826/3858/18 виникли підстави для перерахунку пенсій, призначених згідно із Законом № 2262-ХІІ, з урахуванням розміру посадового окладу, окладу за військовим (спеціальним) званням та відсоткової надбавки за вислугу років, а також додаткових видів грошового забезпечення, оскільки з цієї дати, я маю право на отримання пенсії, виходячи з розміру складових, розрахованих згідно з постановою № 704 відповідно до вимог статей 43 і 63 Закону № 2262-ХІІ та статті 9 Закону № 2011-ХІІ.
До того ж рішення судів першої та апеляційної інстанції у справі № 826/3858/18 залишено без змін постановою Верховного суду від 12.11.2019, в якій суд касаційної інстанції серед іншого вказав на те, що до повноважень Кабінету Міністрів України не входить зміна структури грошового забезпечення, а приводом для перерахунку пенсії є підвищення грошового забезпечення відповідних категорій, саме розмір якого, а не складові можуть змінюватися Кабінетом міністрів України.
Оскільки пункт 3 Постанови №103, що стосується перерахунку розміру грошового забезпечення особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ (міліції), визнано протиправним рішенням суду у справі №826/12704/18, яке набрало законної сили 19.11.2019, з 01.12.2019 (з першого числа місяця, що йде за місяцем, в якому настали обставини, що тягнуть за собою зміну розміру пенсії) Я маю право на перерахунок пенсії, виходячи з розміру складових, розрахованих згідно з постановами № 988, № 260 у відповідності до вимог статей 43 і 63 Закону №2262-ХІІ.
Отже, мої позовні вимоги є обґрунтованими, законними та підлягають задоволенню.
Відповідно до положень п.11 ч.5 т. 160 КАС України повідомляю, що мною не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача з тим самим предметом та з тих самих підстав.
Також повідомляю, що оригінали доказів доданих до позовної заяви знаходяться у позивача.

Відповідно до положень п.3 ч.5 ст. 160 КАС України наводимо розрахунок ціни позову:

Відповідно до частини першої статті 4 Закону України «Про судовий збір» судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, − у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі. Прожитковий мінімум для працездатних осіб стан на 01 січня 2021року становив 1 921,00 грн. (одна тисяча дев’ятсот двадцять одна гривня 00 коп.).
Згідно частини другої статті 4 Закону України «Про судовий збір» за подання до адміністративного суду адміністративного позову не майнового характеру фізичною особою ставка судового збору становить 0,4розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб: розмірі 908,00 грн. (дев’ятсот вісім грн. 00 коп.).
Відповідно до частини третьої статті 4 Закону України «Про судовий збір» коли в позовній заяві об’єднано дві і більше вимог немайнового характеру, судовий збір сплачують за кожну вимогу немайнового характеру, але порушене право має бути відновлено, і саме це є завданням адміністративного (та й будь-якого) судочинства, а не проста констатація факту порушення. Відповідно, вимога визнати протиправною бездіяльність відповідача щодо відмови мені у підготовці та наданні до Головного управління Пенсійного фонду України в Чернігівській області оновленої довідки про розмір мого грошового забезпечення станом на 19.11.2019згідно постанови Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 №988 та наказу Міністерства внутрішніх справ України №260 від 06.04.2016, постанови Кабінету Міністрів України №1078 від 17 липня 2003 року «Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення» є логічним продовженням вимоги зобов’язати Відповідача виготовити та направити до Головного управління Пенсійного фонду України в Чернігівській області для перерахунку пенсії з 01.12.2019 довідку про розмір мого грошового забезпечення, станом на 19.11.2019, у зв`язку з підвищенням розміру грошового забезпечення за посадою старший оперуповноважений в особливо важливих стравах апарату головних управлінь Національної поліції порівняної до посади на день звільнення зі служби - старшого оперуповноваженого в ОВС 2 відділу Управління ОТЗ УМВС України в Чернігівській області, із зазначенням основних і додаткових видів грошового забезпечення, а не окрема вимога, саме тому за подання цієї позовної заяви я сплатив судовий збір у розмірі 908,00 грн. (дев’ятсот вісім грн. 00 коп.).
Відповідно до пункту 4 частини 1 статті 5 Кодексу адміністративного судочинства України кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до адміністративного суду, якщо вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю суб`єкта владних повноважень порушені її права, свободи або законні інтереси, і просити про їх захист шляхом визнання бездіяльності суб`єкта владних повноважень протиправною та зобов`язання вчинити певні дії.
Відповідно до ст. 25 КАС України адміністративні справи щодо оскарження індивідуальних актів, а також дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень, які прийняті (учинені, допущені) стосовно конкретної фізичної чи юридичної особи (їх об’єднань), вирішуються за вибором позивача адміністративним судом за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем проживання (перебування, знаходження) цієї особи-позивача або адміністративним судом за місцезнаходженням відповідача, крім випадків, визначених цим Кодексом. В зв’язку з чим позов подається до Чернігівського окружного адміністративного суду.
Враховуючи викладене, керуючись положеннями ст.19 Конституції України, ст. ст. ст. 5, 12, 17, 19, 79, 122, 160, 161, 257, 259, 382 КАС України -


ПРОШУ:

Прийняти даний позов до розгляду та відкрити провадження.
Визнати протиправною бездіяльність Міністерства внутрішніх справ України щодо відмови мені, Середі Олександру Петровичу, у підготовці та наданні до Головного управління Пенсійного фонду України в Чернігівській області оновленої довідки про розмір мого грошового забезпечення за листопад 2019 у відповідності до вимог статей 43, та 63 Закону №2262-ХІІ «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», положень постанови Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 №988 та наказу Міністерства внутрішніх справ України №260 від 06.04.2016.
Зобов’язати Міністерство внутрішніх справ України підготувати та направити до Головного управління Пенсійного фонду України в Чернігівській області нову довідку про розмір грошового забезпечення Середи Олександра Петровича станом на момент виникнення права на перерерахунок, тобто за листопад 2019 року згідно інформації про складові та розмір забезпечення поліцейського, який перебував на посаді старшого оперуповноваженого в особливо важливих справах апарату ГУНП в Чернігівській області, за листопад 2019 року для перерахунку пенсії з 01.12.2019р. у відповідності до вимог статей 43, та 63 Закону №2262-ХІІ «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», положень постанови Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 988, наказу Міністерства внутрішніх справ України № 260 від 06.04.2016, статті 9 Закону №2262-ХІІ, із обов’язковим зазначенням відомостей про розміри щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення та премії), для проведення з 01.12.2019 перерахунку основного розміру моєї пенсії.
4. Стягнути із Відповідача в особі Міністерства внутрішніх справ України судовий збір у розмірі 908,00 грн. (дев’ятсот вісім грн. 00 коп.) на мою користь.
5. Розглянути справу за правилами спрощеного позовного провадження.


Додатки:

Копія паспорта громадянина України та персонального ідентифікаційного коду на 2 арк. в 1 прим.;
Копія посвідчення пенсіонера МВС України Серія ААЄ № 702795 на 1 арк. в 1 прим.;
Копія заяви до Міністерства внутрішніх справ України від 17.11.2020 на 1 арк. в 1 прим.;
Копія листа Міністерства внутрішніх справ України № С-23847/22 від 04.12.2020 на 1 арк. в 1 прим.;
Копія довідки № 101/01605, № 2503005120 від 11.10.2017 про розмір грошового забезпечення для перерахунку пенсії на 1 арк. в 1 прим.;
Копія грошового атестату № 131 станом на 28.09.2011 Середи О.П. на 1 арк. в 1 прим;
Копія довідки № 101/01605, № 2503005120 станом на 05.06.2012 про розмір грошового забезпечення для перерахунку пенсії Середі О.П. на 1 арк. в 1 прим.;
Квитанція про сплату судового збору на 1 арк. в 1 прим.;
Копії адміністративного позову з додатками на 17 арк. в 2 прим..


«____» січня 2021 року Середа О.П.
 

Андрей1111

полковник
Регистрация
12 Авг 2011
Сообщения
1,403
Reaction score
1,544
Тут дивіться, який підлох роблять. В образці заяви в ТМО просять вказувати виготовити на направити довідку в УПФ а Вам надати копію!!!
Тобто, оригінал направляють, вам надішлють не завірену копію, яку якщо подасте в суд не пройде, а по тій що надішле ТМО в УПФ теж вкажуть, що надсилати уповноважений орган Департамент персоналу, визначений МВС, а не ТМО. Як Вам такий поворот?
Рахую, потрібно грамотно їх поставити на місце і писати - прошу надати оригінал довідки, а належним чином завірену копію довідки направити до Департаменту Персоналу МВС для подальшого направлення ним в УПФ згідно п.1.1 наказу МВС №129 із змінами згідно наказу МВС № 291
 
Последнее редактирование:

slavovich

Ветеран
Регистрация
22 Апр 2010
Сообщения
17,210
Reaction score
25,123
вам надішлють не завірену копію, яку якщо подасте в суд не пройде,
Почему не пройдёт, в иске указывать, что оригинал находится в ПФ, прошу истребовать как доказ, отказать в истребовании не имеют права.
а по тій що надішле ТМО в УПФ теж вкажуть, що надсилати уповноважений орган Департамент персоналу, визначений МВС, а не ТМО
Справка будет выдана органом МВД, главное, чтобы в ней было указано для перерасчёта пенсии, а какой орган МВД обязан выдавать эти справки внутренняя проблема МВД, справка будет не от минсоцполитики и тд, а от МВД, которое отвечает за изготовление этих справок
 

Андрей1111

полковник
Регистрация
12 Авг 2011
Сообщения
1,403
Reaction score
1,544
Почему не пройдёт, в иске указывать, что оригинал находится в ПФ, прошу истребовать как доказ, отказать в истребовании не имеют права.
Правильно, но не все так будут делать, верно? Получат справку и отправлят без клопотаня, а тем более в УПФ то Вы отправите копию, скажуть не можем пересчитать, надо оригинал! И толку что суд истребует , УПФ действовало по Закону вот и откажут Вам.
Справка будет выдана органом МВД, главное, чтобы в ней было указано для перерасчёта пенсии, а какой орган МВД обязан выдавать эти справки внутренняя проблема МВД, справка будет не от минсоцполитики и тд, а от МВД, которое отвечает за изготовление этих справок
УПФ может сослаться что согласно ПКМ №45 уповноважений орган должен выдать, такой орган МВС, который в свою очередь уповноважил именно Департамент персонала направлять, а не ТМО. А отже ставиться под сомнение правильность справки и порядок выдачи справки. А нашим "судам" дай только повод! Один откажет и по его образцу начнут и другие принимать не в нашу сторону решения!
 
Последнее редактирование:

slavovich

Ветеран
Регистрация
22 Апр 2010
Сообщения
17,210
Reaction score
25,123
УПФ может сослаться что согласно ПКМ №45 уповноважений орган должен выдать, такой орган МВС, который в свою очередь уповноважил именно Департамент персонала направлять, а не ТМО. А отже ставиться по сомнение правильность справки и порядок выдачи справки.
Ну значит судя из приказа 291 от 16.04.21, который выложили в пенсионной ветке, всё равно посылаем запрос в ДУ ТМО который назначен за выдачу вправок с д/с, получаем ответ, пока ждём ответ от ПФ параллельно отправляем запрос с копией этой справки в Киев в сам департамент на справку на перерасчёт, или же сразу в запросе просить направить копию в департамент.
 

Андрей1111

полковник
Регистрация
12 Авг 2011
Сообщения
1,403
Reaction score
1,544
Ну значит судя из приказа 291 от 16.04.21, который выложили в пенсионной ветке, всё равно посылаем запрос в ДУ ТМО который назначен за выдачу вправок с д/с, получаем ответ, пока ждём ответ от ПФ параллельно отправляем запрос с копией этой справки в Киев в сам департамент на справку на перерасчёт, или же сразу в запросе просить направить копию в департамент.
Я відрегував вище: "Рахую, потрібно грамотно їх поставити на місце і писати - прошу надати оригінал довідки, а належним чином завірену копію довідки направити до Департаменту Персоналу МВС для подальшого направлення ним в УПФ згідно п.1.1 наказу МВС №129 із змінами згідно наказу МВС № 291 "
Але, знову ТМО можуть грати дурного і написати, що в обов'язок не входить направляти в ДП МВС і потрібно буде тоді два оригінала просити виготовити, один в УПФ інший направити самому в ДП МВС. От і запутали всіх, а хтось питав у чому підлох?
 

slavovich

Ветеран
Регистрация
22 Апр 2010
Сообщения
17,210
Reaction score
25,123
Але, знову ТМО можуть грати дурного і написати, що в обов'язок не входить направляти в ДП МВС і потрібно буде тоді два оригінала просити виготовити, один в УПФ інший направити самому в ДП МВС. От і запутали всіх, а хтось питав у чому підлох?
Думаю как то так
Прошу:
1.Виготовити згідно п.1.2 наказу МВС №129 від 25.02.2019р. із змінами згідно наказу МВС № 291від 16.04.2021 р нову довідку про розмір грошового забезпечення за порівняльною посадою на моє ім’я станом на листопад 2019 року з урахуванням листа Національної поліції № 2388/09/48-2021 для перерахунку пенсії та подати її до Департаменту персоналу МВС України з метою подальшого виготовлення Департаментом персоналу нової довідки для перерахунку пенсії;

2.Завірену належним чином копію зазначеної довідки направити до Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Шевченка 9, 93404,

3.Завірену належним чином копію довідки прошу направити на мою адресу:
Если откажутся отправлять ДП, то изготовить всё равно обязаны будут и предоставить мне оригинал, а дальше уже самим пересылать.
 

Marat1961

старший прапорщик
Регистрация
5 Янв 2013
Сообщения
554
Reaction score
870
Я відрегував вище: "Рахую, потрібно грамотно їх поставити на місце і писати - прошу надати оригінал довідки, а належним чином завірену копію довідки направити до Департаменту Персоналу МВС для подальшого направлення ним в УПФ згідно п.1.1 наказу МВС №129 із змінами згідно наказу МВС № 291 "
Але, знову ТМО можуть грати дурного і написати, що в обов'язок не входить направляти в ДП МВС і потрібно буде тоді два оригінала просити виготовити, один в УПФ інший направити самому в ДП МВС. От і запутали всіх, а хтось питав у чому підлох?
А Департамент персоналу нікуди довідку не буде посилати а відпишеться що нема підстав для перерахунку, нема Постанови КМУ на перерахунок і суд його не зобовязував вчиняти будь які дії!!!!!!!!
 

slavovich

Ветеран
Регистрация
22 Апр 2010
Сообщения
17,210
Reaction score
25,123
А Департамент персоналу нікуди довідку не буде посилати а відпишеться що нема підстав для перерахунку, нема Постанови КМУ на перерахунок і суд його не зобовязував вчиняти будь які дії!!!!!!!!
Ну значит путь остался тот же, просто у народа уже будет на руках официальная информация.
 

BETEPAH

Ушедший из Клуба ветеранов форума
Регистрация
15 Янв 2011
Сообщения
37,232
Reaction score
82,846
Вот честно немогу понять зачем в ЭТОЙ теме устраивать обсуждения если ТУТ сугубо образцы документов. Понимаю если что то касается написания самого документа так нет же... Тем для обсуждения всех этих вопросов хватает что будет "если да кабы" в разделе "Пенсионные вопросы".
 

slavovich

Ветеран
Регистрация
22 Апр 2010
Сообщения
17,210
Reaction score
25,123
Вот честно немогу понять зачем в ЭТОЙ теме устраивать обсуждения если ТУТ сугубо образцы документов. Понимаю если что то касается написания самого документа так нет же... Тем для обсуждения всех этих вопросов хватает что будет "если да кабы" в разделе "Пенсионные вопросы".
Именно по тому, что этот образец не совсем правильній, обязательно необходимо указывать что справка для перерасчёта, потому как может сложится следующая ситуация, пенс подаёт этот вариант заявы, ДУ ТМО тупо выполняет его заяву, посылает заяву в ПФ, ПФ в ответ, ну хорошо, положим в дело, и всё. А вот если будет указано что для перерасчёта, то ДУ ТМО обязана ответить, что они делают справки не для перерасчёта, а просто о д/с, и тогда ДУ ТМО обязана либо отказать в такой заяве, либо отправить её по принадлежности, вот именно здесь и надо обсуждать такие нюансы, там, где выложен образец заявы, чтобы народ читал, а не тупо посылал образец.
 

BETEPAH

Ушедший из Клуба ветеранов форума
Регистрация
15 Янв 2011
Сообщения
37,232
Reaction score
82,846
Именно по тому, что этот образец не совсем правильній, обязательно необходимо указывать что справка для перерасчёта, потому как может сложится следующая ситуация, пенс подаёт этот вариант заявы, ДУ ТМО тупо выполняет его заяву, посылает заяву в ПФ, ПФ в ответ, ну хорошо, положим в дело, и всё. А вот если будет указано что для перерасчёта, то ДУ ТМО обязана ответить, что они делают справки не для перерасчёта, а просто о д/с, и тогда ДУ ТМО обязана либо отказать в такой заяве, либо отправить её по принадлежности, вот именно здесь и надо обсуждать такие нюансы, там, где выложен образец заявы, чтобы народ читал, а не тупо посылал образец.
А не проще выложить свой вариант заявы, как единственно верный образец?;)
 

BETEPAH

Ушедший из Клуба ветеранов форума
Регистрация
15 Янв 2011
Сообщения
37,232
Reaction score
82,846
Завідувачу
сектору із соціально-гуманітарних питань Державної установи "Територіального медичного об’єднання МВС України по _____________ області"
вул. _________,__, м. _________, ____

_____________________, пенсіонера МВС,
пенсійна справа № ______________ (МВС)
проживаючого: _____, м._______________,
вул.____________, буд.___, кв.___
тел.: _________________________
e-mail: _______________________

Я, ____________________________ ___ __________ 19__ року народження, працював на посаді ___________________________________ ГУМВС України в ________ області та __.__.20__ р. наказом ГУМВС № _____ о/с від __.__.20__ р. був звільнений у відставку Збройних сил України за п. 65 "а"(за віком) Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ України, яке затверджене постановою Кабінету Міністрів УРСР від 29.07.1991 № 114.
Відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", маючи відповідну вислугу років у календарному обчислені __ роки __ місяці __ днів, у пільговому обчислені __ роки __ місяців __ дні, почав отримувати пенсію за вислугу років з __.__.20__ р.
З __________ 20__ року перебуваю на обліку у Головному управлінні Пенсійного фонду України, пенсійна справа № __________________ (МВС).
Після прийняття Закону України від 23.12.2015 "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення гарантій соціального захисту колишніх працівників органів внутрішніх справ України та членів їхніх сімей" № 900-VIII у мене виникло законне право на перерахунок пенсії відповідно до грошового забезпечення поліцейських.
Згідно ч.3 Порядку проведення перерахунку пенсій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.02.2008р. № 45 "Про затвердження Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України № 2262 "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (далі - Постанова КМУ № 45), на підставі наданих ГУ ПФУ списків уповноважений орган, Ліквідаційна комісія ГУМВС України в ______________ області, виготовила та направила до ГУ ПФУ в _________ області довідку № ______ на моє ім’я про розмір грошового забезпечення за формою згідно із додатком 2 Порядку (далі - Довідка) для перерахунку пенсії, реєстр. № __ від __.__.20__, де зазначені наступні складові розміру грошового забезпечення за нормами, чинними на 01.01.2016 року, за посадою _______________________________ГУНП, тобто за посадою, відповідною посаді, з якої я був звільнений:
посадовий оклад - ______, грн.
- оклад за військовим (спеціальним) званням ______ поліції - _______,00 грн.
- надбавка за стаж служби (__%) - ____,__ грн.
- надбавка за службу в умовах режимних обмежень (__%) – ____,00 грн.
- премія (___ %) – ___,__ грн.
Всього: ____,__ грн.

З серпня 2019 року поліцейським Національної поліції розпочато нарахування та виплату щомісячного додаткового виду грошового забезпечення "Надбавка за специфічні умови проходження служби", яка передбачена Постановою Кабінету Міністрів України № 988 від 11 листопада 2015 року "Про грошове забезпечення поліцейських Національної поліції" та Наказом МВС № 260. Вище згадана надбавка була введена в дію на підставі листа за вих. № 8714/09/29-2019 від 26.07.2019р. Національної поліції "Про грошове забезпечення".
Відповідно до ч.3 ст. 63 Закону №2262-XII "Перерахунок пенсій особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України (міліції), які мають право на пенсійне забезпечення або одержують пенсію на умовах цього Закону, здійснюється з урахуванням видів грошового забезпечення, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, встановлених законодавством для поліцейських."
У ч.4 ст.63 Закону №2262-XII зазначено"Усі призначені за цим Законом пенсії підлягають перерахунку у зв’язку з підвищенням грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом…"
Рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва від 12.12.2018, залишеним без змін постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 05.03.2019, по адміністративній справі № 826/3858/18, визнано протиправними та не чинними пункти 1, 2 постанови № 103 від 21.02.2018 "Про перерахунок пенсій особам, які звільнені з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб" та зміни до пункту 5 і додатку 2 Порядку № 45.
Також, рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва від 14.05.2019 по справі № 826/12704/18, залишеним без змін постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 19.11.2019, визнано протиправним та скасовано пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 року № 103 "Про перерахунок пенсій особам, які звільнені з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб".
Таким чином, з 01 грудня 2019 року (першого числа місяця, що йде за місяцем, в якому настали обставини, що тягнуть за собою зміну розміру пенсії) у мене, як пенсіонера МВС, виникли законні підстави для перерахунку пенсії.
Перерахунок пенсій особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ (міліції) проводиться на підставі довідок про розміри грошового забезпечення, які виготовляються уповноваженими органами МВС та направляються до територіальних органів Пенсійного фонду України.
Відповідно до Наказу Міністерства внутрішніх справ України №129 від 25.02.2019р., в Міністерстві внутрішніх справ України уповноваженим структурним підрозділом з підготовки та подання до органів Пенсійного фонду України документів для призначення (перерахунку) пенсії визначено Департамент персоналу, організації освітньої та наукової діяльності, а з 23.12.2019 року згідно з Наказом МВС України № 1088 від 23.12.2019 року, Департамент персоналу МВС України.
Наказом МВС № 291 від 16.04.2021 р. внесено зміни до наказу №129, відповідно яких видачу довідок про розмір грошового забезпечення в міністерстві внутрішніх справ України покладено на Територіальні медичні об’єднання МВС України по областях з покладенням таких функцій на відповідні сектори (відділи) із соціально-гуманітарних питань цих державних установ.
24.06.2020 року Велика Палата Верховного Суду залишила без змін рішення Касаційного адміністративного суду у складі ВС у зразковій справі № 160/8324/19 щодо видачі довідки про розмір грошового забезпечення для перерахунку пенсії військовослужбовцям.
Виходячи із норм Пенсійного законодавства, та вище згаданих судових рішень, моя пенсія підлягає перерахунку з 01.12.2019 р. у зв'язку із підвищенням грошового забезпечення для поліцейських.
Згідно до інформації, зазначеній у відповіді заступника Голови Національної поліції України Тетері Василя на виконання доручення Міністра Внутрішніх справ України Авакова Арсена, вих.НПУ № 2388/09/48-2021 від 24.02.2021 р., серед надбавок, фактично виплаченим поліцейським за листопад 2019 р., зазначено такий вид надбавки, як "надбавка за специфічні умови проходження служби", яка фактично відповідає надбавці за виконання особливо важливих завдань, яка виплачувалась мені на час звільнення на пенсію.
За інформацією, зазначеній у додатку до згаданої відповіді, середні розміри надбавки за специфічні умови проходження служби та премії, виплачених поліцейським за листопад 2019 р. відповідно до постанови КМУ від 11.11.2015 р. за № 988, за посадою, порівняльною посаді, з якої мене було звільнено на пенсію, а саме: __________________________ головних управлінь Національної поліції України, складають відповідно ___ % та ___%, або у грошовому еквіваленті відповідно ____,__ грн. та ____,__ грн.
Тобто, аналізуючи надану інформацію, вбачається, що розмір грошового забезпечення поліцейського за порівняльною посадою, з якої мене було звільнено на пенсію, станом на 01.12.2019 року було збільшено на ____,__ грн. порівняно з грошовим забезпеченням станом на 01.01.2016 року.
На підставі викладеного
ПРОШУ, -
Вжити заходи щодо підготовки та направлення до Департаменту персоналу МВС України оновлених документів про розмір грошового забезпечення за порівняльною посадою, з якої мене було звільнено на пенсію, з повною реальною інформацією згідно постанови Кабінету Міністрів України від 11.11.2015р. № 988 із зазначенням основних і додаткових видів грошового забезпечення станом на 01.12.2019 року, для перерахунку з 01.12.2019 року моєї пенсії в наступних розмірах:
- посадовий оклад – _____,__ грн.
- оклад за спеціальним званням __________ поліції – _____,__ грн.
- надбавка за стаж служби (___ %) - ____,__ грн.
- надбавка за службу в умовах режимних обмежень (__ %) - ____,__ грн.
- надбавка за специфічні умови проходження служби в поліції (____ %) – _____,__ грн.
- премія ( ___ %) - ____,__ грн.
всього: _______,__ грн.
для проведення обчислення та перерахунку пенсії з 1 грудня 2019 року.
Відповідь прошу надати в установлений законом термін поштою на мою адресу -___________, м. _______, вул.___________ буд.__ кв.__ та на зазначену вище електронну адресу.
Додатки:
- копія пенсійного посвідчення
- копія посвідчення ветерана ОВС України
- копія протоколу про призначення пенсії, пенсійна справа № _____________ (МВС)
- копія довідки ЛК № _______, реєстр № __ від __.__.20__ р.
З повагою,
_________________
_____ ___________ 20__ р.
 

BETEPAH

Ушедший из Клуба ветеранов форума
Регистрация
15 Янв 2011
Сообщения
37,232
Reaction score
82,846

BETEPAH

Ушедший из Клуба ветеранов форума
Регистрация
15 Янв 2011
Сообщения
37,232
Reaction score
82,846
Міністерство внутрішніх справ України
вул. Академіка Богомольця,10, м. Київ, 01601

Іванов Іван Іванович, пенсіонера МВС, проживаючого: 00000, м. Київ,
вул. Іванова, буд.6, кв.6
Тел.: 0670000000

ЗАЯВА

Я, Іванов Іван Іванович – пенсіонер органів внутрішніх справ України (далі – ОВС) з 2000 року. Відповідно до вимог Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» мені призначена пенсія (пенсійне посвідчення № 0000000000 від 20.04.2000 року, серія ААЄ, № 000000).
Був звільнений з ОВС у 2000 році, з посади помічника слідчого слідчого відділу Солом’янського РУ ГУ МВС України в м. Києві, спеціальне звання старший прапорщик міліції, вислуга становить 20 років.
У квітні 2018 року згідно постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 року № 103 "Про перерахунок пенсій особам, які звільнені з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб", мені перераховано пенсію з 01.01.2016 року. Розмір грошового забезпечення за нормами чинними на 01.01.2016 року був перерахований за прирівняною посадою поліцейського - помічник слідчого слідчого відділу УП ГУНП в м. Києві, до посади на день звільнення - помічник слідчого слідчого відділу Солом’янського РУ ГУ МВС України в м. Києві.
Указом Президента України № 283/2018 від 14 вересня 2018 року введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 вересня 2018 року «Про пропозиції до проекту Закону України «Про Державний бюджет України
на 2019 рік» по статтях, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України».
«Відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України
від 06.09.2018 року, уведеного в дію Указом Президента України від 14.09.2018 року №283/1018, розмір грошового забезпечення поліцейських з 01.01.2019 року збільшено на 30 відсотків. При цьому, мінімальний рівень грошового забезпечення повинен становити не менше 9000 грн» (Лист МВС № 15/2-39зі від 15.02.2019 року).
З серпня 2019 року поліцейським Національної поліції розпочато нарахування та виплату щомісячного додаткового виду грошового забезпечення «Надбавка за специфічні умови проходження служби», яка передбачена Постановою Кабінету Міністрів України № 988 від 11 листопада 2015 року «Про грошове забезпечення поліцейських Національної поліції» та Наказом МВС № 260. Вище згадана надбавка була введена в дію на підставі листа за вих. № 8714/09/29-2019 від 26.07.2019р. Національної поліції «Про грошове забезпечення».
Відповідно до ч.3 ст. 63 Закону №2262-XII "Перерахунок пенсій особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України (міліції), які мають право на пенсійне забезпечення або одержують пенсію на умовах цього Закону, здійснюється з урахуванням видів грошового забезпечення, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, встановлених законодавством для поліцейських."
У ч.4 ст.63 Закону №2262-XII зазначено "Усі призначені за цим Законом пенсії підлягають перерахунку у зв’язку з підвищенням грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом…»
Рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва від 12.12.2018, залишеним без змін постановою Шостого апеляційного адміністративного суду
від 05.03.2019, по адміністративній справі № 826/3858/18, визнано протиправними та нечинними пункти 1, 2 постанови № 103 від 21.02.2018 "Про перерахунок пенсій особам, які звільнені з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб" та зміни до пункту 5 і додатку 2 Порядку № 45.
Також, рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва від 14.05.2019 по справі № 826/12704/18, залишеним без змін постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 19.11.2019, визнано протиправним та скасовано пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 року № 103 "Про перерахунок пенсій особам, які звільнені з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб".
Таким чином, з 01 грудня 2019 року (першого числа місяця, що йде за місяцем, в якому настали обставини, що тягнуть за собою зміну розміру пенсії) у мене, як пенсіонера МВС, виникли законні підстави для перерахунку пенсії.
Перерахунок пенсій особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ (міліції) проводиться на підставі довідок про розміри грошового забезпечення, які виготовляються уповноваженими органами МВС та направляються до територіальних органів Пенсійного фонду України.
Відповідно до Наказу Міністерства внутрішніх справ України № 129
від 25.02.2019 року в Міністерстві внутрішніх справ України уповноваженим структурним підрозділом з підготовки та подання до органів Пенсійного фонду України документів для призначення (перерахунку) пенсії визначено Департамент персоналу, організації освітньої та наукової діяльності, а з 23.12.2019 року згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ України № 1088 від 23.12.2019 року Департамент персоналу МВС України.
Наказом Міністерства внутрішніх справ №291 від 16.04.2021 року внесено зміни до пункту 1 наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 лютого 2019 року №129 “Про визначення в Міністерстві внутрішніх справ України уповноваженого структурного підрозділу з підготовки та подання до органів Пенсійного фонду України документів для призначення (перерахунку) пенсій”., відповідно яких визначено в Міністерстві внутрішніх справ України:
1) Департамент персоналу уповноваженим структурним підрозділом з підготовки та подання до органів Пенсійного фонду України документів для призначення (перерахунку) пенсій з покладенням таких функцій на управління координації пенсійних питань та соціальної роботи цього Департаменту;
2) територіальні медичні об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по областях, місту Києву уповноваженими установами за видачу довідок про розмір грошового забезпечення з покладенням таких функцій на відповідні сектори (відділ) із соціально-гуманітарних питань цих державних установ.
24.06.2020 року Велика Палата Верховного Суду залишила без змін рішення Касаційного адміністративного суду у складі ВС у зразковій справі № 160/8324/19 щодо видачі довідки про розмір грошового забезпечення для перерахунку пенсії військовослужбовцям.
Виходячи із норм Пенсійного законодавства, та вище згаданих судових рішень, моя пенсія підлягає перерахунку з 01.12.2019 р. у зв'язку із підвищенням грошового забезпечення для поліцейських. Міністерство внутрішніх справ України, як орган, уповноважений видавати довідки про розмір грошового забезпечення для перерахунку пенсії пенсіонерам органів внутрішніх справ (міліції), зобов’язаний скласти та подати до Головного управляння Пенсійного фонду України в м. Києві довідку на моє ім’я згідно грошового забезпечення за посадою поліцейського – помічник слідчого слідчого відділу УП ГУНП в м. Києві, прирівняної до посади на день звільнення - помічник слідчого слідчого відділу Солом’янського РУ ГУ МВС України в м. Києві, що фактично виплачені за листопад 2019 року.
На підставі викладеного ПРОШУ:
1. Скласти та подати до Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві, довідку про розмір мого грошового забезпечення для перерахунку пенсії, у відповідності до вимог статей 43 і 63 Закону «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» від 09 квітня 1992 року
№ 2262-XII та з врахуванням положень постанови Кабінету Міністрів України
від 13 лютого 2008 року № 45 «Про затвердження Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» та постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року № 988 «Про грошове забезпечення поліцейських Національної поліції», наказу Міністерства внутрішніх справ України від 06 квітня 2016 року № 260, з урахуванням розміру посадового окладу, окладу за військовим (спеціальним) званням, відсоткової надбавки за вислугу років із обов’язковим зазначенням відомостей про розміри щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії, що фактично виплачені за прирівняною посадою поліцейського - помічник слідчого слідчого відділу УП ГУНП в м. Києві, до посади на день звільнення – помічник слідчого слідчого відділу Солом’янського РУ ГУ МВС України в м. Києві, за листопад 2019 року, для проведення з 01.12.2019 року (першого числа місяця, що йде за місяцем, в якому настали обставини, що тягнуть за собою зміну розміру пенсії) перерахунку основного розміру пенсії.
2. Поінформувати мене та за результатами надати мені завірену належним чином копію довідки.
Відповідь прошу надати в установлений законом термін, поштою на мою адресу.
«____»_____________2021 року _______________ І. І. Іванович
 

DEBA

Member
Регистрация
20 Май 2021
Сообщения
36
Reaction score
40
Розпоряднику інформації:
Головне управління Національної поліції
України в Полтавській області
вул. Пушкіна, 83, м. Полтава, 36000
хххххххх хххх ххххххххх,
пенсіонера МВС,
проживаю за адресою:
00000, м. хххххххх, вул. , буд. кв.
Тел.:050-ХХХ-ХХ-ХХЗАПИТ НА ОТРИМАННЯ ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Прошу відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»

надати__інформаційну довідку про розміри та складові грошового забезпечення (надбавки,підвищення, доплати, індексація, премії) виплачені командиру (начальнику, 0/У)............................... за листопад 2019 року та помісячно в період з 01.12.2019 р. по 01.01.2021 року.

Згідно зі ч. 1 та 2 ст. 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації» запит на інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні. Відповідно до ч.ч. 1 та 2 ст. 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п`яти робочих днів з дня отримання запиту. Частиною 2 ст. 22 вказаного Законувизначено, що відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації. Відповідно до ч. 3 ст. 22 вказаного Закону розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов`язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником. Згідно з ч. 4 ст. 22 вказаного Закону у відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено: 1) прізвище, ім`я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації; 2) дату відмови; 3) мотивовану підставу відмови; 4) порядок оскарження відмови; 5) підпис. Відповідно до частини 3 статті 9. Закону України «Про Національну поліцію» від 2 липня 2015 року № 580-VIII поліція забезпечує доступ до публічної інформації, володільцем якої вона є, у порядку та відповідно до вимог, визначених законом. Інформація про заробітну плату та інші виплати працівнику державного органу або органу місцевого самоврядування є інформацією про фізичну особу. Конституційний суд України рішенням від 20 січня 2012 року установив, що перебування особи на посаді, пов’язаній зі здійсненням функцій держави або органів місцевого самоврядування, передбачає не тільки гарантії захисту прав цієї особи, а й додаткові правові обтяження. Публічний характер як самих органів-суб’єктів владних повноважень, так і їх посадових осіб вимагає оприлюднення певної інформації для формування громадської думки про довіру до влади та підтримку її авторитету у суспільстві. Розпорядження бюджетними коштами включає здійснення витрат з державного чи місцевого бюджету. Заробітна плата та інші виплати (премії, матеріальна допомога тощо) посадовим та службовим особам і поліцейським є витратами з бюджету. Частиною 5 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» визначено, що не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно. Це підтверджується положенням статті 5 Закону України «Про захист персональних даних», у якій йдеться про те, що не є конфіденційною інформацією персональні дані, що стосуються здійснення особою, яка займає посаду, пов’язану з виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування, посадових або службових повноважень, а також «не належить до інформації з обмеженим доступом інформація про отримання у будь-якій формі фізичною особою бюджетних коштів, державного чи комунального майна, крім випадків, передбачених статтею 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації». Відповідно до пункту 2 частини другої статті 60 Закону України «Про запобігання корупції» інформація про розміри, види оплати праці, матеріальної допомоги та будь-яких інших виплат з бюджету або за рахунок технічної або іншої допомоги в рамках реалізації в Україні програм (проектів) у сфері запобігання, протидії корупції особам, зазначеним у пункті 1, пунктах "а" і "в" пункту 2 та пунктах 4 і 5 частини першої статті 3 цього Закону, а також одержані цими особами за правочинами, які підлягають обов'язковій державній реєстрації, а також подарунки, які регулюються цим Законом, не може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом. Отже, інформація про заробітну плату, премії, матеріальну допомогу, будь-які інші виплати з державного чи місцевого бюджету працівнику державного органу або органу місцевого самоврядування і в тому числі поліцейському не є конфіденційною, не може бути обмежена в доступі і підлягає наданню на інформаційний запит. У випадку порушення права на інформацію посадова оосба може підлягати адміністративній відповідальності, яка передбачена статтею 212-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення "Порушення права на інформацію та права на звернення": Порушення Закону України "Про доступ до публічної інформації", а саме: необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом, ненадання відповіді на запит на інформацію, ненадання інформації, неправомірна відмова в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання недостовірної інформації, - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Неправомірна відмова в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, у відповідь на адвокатський запит, запит кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, її палати або члена відповідно до Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

(загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити): не пізніше п’яти робочих днів з моменту надходження запиту на публічну інформацію

на поштову адресу_____________________________________________________

(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, будинок, корпус, квартира)

на електронну адресу_

«______»_______________202__р. __________________________ (хххххххххххх х.х.)
 

DEBA

Member
Регистрация
20 Май 2021
Сообщения
36
Reaction score
40
Розпорядник інформації: Головне управління Національної поліції
в Полтавській області__________________

вул. Пушкіна, 83, м. Полтава, 36000


ЗАПИТ НА ОТРИМАННЯ ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

________________________________________________________,_______________________
(прізвище, ім’я по батькові )

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
почтовий індекс, адреса проживання)

Тел: ______________________________________________________________


СУТЬ ЗАПИТУ НА ІНФОРМАЦІЮ
Я пенсіонер органів внутрішніх справ (міліції) з _______ року. На пенсію був звільнений із посади: _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,спеціальне звання -_____________________ міліції, при вислузі ____________ років.

Моя посада відповідно до Наказу МВС № 138 прирівняна до посади поліцейського (посада яку ви займали на момент звільнення з ОВС)

На протязі 2017-2019 р.р. двічі відбулося підвищення розмірів грошового забезпечення поліцейських Національної поліції України, так:
1) Із 24.10.2017 року згідно постанови КМУ №782 поліцейським розпочато нарахування індексації грошового забезпечення, (лист Національної поліції від 27.04.2020 року № 119зі/29/2/03-2020) (ДОДАТОК 2)
2)
З серпня 2019 року поліцейським Національної поліції розпочато нарахування та виплату щомісячного додаткового виду грошового забезпечення «Надбавка за специфічні умови проходження служби», яка передбачена Постановою Кабінету Міністрів України № 988 від 11 листопада 2015 року «Про грошове забезпечення поліцейських Національної поліції» та Наказом МВС № 260. Вище згадана надбавка була введена в дію на підставі листа за вих. № 8714/09/29-2019 від 26.07.2019р. Національної поліці «Про грошове забезпечення».

Ст.1 Закону України “Про доступ до публічної інформаціїпередбачено : «Публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.»
У ст. 6
Закону №2939-VI надано визначення публічної інформації з обмеженим доступом до якої належить:
1) конфіденційна інформація;
2) таємна інформація;
3) службова інформація.
Частиною 5 ст.6
Закону №2939-VI передбачено, що «Не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно. При дотриманні вимог, передбачених частиною другою цієї статті, зазначене положення не поширюється на випадки, коли оприлюднення або надання такої інформації може завдати шкоди інтересам національної безпеки, оборони, розслідуванню чи запобіганню злочину»
Відповідно до ст.14 Закону №2939-VI, до обов’язків розпорядника інформації належить «надавати та оприлюднювати достовірну, точну та повну інформацію, а також у разі потреби перевіряти правильність та об’єктивність наданої інформації і оновлювати оприлюднену інформацію.»
Виходячи із норм передбачених Законом України «Про доступ до публічної інформації» вбачається, що інформація про розмір грошового забезпечення поліцейських не належить ні до конфіденційної, таємної чи службової інформація, а є загальнодоступною. Така інформація повинна надаватися запитувачу-фізичній особі, в повному обсязі на запит про отримання публічної інформації.

ДФЗБО НПУ листом за №3957/29/2/01-1019 від 04.10.2019 року територіальним органам Національної поліції направлені вимоги, щодо надання інформації про додаткові види грошового забезпечення поліцейських.

У листі зазначено, що інформація відносно додаткових видів грошового забезпечення поліцейських може бути надана у тому вигляді, в якому вона зберігається або відображається у відповідних передбачених законодавством формах (відомостях, особових картках тощо ), тобто інформація по конкретній особі.

Відповідно до статті 34 Конституції України, Закону України “Про доступ до публічної інформації

ПРОШУ ВАС:

Надати інформації такого змісту:
1. Який розмір основних видів грошового забезпечення (посадовий оклад, оклад за спеціальним званням, процентна надбавка за вислугою років) отримував поліцейський, за посадою ________________________________________________________________________,

має спеціальне звання-____________________ поліції та вислуга______ років та які розміри у процентному відношенні щомісячних додаткових видів грошового забезпечення «надбавки, доплати, підвищення» та премії, а також розмір у грошовому еквіваленті індексації грошового забезпечення, (згідно відомостей передбачених законодавством формах) отримував поліцейський, який перебував (перебуває) на відповідній посаді (без надання персональних даних такого поліцейського), станом за листопад 2019 року і по місячно з 01.12.2019р по 01.01.2021 року
В разі ненадання мені повної та достовірної інформації, буду змушений звернутися до суду про визнання противоправної бездіяльності Головного управління Національної поліції в Полтавській області, щодо порушення моїх прав передбачений Законом України «Про доступ до публічної інформації»

Відповідь на запит прошу надати не пізніше п'яти робочих днів (ст.20 Закону України № 2939-VI від 13.01.2011р. «Про доступ до публічної інформації»)поштою на адресу проживання _____________________________________________________
(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, будинок, корпус, квартира)

на електронну адресу_
«____» _______________ 2020 р. ________________ /_____________________/
(Підпис)
 

Detective2013

старший прапорщик
Регистрация
11 Дек 2015
Сообщения
387
Reaction score
517
Волинській

окружний адміністративний суд


43025, м. Луцьк, вул. Словацького, 3

Позивач: ____________________________

______________________________


пенсіонера , ветерана ОВС

вул. _____________________________

місто ______________________________й,

Волинської області, 44702
паспорт АС №__________, виданий _____ р

ПІН – ______________________,

тел. моб. _____________


.

Відповідач: Головне управління

Пенсійного фонду України у

Волинській області


м. Луцьк, 43026, вул. Кравчука, 22-В, тел. 787351,

e-mail: gu@vl.pfu.gov.ua, Код ЄДРПОУ 13358826
П О З О В Н А З А Я В А

про визнання бездіяльності Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області протиправною та зобов’язання вчинити діїЯ, ________________________________________, є пенсіонером та ветераном органів внутрішніх справ (міліції), звільнений на пенсію за вислугою років 19 червня 1998 року з посади ___________________________________________міськвідділу УМВС України у Волинській області в спеціальному званні підполковник міліції, вислуга років на день звільнення складає 29 календарних років, пенсію отримую на підставі Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» від 09.04.1992р. № 2262-ХІІ (надалі – Закон № 2262-ХІІ), (в редакції, що діяла на час призначення пенсії), і перебуваю на обліку в Головному управлінні Пенсійного фонду України у Волинській області (надалі – Відповідач).

18 березня 2021 року на виконання рішення Волинського окружного адміністративного суду від 23 листопада 2020 року у справі № 140/13738/20 , яке набрало законної сили 24 грудня 2020 року Міністерство внутрішніх справ України підготувало і направило Відповідачу - ГУ ПФУ у Волинській області нову довідку про розмір грошового забезпечення за № 22/6-1263у, для проведення перерахунку моє пенсії з 01 грудня 2019 року .

30 березня 2021 року я звернувся до Відповідача – ГУ ПФУ у Волинській області з письмовою заявою про проведення перерахунку раніше призначеної пенсії, яка була зареєстрована в ГУ ПФУ за вхідним № 28903/Л-0300-21 від 30.03.2021 року, у відповідності до ст. 63 Закону № 2262-ХІІ та постанови правління Пенсійного фонду України від 30.01.2017р. № 3-1 (надалі – Порядок № 3-1) , у якій просив здійснити перерахунок моєї пенсії на підставі довідки МВС № 22/6-1263у від 18 березня 2021 р. та висновку про призначення пенсії від 25 червня 1998 року. При перерахунку пенсії я просив врахувати п.2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України №3668 від 08.07.2011 року, який набрав законної сили з 01 жовтня 2011 року, в якому зазначено «Обмеження пенсії (щомісячного довічного грошового утримання) максимальним розміром, встановленим цим Законом, не поширюється на пенсіонерів, яким пенсія (щомісячне довічне грошове утримання) призначена до набрання чинності цим Законом».

02 квітня 2021 року Відповідач - ГУ ПФУ підготував і надав мені письмову відповідь за вих. № 2716-2803/Л-02/8-0300/21 на мою заяву про проведення перерахунку пенсії, якою відмовив мені в проведенні перерахунку моєї пенсії. Відмову в проведенні перерахунку пенсії Відповідач мотивував наступним:

 • В зв’язку з відсутністю на даний час відповідної постанови Кабінету Міністрів України (надалі – КМУ) про проведення перерахунку пенсій
 • За нормами ст. ст. 13, 43 Закону № 2262-ХІІ максимальний розмір пенсії не повинен перевищувати 70% відповідних сум грошового забезпечення та десяти прожиткових мінімумів, для осіб, які втратили працездатність;
Вважаю, що рішення Відповідача – Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області про відмову в проведенні перерахунку моєї пенсії з урахуванням вимог, зазначених в моїй заяві від 30.03.2021 року, є помилковим, безпідставним і таким, що протирічить чинному законодавству України та таким що порушує моє конституційне право на гідне пенсійне забезпечення.

Частиною 2 статті 19 Конституції України встановлено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Так, відповідно до статті 63 Закону України № 2262 «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб» «Перерахунок раніше призначених пенсій військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом та членам їх сімей у зв’язку із введенням в дію цього Закону провадиться за документами, що є у пенсійній справі, а також додатковими документами, поданими пенсіонерами на час перерахунку.

Якщо пенсіонер згодом подасть додаткові документи, які дають право на подальше підвищення пенсії, то пенсія перераховується за нормами цього Закону. При цьому перерахунок провадиться за минулий час, але не більш як за 12 місяців з дня подання додаткових документів і не раніше, ніж з дня введення в дію цього Закону.

Перерахунок пенсій особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України (міліції), які мають право на пенсійне забезпечення або одержують пенсію на умовах цього Закону, здійснюється з урахуванням видів грошового забезпечення, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, встановлених законодавством для поліцейських».

Тобто підставою, для перерахунку раніше призначеної пенсії, відповідно до статті 63 Закону № 2262 є відповідне урядове рішення, а також додаткові документи (довідки), подані пенсіонером .

Відповідно до пункту 23 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" , затвердженим Постановою Правління Пенсійного фонду України № 3-1 від 30 січня 2007 року перерахунок раніше призначених пенсій проводиться органами, що призначають пенсії, в порядку, установленому статтею 63 Закону №2262-ХІІ. Пенсіонери подають органам, що призначають пенсії, додаткові документи, які дають право на підвищення пенсії.

Згідно з пунктом 24 Порядку №3-1 про виникнення підстав для проведення перерахунку пенсій згідно зі статтею 63 Закону №2262-ХІІ уповноважені структурні підрозділи зобов`язані у п`ятиденний строк після прийняття відповідного нормативно-правового акта, на підставі якого змінюється хоча б один з видів грошового забезпечення для відповідних категорій осіб, або у зв`язку з уведенням для зазначених категорій військовослужбовців нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, встановлених законодавством, повідомити про це орган, що призначає пенсії. Органи, що призначають пенсії, протягом п`яти робочих днів після надходження такого повідомлення подають до відповідних уповноважених структурних підрозділів списки осіб, яким необхідно провести перерахунок пенсії (додаток 5). Після одержання списків осіб уповноважені структурні підрозділи зазначають у них зміни розмірів грошового забезпечення для перерахунку раніше призначених пенсій і в п`ятиденний строк після надходження передають їх до відповідних органів, що призначають пенсії.

Таким чином, підставою для вчинення дій, спрямованих на перерахунок раніше призначених пенсій, може бути як відповідна заява пенсіонера та додані до неї документи, так і рішення, прийняте Кабінетом Міністрів України, про що державні органи, визначені Порядком №45, повідомляють орган ПФУ.

Аналогічний правовий висновок міститься, зокрема у постанові Верховного Суду від 10.10.2019 у справі №553/3619/16-а.

Таким чином, починаючи з 19 листопада 2019 року - дня набрання чинності судовим рішенням у справі №826/12704/18, виникли підстави для перерахунку пенсій, призначених згідно із Законом №2262-ХІІ, з урахуванням розміру посадового окладу, окладу за військовим (спеціальним) званням та відсоткової надбавки за вислугу років, а також додаткових видів грошового забезпечення, тому з цієї дати я як позивач маю право на отримання пенсії, виходячи з розміру складових, розрахованих згідно з Постановою КМУ від 11 листопада 2015року №988, наказом МВС України від 06 квітня 2016 року №260 відповідно до вимог статей 43 і 63 Закону №2262-ХІІ та статті 9 Закону № 2011-ХІІ.

Водночас відповідно до пункту 4 Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" , затвердженим Постанову Кабінету Міністрів України № 45 від 13 лютого 2008 року, перерахунок пенсії здійснюється на момент виникнення такого права і проводиться у строки, передбачені частинами другою і третьою статті 51 Закону.

Згідно із частинами 2 та 3 статті 51 Закону № 2262-ХІІ перерахунок пенсій, призначених особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам, які мають право на пенсію за цим Законом та членам їх сімей, провадиться з першого числа місяця, що йде за місяцем, в якому настали обставини, що тягнуть за собою зміну розміру пенсії. Якщо при цьому пенсіонер набув права на підвищення пенсії, різницю в пенсії за минулий час може бути виплачено йому не більш як за 12 місяців.

Перерахунок пенсій у зв`язку зі зміною розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на такий перерахунок згідно із цим Законом, або у зв`язку із введенням для зазначених категорій осіб нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, установлених законодавством, не проведений з вини органів ПФУ та/або державних органів, які видають довідки для перерахунку пенсії, провадиться з дати виникнення права на нього без обмеження строком.

Таким чином, відповідно до Порядку №45 ГУ ПФУ в Волинській області повинно здійснювати перерахунок пенсії на підставі довідок, що надійшли від Міністерства внутрішніх справ України, в яких визначено розмір грошового забезпечення для такого перерахунку. Форма довідки про розмір грошового забезпечення позивача, в тому числі складові грошового забезпечення, передбачена додатком 2 Порядку №45.

Відповідно до частини другої статті 13 Закону №2262-XII в редакції, що діяла на час призначення мені пенсії , загальний розмір пенсії, обчислений відповідно до цієї статті, не повинен перевищувати 85 процентів відповідних сум грошового забезпечення, а особам, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи під час проходження служби і віднесені до категорії 1, - 95 процентів, до категорій 2 і 3, - 90 процентів.

Законом України від 27 березня 2014 року №1166-VII «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні» (далі - Закон №1166-VII), який набрав чинності в цій частині 01 травня 2014 року, статтю 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» викладено в наступній редакції: «максимальний розмір пенсії, обчислений відповідно до цієї статті, не повинен перевищувати 70 процентів відповідних сум грошового забезпечення (стаття 43), а особам, які під час проходження служби брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і віднесені в установленому законом порядку до категорії 1, - 100 процентів, до категорії 2, - 95 процентів».

Згідно із пунктом 2 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» від 08 липня 2011 року №3668-VI обмеження пенсії максимальним розміром, встановленим цим Законом, не поширюється на пенсіонерів, яким пенсія призначена до набрання чинності цим Законом.

Частиною першою статті 58 Конституції України встановлено, що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи.

Таким чином, при перерахунку моєї пенсії має застосовуватися норма, що визначає розмір грошового забезпечення у відсотках, яка діяла на момент призначення пенсії. Внесені Законом №1166-VII зміни до частини другої статті 13 Закону №2262-XII щодо встановлення граничного розміру пенсії за вислугу років у розмірі 70% грошового забезпечення не стосуються перерахунку вже призначеної пенсії, а мають застосовуватися виключно при призначенні нових пенсій. Процедури призначення та перерахунку пенсії різні за змістом і механізмом їх проведення. Цим Законом № 1166 не вносились зміни до Закону України № 3668 щодо зменшення розміру раніше призначеної пенсії, виходячи із розміру грошового забезпечення.

Згідно висновку про призначення мені пенсії за вислугою років від 25 червня 1998 року, відповідно до Закону України № 2262 було призначено пенсію у розмірі 77 відсотків від грошового забезпечення.

Рішенням Волинського окружного адміністративного суду від 15 серпня 2018 року по справі № 0340/1348/18, яке набрало законної сили 15 вересня 2018 року визнано протиправними дії Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області щодо зменшення основного розміру моєї пенсії з 77 % до 70 % відповідних сум грошового забезпечення при здійсненні її перерахунку та зобов'язано Головне управління Пенсійного фонду України у Волинській області здійснити перерахунок та виплату з 01 січня 2016 року у розмірі 77 % суми грошового забезпечення.

Дане рішення Волинського окружного адміністративного суд по справі № 0340/1348/18 від 15 серпня 2018 року, було виконано ГУ ПФУ у Волинській області, і я до даного часу отримував пенсію у розмірі 77 відсотків грошового забезпечення.

Крім того, при перерахунку моєї пенсії, слід враховувати рішення Конституційного Суду України від 20 грудня 2016 року № 7рп/2016 яким визначено, що обмеження максимального розміру пенсії, призначеної згідно Закону України № 2262 є неконституційним .

Щодо твердження Відповідача про максимальний розмір пенсії, який обмежується в десять прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність, то цей висновок не узгоджується з Рішенням Конституційного Суду України від 20 грудня 2016 року № 7-рп/2016 у справі № 1-38/2016 ( конституційне подання Верховного Суду України щодо відповідності положень другого речення частини сьомої статті 43, першого речення частини першої статті 54 Закону України № 2262-ХІІ). Таким чином, Конституційний Суд України визнав неконституційним положення про обмеження максимального розміру пенсій відповідним категоріям громадян в десять прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб. Такої ж правової позиції дотримується Волинській окружний адміністративний суд у своєму рішенні від 16 липня 2020 року у справі № 140/495/20.

Мною не подано іншого позову (позовів) до Відповідача з тим самим предметом та з тих самих підстав (п. 11 ч. 5 ст. 160 КАС України). Окрім цього, мною особисто підтверджено відповідність копій письмових доказів, що знаходяться у мене, їх оригіналам, про що мною засвідчено особистим підписом на їх копіях та датою такого засвідчення.

Враховуючи викладене та керуючись: ч. 2 ст. 19, ч. 1 ст. 46, ст. 64 Конституції України, ст. ст. 43, 51, 63 Закону України № 2262-ХІІ, п. 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України № 3668-VI, Законами України № 1282-ХІІ від 03.07.1991р. та № 2010-ІІІ від 05.10.2000р., № 900-VIII від 23.12.2015р., постановами КМУ: № 988 від 11.11.2015р., № 1078 від 17.03.2003р., № 782 від 18.10.2017р., Порядком № 3-1; ч. 4 ст. 78, ст. 5, ч. 1, ч. 2 ст. 6, ст.ст. 159-161 КАС України, приймаючи до уваги Рішення Конституційного Суду України від 20.12.2016р. № 7-рп/2016, рішення Волинського окружного адміністративного суду від 23.11.2020р. у справі № 140/13738/20 , яке набрало законної сили, -

ПРОШУ:

1. Визнати протиправними дії Головного управління Пенсійного фонду України в Волинській області щодо відмови в перерахунку мені – ____________________________________пенсії на підставі нової довідки № 22/6-1263у від 18 березня 2021 р про розмір грошового забезпечення для перерахунку пенсії з 01 грудня 2019 року, виданої Департаментом персоналу Міністерства внутрішніх справ України, згідно з рішенням Волинського окружного адміністративного суду по справі № 140/13738/20 від 23 листопада 2020 року року .

3. Зобов`язати Головне управління Пенсійного фонду України у Волинській області здійснити з 01 грудня 2019 року перерахунок мені – _______________________________________________ пенсії, згідно нової довідки від 18 березня 2021 року № 22/6-1263у про розмір грошового забезпечення для перерахунку пенсії, виданої Департаментом персоналу Міністерства внутрішніх справ України, згідно з рішенням Волинського окружного адміністративного суду від 23 листопада 2020 року по справі № 140/13738/20 , без обмеження розміру пенсії величиною в десять прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб, тобто в розмірі 77 відсотків грошового забезпечення та здійснити її виплату, з урахуванням раніше виплачених сум.

3. Стягнути з Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області на мою користь понесенні витрати по сплаті судового збору в розмірі 908,00 грн.

Додатки:

 • Копія паспорта Позивача _____________ (оригінал зберігається в позивача)
 • Копія довідки про присвоєння ПІН (оригінал зберігається в позивача)
 • Копія пенсійного посвідчення позивача_____________ (оригінал зберігається в позивача)
 • Копія посвідчення ветерана органів внутрішніх справ України ____________ (оригінал зберігається в у позивача);
 • Копія довідки МВС від 18 березня 2021 року № 22/6-1263у про розмір грошового забезпечення для перерахунку пенсії (оригінал знаходиться в пенсійній справі )
 • Копія висновку про призначенні пенсії від 25 червня 1998 року (оригінал знаходиться в пенсійній справі);
 • Копія відповіді Відповідача від на заяву Позивача від 02 квітня 2021 року вих. № 2716-2803/Л-02/8-0300/21
 • Копія позовної заяви з додатками для Відповідача - ГУ ПФУ у Волинській області на ______ аркушах.
 • Квитанція про сплату судового збору – 908,00 грн.


Позивач: Прізвище, ініціали

«_____» квітня 2021р.


Олег Мартовицкий загрузил файл.
Кому треба надаю зразок позову до ГУ ПФУ по новій довідці.
ПЕРЕРАХУНОК ПЕНСІЙ ПЕНСІОНЕРАМ, ВЕТЕРАНАМ МВС,ЗСУ та ІНШИХ СИЛОВИХ ВІДОМСТВ
Закрытая группа
Участники: 23,5 тыс.

 

Вложения

Последнее редактирование:

BETEPAH

Ушедший из Клуба ветеранов форума
Регистрация
15 Янв 2011
Сообщения
37,232
Reaction score
82,846
П О З О В Н А З А Я В А
про визнання бездіяльності Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області протиправною та зобов’язання вчинити дії
Спасибо за образец, но у меня возник вопрос, а данный иск удовлетворен в полном объеме,частично или пока на рассмотрении??? А аппеляцию он прошел??? Не обижайтесь за вопросы, но мне кажется, что исковое требование по вопросу ограничения пенсии при пересчете суд воспримит, как преждевременный и иск удовлетворит частично -только в части признании бездеятельности ПФУ по пересчету пенсии и обязать его пересчитать пенсию на основании предоставленной справки. Таким решений много...
 

Detective2013

старший прапорщик
Регистрация
11 Дек 2015
Сообщения
387
Reaction score
517
Спасибо за образец, но у меня возник вопрос, а данный иск удовлетворен в полном объеме,частично или пока на рассмотрении???
Так это не мой иск. Просто скопировано из ФБ. Выложил сегодня Олег Мартовицкий. Ранее, он в ФБ просил выложить или выслать ему образец иска к ПФ. Вот его просьба трехнедельной давности :
Олег Мартовицкий
надішліть будь ласка зразок позову до ГУ ПФУ по новій довідці oleh0070@ukr.net
· 3 нед.
А теперь сегодня он сам вот такой образец выложил. Так что информации о судьбе данного иска пока нет.
Вот тоже, может будет полезной публикация о нескольких выигранных по 1-й инстанции делах по искам к ПФУ пенсов МВД.
Віталій БахурПЕНСИИ СИЛОВИКОВ - суды и выплаты

22 мая, 17:30 ·
До уваги пенсіонерів міліції надаю для використання в боротьбі за перерахунок пенсії посилання на перші позитивні рішення судів про перерахунок пенсії з 01.12.2019 на підставі оновлених довідок про грошове забезпечення, які видані МВС України станом на 19.11.2019!!!
https://reyestr.court.gov.ua/Review/96998747
https://reyestr.court.gov.ua/Review/96930031
https://reyestr.court.gov.ua/Review/96859936
https://reyestr.court.gov.ua/Review/96857161
https://reyestr.court.gov.ua/Review/96857149
 
Последнее редактирование:

BETEPAH

Ушедший из Клуба ветеранов форума
Регистрация
15 Янв 2011
Сообщения
37,232
Reaction score
82,846
Начальнику Головного управління
Державної казначейської служби
України у Вінницької області
Сергію Бакуті

С СсСа,
РНОКПП 2988894998
проживаючого та зареєстрованого
за адресою: вул.Стельмаха б.40 кв.68,
м.Вінниця, 21000
тел.(097)300-10-60

З А Я В А

Прошу прийняти до виконання виконавчий лист виданий Вінницьким міським судом Вінницької області 18.07.2019 року по справі №127/2669/17, про повернення судового збору в справі за позовом до Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницької області про визнання дій протиправними та про перерахунок пенсії.


Кошти в сумі 640 грн. прошу перерахувати на мій рахунок за наступними банківськими реквізитами:
Банк: Установа АТ «Ощадбанк»:
№10001/0192 Філія Вінницьке обласне управління АТ «Ощадбанк»
МФО 302076
Особовий рахунок № UA433054820000026204500174830
Індивідуальний податковий номер клієнта 999999990

Додатки:
Оригінал виконавчого листа виданого Вінницьким міським судом Вінницької області 18.07.2019 року по справі №127/2669/17 на 1 арк.в 1 прим.;
Копія Довідки про банківські реквізити Сабельника С.С. видана АТ «Ощадбанк»;
Копія паспорту на 1 арк. в 1 прим.;
Копія ідентифікаційного коду на 1 арк. в 1 прим.
07.10.2020 ССС
 

DoDo

рядовой
Регистрация
15 Июл 2013
Сообщения
81
Reaction score
75
Получил оригинал справки от ТМО на руки. (В ПФУ их не отправляют, придется отправлять самому).. Пишу заявление в ПФУ. Может есть уже наработанные образцы заявлений в ПФУ по полученным в последнее время справкам ТМО?
 
Сверху