Военная служба по контракту (ВВ)

Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.

VV-nik

генерал-полковник
Регистрация
16 Ноя 2008
Сообщения
10,207
Reaction score
2,887
Вот нашел у коллег материал буклета, который где-то год назад готовился... Конечно, не все бесспорно, но ответы на наиболее часто задаваемые вопросы там есть. А остальное - по ходу... ;)
 

VV-nik

генерал-полковник
Регистрация
16 Ноя 2008
Сообщения
10,207
Reaction score
2,887
ВІЙСЬКОВА СЛУЖБА ЗА КОНТРАКТОМ У ВНУТРІяНІХ ВІЙСЬКАХ МВС УКРАЇНя:
ПАТРІОТяЧНО, ПРЕСТяЖНО, ПЕРСПЕКТяВНО!

? Дух справжнього військового товариства, цікава та відповідальна бойова праця з охорони правопорядку, що приносить реальну користь державі і народу
? Грошове утримання із надбавками залежно від строку та умов служби, кваліфікації тощо
? Речове забезпечення
? Житлове забезпечення (надання місця у гуртожитку, після 5 років служби ? постановка на квартирну чергу)
? Медичне забезпечення (що включає лікування, оздоровлення та реабілітацію на базі чотирьох відомчих санаторно-курортних закладів, з пільговою оплатою вартості путівок: 25% ? для військовослужбовців, 50% ? для членів їхніх сімей)
? Щорічна основна відпустка тривалістю від 30 до 45 календарних днів
? Обов?язкове державне особисте страхування життя та здоров?я
? Можливість переведення до військової частини (підрозділу) за вибором військовослужбовця (наприклад, до місця проживання батьків), після підписання контракту
? Можливість отримання професії та підвищення кваліфікації, здобуття вищої освіти без відриву від служби, за вечірньою та заочною формами навчання (у відомчих навчальних закладах ? безкоштовно або із скидкою за платне навчання)
? яирокі можливості щодо удосконалення особистої фізичної підготовки, участі у спортивних змаганнях тощо
? Можливість взяти участь у конкурсному відборі до складу спеціальних миротворчих підрозділів МВС України
? Зарахування часу перебування на військовій службі до загального і безперервного трудового стажу, стажу роботи за спеціальністю та стажу державної служби
? Право на пільги, передбачені статусом ветерана військової служби (за наявності вислуги 25 років у календарному, або 30 років ? у пільговому обчисленні)
? Право на отримання пенсії після 20 років служби (у т. ч. у пільговому обчисленні), або у віці 45 років і більше ? після 25 років роботи та служби, із яких не менше 12 років 6 місяців складає вислуга на військовій службі, (тобто, у працездатному віці, з можливістю продовжити трудову діяльність)
 

VV-nik

генерал-полковник
Регистрация
16 Ноя 2008
Сообщения
10,207
Reaction score
2,887
ЯКІ ЗАВДАННЯ ПОКЛАДЕНО НА ВНУТРІяНІ ВІЙСЬКА?
Внутрішні війська МВС України входять до системи Міністерства внутрішніх справ України і призначені для охорони та оборони важливих державних об?єктів, перелік яких установлюється Кабінетом Міністрів України, а також для участі в охороні громадського порядку та боротьбі із злочинністю.
Основними завданнями внутрішніх військ є:
охорона та оборона важливих державних об?єктів, об?єктів матеріально-технічного та військового забезпечення Міністерства внутрішніх справ України;
супроводження спеціальних вантажів;
здійснення пропускного режиму на об'єктах, що охороняються;
конвоювання заарештованих і засуджених;
охорона підсудних під час судового процесу;
переслідування і затримання заарештованих і засуджених осіб, які втекли з-під варти;
участь в охороні громадського порядку та боротьбі із злочинністю;
участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на об?єктах, що охороняються;
охорона дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав на території України.
ХТО МОЖЕ СТАТя КОНТРАКТНяКОМ ВВ?
Відповідно до ст. 20 Закону України «Про військовий обов?язок і військову службу» (у редакції від 4 квітня 2007 року) на військову службу за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського складу до внутрішніх військ МВС України приймаються громадяни, які пройшли професійно-психологічний відбір і відповідають установленим вимогам проходження військової служби:
військовослужбовці, які прослужили на строковій військовій службі не менше шести місяців,
громадяни призовного віку, які мають вищу або професійно-технічну освіту і не проходили строкової військової служби,
військовозобов?язані, а також жінки, які не мають військових звань офіцерського складу, з відповідною освітою та спеціальною підготовкою віком від 18 до 40 років
На військову службу за контрактом не приймаються особи:
які були засуджені до позбавлення волі або відбували покарання у дисциплінарному батальйоні;
які перебували на обліку в органах внутрішніх справ, мають приводи в органи внутрішніх справ за антигромадську поведінку, зловживання алкоголем чи вживання наркотичних речовин, перебувають під слідством;
близькі родичі яких притягувались до кримінальної відповідальності;
які були раніше звільнені з військової служби (служби в органах внутрішніх справ) за службовою невідповідністю, невиконання умов контракту військовослужбовцем;
військовослужбовці строкової військової служби, які негативно характеризуються командуванням підрозділу (військової частини) або мають дисциплінарні стягнення.
 

VV-nik

генерал-полковник
Регистрация
16 Ноя 2008
Сообщения
10,207
Reaction score
2,887
НА ЯКяЙ ТЕРМІН УКЛАДАЄТЬСЯ КОНТРАКТ?
Для громадян України, які вперше прийняті на військову службу за контрактом, установлено такі строки військової служби в календарному обчисленні:
для військовослужбовців, прийнятих на посади рядового складу, ? 3 роки;
для військовослужбовців, прийнятих на посади сержантського і старшинського складу, ? 5 років.
У подальшому строк проходження військової служби може бути продовжено за новим контрактом на 3?5 років до досягнення граничного віку перебування на військовій службі
ЯК ОПЛАЧУЄТЬСЯ РАТНА ПРАЦЯ?
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2007 р. № 1294 грошове забезпечення військовослужбовців складається з:
посадового окладу, (ПО): від 450 до 800 гривень (І ? Х тарифні розряди);
окладу за військовим званням, (ОВЗ): від 30 до 65 гривень («солдат» ? «старший прапорщик»);
щомісячних (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, винагороди, які мають постійний характер, премії) та одноразових додаткових видів грошового забезпечення.
Військовослужбовцям строкової служби після укладення контракту виплачується допомога на початкове обзаведення у розмірі: ПО+ОВЗ (контракт на 3 роки), подвійна сума ПО+ОВЗ (контракт на строк понад 3 роки).
Військовослужбовцям за контрактом також виплачуються:
надбавка за вислугу років;
премія (у розмірі до 10% ПО);
допомога на оздоровлення при щорічній основній відпустці;
матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань;
надбавка за знання та використання іноземної мови;
надбавки за кваліфікацію (кваліфікаційну категорію), за спортивні та почесні звання, за операторське обслуговування і збереження засобів засекреченого автоматичного зв?язку, за безперервний стаж на шифрувальній роботі;
надбавка за роботу з особовим складом (старшинам підрозділів із штатною чисельністю військовослужбовців строкової служби 20 та більше осіб);
надбавки за виконання особливо важливих завдань, за особливі умови служби, пов?язані з підвищеним ризиком для життя, підвищення посадового окладу за шкідливі умови служби;
винагороди за стрибки з парашутом, за водолазні роботи, за розшук, піднімання, розмінування та знешкодження вибухових предметів;
винагорода за тривалість безперервної військової служби;
підйомна допомога та добові (при переїзді на нове місце служби в інший населений пункт);
Грошове забезпечення підлягає індексації відповідно до закону.
(Тут не все уже "сьогоденню" соответствует - премия ж вроде 25%?)
 

VV-nik

генерал-полковник
Регистрация
16 Ноя 2008
Сообщения
10,207
Reaction score
2,887
ЯК НАДАЮТЬСЯ ВІДПУСТКя?
Військовослужбовцям за контрактом надаються щорічні основні відпустки із збереженням матеріального, грошового забезпечення та наданням грошової допомоги на оздоровлення. Тривалість щорічної основної відпустки для військовослужбовців, які мають вислугу в календарному обчисленні до 10 років, становить 30 календарних днів; від 10 до 15 років ? 35 календарних днів; від 15 до 20 років ? 40 календарних днів; понад 20 календарних років ? 45 календарних днів (без урахування святкових та неробочих днів). Військовослужбовцям, які прийняті на військову службу за контрактом, тривалість щорічної основної відпустки в році початку військової служби обчислюється з розрахунку 1/12 частини тривалості відпустки, на яку вони мають право, за кожний повний місяць служби до кінця календарного року.
Відповідно до ст.10 Закону України «Про відпустки» дружині (чоловіку) військовослужбовця щорічна основна відпустка за її (його) бажанням надається у зручний для неї (нього) час (наприклад, одночасно із щорічною основною відпусткою військовослужбовця).
ДО ЯКОГО ВІКУ МОЖНА СЛУЖяТя?
Особи рядового, сержантського і старшинського складу можуть перебувати на військовій службі за контрактом до досягнення 45-річного віку. Прапорщики (старші прапорщики), які мають високу професійну підготовку, досвід практичної роботи на займаній посаді, визнані військово-лікарською комісією придатними за станом здоров?я для проходження військової служби, на їх прохання можуть бути залишені на військовій службі понад граничний вік до досягнення граничного віку перебування в запасі (50 років).
ЩО ВяПЛАЧУЄТЬСЯ ПРя ЗВІЛЬНЕННІ З ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБя?
Відповідно до ст.15 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» при звільненні з військової служби військовослужбовцям за контрактом виплачується одноразова грошова допомога в розмірі:
50% місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби ? при звільненні за віком, станом здоров?я чи у зв?язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, після закінчення строку контракту, у зв?язку із систематичним невиконанням умов контракту командуванням;
25% місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби ? при звільненні через сімейні обставини або інші поважні причини, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України.
Військовослужбовцям, звільненим з військової служби за службовою невідповідністю, у зв?язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем чи у зв?язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, зазначена допомога не виплачується.
 

VV-nik

генерал-полковник
Регистрация
16 Ноя 2008
Сообщения
10,207
Reaction score
2,887
СЬОГОДНІ ?СОЛДАТ. А ЗАВТРА?..
Просування по службі військовослужбовців за контрактом (підвищення у посаді) здійснюється залежно від їх службової відповідності, морально-ділових якостей, стану здоров?я та наявності вакантних посад.
Військові звання присвоюються:
«старший солдат» ? солдатам, які зразково виконують свій військовий обов?язок, мають добрі і відмінні показники в бойовій підготовці, зразкову військову дисципліну та призначені на посади, за якими штатами передбачено військове звання старшого солдата, а також у порядку заохочення;
«молодший сержант» ? військовослужбовцям рядового складу, які закінчили спеціальні курси в навчальних військових частинах (центрах) за програмою підготовки сержантів і призначені на посади сержантів;
«сержант» ? молодшим сержантам, які прослужили на посадах сержантів не менш як 6 місяців, гідні присвоєння чергового військового звання і призначені на посади, за якими штатами передбачено військове звання сержанта;
«старший сержант» ? сержантам, які прослужили на посадах сержантів не менше 12 місяців, за висновками тестів та атестаційної комісії гідні присвоєння чергового військового звання і призначені на посади, за якими штатами передбачено військове звання старшого сержанта;
«старшина» ? старшим сержантам, які прослужили на посадах старших сержантів не менше 12 місяців, за висновками тестів та атестаційної комісії гідні присвоєння чергового військового звання і призначені на посади, за якими штатами передбачено військове звання старшини.
«прапорщик» ? військовослужбовцям рядового, сержантського складу, які призначені на посади прапорщиків і: мають повну загальну середню освіту та закінчили школи прапорщиків, техніків або інші навчальні заклади, що здійснюють підготовку за військово-обліковими спеціальностями прапорщиків; мають вищу освіту, споріднену з відповідними військово-обліковими спеціальностями, не мають військових звань офіцерського складу після закінчення спеціальних курсів;
«старший прапорщик» ? прапорщикам: які прослужили на посадах старших прапорщиків, або офіцерських посадах безперервно 5 і більше років, а також прапорщикам, які займають посади старшин підрозділів та командирів взводів протягом 3 років; за високі професійно-бойові якості, виявлені під час виконання обов?язків у складі миротворчих сил, під час бойового чергування і бойової служби, незалежно від строку служби у званні прапорщика і займаної посади; за бездоганну і безперервну службу прапорщиками протягом 15 років ? незалежно від займаної посади.
Військовослужбовці за контрактом та військовозобов?язані віком до 23 років, які мають повну загальну середню освіту та не мають військових звань офіцерського складу, можуть бути зараховані на навчання (курсантами) до Академії ВВ МВС України та факультету ВВ Навчально-наукового інституту підготовки кадрів Київського національного університету внутрішніх справ (за умови успішного складення конкурсних вступних іспитів). Крім того, військовослужбовцям за контрактом дозволяється навчатися в вищих навчальних закладах без відриву від служби в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України.
Прапорщики та старші прапорщики, які мають повну вищу освіту, що відповідає профілю службової діяльності, можуть бути призначені на посади офіцерського складу (у разі коли їм не підпорядковуватимуться офіцери). За умови складення встановлених іспитів, успішного виконання службових обов?язків, з урахуванням віку і потреби в офіцерах даної спеціальності їм може бути присвоєно первинне офіцерське звання «молодший лейтенант».
 

VV-nik

генерал-полковник
Регистрация
16 Ноя 2008
Сообщения
10,207
Reaction score
2,887
Докладнішу інформацію про службу у внутрішніх військах та наявність вакансій можна отримати на сайті www.vv.gov.ua та за адресами:
Головне управління ВВ МВС України (управління кадрів) ? м. Київ, вул. Народного ополчення, 9А; тел. (044) 249-28-46;
Управління Західного територіального командування ВВ МВС України ? м. Львів, вул. Стрийська, 146; тел. (0322) 76-96-23, 64-53-47;
Управління Кримського територіального командування ВВ МВС України ? м. Сімферополь, вул. Субхі, 1; тел. (0652) 24-95-24;
Управління Південного територіального командування ВВ МВС України ? м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 7; тел. (048) 766-47-81;
Управління Північного територіального командування ВВ МВС України ? м. Київ, вул. Щорса, 38; тел. (044) 286-27-47;
Управління Центрального територіального командування ВВ МВС України ? м. Дніпропетровськ, вул. Чичеріна, 46; тел. (0562) 42-29-68, 42-24-60;
Управління Східного територіального командування ВВ МВС України ? м. Донецьк, вул. 40 років Жовтня, 4; тел. (062) 223-29-11;
Академія ВВ МВС України ? м. Харків, пл. Повстання, 3; тел.(057) 732-37-56, 732-75-12
Окрема бригада ВВ МВС України з охорони дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав в Україні ? м. Київ, вул. Щорса, 34; тел. (044) 286-38-11;
Навчальний центр ВВ МВС України ? Львівська обл., м. Золочів, вул.Січових стрільців, 2; тел. (03265) 4-20-50,4-22-28;
а також у військових комісаріатах, у штабах військових частин та підрозділів ВВ МВС, дислокованих у вашому регіоні:
ВяПРОБУЙ СЕБЕ У ЛАВАХ ПРОФЕСІЙНяХ ВОЇНІВ ВІЙСЬК ПРАВОПОРЯДКУ! :D
 

Gascoigne

генерал-полковник
Регистрация
12 Ноя 2008
Сообщения
6,660
Reaction score
6,352
Солидно и почетно :D Был бы я моложе (и глупее), может, и рискнул бы ;D
 

VV-nik

генерал-полковник
Регистрация
16 Ноя 2008
Сообщения
10,207
Reaction score
2,887
Честно говоря - я тоже немного завидую этим пацанам... Несмотря на все негаразды, если удачно складывается (особенно если есть жилье по месту службы) - то лафа: 1200 минимум платят (не считая отпускных), ответственности в общем никакой, выслуга идет, 2 месяца в году можно по сессиям кататься... Маршируй себе и ни о чем не думай...
Утрирую, конечно... Ведь всю жизнь так балдеть тоже не получися - рано или поздно хочется расти и по службе и по жизни... ;)
 

J.B.

старший прапорщик
Регистрация
28 Ноя 2008
Сообщения
292
Reaction score
15
вот он я, привет войска :)
а кому тема создана если ета часть форума только для зарегистрированых? ну по крайней мере я прочитал... вот всетаки меня смущает что "внутрішніх військ МВС України приймаються громадяни...
громадяни призовного віку, які мають вищу або професійно-технічну освіту і не проходили строкової військової служби"
а у меня освіта загальна середня и вод.права, ну я думаю если им водилы нужны, то возьмут, вы уже говрили мне :)
грошове забезпечення интересное получается 450+30= 470 грн ;D но все говорят что гораздо больше, будем надеится на лучшее ;)
 

VV-nik

генерал-полковник
Регистрация
16 Ноя 2008
Сообщения
10,207
Reaction score
2,887
см. выше!
1200 минимум платят (не считая отпускных)
:D
а ты вроде писал, что у тебя освита именно "профтех"...
 

Spartan

генерал-майор
Регистрация
23 Ноя 2008
Сообщения
2,166
Reaction score
513
VV-nik написал(а):
Честно говоря - я тоже немного завидую этим пацанам... Несмотря на все негаразды, если удачно складывается (особенно если есть жилье по месту службы) - то лафа: 1200 минимум платят
Помоему 1200 в месяц это далеко не лафа даже если у тебя есть жилье!
А если его нет, то на эти деньги вообще выжить невозможно, даже одинокому бойцу!...
 

Gascoigne

генерал-полковник
Регистрация
12 Ноя 2008
Сообщения
6,660
Reaction score
6,352
Помоему 1200 в месяц это далеко не лафа даже если у тебя есть жилье!
А если его нет, то на эти деньги вообще выжить невозможно, даже одинокому бойцу!...
в том-то и дело, что ВЫЖяТЬ можно... Пример: закончил сельский хлопчик школу, в ВУЗ поступить - нет ни денег, ни знаний (в сельских школах знания не ахти какие). Работы в селе нет. Ехать искать работу в город - сплошные проблемы с жильем, трудоустройством и т.д. Выход? Армия, а потом служба по контракту в тех же ВВ. Потому что: хоть общага, зато жилье, зарплата регулярная, обмундирование и хавка - бесплатно. Чего еще нужно? :)
 

VV-nik

генерал-полковник
Регистрация
16 Ноя 2008
Сообщения
10,207
Reaction score
2,887
закончил сельский хлопчик школу, в ВУЗ поступить - нет ни денег, ни знаний
Дык у нас насчет этого целая технология имеется - в смысле поступления и учебы...
 

Gascoigne

генерал-полковник
Регистрация
12 Ноя 2008
Сообщения
6,660
Reaction score
6,352
Ну так тем более. Еще и образование нашару :D
 

Spartan

генерал-майор
Регистрация
23 Ноя 2008
Сообщения
2,166
Reaction score
513
Gascoigne написал(а):
Потому что: хоть общага, зато жилье, зарплата регулярная, обмундирование и хавка - бесплатно. Чего еще нужно? :)
Да, наверное у меня запросы немного завышены, потому что мне помимо "хавать и жить", хочется еще и с девушкой в кино сходить, и с друзьями в кафе за пивом посидеть, и одеваться нормально, и за инет платить, и еще много чего.
Наверное вышеописанное не сочетается с выбранной профессией =)
 

Gascoigne

генерал-полковник
Регистрация
12 Ноя 2008
Сообщения
6,660
Reaction score
6,352
ну мы говорим про сельских хлопчиков, которые не могут получить образование, а соответственно - и соответствующю зп. потому, служба по контракту - для них неплохой вариант. Другое дело, что в тех же ятатах таким же "селюкам" платят столько, что хватает и дом построить, и машину купить, и за девушкой ухаживать на приличном уровне. Так что дело не в профессии, а в оплате.
 

Spartan

генерал-майор
Регистрация
23 Ноя 2008
Сообщения
2,166
Reaction score
513
Да, но мы говорим о наших суровых реалиях. Когда в стране созданы такие условия, что в милицию на "рядовые" должности будут идти только "сельские хлопчики" с соответсвующим уровнем интеллекта, то чего можно ожидать от такой милиции ? ...
 

VV-nik

генерал-полковник
Регистрация
16 Ноя 2008
Сообщения
10,207
Reaction score
2,887
дело не в профессии, а в оплате...
...и в запросах? :D
ребята, а почему вас не удивляет то, что такую же зарплату, как наш солдат (или старший солдат) получает, например, сержант милиции?
 

spu0820

Ветеран
Регистрация
30 Окт 2008
Сообщения
9,410
Reaction score
7,650
Spartan написал(а):
Да, но мы говорим о наших суровых реалиях. Когда в стране созданы такие условия, что в милицию на "рядовые" должности будут идти только "сельские хлопчики" с соответсвующим уровнем интеллекта, то чего можно ожидать от такой милиции ? ...
Да вобщем так оно и есть. Я в ментовке с 1978 по 2004 чалился, но считая 2-х лет срочной службы, так "городских" можно было по пальцам пересчитать. Притом пальцев двух рук хватало (это на райотдел с численостью 150 чел, не считая роты ППС). Ну сейчас может чуть больше, но это за счет "городских" родители которых бабло имеют а их "чад" своих "поступили" в институти и университеты ВД, чтоб от армии отмазать. Ну так эти "чада" уже далеко не рядовые, а средний начсостав. На должности милиционеров как 30 лет назад так и сейчас идут действительно в своем большинстве (притом, в подавляющем большинстве) парни из села.
 

J.B.

старший прапорщик
Регистрация
28 Ноя 2008
Сообщения
292
Reaction score
15
VV-nik
в том то и дело что я не говорил, а спрашивал сойдут ли права за проф-тех образование... хотя школа у меня с гордым названием "Технологический лицей" :(
вот по телеку видел сегодня про яколу сержантов, у нас открыли вместо танкового института, но там наверно для ВВ не готовят.а вобше система новая по американским стандартам интересная(может ктото знает о ней чтото), например должность Главный старшина Украины, ето что какойто простой лейтинант будет его начальником или какойто там старшина сможет командовать офицерами :D
 

VV-nik

генерал-полковник
Регистрация
16 Ноя 2008
Сообщения
10,207
Reaction score
2,887
J.B.
Да, смотрел я тот бестолковый репортаж - показухи явной много, увы...
Насчет американского опыта - речь идет о своеобразной "демократии", когда рядом с каждым серьезным командиром есть "главный сержант" (буквально - "сержант-майор"). То есть не только на уровне роты, но и выше, вплоть до штабов Армии, ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты, имеются соответствующие главные сержанты - кстати, их портреты я видел в одном официальном буклете рядом с портретами соотв. генералов и адмиралов... ях задача -представлять (и защищать) интересы солдат и сержантов на соотв. уровне. Естественно эти седые вояки ОБЯЗАНЫ первыми отдавать честь зеленому лейтенанту, но не рулят они офицерами - у них другие задачи и полномочия...
Например, посмотри хороший фильм "Мы были солдатами", про начало войны во Вьетнаме - там у командира батальона 1-й кавалерийской дивизии именно такой седой главный сержант - он и помощник, и советчик, и рявкнуть иногда может...
А вот в Королевской Британской армии главные сержанты есть только на уровне роты и батальона (полка)...
Впрочем, "у них" так было веками, а как у нас пойдет - фиг его знает... ВВ консервативнее армии, так всегда было, и возможно, именно это спасает нас от разных "экспериментов", которые зачастую ломают по живому человеческие судьбы... Наши наверняка посмотрят, что там напортачат ВС, а потом сделают нечно подобное, но по-умному. Лично я считаю, что было бы неплохо, если бы у комбата или комбрига (не говоря уж о командующем ВВ :D) был бы на правах заместителя некий старый старший прапорщик. "Сожрать" молодого контрактника непутевому начальству точно бы стало несколько сложнее... Да и при решении вопросов стратегического характера мнение таких людей звучало бы - а это иногда очень важно... Но это я так, философствую...

А насчет прав и образования - да сходи ты в 3005, поговори - возможно, они придумают или подскажут чего... Бывает, что удается "намутить" (в хорошем смысле слова), но ситуацию в конкретном городе лучше местных вряд ли кто знает...
 

J.B.

старший прапорщик
Регистрация
28 Ноя 2008
Сообщения
292
Reaction score
15
цікаво, цікаво... :) чтото в етом есть, ведь насколько я знаю Армия СяА считается самой сильной в мире...
Но менталитет у нас разный, да и наш руский солдат может выжить в любых условиях, а их только в комфортных :)

в 3005 пойду позже если с АВВ неполучится...
 

VV-nik

генерал-полковник
Регистрация
16 Ноя 2008
Сообщения
10,207
Reaction score
2,887
Сразу сходи, дорогой человек, сразу! "Потом" - можешь и не успеть... яли будешь тешить себя иллюзиями, не подозревая, что впереди - проблемы... за спрос денег не берут - узнай, какие и где есть должности, какие зарплаты, и главное - какие от тебя нужны документы и т.д. (может, заранее прокрутишься)... я ведь не исключен же вариант, что на срочную погонят...
наш руский солдат может выжить в любых условиях, а их только в комфортных
это распространенное заблуждение... они тоже могут и умеют воевать в полной заднице... Вьетнам вспомни - там всяко бывало... "Взвод" например, посмотри... Другой вопрос - как государство к снабжению воина относится - серьезно или не очень...
 
M

Major

Guest
spu0820 написал(а):
Spartan написал(а):
Да, но мы говорим о наших суровых реалиях. Когда в стране созданы такие условия, что в милицию на "рядовые" должности будут идти только "сельские хлопчики" с соответсвующим уровнем интеллекта, то чего можно ожидать от такой милиции ? ...
Да вобщем так оно и есть. Я в ментовке с 1978 по 2004 чалился, но считая 2-х лет срочной службы, так "городских" можно было по пальцам пересчитать. Притом пальцев двух рук хватало (это на райотдел с численостью 150 чел, не считая роты ППС). Ну сейчас может чуть больше, но это за счет "городских" родители которых бабло имеют а их "чад" своих "поступили" в институти и университеты ВД, чтоб от армии отмазать. Ну так эти "чада" уже далеко не рядовые, а средний начсостав. На должности милиционеров как 30 лет назад так и сейчас идут действительно в своем большинстве (притом, в подавляющем большинстве) парни из села.
Не, не так, сейчас немного меняется, за последние 4-ре года (когда последние общежития "приватизировали") и на должности милиционеров ( у меня их 36 ) идут местные, не бегут, но идут, и очень нормальные парни встречаются, и это при том что "дембелей" в город, всего штук 50 приходит(каждого агитируем), и кадры с одной стороны требуют, а с другой...(выше солнца бл..) выёпуются!, всё равно получается принимать нормальных людей.
 

spu0820

Ветеран
Регистрация
30 Окт 2008
Сообщения
9,410
Reaction score
7,650
Тоже немного не так. Сейчас психологи "зверствут" Даже если кандидат и "чист" перед зкаоном. а психолог "не рекомендует", то какой же кадровик захочет прать на свою задницу ответственность? Ну по просьбе "когото-там" он оформит этого кандидата, тот служить пойдет а потом вдруг что-нибудь "отчебучит". Я видел эти "братские могилы" из тех началькников, подчиненный которых "влетел", а начальник на кадровика все валит, мол он принял, а кадровик на психолога, а психолог уже бумажкой задницу прикрыл. мол я не рекомендовал а кадровик с начальником придурки - решили по своему. Вот начальник и кадровик, прицепом зацепив еще пару-тройку начальников рангом повыше (или пониже) дружно получают взыскания вплоть до увольнения из органов.
 

VV-nik

генерал-полковник
Регистрация
16 Ноя 2008
Сообщения
10,207
Reaction score
2,887
во, уже стало проясняться по подготовке сержантов в ВСУ и "главным сержантам"...
чует мое сердце, скоро легче будет стать космонавтом, чем военным прапорщиком или сержантом... и добро бы платили действительно достойно... :-\
http://www.mil.gov.ua/index.php?lang=ua&part=news&sub=read&id=13579
 

kiv

Супермодератор
Команда форума
Регистрация
10 Ноя 2008
Сообщения
6,689
Reaction score
8,707
Я тут анекдот вспомнил,пока тему читал:
... Как-то раз привезли в одну часть бойца 25-ми лет от роду, да еще и с
шестью судимостями . Видать, в военкомате план
горел, и гребли всех подряд. Замполит почитал его личное дело, и
окончательно обалдел - между освобождением из колонии и призывом в ряды
ВС прошло менее месяца.
Дабы сразу приструнить опасного элемента, а заодно настроить против него
личный состав, замполит на первом же построении командует:
- Рядовой Монин! Выйти из строя!
Тот, привычный к таким командам (на зоне дисциплина сродни армейской),
неторопливо выходит и повернувшись кругом, невозмутимо смотрит в небеса.
Громогласный вопль замполита:
- Рядовой Монин! Расскажите вашим товарищам за что у вас шесть
судимостей!
я тут Монин оборачивается и с добродушной усмешкой говорит:
- Зачем? Не ссы, начальник, я не крыса, у своих не ворую.
Больше о преступном прошлом новоиспеченного защитника Отечества вопрос
не поднимался.
 

VV-nik

генерал-полковник
Регистрация
16 Ноя 2008
Сообщения
10,207
Reaction score
2,887
Ну эт разве в стройбат - и то, насчет 6 судимостей - очень я сомневаюсь... :D
Хотя во время ВОВ у нас и не такое случалось...
Реально - штрафной авиаполк был! Причем, это не маразм, каким оно может показаться - командование ВВС это дело пробило, чтобы летчики и техники, которые, например, пропили парашют, не с винтовкой на земле "грехи смывали", а в небе... 8)
 

J.B.

старший прапорщик
Регистрация
28 Ноя 2008
Сообщения
292
Reaction score
15
VV-nik написал(а):
Сразу сходи, дорогой человек, сразу! "Потом" - можешь и не успеть... яли будешь тешить себя иллюзиями, не подозревая, что впереди - проблемы... за спрос денег не берут - узнай, какие и где есть должности, какие зарплаты, и главное - какие от тебя нужны документы и т.д. (может, заранее прокрутишься)... я ведь не исключен же вариант, что на срочную погонят...
Спасибо за заботу :) как нибуть схожу... всё будет Ок ;)

с Празником Вас!!!
 
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.
Сверху