Закон "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Украины..."

Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.

Partyзанка

генерал-майор
Регистрация
30 Окт 2008
Сообщения
1,948
Reaction score
353
Закон "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Украины..."

Верховная Рада Украины приняла Закон "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Украины относительно порядка изъятия документов".

"За" проголосовали 269 из 445 народных депутатов, зарегистрированных в зале, сообщает пресс-служба Верховной Рады.

Данным законом предусмотрено, что документы ? вещественные доказательства, должны храниться всё время при деле, копии этих документов предоставляются владельцу, а также другим лицам, которые, по законодательству, имеют право пользоваться этими документами.

Также Уголовно-процессуальный кодекс дополнен статьёй, что к документам могут относиться материалы фотосъёмки, звукозаписи, видеозаписи и другие носители информации (в том числе электронные), которые содержат сведения об обстоятельствах, установленных в ходе уголовного судопроизводства органом дознания, следователем, прокурором или судом.

По закону, документами "являются предметы, на которых с помощью письменных знаков, звука, изображения зафиксирована определённая информация".
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2008​
 

MIXEY.UA

прапорщик
Регистрация
21 Ноя 2008
Сообщения
153
Reaction score
4
УПК Украины, изменения и мнения

Здесь предлагаю следить за изменениями в УПК Украины и высказывать мнения.

УПК http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=1001-05

Последние изменения от 25.12.08


З А К О Н У К Р А Ї Н я

Про внесення змін
до Кримінально-процесуального кодексу України


Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести до Кримінально-процесуального кодексу України
( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ) такі зміни:

1. Частину другу статті 80 ( 1001-05 ) викласти в такій
редакції:

"Документи - речові докази повинні зберігатися весь час при
справі. Копії цих документів надаються власнику, а також іншим
особам, які за законодавством мають право користуватися цими
документами, за їх клопотанням і в порядку, встановленому статтею
186 цього Кодексу".

2. Статтю 83 ( 1001-05 ) викласти в такій редакції:

"Стаття 83. Документи

Документи є джерелом доказів, якщо в них викладені або
засвідчені обставини, які мають значення для справи.

Документами є предмети, на яких за допомогою письмових
знаків, звуку, зображення тощо зафіксована певна інформація.

До документів можуть належати матеріали фотозйомки,
звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі
електронні), які містять відомості про обставини, встановлені в
ході кримінального судочинства органом дізнання, слідчим,
прокурором чи судом у порядку, встановленому цим Кодексом.

Документи мають бути досліджені та приєднані до справи
постановою особи, яка проводить дізнання, слідчим, прокурором,
ухвалою суду і зберігатися весь час при справі.

За клопотанням власника, а також інших осіб, які за
законодавством мають право користуватися цими документами,
вилучені та приєднані до кримінальної справи документи або їх
копії можуть бути надані їм у порядку, встановленому цим Кодексом.

У тих випадках, коли документи мають ознаки, зазначені в
статті 78 цього Кодексу, вони є речовими доказами".

3. Статтю 186 ( 1002-05 ) доповнити частинами третьою та
четвертою такого змісту:

"Копії вилучених документів за клопотанням власника, а також
інших осіб, які за законодавством мають право користуватися цими
документами, можуть бути надані слідчим під час вилучення
документів. Копії вилучених документів виготовляються з
використанням копіювальної техніки, електронних засобів цих осіб
(за їх згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів
органів, що проводять вилучення, та засвідчуються підписом
слідчого і завіряються печаткою.

У разі неможливості виготовлення копій вилучених документів
або встановлення їх власника під час вилучення слідчий вносить до
протоколу слідчої дії запис про клопотання щодо надання копій
документів і в десятиденний строк з дня вилучення документів надає
відповідним особам їх копії або виносить вмотивовану постанову про
відмову у видачі копій документів, яка може бути оскаржена
прокурору або до суду".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.


Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 25 грудня 2008 року
N 807-VI
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=807-17
 

MIXEY.UA

прапорщик
Регистрация
21 Ноя 2008
Сообщения
153
Reaction score
4
Re: УПК Украины, изменения и мнения

Р І я Е Н Н Я КОНСТяТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНя

у справі за конституційним
зверненням громадянина Касьяненка Бориса Павловича
щодо офіційного тлумачення положень пункту 8
частини третьої статті 129 Конституції України,
частини другої статті 383 Кримінально-процесуального
кодексу України

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=va11p710-07
 

MIXEY.UA

прапорщик
Регистрация
21 Ноя 2008
Сообщения
153
Reaction score
4
Re: УПК Украины, изменения и мнения

Стаття 83. Документи
ч. 4. Документи мають бути досліджені та приєднані до справи
постановою особи, яка проводить дізнання, слідчим, прокурором,
ухвалою суду і зберігатися весь час при справі.

Я так понимаю следователь, обязан выносить постановление о признании "предметів, на яких за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо зафіксована певна інформація" в качестве документов и приобщать к делу по аналогии с вещдоками. ???
 

Хадим

Ветеран
Регистрация
30 Окт 2008
Сообщения
4,431
Reaction score
4,427
Проект нового Уголовно-процессуального кодекса

Министерство юстиции выносит на публичное обсуждение проект нового уголовно-процессуального кодекса
По словам министра юстиции Николая Онищука, после вступления в силу нормативный документ станет вторым по важности документом после Конституции в сфере защиты прав и свобод человека.

Как сообщает пресс-служба Кабмина, особо важными новшествами кодекса станут: обеспечение процессуального равенства и состязательности сторон во время уголовного преследования; усиленное гарантирование прав подозреваемых и обвиняемых; запрет на возбуждение уголовного дела в отношении лица - только по факту совершения преступления.

По словам министра, будет внедрено понятие «разумных сроков» досудебного следствия и сокращение срока досудебного следствия. «Доктрина проекта построена на том, чтобы в каждом случае, когда идет речь об ограничении прав лица на стадии досудебного следствия, такое решение принималось исключительно судом», - сообщил Онищук.

Кроме того, кодексом предусматривается внедрение ювенальной юстиции, а также расширяются права пострадавшего, отменяется институт возвращения дела на доследование и др.


Пропозиції та зауваження до проекту прийматимуться до 2 листопада (ноября) 2009 року на електронну адресу crime@minjust.gov.ua.

Розділ I. Загальні положення
Розділ ІІ. Заходи забезпечення кримінального провадження
Розділ IIІ. Досудове провадження
Розділ IV. Судове провадження у першій інстанції
Розділ V. Кримінальне провадження з перегляду судових рішень
Розділ VІ. Особливі порядки кримінального провадження
Розділ VIІ. Відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження
Розділ VIIІ. Виконання судових рішень
Розділ IХ. Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження
Розділ X. Прикінцеві та перехідні положення

http://www.minjust.gov.ua/0/projectCriminalCodex

Специально для Сергея Петренко : указана длительного опроса :3. Опитування не може продовжуватися без перерви понад дві години, а в цілому ? понад вісім годин на день.
2. Опитування, допит малолітньої або неповнолітньої особи не може продовжуватися без перерви понад дві години, а в цілому ? понад чотири години на день.

Раздел 1.Загальнi положення. http://www.minjust.gov.ua/0/22704

Раздел 2.Заходи забезпечення кримінального провадження http://www.minjust.gov.ua/0/22705

Раздел 3.Досудове провадження http://www.minjust.gov.ua/0/22706

Раздел 4.Судове провадження у першій інстанції http://www.minjust.gov.ua/0/22707

Раздел 5.Кримінальне провадження з перегляду судових рішень http://www.minjust.gov.ua/0/22708

Раздел 6.Особливі порядки кримінального провадження http://www.minjust.gov.ua/0/22709

Раздел 7.Відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження http://www.minjust.gov.ua/0/22710

Раздел 8.Виконання судових рішень http://www.minjust.gov.ua/0/22711

Раздел 9.Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження http://www.minjust.gov.ua/0/22712

Раздел 10.Прикінцеві та перехідні положення http://www.minjust.gov.ua/0/22713 

Микола

младший лейтенант
Регистрация
28 Мар 2010
Сообщения
394
Reaction score
138
Уголовно-процессуальный кодекс через месяц

Портнов обещает Уголовно-процессуальный кодекс через месяц

25.09.2010, 01:03 1 комментарий
Проект новой редакции Уголовно-процессуального кодекса будет готов в ближайшие месяц-полтора.​

Об этом заявил замглавы администрации президента Андрей Портнов в эфире телеканала "Интер".

"Через месяц-полтора главе государства выступит в парламенте с законодательной инициативой относительно уголовно-процессуального кодекса ", - сообщил Портнов.

По его словам, новая редакция уголовно-процессуального кодекса значительно уменьшит бюрократизацию.

"Это устраивает стражей порядка, потому что меньше придется складывать постановлений, различных документов, быстрее будет начинаться расследование, меньшее количество людей будет заниматься расследованием, значительно увеличится вес судебных органов", - сказал Портнов.

"Мы выстраиваем такой процесс, который позволит защитить права гражданина и увеличить его возможности в судебном процессе", - сказал замглавы АП.

​
 

Урядник

/на доске почёта/
Регистрация
17 Апр 2010
Сообщения
23,675
Reaction score
47,614
Please note, if you want to make a deal with this user, that it is blocked.
Мыкола,как всегда оперативно.
 

Shurik53

генерал-майор
Регистрация
20 Фев 2009
Сообщения
1,885
Reaction score
116
Главаное прокукарекать (не Мыколе, а Портнову):(
 

lia

подполковник
Регистрация
14 Июн 2010
Сообщения
928
Reaction score
434
ну посмотрим... почитаем... как всегда найдем "бока"... но будем соблюдать)))) главное чтобы он был "упрощенный" и не давал лазеек много "для определенного круга лиц"...
 

Programment

полковник
Регистрация
24 Дек 2008
Сообщения
1,131
Reaction score
292
Прочитал... - что-то вроде "англо-американской" системы.
"За" - да, много положительного, реально и для людей.
"Против" - само количество судебных процессов неизбежно возрастёт.
Такие себе следствия (ни "+" ни "-") :
- у адвокатов будет на порядок больше работы, соваться в тяжбы без адвоката станет бесполезно;
- непременно придём к "прецедентному праву", так как рассматривать всё подряд "с нуля" не реально - суды утонут.

Но - это всё к выборам...
 

Vit

Ветеран
Регистрация
1 Апр 2010
Сообщения
3,982
Reaction score
1,994
Нічого нового і розумного.
Англосаксонська система може працювати тільки там, де вона вводилась віками.
Ні одна країна в світі не поміняла кодифікаційне право на англо-саксонську систему. Зворотні приклади є.

Хоча в нас все можуть зробити - а саме для того щоб ще більше все заплутати. В нас і так замість кодексів діє телефонне право.
То може краще його узаконити ??? ( без жартів, так хоч трохи порядку можна навести)
 
G

guesser

Guest
Сколько было разговоров... А воз и ныне там. так что, не надо относиться к этому всерьез.
 

PEGAC

Ветеран
Регистрация
27 Май 2010
Сообщения
1,069
Reaction score
489
Получится полная "г(ж)опа"!:bad:
 

Petrovka 38

прапорщик
Регистрация
14 Дек 2008
Сообщения
191
Reaction score
31
http://politika.inter.ua/uk/episode/80
О реформе УПК в передаче "Большая политика" смотрите с 35 минуты. Досадно, что журналюги звери не смогли задать не одного вопроса по теме, в связи с чем суть реформы была раскрыта не полностью. В зале не хватало практического следователя для того, чтобы задать умный вопрос. Но задумали они грандиозно... Интересно, что получится? :)
 

BORAZZ

генерал-майор
Регистрация
27 Фев 2010
Сообщения
1,677
Reaction score
542
сегодня ознакомился с проектом. что-то не нашел следователей налоговой. таки не будет или да???))

---------- Добавлено в 11:50 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:47 ----------

у адвокатов будет на порядок больше работы, соваться в тяжбы без адвоката станет бесполезно;
а каков проект нового закона про адвокатуру??? там социальных гарантий больше чем у сбу... выходные пособия и пенсии - ууххх
 
Регистрация
7 Июл 2010
Сообщения
715
Reaction score
258
сегодня ознакомился с проектом. что-то не нашел следователей налоговой. таки не будет или да???))

---------- Добавлено в 11:50 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:47 ----------а каков проект нового закона про адвокатуру??? там социальных гарантий больше чем у сбу... выходные пособия и пенсии - ууххх
Ухххх это если адвокат показывает реальный гонорар))
 

Jess

генерал-лейтенант
Регистрация
2 Ноя 2008
Сообщения
3,485
Reaction score
3,007
Кроме того, стать адвокатом будет не менее сложно, чем судьей или прокурором. И ответственность должна быть соответствующей.
Какая прелесть)))) А следователь превратится в оформителя - в треугольнике прокурор-судья-адвокат - он явно лишний)))))
 
  • Like
Reactions: Vit
Регистрация
7 Июл 2010
Сообщения
715
Reaction score
258
Какая прелесть)))) А следователь превратится в оформителя - в треугольнике прокурор-судья-адвокат - он явно лишний)))))
Фактически следователь становится секретарем для прокурора
 
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.
Сверху