Учеба в адъюнктуре

Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.

Petrovka 38

прапорщик
Регистрация
14 Дек 2008
Сообщения
191
Reaction score
31
Подскажите пожалуйста кто сталкивался где готовят сотрудников МВД в адъюнктуре? Какие ВУЗы, как поступить и какие требования. Вобщем все что знаете. Интересуют ответы людей которые действительно учаться или отучились, а также ответы кадровых сотрудников которые готовили личные дела поступающих. Заранее благодарен за ответы.
 

halik

полковник
Регистрация
6 Ноя 2008
Сообщения
1,104
Reaction score
584
Подскажите пожалуйста кто сталкивался где готовят сотрудников МВД в адъюнктуре? Какие ВУЗы, как поступить и какие требования. Вобщем все что знаете. Интересуют ответы людей которые действительно учаться или отучились, а также ответы кадровых сотрудников которые готовили личные дела поступающих. Заранее благодарен за ответы.

Для того чтобы полностью ответить на Ваш вопрос нужно очень много писать.

Сейчас на февраль 2011 адъюнктуры есть практически во всех ВУЗ МВД, Киев, Харьков, Днепропетровск, Донецк, Луганск, Львов, Одесса и даже в институтах при вышеуказанных университетах.
НО грядет реформа системы образования МВД, и есть предложение закрыть все адъюнктуры и оставить только в НАВД (Киев). http://www.naiau.kiev.ua/

Заходите на этот сайт ищите соответствующий раздел и смотрите, там все подробно изложено.

Если интересуют нюансы спрашивайте....
 

Petrovka 38

прапорщик
Регистрация
14 Дек 2008
Сообщения
191
Reaction score
31
А вы учитесь или уже закончили? Дело в том, что сайт я просматривал и информации о требований к адъюнктам я не нашел, также не нашел информации о сроке обучения и требований о написании работы.
 

halik

полковник
Регистрация
6 Ноя 2008
Сообщения
1,104
Reaction score
584
А вы учитесь или уже закончили? Дело в том, что сайт я просматривал и информации о требований к адъюнктам я не нашел, также не нашел информации о сроке обучения и требований о написании работы.
Закончил, досрочно в 2008 году.

Докторантура та ад’юнктура НАВС

>Загальні відомості >Умови прийому до ад'юнктури

Умови прийому до ад’юнктури Національної академії внутрішніх справ

Київський національний університет внутрішніх справ оголошує конкурс в ад’юнктуру за спеціальностями (відкриті спеціальності):

12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень;

12.00.02 – конституційне право; муніципальне право;

12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право;

12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;

12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право;

12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність;

12.00.12 – філософія права;

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти;

19.00.06 – юридична психологія

Підготовка в ад’юнктурі здійснюється:

За державним замовленням – за рахунок коштів державного бюджету.

За кошти юридичних та фізичних осіб – на умовах договору на підготовку.

Для іноземців та осіб без громадянства – на підставі міждержавних угод України з іншими країнами, а також угод Міністерства внутрішніх справ України або його вищих навчальних закладів, укладених з органами управління освітою, організаціями та установами інших країн і міжнародними організаціями. Підготовка фахівців для іноземних держав здійснюється на платній основі, якщо інше не передбачено угодою. Усі фінансові питання регулюються міжнародними угодами та договорами.

Умови прийому до ад’юнктури (докторантури):

До ад’юнктури на денну та заочну форми навчання на конкурсній основі приймаються:

- особи середнього, старшого та вищого начальницького складу та працівники органів внутрішніх справ, які не мають спеціальних звань, викладачі навчальних закладів МВС України віком до 35 років (для денної форми навчання), які мають вищу освіту за профілем, та на час вступу повинні мати стаж практичної роботи в органах внутрішніх справ не менше одного року;

- випускники денної форми навчання з числа начальницького складу органів внутрішніх справ, які закінчили вищі навчальні заклади МВС України з відзнакою, мають схильність до наукової роботи і рекомендовані Вченими радами;

- цивільні особи, іноземці та особи без громадянства (за умови укладення договору на підготовку), мають вищу освіту за спеціальністю, відкритою в ад’юнктурі.

Вступники в ад’юнктуру складають конкурсні випробування зі спеціальності, іноземної мови та філософії в обсязі діючої програми для вищих навчальних закладів.

Термін подачі документів – до 1 вересня поточного року.

Конкурсні випробування – у жовтні поточного року.

Зарахування в ад’юнктуру за рішенням Центральної приймальної комісії КНУВС – з 1 листопада поточного року.

До докторантури за державним замовленням приймаються особи середнього та старшого начальницького складу органів внутрішніх справ України, які мають науковий ступінь кандидата наук, наукові здобутки, опубліковані наукові праці з обраної наукової спеціальності та достатній обсяг виконаних наукових досліджень, що дозволяє завершити за час підготовки в докторантурі роботу над докторською дисертацією.

Відбір та підготовку документів на кандидатів до вступу в ад’юнктуру (докторантуру) на денну та заочну форми навчання в установленому порядку оформлюють комплектуючі підрозділи.

На денну форму навчання оформлюється особова справа, а на заочну – навчальна справа. Особові (навчальні) справи на випускників вищих навчальних закладів оформлюються навчальними закладами, про що повідомляються органи внутрішніх справ, до яких направляються випускники відповідно до рішення Комісії персонального розподілу.

Комплектуючий підрозділ зобов’язаний направити кандидата на навчання до ад’юнктури для участі у конкурсних випробуваннях.

До особової (навчальної) справи долучаються:
рапорт (для цивільних осіб – заява) із зазначенням форми навчання, спеціальності та профільної кафедри;
атестаційний лист з обов’язковим узгодженням з керівництвом підрозділу внутрішньої безпеки (на заочну форму навчання – особовий листок з обліку кадрів);
список опублікованих наукових праць і винаходів. Вступники, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності обсягом до 25 сторінок машинописного тексту. Робота друкується машинописним способом або за допомогою комп'ютера з одного боку аркуша білого паперу формату А4 (210-297 мм) через два міжрядкових інтервали. Одна сторінка має вміщувати не більше 30 друкованих рядків, причому в кожному рядку не повинно бути більше 60 знаків разом з інтервалами між словами;
копія диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, долучають також копію нострифікованого диплома);
посвідчення про складання кандидатських іспитів (у разі складання кандидатських іспитів);
автобіографія;
рекомендація комплектуючого органу;
витяг з протоколу засідання кафедри з ухваленням напрямку майбутнього дисертаційного дослідження та наукового керівника (для здобувачів, а для осіб, рекомендованих до ад’юнктури безпосередньо після закінчення вищого навчального закладу, – витяг з протоколу засідання вченої ради вищого навчального закладу);
медична довідка за ф. 86-О.

При вступі до докторантури, крім того, подається:
розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук;
копія диплома про присвоєння наукового ступеня кандидата наук (у разі здобуття відповідної освіти за кордоном – копія нострифікованого диплома).

Паспорт та дипломи про вищу освіту та про присвоєння наукового ступеня кандидата наук подається вступником особисто.

Рекомендацію та характеристику на ад’юнктів до 1 липня (на докторантів – протягом року) комплектуючі підрозділи надсилають до ДОН МВС України для розгляду комісією МВС України по відбору кандидатів на навчання до ад’юнктур (докторантур) (далі – Комісія). Комісія створюється ДОН МВС України за участю представників структурних підрозділів центрального апарату Міністерства. Очолює Комісію заступник Міністра.

За результатами роботи Комісії приймається рішення про допуск кандидатів до конкурсних випробувань до ад’юнктури та згоду на вступ до докторантури.

Документи, які надійшли до навчального закладу з порушенням зазначених вимог чи без висновку Комісії МВС України, повертаються до відповідних органів і підрозділів внутрішніх справ для усунення недоліків.

Здобувачами наукового ступеня кандидата наук, які працюють над дисертаціями поза ад’юнктурою (далі – здобувачі), можуть бути особи, які мають вищу освіту за обраною спеціальністю, глибокі професійні знання у відповідній галузі науки і техніки та безпосередньо працюють у вищих навчальних закладах, наукових установах, на практичній роботі в органах внутрішніх справ.

Іноземці та особи без громадянства можуть бути здобувачами на підставі міждержавних угод з іншими країнами, а також угод МВС України або його вищих навчальних закладів, укладених з установами чи організаціями інших країн і міжнародними організаціями. Підготовка фахівців для іноземних держав здійснюється на компенсаційній основі, якщо інше не передбачено угодою.

Здобувачі прикріплюються до КНУВС з метою підготовки і захисту кандидатської дисертації, а також для поглибленого теоретичного вивчення спеціальних дисциплін, іноземної мови та філософії, складання кандидатських іспитів.

Для прикріплення здобувач подає:

а) для складання кандидатських іспитів:
- рапорт (заяву для цивільних осіб) на ім’я ректора КНУВС;
- клопотання органу внутрішніх справ (установи), у якому працює здобувач, про прикріплення його до КНУВС для складання кандидатських іспитів чи підготовки до захисту кандидатської дисертації (для здобувачів КНУВС - клопотання кафедри);
- особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою (витяг з трудової книжки);
- автобіографію;
- копію диплома про вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра;
б) для підготовки дисертації здобувач додатково подає:
- список опублікованих наукових праць і винаходів, а в разі їх відсутності – науковий реферат (доповідь) за обраною спеціальністю;
- оригінал (нотаріально завірену копію) посвідчення про складання кандидатських іспитів (для осіб, які повністю або частково склали кандидатські іспити);
- найменування теми дисертації.

Розмір плати за надання освітніх та наукових послуг за один навчальний рік на умовах договору з фізичними та юридичними особами:
- 9000 гривень для аспірантів денної форми навчання;
- 4600 гривень для аспірантів заочної форми навчання;
- 4130 гривень для здобувачів наукового ступеня кандидата наук;
- 12160 гривень за проведення попередньої експертизи дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук та її підготовку за захисту;
- 8000 гривень за проведення попередньої експертизи на здобуття наукового ступеня кандидата наук та її підготовку до захисту;
- 700 гривень за проведення кандидатського іспиту для осіб, які не навчаються в університеті.
 

Petrovka 38

прапорщик
Регистрация
14 Дек 2008
Сообщения
191
Reaction score
31
Спасибо за содержательный ответ. А тему дисертации выбирали сами? В чем суть дисертации в адъюнктуре, она должна иметь какое-то научное значение? Какие привилегии на работе были у вас после окончания адъюнктуры (повысили в должности, увеличили оклад?) Я так понимаю, что после окончания присваивается звание кандидата юр. наук?!?
 

halik

полковник
Регистрация
6 Ноя 2008
Сообщения
1,104
Reaction score
584
Спасибо за содержательный ответ. А тему дисертации выбирали сами? В чем суть дисертации в адъюнктуре, она должна иметь какое-то научное значение? Какие привилегии на работе были у вас после окончания адъюнктуры (повысили в должности, увеличили оклад?) Я так понимаю, что после окончания присваивается звание кандидата юр. наук?!?
Тему обирав самостійно при консультуванні наукового керівника. "В чем суть дисертации в адъюнктуре," Не зрозумів запитання. Будь-яка дисертація повинна мати наукову новизну і наукове значення. Наявність наукового ступеня в певній мірі сприяє підвищенню у посаді, але це не є визначальним фактором. А посадовий оклад збільшується у тому випадку, якщо дійсно призначають на вищу посаду. Відповідно до ПКМУ 1294 при наявності наукового ступеня к.н. здійснюється доплата до посадового окладу у розмірі - 15%, але, якщо особа виконує свої службові обовязки повязані з педагогічною діяльністю.
Не звання а науковий ступінь і в залежності від галузі, як я розумію Ви юрист отже кандидат юридичних наук.
 

Petrovka 38

прапорщик
Регистрация
14 Дек 2008
Сообщения
191
Reaction score
31
Приведите пример научной новизны или значения, на примере темы Вашей
работы (если можно). Я слышал что по написанной научной работе нужно внедрить новизну идеи в практику. Соответствует ли это действительности?
 

BORAZZ

генерал-майор
Регистрация
27 Фев 2010
Сообщения
1,677
Reaction score
542
Я так понимаю, что после окончания присваивается звание кандидата юр. наук?!?
гы))) доктора сразу)))
научная степень кандидата присваивается после успешной защиты диссертации, а не после окончания адъюнктуры))) а на ее защиту (если собрался писать ее самостоятельно) уже собирай деньги.
 

Petrovka 38

прапорщик
Регистрация
14 Дек 2008
Сообщения
191
Reaction score
31
гы))) доктора сразу)))
научная степень кандидата присваивается после успешной защиты диссертации, а не после окончания адъюнктуры))) а на ее защиту (если собрался писать ее самостоятельно) уже собирай деньги.
А разве возможно окончить адъюнктуру без защиты дисертации?
 

halik

полковник
Регистрация
6 Ноя 2008
Сообщения
1,104
Reaction score
584
гы))) доктора сразу)))
научная степень кандидата присваивается после успешной защиты диссертации, а не после окончания адъюнктуры))) а на ее защиту (если собрался писать ее самостоятельно) уже собирай деньги.
у нормальному розумінні закінчення адюнктури передбачає успішний захист дисертації.

Незалежно від того будеш писати сам чи ні гроші збирати потрібно.........

---------- Добавлено в 18:11 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:08 ----------

А разве возможно окончить адъюнктуру без защиты дисертации?
Та де завгодно, але у разі закінчення адюнктури без захисту дисертації у Вас запитають, що Ви робили протягом часу навчання та можливо стягнуть витрати на навчання, якщо Ви навчались за державні кошти.

Суть в тому, що немає сенсу вчитись в адюнктурі і не планувати захищатись. Саме навчання в адюнктурі нічого не дає.

---------- Добавлено в 18:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:11 ----------

Приведите пример научной новизны или значения, на примере темы Вашей
работы (если можно). Я слышал что по написанной научной работе нужно внедрить новизну идеи в практику. Соответствует ли это действительности?
У дисертації сформульовано нові у концептуальному плані положення, досить важливі для юридичної практики, а саме:
вперше:
- складено кримінологічний портрет засудженого, який вчинив умисний злочин, перебуваючи на обліку в кримінально-виконавчій інспекції:
- встановлено, що це переважно особи чоловічої статі, віком до 30 років, які не мають власної сім’ї, забезпечені житлом. За освітнім рівнем вони практично не відрізняються від рецидивістів, які відбувають покарання у виді позбавлення волі;
- доведено, що дані особи не зайняті суспільно-корисною працею, в основному мають третю судимість, схильні до антисоціальної поведінки, зокрема до порушення громадського порядку, зловживання спиртними напоями та наркотичними речовинами;
- визначено, що вчинені ними злочини спрямовані проти власності (56,3%), 80% – мають вимушену потребу у вчиненні нових злочинів, із них 45,4% вчинені на першому році перебування на обліку в кримінально-виконавчій інспекції.
- обґрунтовано необхідність запровадження інституту громадських інспекторів (волонтерів) у діяльність кримінально-виконавчої інспекції, доведено, що це сприятиме вирішенню таких проблем, як перевантаження співробітників кримінально-виконавчої інспекції; участь громадськості у виправленні та ресоціалізації засуджених; створення дієвого контролю й нагляду за ними з метою запобігання вчинення засудженими нових злочинів;
- запропоновано проект Положення про громадських інспекторів (волонтерів) кримінально-виконавчої інспекції (у вигляді наказу Державного департаменту України з питань виконання покарань).
удосконалено:
- форми взаємодії кримінально-виконавчої інспекції з іншими суб’єктами запобігання злочинам, якими охоплюється організований відповідно до вимог чинного законодавства, відомчих та міжвідомчих нормативних актів процес взаємодії (спільних або погоджених дій), спрямований на досягнення цілей покарання та завдань КВК України (виправлення і ресоціалізацію засуджених, запобігання вчиненню нових злочинів з їх боку). Доведено, що рівень взаємодії цих суб’єктів погіршився після відокремлення кримінально-виконавчої інспекції від МВС України;
- норми чинного законодавства, які регулюють діяльність кримінально-виконавчої інспекції, доведено необхідність переорієнтування КВІ на нову роль у системі суб’єктів запобігання за рахунок збільшення обсягу профілактичних функції;
- загально-соціальні та спеціально-кримінологічні заходи запобігання злочинам, ефективність впливу на причини й умови, що сприяють вчиненню злочинів засудженими до покарань, не пов’язаних із позбавленням волі;
дістало подальший розвиток:
- визначення поняття запобігання злочинам, під яким розуміється комплекс заходів загально-соціальної, спеціально-кримінологічної та індивідуальної спрямованості щодо недопущення вчинення особами нових злочинів або припинення злочинної діяльності на різних стадіях її розвитку, які проводяться кримінально-виконавчою інспекцією у тісній взаємодії з іншими суб’єктами;
- дослідження кримінологічних особливостей осіб, які перебувають на обліку в кримінально-виконавчій інспекції. Доведено необхідність більш ґрунтовного вивчення осіб, відносно яких суди застосовують звільнення від відбування покарання з випробуванням;
- вивчення закріплення на законодавчому рівні досудової та післясудової функції в роботі кримінально-виконавчої інспекції з огляду на актуальність пробаційних форм роботи із засудженими в інших країнах;
- внесені пропозиції щодо вдосконалення чинного кримінального, кримінально-виконавчого законодавства та нормативних актів інших галузей права щодо регулювання суспільних відносин у сфері запобігання злочинам серед осіб, які перебувають на обліку в кримінально-виконавчій інспекції, а саме розширення переліку обов’язків, які можуть покладатися на осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням, що надасть змогу кримінально-виконавчій інспекції ефективніше здійснювати контроль за такими особами;
- використання закордонного досвіду запобігання злочинам серед осіб, засуджених до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі.
Провідною ідеєю дисертації є науково обґрунтоване вдосконалення кримінологічних засобів запобігання злочинам серед осіб, які перебувають на обліку в кримінально-виконавчій інспекції.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що сформульовані висновки та пропозиції можуть використовуватися та деякі з них вже використані:
а) у науково-дослідній сфері – сформульовані та викладені положення, узагальнення, висновки і рекомендації мають як загальнотеоретичне, так і практичне значення для кримінологічної науки. Можуть бути використані для подальших наукових розробок у теорії запобігання злочинам;
б) у законотворчій діяльності – висновки та пропозиції, сформульовані у дисертації, були використані як вихідні положення при підготовці відомчих нормативно-правових актів ДДУПВП та розробці загальнодержавних і регіональних програм (акт впровадження ДДУПВП від 09 липня 2007 р. № 19/315);
в) у правозастосовчій діяльності – розроблено та впроваджено в практику органів виконання покарань методичні рекомендації щодо запобігання злочинам серед осіб, які перебувають на обліку в кримінально-виконавчій інспекції (акт впровадження Управління ДДУПВП у Чернігівській області від 19 листопада 2007 р. № 1809-1);
г) у навчальному процесі – під час викладання дисциплін «Кримінально-виконавче право», «Кримінологія», при підготовці підручників, навчальних посібників, у науково-дослідницькій та навчальній роботі студентів і курсантів (акт впровадження Чернігівського юридичного коледжу ДДУПВП від 19 вересня 2007р. № 1708, акт впровадження ДДУВС від 12 грудня 2007 р.).
 

Мих87

старший лейтенант
Регистрация
12 Фев 2009
Сообщения
578
Reaction score
126
аспирантура, соискательство и адъюнктура на выходе (после защиты диссертации, естесно) дают одно и то же - степень кандидата наук. Работнику органов необязательно двигаться к этой цели через адъюнктуру. Я не знаком с кухней подготовки научных кадров в системе МВД, но то что в профильных ВУЗах коррупция покруче, чем в гражданских - секрет Полишинеля...плюс, скорее всего еще есть одно обстоятельство...так сказать "отсутствие вакантных руководителей"(по поводу этого могу ошибаться, но в аспирантуре это так...кандидат ведет не более 3, доктор - не более 5 аспирантов(раньше так было) )...отсюда я могу сделать вывод и об адъюнктуре - скорее всего по деньгам круто будет...

Дешевле всего в гражданкском ВУЗе найти руководителя, "отблагодарить его", прикрепиться соискателем и тихонько творить диссертацию (плюс положенные экзамены и 3 ВАК статьи)
 

halik

полковник
Регистрация
6 Ноя 2008
Сообщения
1,104
Reaction score
584
аспирантура, соискательство и адъюнктура на выходе (после защиты диссертации, естесно) дают одно и то же - степень кандидата наук. Работнику органов необязательно двигаться к этой цели через адъюнктуру. Я не знаком с кухней подготовки научных кадров в системе МВД, но то что в профильных ВУЗах коррупция покруче, чем в гражданских - секрет Полишинеля...плюс, скорее всего еще есть одно обстоятельство...так сказать "отсутствие вакантных руководителей"(по поводу этого могу ошибаться, но в аспирантуре это так...кандидат ведет не более 3, доктор - не более 5 аспирантов(раньше так было) )...отсюда я могу сделать вывод и об адъюнктуре - скорее всего по деньгам круто будет...

Дешевле всего в гражданкском ВУЗе найти руководителя, "отблагодарить его", прикрепиться соискателем и тихонько творить диссертацию (плюс положенные экзамены и 3 ВАК статьи)
Каждая ситуаця индивидуальна. На эту тему можно очень долго дискутировать. Но есть одно, золотое правило - все зависит от научного руководителя. Я, немогу утверждать, что в гражданских вузах лучше или хуже везде по разному, кому как повезет.
А, уровень корупции высок везде. По деньгам тоже, все индивидуально.
 

BORAZZ

генерал-майор
Регистрация
27 Фев 2010
Сообщения
1,677
Reaction score
542

Petrovka 38

прапорщик
Регистрация
14 Дек 2008
Сообщения
191
Reaction score
31
Дешевле всего в гражданкском ВУЗе найти руководителя, "отблагодарить его", прикрепиться соискателем и тихонько творить диссертацию (плюс положенные экзамены и 3 ВАК статьи)
Не понял выражения что значачит прекрепится соискателем? Нужно ли будет в Вашем примере поступать в гражданский ВУЗ? Какой ВУЗ например? Заранее спасибо.
 

halik

полковник
Регистрация
6 Ноя 2008
Сообщения
1,104
Reaction score
584
Не понял выражения что значачит прекрепится соискателем? Нужно ли будет в Вашем примере поступать в гражданский ВУЗ? Какой ВУЗ например? Заранее спасибо.
соискатель - пошукач, здобувач. Одна із форм підготовки дисертації. Але зверніть увагу на те, що у ВРУ зареєстрований законопроект Про вищу освіту. У якому передбачається Підготовка докторів філософії (сьогодні це к.н.) здійснюється в аспірантурі університетів, академій, наукових установ за денною формою навчання.
Особи з числа наукових і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів та наукових установ можуть навчатися в аспірантурі за заочною формою навчання.
 

Мих87

старший лейтенант
Регистрация
12 Фев 2009
Сообщения
578
Reaction score
126
Не понял выражения что значачит прекрепится соискателем? Нужно ли будет в Вашем примере поступать в гражданский ВУЗ? Какой ВУЗ например? Заранее спасибо.
о статусе соискателя (здобувач по укр.) п.44-56
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=309-99-%EF

Нет, поступать в гражд вуз не обязательно, ведь уже есть диплом о высшем образовании.
Нужен вуз, в котором есть аспирантура по специальности, которую ВЫ желаете.

---------- Добавлено в 10:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:27 ----------

Да, кстати, Petrovka, 38, Вы хотите принципиально кандидата наук через адъюнктуру или просто хотите кандидата наук? Просто в последнем случае все средства (адъюнктура, аспирантура, соискательство) хороши.
 

Petrovka 38

прапорщик
Регистрация
14 Дек 2008
Сообщения
191
Reaction score
31
Да, кстати, Petrovka, 38, Вы хотите принципиально кандидата наук через адъюнктуру или просто хотите кандидата наук? Просто в последнем случае все средства (адъюнктура, аспирантура, соискательство) хороши.
Просто кандидата наук, хотелось бы узнать каким способом лучше. Соискательство если я правильно понял, вид обучения пр и котором человек находит научного руководителя в ВУЗе без поступления в него, пишет работу, а потом защищается. При этом возникает вопрос, где происходит защита диссертации если человек официально в ВУЗ не поступает?

---------- Добавлено в 11:26 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:19 ----------

Нашел ответ в положении: Здобувачі прикріплюються до вищих навчальних закладів,
наукових установ, що мають аспірантуру з відповідних
спеціальностей, з метою підготовки і захисту кандидатської
дисертації, а також для поглибленого теоретичного вивчення
спеціальних дисциплін, вивчення іноземної мови та філософії,
складання кандидатських іспитів на термін до 5 років.
 

Мих87

старший лейтенант
Регистрация
12 Фев 2009
Сообщения
578
Reaction score
126
Petrovka, 38, условно назовем все это (асп, адъю, со) подготовкой кадров высшей квалификации (пквк). Так вот, в моем понимании "поступить в вуз" - это роль студента\курсанта. Пквк это совсем другое. Да, есть вступительные экзамены, да, у стационарных аспирантов (может и адъюнктов тоже) на первом году есть немного начитки лекций по философии, ин-яз, педагогика психология (у нас так было). Но тут человека не учат в понимании школы либо вуза. Человек пишет диссертацию (разве что научный руководитель указывает на принципиальные ошибки и дает советы) и научн. статьи самостоятельно. Т.е. фраза "обучение в адъю\асп" - несет немного другой смысл. Скорее самосовершенствование. Плюс для стационарных асп\адъю зависит от места "обучения" - есть места, где постоянно подкидывают нормативку на анализ, требуют отчеты ежемесячные и планируют деятельность (типа планерки у вас), вобщем скучать не дают.

Соискатели - вольные птицы, прикрепляются к кафедре, в т.ч. для здачи экзамена.

Наши специальности

12.00.01 Теорія та історія держави і права; історія політичних та правових вчень
12.00.02 Конституційне право
12.00.03 Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право
12.00.04 Господарське право; арбітражний процес
12.00.05 Трудове право; право соціального забезпечення
12.00.06 Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право
12.00.07 Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право
12.00.08 Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право
12.00.09 Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза
12.00.10 Судоустрій; прокуратура та адвокатура
12.00.11 Міжнародне право
12.00.12 Філософія права
12.00.13 Правові проблеми політичних інститутів та процесів

Естественно, что вам интересно в основном уголовно-административная направленность.


Далее. Не во всех вузах есть асп\адъю вообще. И не во всех вузах есть по конкретной специальности. (Тут есть способ обойти - можно официально быть на одной, а писать по другой).Защита диссертации - в спец совете. Такой совет по конкретной специальности вообще далеко не везде есть. Для его функционирования нужно куча докторов наук. (на сайте ВАК, если он сейчас работает есть список советов по специальностям, где и что).


В принципе, при нормальном руководителе, Ваша задача - писАть и оплачивать все расходы(публикация статей, защита и др.)


Если есть большое желание достигнуть таки кандидатской степени, необязательно через адъюнктуру, то начинайте с фильтрации нормативки. По гражданской я уже дал ссылку.
По милицейской якобы вот такой приказ, если он в силе.


"""наказ МВС України №282 від 15 квітня 1993 року «Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних та наукових кадрів і Правил відбору й прийому в докторантуру та ад’юнктуру вищих навчальних закладів МВС України».

Я так понял в системе пквк МВД тоже есть соискательство. Таким образом, если так,то у вас варианты :
1) стационар (с отрывом от производства) :
1.1 адъюнктура
1.2 аспирантура
2) заочка :
2.1 заоч адъю
2.2 заоч асп
2.3 соискательство в вузе МВД
2.4 соискательство в вузе гражданском

Ваша задача - поиск оптимального варианта (в т.ч. по деньгам). А потом - поиск научруководителя (это иногда большая проблема, кто-то занят, кто-то не хочет брать "кота в мешке" и пр., у человека есть деньги, а руководителя - нет, трабл еще тот)

---------- Добавлено в 18:48 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:44 ----------

Еще рекомендовал бы Вам почитать темы на украинских форумах типа такой, чтоб лишний раз информации получить
http://forum.od.ua/showthread.php?t=55492

но относитесь к прочитанному очень спокойно, даже в одном вузе кафедра кафедре рознь. Я иногда читаю вещи, с которыми не встречался.

потом еще напишу кое-что, непосредственно по методу работы..пригодится
 

halik

полковник
Регистрация
6 Ноя 2008
Сообщения
1,104
Reaction score
584
Petrovka, 38, условно назовем все это (асп, адъю, со) подготовкой кадров высшей квалификации (пквк). Так вот, в моем понимании "поступить в вуз" - это роль студента\курсанта. Пквк это совсем другое. Да, есть вступительные экзамены, да, у стационарных аспирантов (может и адъюнктов тоже) на первом году есть немного начитки лекций по философии, ин-яз, педагогика психология (у нас так было). Но тут человека не учат в понимании школы либо вуза. Человек пишет диссертацию (разве что научный руководитель указывает на принципиальные ошибки и дает советы) и научн. статьи самостоятельно. Т.е. фраза "обучение в адъю\асп" - несет немного другой смысл. Скорее самосовершенствование. Плюс для стационарных асп\адъю зависит от места "обучения" - есть места, где постоянно подкидывают нормативку на анализ, требуют отчеты ежемесячные и планируют деятельность (типа планерки у вас), вобщем скучать не дают.

Соискатели - вольные птицы, прикрепляются к кафедре, в т.ч. для здачи экзамена.

Наши специальности

12.00.01 Теорія та історія держави і права; історія політичних та правових вчень
12.00.02 Конституційне право
12.00.03 Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право
12.00.04 Господарське право; арбітражний процес
12.00.05 Трудове право; право соціального забезпечення
12.00.06 Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право
12.00.07 Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право
12.00.08 Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право
12.00.09 Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза
12.00.10 Судоустрій; прокуратура та адвокатура
12.00.11 Міжнародне право
12.00.12 Філософія права
12.00.13 Правові проблеми політичних інститутів та процесів

Естественно, что вам интересно в основном уголовно-административная направленность.


Далее. Не во всех вузах есть асп\адъю вообще. И не во всех вузах есть по конкретной специальности. (Тут есть способ обойти - можно официально быть на одной, а писать по другой).Защита диссертации - в спец совете. Такой совет по конкретной специальности вообще далеко не везде есть. Для его функционирования нужно куча докторов наук. (на сайте ВАК, если он сейчас работает есть список советов по специальностям, где и что).


В принципе, при нормальном руководителе, Ваша задача - писАть и оплачивать все расходы(публикация статей, защита и др.)


Если есть большое желание достигнуть таки кандидатской степени, необязательно через адъюнктуру, то начинайте с фильтрации нормативки. По гражданской я уже дал ссылку.
По милицейской якобы вот такой приказ, если он в силе.


"""наказ МВС України №282 від 15 квітня 1993 року «Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних та наукових кадрів і Правил відбору й прийому в докторантуру та ад’юнктуру вищих навчальних закладів МВС України».

Я так понял в системе пквк МВД тоже есть соискательство. Таким образом, если так,то у вас варианты :
1) стационар (с отрывом от производства) :
1.1 адъюнктура
1.2 аспирантура
2) заочка :
2.1 заоч адъю
2.2 заоч асп
2.3 соискательство в вузе МВД
2.4 соискательство в вузе гражданском

Ваша задача - поиск оптимального варианта (в т.ч. по деньгам). А потом - поиск научруководителя (это иногда большая проблема, кто-то занят, кто-то не хочет брать "кота в мешке" и пр., у человека есть деньги, а руководителя - нет, трабл еще тот)

---------- Добавлено в 18:48 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:44 ----------

Еще рекомендовал бы Вам почитать темы на украинских форумах типа такой, чтоб лишний раз информации получить
http://forum.od.ua/showthread.php?t=55492

но относитесь к прочитанному очень спокойно, даже в одном вузе кафедра кафедре рознь. Я иногда читаю вещи, с которыми не встречался.

потом еще напишу кое-что, непосредственно по методу работы..пригодится
Ничего против сказать не могу. Единственное нужно сделать акцент на том, что многое будет зависеть от отношения Вашего руководства к такому желанию. "учеба" в любом случаи отнимает время, и не только личное но и служебным придется жертвовать. В виду этого мне кажется как для СМ лучше всего адъюнктура в НАВСУ самый лучший вариант.
 

Petrovka 38

прапорщик
Регистрация
14 Дек 2008
Сообщения
191
Reaction score
31
Мих87 я так понял, вы получили научную степень. Скажите пожалуйста это отразилось в положительной стороне на Вашей работе (повышение, оклад)? Как в общем в Украине ценятся кандидаты, какие перспективы по трудоустройству?
 

Мих87

старший лейтенант
Регистрация
12 Фев 2009
Сообщения
578
Reaction score
126
Мих87 я так понял, вы получили научную степень. Скажите пожалуйста это отразилось в положительной стороне на Вашей работе (повышение, оклад)? Как в общем в Украине ценятся кандидаты, какие перспективы по трудоустройству?
Нет, я еще не получил. Рано еще мне. Подробнее в личке.

По поводу повышения зарплаты - там совсем не много(позже подробнее обосную ссылками на нормативку).
По поводу трудоустройства - люди со степенями ценятся, поскольку нужны ВУЗу для разных аккредитаций и наворочек. Т.е. остепененному человеку приоритет перед неостепененным при трудоустройстве. Только вот зарплата - не выше, чем у молодого работника милиции.

Чего-то про престижность рассказывать не буду...все пишу сам..я позже приведу пример один по этому поводу, может Вам пригодится.

Для меня это нечто типа хобби, есть большое желание учить молодое поколение чему-то разумному, воспитывать, а не просто тупо зайти в аудиторию и прочитать текст лекции, не вникая в прочитанное.
Сам я давненько начал познавать юриспруденцию, уже более 10 лет, так получилось по жизни.
 

ISTOR

сержант
Регистрация
7 Фев 2010
Сообщения
69
Reaction score
5

снайпер

старший сержант
Регистрация
26 Сен 2010
Сообщения
88
Reaction score
16
ида....за чтож тебя так заминусовали с трех сообщений?
негодяи)

а кстати, по поводу адьюнктуры - у нас тут слушок - "всех разгоняют" - возвращают назад)) а они нам "ТАК НУЖНЫ!"))))) (есть "тело" одно точно)

и теперь типа адъюнкты - все в НУВСе будут ? А соискатели? у нас тут "собираются банды поискать..." - облом им?))) пусть работают а не шарятся?))
 

Ряд

рядовой
Регистрация
21 Янв 2013
Сообщения
2
Reaction score
0
Хочу поступать в этом году, на заочку, на контракт. На бюджет/стационар ещё стажа в должности не хватает. Писать планирую самостоятельно, без блата и т.д. Если есть такие, кто прошли через это - отзовитесь.
 
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.
Сверху