Возможно ли стать внештатным сотрудником МВД Украины. Если возможно, то как?

Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.

AVARKOM

рядовой
Регистрация
2 Июн 2009
Сообщения
1
Reaction score
0
Возможно ли стать внештатным сотрудником МВД Украины. Если возможно, то как?

:) как это происходит и какие условия
 

spu0820

Ветеран
Регистрация
30 Окт 2008
Сообщения
9,410
Reaction score
7,650
Re: Возможно ли стать внештатным сотрудником МВД Украины. Если возможно, то как?

AVARKOM написал(а):
:) как это происходит и какие условия
Ну вообще-то это происходит так( см.ниже), только нахрена это Вам простите нужно. заполучить "корочку" и небрежно помахивать ею при знакомых? Тогда недолго продержитесь. Трижды хорошо аподумайте. нужно ли это вам.

12. Організація діяльності
позаштатних дільничних інспекторів міліції

12.1. Згідно із Законом України "Про міліцію" ( 565-12 )
дільничні інспектори міліції органів внутрішніх справ для надання
допомоги у виконанні покладених на них обов'язків мають право
залучати громадян, за згодою останніх, для позаштатної роботи.
Примусове залучення громадян до співробітництва
забороняється.

12.2. Позаштатними дільничними інспекторами міліції можуть
бути громадяни України, не молодші 18 років, які позитивно
характеризуються за місцем роботи, навчання та проживання, здатні
за своїми діловими і моральними якостями, станом здоров'я
виконувати поставлені перед ними завдання.

12.3. Позаштатні дільничні інспектори міліції на громадських
засадах у вільний від роботи чи навчання час надають допомогу і
сприяють дільничним інспекторам у здійсненні заходів щодо охорони
громадського порядку, боротьби із злочинністю, профілактики
правопорушень, у тому числі з боку осіб, які перебувають на обліку
органів внутрішніх справ, вирішення інших завдань.

12.4. Діяльність служби дільничних інспекторів щодо
керівництва позаштатними дільничними інспекторами міліції
здійснюється відповідно до законодавства України,
нормативно-правових актів МВС України та Положення.

12.5. Забороняється давати позаштатним дільничним інспекторам
міліції доручення, які не відповідають вимогам Положення, а також
знайомити їх з документами, що містять державну або службову
таємницю.
Не дозволяється доручати позаштатним дільничним інспекторам
міліції самостійне проведення процесуальних та інших завдань, що є
винятковою компетенцією працівників міліції.

12.6. Організація роботи з позаштатними дільничними
інспекторами міліції і контроль за їх роботою покладається на
начальників міськ-, райвідділів внутрішніх справ, їх заступників -
начальників міліції громадської безпеки та начальників відділів
(відділень) дільничних інспекторів міліції.

12.7. Соціальний захист позаштатних дільничних інспекторів
міліції здійснюється у порядку, встановленому законодавством
України.

12.8. Дільничні інспектори в межах своєї компетенції
зобов'язані контролювати діяльність позаштатних дільничних
інспекторів міліції з виконання покладених на них доручень,
створювати необхідні для цього умови, надавати їм методичну і
практичну допомогу у вирішенні конкретних завдань.

12.9. Порядок оформлення позаштатних дільничних інспекторів
міліції
12.9.1. Позаштатні дільничні інспектори міліції добираються з
числа громадян, які позитивно зарекомендували себе в навчанні,
роботі та за місцем проживання, а також з числа пенсіонерів -
колишніх працівників правоохоронних органів.
12.9.2. Кандидати у позаштатні дільничні інспектори міліції
перевіряються у встановленому порядку за відповідними обліками
органів внутрішніх справ. Пенсіонери органів внутрішніх справ за
згаданими обліками можуть не перевірятись, якщо з дня звільнення з
роботи минуло менше року. Але при вирішенні питання про можливість
залучення пенсіонерів до позаштатного співробітництва з'ясовується
підстава їх звільнення з останнього місця роботи.
12.9.3. Після вивчення особи кандидата дільничний інспектор
доповідає про це рапортом начальнику міськ-, райоргану внутрішніх
справ. До рапорту додаються: особиста заява кандидата з проханням
зарахувати його позаштатним дільничним інспектором міліції,
автобіографія, дві фотокартки розміром 3х4 см, довідка про
результати перевірки кандидата за відповідними обліками органів
внутрішніх справ, а також характеристика за місцем проживання,
роботи чи навчання. До рапорту можуть додаватись також
рекомендації трудового колективу, навчального закладу, ради
ветеранів.
12.9.4. Рішення про зарахування кандидата позаштатним
дільничним інспектором міліції приймає начальник міськ-, райоргану
внутрішніх справ після вивчення його ділових і моральних якостей
та співбесіди з ним.
Кандидату роз'яснюються обов'язки позаштатного дільничного
інспектора міліції щодо сумлінного виконання доручень, сприяння
зміцненню авторитету міліції і її зв'язку з населенням, суворого
дотримання законодавства України, ввічливого і уважного ставлення
до громадян, їх пропозицій, заяв та скарг.
Зарахування кандидата позаштатним дільничним інспектором
міліції провадиться наказом начальника міськ-, райоргану
внутрішніх справ.
Наказом визначається також закріплення позаштатного
дільничного інспектора міліції за дільничним інспектором міськ-,
райоргану внутрішніх справ. При зміні дільничного інспектора або з
інших причин наказом може бути здійснено перерозподіл позаштатного
дільничного інспектора міліції в межах одного міста, іншого
населеного пункту, де він проживає.
12.9.5. Позаштатному дільничному інспектору міліції видається
під особистий підпис посвідчення встановленого зразка
(додаток 11).
Посвідчення підписує начальник міськ-, райоргану внутрішніх
справ, їх облік, контроль за видачею покладається на начальників
відділів (відділень) дільничних інспекторів міліції ГУМВС, УМВС.
12.9.6. На кожного позаштатного дільничного інспектора
міліції оформляється особова справа, у якій зберігаються
документи, перелічені в пункті 12.9.3 Положення, а також витяг з
наказу про зарахування позаштатним дільничним інспектором міліції,
відомості про заохочення та інші дані, що характеризують
позаштатного працівника і результати його роботи. Особова справа
зберігається в органі внутрішніх справ.
12.9.7. У разі переїзду позаштатного дільничного інспектора
міліції до іншої місцевості начальник міськ-, райоргану внутрішніх
справ за поданням дільничного інспектора, за яким цей позаштатний
дільничний інспектор міліції закріплений, видає наказ про
відрахування останнього. Посвідчення у позаштатного дільничного
інспектора міліції вилучається і знищується за актом.
12.9.8. Позаштатні дільничні інспектори міліції, які
порушують законність, негідно поводять себе або не бажають
працювати, а також звернулися з проханням про звільнення від
обов'язків через хворобу чи з інших причин, за наказом начальника
міськ-, райоргану внутрішніх справ виключаються із складу
позаштатних дільничних інспекторів міліції.
Особова справа позаштатного дільничного інспектора міліції та
його посвідчення при цьому знищуються в порядку, передбаченому
пунктом 12.9.7 Положення.
У разі втрати посвідчення позаштатним дільничним інспектором
міліції воно вважається недійсним. За фактом втрати посвідчення
проводиться службове розслідування і приймається відповідне
рішення.

12.10. Керівництво роботою позаштатних дільничних інспекторів
міліції
12.10.1. Керівництво роботою позаштатних дільничних
інспекторів міліції здійснюють дільничні інспектори, за якими вони
закріплені. Воно полягає в плануванні роботи, наданні позаштатним
дільничним інспекторам міліції конкретних доручень, навчанні
методики та тактики охорони громадського порядку, запобігання й
розкриття злочинів, у проведенні відповідної виховної роботи з
ними.
12.10.2. Доручення позаштатному дільничному інспектору
міліції дає, як правило, тільки той дільничний інспектор, за яким
він закріплений. Зміст доручення визначається посадовими
обов'язками дільничного інспектора і не може виходити за їх межі.
Даючи доручення, дільничний інспектор інформує позаштатного
дільничного інспектора міліції про оперативну ситуацію на
адміністративній дільниці, спосіб і методи вирішення поставленого
перед ним завдання, визначає порядок взаємного зв'язку і взаємодії
з іншими працівниками міліції та громадськістю, а також черговою
частиною міськ-, райоргану внутрішніх справ.
Особлива увага звертається на необхідність суворого
дотримання законності позаштатними дільничними інспекторами
міліції.
12.10.3. Дільничний інспектор міліції постійно контролює
роботу позаштатного дільничного інспектора міліції, його дії при
виконанні доручення, перевіряє якість, повноту та об'єктивність
складених ним документів і відомостей.
12.10.4. Навчання позаштатних дільничних інспекторів міліції
форм і методів роботи з охорони громадського порядку, боротьби
із злочинністю і профілактики правопорушень керівники міськ-,
райорганів внутрішніх справ і дільничні інспектори здійснюють у
процесі інструктажів, під час здійснення контролю за їх роботою,
при підведенні її результатів.
Не рідше одного разу на рік з позаштатними дільничними
інспекторами міліції проводяться спеціальні групові заняття, де
вивчаються основи кримінального, адміністративного права та
законодавство України щодо роботи дільничних інспекторів з
основних напрямків їх діяльності.
Для проведення занять залучаються досвідчені працівники
міліції, а також можуть запрошуватись представниками місцевої
влади, органів прокуратури, суду, юстиції, викладачі вищих
навчальних закладів.
12.10.5. Керівники міськ-, райорганів внутрішніх справ і
дільничні інспектори виховують позаштатних дільничних інспекторів
міліції в дусі неухильного виконання вимог законодавства України.

12.11. Обов'язки та права позаштатних дільничних інспекторів
міліції
Позаштатний дільничний інспектор міліції зобов'язаний:
12.11.1. При участі у заходах з боротьби із злочинністю й
профілактики правопорушень, які проводить дільничний інспектор,
виконувати його доручення у встановлений термін і в порядку,
визначеному ним.
12.11.2. Захищати честь і гідність громадян, їх законні
інтереси, права і свободи від протиправних посягань.
12.11.3. Надавати допомогу працівникам органів внутрішніх
справ у запобіганні злочинним посяганням та іншим антигромадським
діям.
12.11.4. Негайно інформувати правоохоронні органи про відомі
йому факти підготовки чи вчинення злочинів, а також за можливістю
вживати заходів щодо їх запобігання, якщо це не загрожує його
життю.
12.11.5. Охороняти місце пригоди з метою збереження слідів
злочину та інших речових доказів до прибуття працівників міліції.
12.11.6. Вживати заходів до надання невідкладної допомоги
особам, які постраждали від нещасних випадків або правопорушень.
12.11.7. Брати участь у рятуванні людей, майна, а також у
підтриманні громадського порядку під час стихійного лиха та інших
надзвичайних обставин.
12.11.8. У своїй діяльності неухильно дотримуватись
законності, бути тактовним і ввічливим у поводженні з громадянами.
12.11.9. При виконанні обов'язків з охорони громадського
порядку мати при собі посвідчення позаштатного дільничного
інспектора міліції і пред'являти його на вимогу громадян або
посадових осіб.
12.11.10. Позаштатний дільничний інспектор має право:
- вимагати від громадян та службових осіб неухильного
дотримання громадського порядку і негайного припинення
правопорушень;
- вимагати від порушників громадського порядку пред'явлення
документів, що засвідчують особу, у випадках, коли встановлення
особи необхідне для вирішення питання про притягнення до
відповідальності за допущене правопорушення;
- вживати заходів щодо припинення правопорушень.

12.12. Облік і оцінка роботи позаштатних дільничних
інспекторів міліції
12.12.1. Облік роботи кожного позаштатного дільничного
інспектора міліції ведеться у спеціальній картці і покладається на
дільничного інспектора, за яким він закріплений.
12.12.2. У картці обліку роботи зазначаються заходи, до
проведення яких залучався позаштатний дільничний інспектор
міліції, виконані ним доручення, досягнуті результати. Картка
обліку зберігається у дільничного інспектора, за яким він
закріплений.
12.12.3. Оцінка роботи позаштатного дільничного інспектора
міліції дається у довідці-характеристиці, яку щороку складає
дільничний інспектор. У ній зазначаються висновки про доцільність
подальшого співробітництва, які разом з основними положеннями
довідки-характеристики доводяться до відома позаштатного
дільничного інспектора міліції.
12.12.4. Позаштатні дільничні інспектори міліції, які активно
сприяють охороні громадського порядку і боротьбі із злочинність,
можуть заохочуватись начальником органу внутрішніх справ у межах
його прав, шляхом оголошення подяки або нагородження цінним
подарунком чи виплати грошової винагороди.
Щодо позаштатних дільничних інспекторів міліції, які особливо
відзначились під час охорони громадського порядку або у боротьбі
із злочинністю, порушується клопотання щодо їх заохочення
начальником ГУМВС, УМВС, Міністром внутрішніх справ України. Крім
цього, вони можуть бути представлені до державних нагород.

 

Oboroten365p2

Супермодератор
Команда форума
Регистрация
30 Янв 2009
Сообщения
23,424
Reaction score
50,924
Re: Возможно ли стать внештатным сотрудником МВД Украины. Если возможно, то как?

Полностью согласен с spu0820. На хрена это Вам? ??? Даже если только из-за "корочки", так эта "корочка" по факту абсолютно ничего не дает, никаких прав, льгот и привелегий. Она даже внешне не похожа на служебное удостоверение работника милиции (а "бычье" прекрасно знает как выглядит "ментовская ксива"). Но если Вы все-таки станете внештатником и Вам выдадут удостоверение, не вздумайте в одиночку с этим удостоверением права качать, а то засунут Вам это удостоверение очень глубоко (возможно даже плашмя, не сворачивая в трубочку) *bw*
 

Крым

генерал-лейтенант
Регистрация
2 Фев 2009
Сообщения
4,489
Reaction score
1,695
Re: Возможно ли стать внештатным сотрудником МВД Украины. Если возможно, то как?

Oboroten365p2 написал(а):
Даже если только из-за "корочки", так эта "корочка" по факту абсолютно ничего не дает, никаких прав, льгот и привелегий.
Не скажи, не скажи... А возможность получения разрешения на травматик дает или нет? Вот и ответ наверняка...
 

Oboroten365p2

Супермодератор
Команда форума
Регистрация
30 Янв 2009
Сообщения
23,424
Reaction score
50,924
Re: Возможно ли стать внештатным сотрудником МВД Украины. Если возможно, то как?

Крым написал(а):
Не скажи, не скажи... А возможность получения разрешения на травматик дает или нет? Вот и ответ наверняка...

*bw* Как вариант
 

Alexis

рядовой
Регистрация
28 Июл 2009
Сообщения
3
Reaction score
0
Re: Возможно ли стать внештатным сотрудником МВД Украины. Если возможно, то как?

Приветствую всех Уважаемые!

У меня похожий вопрос, но немного иначе. Хотел бы стать внештатным сотрудником, но так сказать негласным. Не имею желания распространятся об этом родным и близким, на работе и т.д.
Не преследую так же цели оформления, получения "корочки" и т.п. элементов.
Так уж в жизни у меня сложилось, что не выпало возможности закончить юридический и служить в МВД, но интерес и влечение к этой деятельности даже судьба не "отбила".
Да и потом... от этого хоть и невелика-но польза! :)
 

spu0820

Ветеран
Регистрация
30 Окт 2008
Сообщения
9,410
Reaction score
7,650
Re: Возможно ли стать внештатным сотрудником МВД Украины. Если возможно, то как?

Alexis написал(а):
Приветствую всех Уважаемые!

У меня похожий вопрос, но немного иначе. Хотел бы стать внештатным сотрудником, но так сказать негласным. Не имею желания распространятся об этом родным и близким, на работе и т.д.
Не преследую так же цели оформления, получения "корочки" и т.п. элементов.
Так уж в жизни у меня сложилось, что не выпало возможности закончить юридический и служить в МВД, но интерес и влечение к этой деятельности даже судьба не "отбила".
Да и потом... от этого хоть и невелика-но польза! :)
А вы подойдите к начальнику Уг.розыска в РОВД по месту Вашего жительства и эту тему с ним "перетрите". Только так.
 

Oboroten365p2

Супермодератор
Команда форума
Регистрация
30 Янв 2009
Сообщения
23,424
Reaction score
50,924
Re: Возможно ли стать внештатным сотрудником МВД Украины. Если возможно, то как?

Alexis написал(а):
Приветствую всех Уважаемые!

У меня похожий вопрос, но немного иначе. Хотел бы стать внештатным сотрудником, но так сказать негласным. Не имею желания распространятся об этом родным и близким, на работе и т.д.
Не преследую так же цели оформления, получения "корочки" и т.п. элементов.
Так уж в жизни у меня сложилось, что не выпало возможности закончить юридический и служить в МВД, но интерес и влечение к этой деятельности даже судьба не "отбила".
Да и потом... от этого хоть и невелика-но польза! :)


А у тебя есть вообще хоть один более-менее знакомый опер с которым у тебя нормальные отношения (здороваетесь за руку, общие знакомые и т.д.)? При этом не столь важно в какой службе он оперативный работник, будь то УР, БОП, БЭП, БНОН... Если есть, перетри с ним эту тему. Польза будет как для тебя, так и для него. А к начальнику розыска лучше сразу не ломись *STOP* Соблюдай субординацию. Да и на нормальных личных контактах всегда проще и плодотворнее сотрудничать ;)
 

Alexis

рядовой
Регистрация
28 Июл 2009
Сообщения
3
Reaction score
0
Re: Возможно ли стать внештатным сотрудником МВД Украины. Если возможно, то как?

Спасибо огромное Вам за советы, вот правда такого знакомого (из Уг. розыска), с которым можно было бы поговорить на эту тему нету :( Надо что то думать......
 

Shurik53

генерал-майор
Регистрация
20 Фев 2009
Сообщения
1,885
Reaction score
116
Re: Возможно ли стать внештатным сотрудником МВД Украины. Если возможно, то как?

Alexis написал(а):
Спасибо огромное Вам за советы, вот правда такого знакомого (из Уг. розыска), с которым можно было бы поговорить на эту тему нету :( Надо что то думать......Не обязательно нужен знакомый. Подойдите к нач. розыска и обьясните свое желание. Но, лучше, не в РОВД а в УВД города или области. Там люди посерьезней работают! Удачи!
 

Соколенок

подполковник
Регистрация
25 Фев 2009
Сообщения
970
Reaction score
233
Re: Возможно ли стать внештатным сотрудником МВД Украины. Если возможно, то как?

Alexis , а зачем Вам это? Просто интересно?
 

Alexis

рядовой
Регистрация
28 Июл 2009
Сообщения
3
Reaction score
0
Re: Возможно ли стать внештатным сотрудником МВД Украины. Если возможно, то как?

Соколенок написал(а):
Alexis , а зачем Вам это? Просто интересно?
Как я уже писал ранее, у меня интерес к самой работе такого плана, так как прошлого уже не вернешь, хоть так ..... Да и потом польза-то будет от меня, хоть не большая но ......
 

investigator

полковник
Регистрация
29 Окт 2008
Сообщения
1,259
Reaction score
114
Много знакомых в структуре ВМД.
Сам бывший не атестованный сотрудник СПМО ТИТАН при ВДСО.Имел разрешение на табельное и автаматическое оружие.Изучал Законы о Милиции в подразделение.Заканчивал Курсы ВДСО в школах милиции.проработал 4 года.НЕ атестовался потому что небыло армии.Сейчас 25 лет-позно уже.Как стать нештатным сотрудником и в какой отдел лучше обратится?
не пробовали читать тему сначала?
 

Немесіда

генерал-майор
Регистрация
1 Фев 2010
Сообщения
1,505
Reaction score
173
Полностью согласен с spu0820. На хрена это Вам? ??? Даже если только из-за "корочки", так эта "корочка" по факту абсолютно ничего не дает, никаких прав, льгот и привелегий.
Помимо удостоверения, СМ официально имеет еще ряд льгот, которые в жизни не помешают;)
А на вопрос конкретно не ответили?!
 

wrzesien

рядовой
Регистрация
18 Май 2010
Сообщения
4
Reaction score
0
С детства хотел работать в милиции. Но... по состоянию здоровья (плохое зрение правого глаза) не получилось поступить в УВД. Сейчас я уже получил 2 высших образования, но мечта так и не ушла, даже уже в сознательном возрасте.
У меня такой вопрос. Какие требования к состоянию здоровья предъявляются к внештатным сотрудникам? Нужно ли проходить ВВК? Можно ли в Харькове стат внештатником? Нужна ли местная прописка?

Заранее Спасибо!
 

mss

Ветеран
Регистрация
14 Окт 2009
Сообщения
9,578
Reaction score
8,460
Какие требования к состоянию здоровья предъявляются к внештатным сотрудникам? Нужно ли проходить ВВК? Можно ли в Харькове стат внештатником?
А що ти маєш на увазі під терміном "позаштатний співробітник"? Якщо ти маєш змогу періодично ділитися із діючими співробітниками важливою інформацією щодо осіб, які займаються конкретною злочинною діяльністю (конкретною - мається на увазі : хто саме, де саме, з ким саме, чим саме займаються), то йди до начальника карного розшуку (свого району, а, якщо інформація досить суттєва - то міста або й області) і пропонуй йому свої послуги. Якщо це інформація щодо злочинів економічної спрямованості (хабарництво, махінації в банківській сфері, махінації із земельними ділянками, фальшивомонетництво, розкрадання майна чи коштів службовими особами), то йди до начальника ДСБЕЗ. Якщо переконаєш того начальника, що дійсно можеш бути для нього корисним, то далі він сам знає - що з тобою робити і як оформляти.
Якщо хочеш бути позаштатним дільничним інспектором міліції або громадським помічником дільничного інспектора міліції (але ці два останні поняття - однозначно на громадських засадах, але дають право на придбання пристроїв для відстрілювання набоїв, споряджених гумовими кулями /так званих "травматів"/) тоді йдеш у сектор дільничних інспекторів міліції до інспектора (або старшого інспектора) роботи з населенням та громадськими формуваннями і озвучуєш їй (бо на таких посадах перебувають, переважно, жінки) своє бажання.
До вищеперерахованих категорій жодних вимог щодо стану здоров"я не пред"являється і нічого проходити не потрібно.

Питання, а чому саме такий нік? Наскільки я розумію - це польською "вересень".
 

wrzesien

рядовой
Регистрация
18 Май 2010
Сообщения
4
Reaction score
0
Питання, а чому саме такий нік? Наскільки я розумію - це польською "вересень".[/QUOTE]

Такий нік, тому що маю похідне від цього слова призвіще (польське походження, мій прадід був польским офицером).

А що до позаштатного робітника, мене більш за всього цікавить слідство та розслідування злочинів у сфері компьютерних систем та авторського право (маю першу освіту за напрямком комп. стстеми, а другу за напрямком аналітика конкурентної розвідки). Хочу у вільний час допомогати в розкритті цих злочинів.
 

mss

Ветеран
Регистрация
14 Окт 2009
Сообщения
9,578
Reaction score
8,460
Тоді тільки до начальника ДСБЕЗ. В обласному УДСБЕЗ (управління державної служби боротьби з економічною злочинністю) повинен бути окремий відділ по боротьбі із злочинами, пов"язаними з інтелектуальною власністю (може не дослівно так, але якось так...). З начальником цього відділу тобі потрібно сконтактуватися - може і зацікавиш його.
Але опери ДСБЕЗ слідство в кримінальних справах не ведуть. Вони провадять оперативно-розшукові заходи, в ході яких документують злочинну діяльність і збирають матеріали, на підставі яких слідчий порушує кримінальну справу і розслідує її. А опери ДСБЕЗ провадять оперативний супровід розслідування кримінальної справи.
Тобто я веду до того, що ти написав, що тебе цікавить слідство, але на мою думку, тобі спочатку потрібно в ДСБЕЗ, бо якщо ДСБЕЗ нічого не напрацює, то слідство не буде мати що розслідувати.
Розумє пан?
 

wrzesien

рядовой
Регистрация
18 Май 2010
Сообщения
4
Reaction score
0
Тобто я веду до того, що ти написав, що тебе цікавить слідство, але на мою думку, тобі спочатку потрібно в ДСБЕЗ, бо якщо ДСБЕЗ нічого не напрацює, то слідство не буде мати що розслідувати.
Розумє пан?
Так, є у нас в Харкові відділ боротьби з правопорушеннями у сфері інтелектуальної власності та комп'ютерних технологій.
Але я не впевнений, що в таких підрозділах практикуються позаштатні кадри.
Але дякую за відповід.
 
G

guesser

Guest
Так, є у нас в Харкові відділ боротьби з правопорушеннями у сфері інтелектуальної власності та комп'ютерних технологій.
Але я не впевнений, що в таких підрозділах практикуються позаштатні кадри.
Але дякую за відповід.
А не проще тебе, поступить в Харьковский юридический и пойти работать в прокуратуру? Там ты будешь расследовать преступления. А состояние здоровья значения не имеет.
 

wrzesien

рядовой
Регистрация
18 Май 2010
Сообщения
4
Reaction score
0
А не проще тебе, поступить в Харьковский юридический и пойти работать в прокуратуру? Там ты будешь расследовать преступления. А состояние здоровья значения не имеет.
Не проще, так как в милицию устроиться с улицы сложновато, а в прокуратуру и подавно. Я обращался в областную прокуратуру по вопросу службы в официальном письме и получил ответ, что они берут на службу только по целевым направлениям. Такое направление не так уж и просто взять, так как знакомых в онном органе не имею.
А вы знаете, какая у них очередь из кадрового резерва? Вот вам и ответ.
Но за совет всё-равно спасибо!
 
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.
Сверху